Вх.№Име заявител:Мотивирано за:ПИ № по КККвартал/МестностУПИЗемлищеЗаповед № ………обявено-датавлиза в сила
94 А-3965-2/18.12.2020гАнтонина Грозданова КолеваЗадание за ПРЗПИ №77195.747.170кв.1123, ж.р. "Каменец"ХХХасковоЗаповед №14/08.01.2021г2021-01-12
94 А-1852-4/12.01.2021гАнелия Евтимова ХаджиеваЗадание за изменение на ПУР и ПРПИ №77195.746.540 и №77195.746.475кв.1102, ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №15/08.01.2021г2021-01-12
53 Л-252-3/22.12.2020г"ЛИКОР 1" ЕООД-упр. Кирил Латев КириловЗадание за ПРЗПИ №77195.113.465кв.1001, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №32/13.01.2021г2021-01-20
94 С-67-2/23.11.2020гСтефан Грозев ТеневЗадание за изменение на ПР и ПУП - ПЗкв.23ІІ-181 и ХІІ-181с. ВойводовоЗаповед №42/15.01.2021г2021-01-20
94 М-6394-2/21.12.2020гМилко Емилов ХушковЗадание за ПРЗПИ №77195.746.215кв.1106, ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №72/21.01.2021г2021-01-26
94 М-6795-2/14.12.2020гМюрсел Исмаил ОсманЗадание за ПРЗПИ №77195.729.420кв.804, ж.р. "Изгрев"ХасковоЗаповед №73/21.01.2021г2021-01-26
94 В-1487-1/16.12.2020гВладимир Добчев Стоянов и Маргарита Добчева СтояноваЗадание за ПЗПИ №77195.721.40кв.473ХХХасковоЗаповед №74/21.01.2021г2021-01-26
94 К-109-2/30.12.2020гКристина Иванова Кънчева, Михаил Видев Инджов, Тонка Иванова Инджов, Владислав Михайлов Инджов, Ивайло Михайлов Инджов, Николай Мирославов Кънчев и Инна Мирославова КънчеваЗадание за изменение на ПУП-ПР и изменение на ПУП-ПУРПИ №77195.109.50, ПИ №77195.109.51, ПИ №77195.109.52 и ПИ №77195.109.53кв.1025VІІІ, ІХ, Х и ХІХасковоЗаповед №75/21.01.2021г2021-01-26
53 В-578-1/15.01.2021г"ВИТО ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООДЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.707.51кв.8 СИЗ, ул. "Пловдивска"№6ХХІІ и ХХІІІХасковоЗаповед №105/27.01.2021г2021-02-02
10 Х-01-1/08.01.2021гОбщина Хасково - инвеститор Димитър Пейчев Димитровкомплексен проект по чл.150Улична канализацияж.р. "Куба І", ул. "Розова долина"ХасковоЗаповед №112/27.01.2021г2021-02-02
94 Е-317-2/28.07.2020гЕлена Маринова Стоева и Петър Петков СтоевЗадание за ПЗПИ №77195.737.308кв. 90б, ул. "Заря"ХVІІХасковоЗаповед №113/27.01.2021г2021-02-02
94 Е-2563-1/05.01.2021гЕргюн Ерджан ШабанЗадание за ПРЗПИ №77195.553.1м."Турско гробе/Юрмул"ХасковоРешение №277/29.01.2021г2021-02-04
94 Ц-351-1/14.01.2021гЦветелина Юриева ПетроваЗадание за ПРЗПИ №77195.746.292 и №77195.746.293ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №139/01.02.2021г2021-02-04
94 Е-1660-3/06.08.2020гЕлена Кирилова КириловаЗадание за изменение на ПЗПИ №77195.208.23м. "Увата"ХасковоЗаповед №140/01.02.2021г2021-02-04
94 Д-2005-2/08.12.2020гДелян Радков КолешевЗадание за ПРЗПИ №77195.743.326ж.р. "Каменец" ІІІХасковоЗаповед №141/01.02.2021г2021-02-04
53 Е-738-1/25.01.2021г"Ер Груп 777" ЕООДЗадание за изменение на ПРЗПИ №77195.717.132кв.626 ІІХасковоЗаповед №142/01.02.2021г2021-02-04
94 И-182-1/14.01.2021гИлияна Димитрова ДимитроваЗадание за ПРЗПИ №77195.705.826ж.р. "Куба" ХХХІІІХасковоЗаповед №143/01.02.2021г2021-02-04
94 К-519-1/04.02.2021гКирил Ангелов ЧакаловЗадание за изменение на ПРЗкв.11ХХІІІ и ХХІVХасковоЗаповед №161/04.02.2021г2021-02-12
