Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР “ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО “

 Въз основа на Протокол от 28.11.2023 г., на комисия назначена със Заповед № РД-1390/21.11.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

Александър Глухов

24.6

1

2.

Борислав Манолов

24.2

2

3.

Атанас Атанасов

22

3

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1/една/ позиция за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“, комисия предлага да бъде сключен договор  с кандидата класиран на първо място . В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова Началник ЗСД ...........п..............

 

Последна промяна: 28 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!