Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

 

Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име и фамилия

Брой точки

Място

 

Росица Сталева

20.2

1

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една/ позиция за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, комисията предлага да бъде назначен класирания кандидат на първо място.

В случай, че избраният кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект: ..........п..................

Последна промяна: 4 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!