94 Г-1372-2/15.01.2021гГеорги Петров НиколовЗадание за изменение на ПРЗПИ №77195.738.125кв.98І ХасковоЗаповед №162/04.02.2021г2021-02-12
94 В-4139-1/20.01.2021гВеселина Александрова ЖековаЗадание за изменение на ПРкв.21 ХІVХасковоЗаповед №163/04.02.2021г2021-02-12
94 М-6593-2/15.02.2021гМладен Тенев ТалевЗадание за изменение на ПРимот №99кв.14І-99 и VІІ-99с. КонушЗаповед №235/17.02.2021г2021-02-17
94 Д-5428-2/26.01.2021гДжейхан Айхан АлиЗадание за изменение на ПЗПИ №77195.735.89кв.533 ІІІХасковоЗаповед №238/18.02.2021г2021-02-24
53 Ю-29-1/25.01.2021г"Ю - БРАДЪРС" ООДЗадание за изменение на ПЗкв.513ХІІІХасковоЗаповед №239/18.02.2021г2021-02-24
53 Е-102-36/28.01.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.429.113ХасковоЗаповед №249/22.02.2021г2021-02-25
53 Е-102-39/28.01.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Червен бряг"ХасковоЗаповед №250/22.02.2021г2021-02-25
53 Е-102-38/28.01.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ИИЗХасковоЗаповед №251/22.02.2021г2021-02-25
94 П-2527-1/29.01.2021гПламен Ангелов РусевЗадание за ПРЗПИ №77195.743.10кв.1209, ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №252/22.02.2021г2021-02-25
94 А-1294-1/22.01.2021гАсен Янев АсеновЗадание за изменение на ПРПИ №77195.711.42кв.344бІІХасковоЗаповед №254/22.02.2021г2021-02-25
53 Ц-42-3/22.02.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ж.р. "Орфей"ХасковоЗаповед №272/26.02.2021г2021-03-05
92-930-1/23.11.2020г"Църковно настоятелство на с. Манастир"Задание за изменение на ПРкв.8ХІІІс. МанастирЗаповед №273/26.02.2021г2021-03-05
94 К-1833-1/20.02.2021гКарамфил Илиев КарамфиловЗадание за ПРЗПИ №77195.701.343ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №274/26.02.2021г2021-03-05
94 Б-2033-1/11.01.2021гБойко Асенов ДелиевЗадание за ПРЗПИ №77195.701.528кв.1023, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №275/26.02.2021г2021-03-05
53 Е-102-42/04.02.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150бул. "Сединение" №36ХасковоЗаповед №294/04.03.2021г2021-03-10
53 Е-102-55/17.02.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ХасковоЗаповед №295/04.03.2021г2021-03-10
53 Е-102-53/17.02.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.728.118, ТП 062 "Ятак"ХасковоЗаповед №297/04.03.2021г2021-03-15
53 E-102-54/17.02.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Шипка" №2кв. БоляровоХасковоЗаповед №298/04.03.2021г2021-03-15
53 E-102-47/12.02.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150с. НиколовоЗаповед №299/04.03.2021г2021-03-15
94 Д-4499-2/04.02.2021гДеян Янков Делчевкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.705.165кв.1309, ж.р. "Куба"ХасковоЗаповед №300/04.03.2021г2021-03-15
94 Д-3267-1/09.02.2021гДелчо Гошев Вълчевкомплексен проект по чл.150имот №268кв.11ІІс. МалевоЗаповед №312/05.03.2021г2021-03-15
94 С-1282-2/21.01.2021г 94 Д-3327-1/03.02.2021г Сийка Борисова Банева Деян Петков ПилевЗадание за изменение на ПЗПИ №77195.553.32, ПИ №77195.553.33, ПИ №77195.553.34, ПИ №77195.553.35 и ПИ №77195.553.36м."Турското гробе"/"Юрмул"Хасково, кв. БоляровоЗаповед №444/22.03.2021г2021-03-25
94 Д-946-1/05.02.2021гДобринка Ставрева АтанасоваЗадание за ПРПИ №77195.703.73ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №456/22.03.2021г2021-03-25
