Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "ПНО", ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" В ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ Днес 12.07.2024г. комисия назначена със Заповед № РД-721/19.06.2024г., на Кмета на Община Хасково, в състав: Председател: Пламен Лечев –  Секретар  на Община Хасково Членове: Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Валентина Василева – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Гергана Георгиева - Директор Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване в…

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“ – ГР.ХАСКОВО

  КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“ – ГР.ХАСКОВО   На основание чл.95, ал.1 от Кодекса на труда, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на  конкурс за заемане на длъжността „Директор на Художествена галерия“ – гр.Хасково и Протокол №2 от 21.06.2024г.,…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "ПНО", ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" В ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ Днес 28.02.2024г. комисия назначена със Заповед № РД-128/07.02.2024г., на Кмета на Община Хасково, в състав: Председател: Пламен Лечев –  Секретар  на Община Хасково Членове: Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Валентина Василева – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково Гергана Георгиева - Директор Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване …

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР “ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО “

 Въз основа на Протокол от 28.11.2023 г., на комисия назначена със Заповед № РД-1390/21.11.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените…

Списък крайно класиране за длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа - Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково Тел.038/ 620 – 392, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 05. 04. 2023 г.,  комисия в състав:             Председател: Катя Милушева - управител ЦОП;             Членове:1. Красимира Марашева -социален работник ЦОП;                             2. Любомир Жеков -психолог ЦОП;   Проведе…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ Въз основа на Протокол от 17.02.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-4 от 13.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, се изготви следният списък с крайно…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ  ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ Въз основа на Протокол от 26.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за  длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“ по…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ЛОГОПЕД“     Въз основа на Протокол от 18.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-1 от 13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители, се изготви следният…

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА…

СПИСЪК КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “

Въз основа на Протокол от 07.12.2022 г., на комисия назначена със Заповед №РД-1251 от 01.12.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Домашен помощник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“, Община Хасково се изготви следният…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!