Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

 

Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно “, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Цветена Кирова

23.6

1

2.

Стоян Стоянов

20.6

2

3.

Айтен Осман

16.8

3

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една / позиция за длъжността „ Медицинска сестра “ в Проект BG05M9OP001- 2.056-0014 „Успяваме заедно“ , дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“, комисията предлага да бъде сключен договор с класираната кандидатка.

 

В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

Председател:

Ваня Христова – Директор Дирекция ЕНППЕ :...........п.................

Последна промяна: 4 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!