94 И-214-1/26.02.2021гИво Самуилов ИлиевЗадание за изменение на ПРЗПИ №77195.429.134кв.797ХІІІ и ХІVХасковоЗаповед №458/22.03.2021г2021-03-25
94 А-3798-3/23.02.2021гАнгел Лилков ЙордановЗадание за ПРЗПИ №77195.703.73кв.1039, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №459/22.03.2021г2021-03-25
94 Ф-542-1/21.01.2021гФикрет Мустафа МехмедЗадание за ПЗПИ №68692.11.26м. "Къра" - бивш стопански двор на ТКЗСс. СтамболийскиЗаповед №471/24.03.2021г2021-04-01
94 С-7289-2/30.09.2020гСергей Трифонов ЛаловЗадание за ПЗПИ №77195.112.208м. "Кекличево стопанство"ХасковоЗаповед №472/24.03.2021г2021-04-01
94 С-3675-1/09.03.2021гСлавея Живкова АврамоваЗадание за ПРЗПИ №77195.705.58кв.1303, ж.р. "Куба"ХасковоЗаповед №473/24.03.2021г2021-04-01
94 Г-216-1/25.02.2021гГалина Маринова ПенчеваЗадание за ПЗПИ №77195.112.192м. "Кекличево стопанство"ХасковоЗаповед №526/30.03.2021г2021-04-06
53 С-242-5/15.03.2021г"СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАДЗадание за изменение на ПРЗПИ №77195.722.134, в участъка между ул. "Родопи" и ул. "Добруджа"ХасковоЗаповед №536/01.04.2021г2021-04-07
94 Д-4458-2/23.03.2021гДамян Радев ЛатуновЗадание за изменение на ПРкв.41V-360с. МалевоЗаповед №547/06.04.2021г2021-04-07
94 Х-2156-1/12.01.2021гХристо Иванов ДимитровЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.389кв.1070ХасковоЗаповед №548/06.04.2021г2021-04-08
94 И-4201-1/01.10.2020г /СЛУЖЕБНО/Иван Стойчев Атанасов /служебно/Задание за ПРкв.786ІХасковоЗаповед №553/06.04.2021г2021-04-0811.05.-Н.Митева
94 В-4457-2/22.03.2021гВеселин Живков Добриковкомплексен проект по чл.150ул. "Македония" №117ХасковоЗаповед №554/06.04.2021г2021-04-07
СЛУЖЕБНООБЩИНА ХАСКОВО Задание за ПРЗПИ №77195.31.51ул. "Панорама"ІХасковоЗаповед №583/08.04.2021г2021-04-12
94 Д-2381-2/25.02.2021гДинко Димитров КрушковЗадание за ПРЗПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152кв.1063, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №609/13.04.2021г2021-04-21
94 В-2833-3/29.03.2021гВалери Методиев КараилиевЗадание за изменение на ПРкв.14ХV-246с.МалевоЗаповед №610/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-10/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Михаил Герджиков" №18аХасковоЗаповед №611/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-11/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150бул. "Г.С.Раковски" №19ХасковоЗаповед №612/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-12/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150бул. "Г.С.Раковски" №3ХасковоЗаповед №613/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-5/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Стара планина" №59-63, вх.А и БХасковоЗаповед №614/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-4/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Гергьовден" №5-7ХасковоЗаповед №615/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-14/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.750.65ХасковоЗаповед №616/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-6/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Епископ Софроний" №16ХасковоЗаповед №617/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-8/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ж.к. Орфей, блок №21ХасковоЗаповед №619/14.04.2021г2021-04-19
