Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 22.11.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1203 от 21.11.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Крайно класиране за длъжността „Сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково

Проведе интервю за избор на кандидат за длъжност „сътрудник социални дейности в социална услуга” в Център за обществена подкрепа- Хасково. След провеждане на интервю с кандидатите комисията взе следното решение:   № Име, презиме, фамилия Брой точки класиране 1. Ана Рашкова Стоянова 47 1 място 2. Ваня Бойчева Филипова 46…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 07.09.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие…

КРАЙНО КЛАСРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ , Община Хасково

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ШОФЬОР“   Въз основа на Протокол от 25.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798 от 19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“,…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“               Въз основа на Протокол от 22.08.2022г., на комисия, назначена със Заповед №РД714/03.08.2022Г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед №  РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №  РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно “, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“     Въз основа на Протокол от 13.06.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният списък…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА" И "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЪКОВОДИТЕЛ  НА УСЛУГАТА" И "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ – гр. Хасково

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!