Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Крайно класира в конкурса за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в Община Хасково

КЛАСИРАНЕ

Днес 07.03.2023г. комисия назначена със Заповед № 217/17.02.2023г., на Кмета на Община Хасково, в състав:

Председател:

Пламен Лечев – Секретар на Община Хасково; 

Членове:

  1. Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково
  2. Даниела Ангелова – Гл. Експерт ТРЗ в Община Хасково
  3. Гергана Георгиева – Директор Дирекция АПНО в Община Хасково
  4. Пенка Георгиева – Гл.Експерт „Човешки ресурси“ в Община Хасково

 

класира в конкурса за: „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” отдел ПНО, дирекция АПНО в Община Хасково, както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Резултат от  тест  

 

Коефициент

 

Резултат от интервюто

 

Коефициент

 

Окончателен резултат

  1. Юлия

Динкова                      24                      3                        33,8                           5                       241 

 

Подписа се от членовете на комисията без възражения.

 

 

 

Председател:

Пламен Лечев – Секретар на Община Хасково.......п..............

 

Членове:

  1. Андрей Делиев – Гл. Юрисконсулт в Община Хасково...........п.................

 

  1. Даниела Ангелова – Гл. Експерт ТРЗ в Община Хасково.........п....................
  2. Гергана Георгиева – Директор Дирекция АПНО в Община Хасково...........п..............
  3. Пенка Георгиева – Гл.Експерт „Човешки ресурси“ в Община Хасково........п...............
Последна промяна: 10 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!