53 Ц-42-7/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Тракия" №70ХасковоЗаповед №620/14.04.2021г2021-04-19
53 Е-743-2/05.04.2021г"ЕТАЛОН ГРУП" ЕООДЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.716.604кв.732ХХVІІХасковоЗаповед №631/16.04.2021г2021-04-21
53 Л-170-6/26.04.2021г"ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООДЗадание за изменение на ПУП- ПР и ПУП - ПЗПИ №77195.710.220, 77195.710.221, №77195.710.222, №77195.710.223 И ПИ №77195.710.224кв.611ІІХасковоЗаповед №700/28.04.2021г2021-04-29
94 Н-5123-1/22.04.2021гНевена Костова ПетроваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.113.76кв.1002, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №709/10.05.2021г2021-05-13
94 К-3601-1/24.02.2021гКремена Миткова СтойковаЗадание за ПУП - ПЗкв.488VХасковоЗаповед №710/10.05.2021г2021-05-13
94 И-2147-1/18.03.2021гИвелина Пейчева НедялковаЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.702.652 и №77195.702.653кв.1033, ж.р. "Кенана"ІІ и ІІІХасковоЗаповед №711/10.05.2021г2021-05-17
94 Д-3350-2/11.11.2021гДимитър Стойчев СтоевЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.741.42 и №77195.741.43кв.138VІІІ и ІХХасковоЗаповед №838/19.05.2021г2021-05-25
94 С-7933-2/26.02.2021гСофка Василева ДелчеваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.706.517ж.р. "Куба"ХасковоЗаповед №840/19.05.2021г2021-05-25
53 Е-102-112/27.04.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150бул. "Г.С.Раковски" и ул. "Княз Борис І"ХасковоЗаповед №842/19.05.2021г2021-05-25
94 Н-673-1/21.04.2021гНазмие Хюсни Ахмедкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.741.134ХасковоЗаповед №848/20.05.2021г2021-05-28
10 Д-07-13/10.07.2020гс. Долно Големанци- кмет Неджби ХалилЗадание за ПУП - ПРІХс. Долно ГолеманциЗаповед №874/25.05.2021г2021-05-26
94 Ю-822-1/10.05.2021гЮсуф Февзи МурадЗадание за изменение на ПУП - ПРПИ №77195.518.127ІХкв. Болярово, гр. ХасковоЗаповед №881/27.05.2021г2021-06-01
94 А-6628-4/29.04.2021гАнастасия Бойдева ТоневаЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.705.169ж.р. "Куба"VІІХасковоЗаповед №882/27.05.2021г2021-06-01
94 С7163-3/09.10.2020гСезгин Рамадан МюслюмЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.320ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №883/27.05.2021г2021-06-01
94 Ю-146-2/05.05.2021гЮлиян Митков ХодуловЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.706.164кв.1326, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №890/27.05.2021г2021-06-02
94 С-6906-1/13.07.2020гСнежана Димитрова ХристоваЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.117.35м. "Дерекьой топра"ХасковоРешение №349/28.05.2021г2021-06-04
94 А-5709-1/18.08.2020гАрамадан Хасанов ХасановЗадание за ПУП - ПРПИ №39863.61.295м. "Черници"с. Криво полеРешение №350/28.05.2021г2021-06-04
94 С-2690-2/10.03.2021гСвилен Крумов ДрянковЗадание за ПУП - ПЗПИ №14550.84.627м. "Сатмал дере"з-ще на с. ГарвановоРешение №353/28.05.2021г2021-06-04
94 А-7095-3/11.05.2021гАлександра Арсо АгопянЗадание за ПУП - изменение на ПР и ПЗV-287с. НиколовоЗаповед №912/31.05.2021г2021-06-07
94 Н-5144-1/08.03.2021гНедко Стефанов НедковЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.702.389ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №930/03.06.2021г2021-06-11
