Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

2100-1. Одобряване на проект за рекламно – информационни елементи и преместваеми обекти

 

Одобряване на проект за рекламно – информационни елементи и преместваеми обекти

 

Срок за предоставяне:

30 дни

Административната услуга се предоставя от:

Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“

За прием на документи и информация за услугата:

Център за административно обслужване

Адрес: гр. Хасково, ПК 6300, пл. „Общински“ № 1

Тел.: 038/603 414

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление (по образец);
 • Инвестиционен проект;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване (при необходимост);
 • Други (при необходимост);

Начини на заявяване на услугата:

 • на гише в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК 6300, пл. „Общински“ № 1;
 • на електронна поща със заявление подписано с електронен подпис: kmet@haskovo.bg;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

 • Образец на електронното заявление може да намерите на интернет адрес: www.haskovo.bg, Раздел „Административни услуги“
 • Заявлението подадено по електронен път задължително се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП);

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице на гише в Център за административно обслужване;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

           Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:

           - като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
           - като вътрешна куриерска пратка;
           - като международна препоръчана пощенска пратка;

 • По електронен път на електронна поща;
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване;

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

Банкова сметка и код за плащане:

ОББ АД

IBAN: BG 03 UBBS 8155 8420 0001 07

BIC: UBBSBGSF

Код за плащане: 448007

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
 • По електронен път

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!