94 И-130-3/02.04.2021гИван Костадинов Пенев Венета Лозанова ПеневаЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.701.657 и ПИ №77195.701.658ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №932/03.06.2021г2021-06-11
94 Р-1600-2/19.05.2021гРадослав Стефанов Чаушев Николай Стефанов Чаушевкомплексен проект по чл.150ПИ №38399.1.4 и ПИ №38399.1.6с. КонушЗаповед №951/08.06.2021г2021-06-21
53 Х-26-2/11.03.2021г"ХЛЕБОЗАВОД" АДЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.803І-за хлебозаводХасковоЗаповед №956/09.06.2021г2021-06-16
94 К-221-4/14.05.2021гКирил Дойчев Янков Владимир Ангелов СтояновЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225кв.1064, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №957/09.06.2021г2021-06-16
МПР-1/22.02.2021г - СЛУЖЕБНООБЩИНА ХАСКОВОЗадание за изменение на ПУП - ПРул. "Веслец"ХасковоЗаповед №958/09.06.2021г
53 М-993-1/26.05.2021г"М ПАРТС 2016" ЕООДЗадание за ПУП - ПЗПИ №37383.9.27, ПИ №37383.9.12 и ПИ №37383.9.11бивш стопански двор на ТКЗСс. КнижовникЗаповед №959//09.06.2021г2021-06-16
94 А-4957-6/01.06.2021гАтанас Димчев СамарджиевЗадание за ПУП - изменение на ПРимот №597кв.35 ІІІс. ГарвановоЗаповед №1026/15.06.2021г2021-06-21
94 Ж-666-1/06.01.2021гЖивко Грозев ЖелевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.743.182кв.1213, ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1036/15.06.2021г2021-06-21
53 Е-102-136/07.06.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150кв.13 ІІс. БряговоЗаповед №1069/23.06.2021г2021-06-28
94 Н-5191-2/05.05.2021гНурай Дуран Шевкедкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.518.514кв.10, Болярово ХІVХасковоЗаповед №1070/23.06.2021г2021-06-28
94 Е-26-3/25.05.2021гЕргюн Ридван РеджебЗадание за ПУП - ПРЗ15429.94.171м. "Юртлука"з-ще на с. ГолеманциРешение №373/25.06.2021г2021-07-05
П-224-1/07.04.2021г - СЛУЖЕБНОСЛУЖЕБНОЗадание за ПУП - изменение на ПРкв.11ІХс. ДиневоЗаповед №1134//02.07.2021г2021-07-07
94 А-1729-4/15.06.2021гАсен Стоилов СоколовЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.746.279кв.1116, ж.р. "Каменец"ХІХХасковоЗаповед №1147/07.07.2021г2021-07-15
94 П-2933-2/24.06.2021гПавлина Колева ЧакъроваЗадание за ПУП - изменение на плана за улична регулацияПИ №287с. КонушЗаповед №1148//07.07.2021г2021-07-15
94 Г-2855-2/04.06.2021гГеорги Михайлов БаневЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.702.330кв.1028, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1149/07.07.2021г2021-07-15
53 Т-144-2/08.04.2021г"ТРЕЙДИМЕКС" ЕООДЗадание за ПУП - изменение на ПЗкв.7 ИИЗІХ, ІV и VХасковоЗаповед №1241/19.07.2021г2021-07-23
94 Я-585-2/19.05.2021гЯсен Спасов РадевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.702.330кв.1028, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1268/23.07.2021г2021-08-03
53 Ц-42-13/19.03.2021г"ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Единство" №25ХасковоЗаповед №1269/23.07.2021г2021-08-03
94 Н-3668-3/02.07.2021гНедялка Стоянова ПетроваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.889кв.1061, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1270/23.07.2021г2021-08-03
94 Ф-490-1/23.02.2021гФикрет Керим СадъкЗадание за ПУП - ПР и изменение ПЗПИ №77195.22.8м. "Халилово"ХасковоЗаповед №1271/23.07.2021г2021-08-03
53 Е-102-155/05.07.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Стефан Стамболов"ХасковоЗаповед №1355/02.08.2021г2021-08-13
53 Е-102-156/05.07.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Георги Кирков" №84ХасковоЗаповед №1356/02.08.2021г2021-08-13
53 М-256-5/13.07.2021г"А1 България" ЕАДкомплексен проект по чл.150ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков"ХасковоЗаповед №1360/04.08.2021г2021-08-13
94 Е-38-1/09.07.2021гЕрол Салиф СаидЗадание за изменение ня ПУП - ПРПИ №77195.718.165 и ПИ №77195.718.166кв.443ХасковоЗаповед №1379/09.08.2021г2021-08-13
53 Е-217-4/09.07.2021гЕмил Кирилов МихайловЗадание за изменение ня ПУП - ПЗПИ №77195.710.194кв.651ХасковоЗаповед №1382/09.08.2021г2021-08-13
94 Д-57-2/28.06.2021гДжемил Рюстем МехмедЗадание за ПУП - ПР и изменение ПЗПИ №77195.743.18 и ПИ №77195.743.26ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1433/20.08.2021г2021-08-30
53 Е-102-178/06.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1434/20.08.2021г2021-08-30
53 Е-102-173/03.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ИИЗХасковоЗаповед №1435/20.08.2021г2021-08-30
94 М-2735-2/08.07.2021гМиленка Кирчева ЛавчеваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.743.577ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1440/24.08.2021г2021-08-31
53 М-614-6/12.07.2021г"Монопол 08" ООДЗадание за изменение на ПУП - ПРЗкв.627аХІІ,ХІІІ, ХІV,ХV,ХVІ и ХVІІХасковоЗаповед №1451/26.08.2021г2021-09-02
94 И-3507-3/11.09.2020гИван Георгиев ИвановЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.15ХІІ-213 и ХІ-213с. ВъгларовоЗаповед №1452/26.08.2021г2021-09-02
СЛУЖЕБНООБЩИНА ХАСКОВОЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.28Vс. СтамболийскиЗаповед №1454/26.08.2021г2021-09-07
94 К-2392-2/23.07.2021гКадрие Вехпи ГюлюстанЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.730.250 и ПИ №77195.730.251ж.р. "Изгрев"ХасковоЗаповед №1460/26.08.2021г2021-09-07
94 Ф-241-2/03.06.2021гФарух Мехмедали МюмюнЗадание за ПУП - ПЗ, ПУП изменение на плана за улична регулация на кв. Хисаря и ПРПИ №77195.744.617кв.644І и ІІХасковоЗаповед №1461/26.08.2021г2021-09-07
94 И-4071-2/30.07.2021гИва Петкова ТодороваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.706.95ж.р. "Куба"ХасковоЗаповед №1462/26.08.2021г2021-09-07
94 В-1983-2/22.07.2021гВалентина Тончева НедеваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.746.265 и ПИ №77195.746.266ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1463/26.08.2021г2021-08-30
53 Е-102-175/06.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.703.207ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1464/26.08.2021г2021-08-30
53 Е-102-179/06.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150пл. СвободаХасковоЗаповед №1465/26.08.2021г2021-08-30
94 Г-2414-2/30.09.2021гГроздан Иванов ДелчевЗадание за ПУП - ПЗПИ №72953.16.27м. "Срещу село"з-ще с. ТракиецРешение №426/27.08.2021г2021-09-17
53 Е-102-176/06.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ХасковоЗаповед №1491/27.08.2021г2021-09-08
94 Х-935-2/29.12.2021гХабил Ибрям ХабилЗадание за ПУП - ПРЗм. "Дерекьой топра"ХасковоЗаповед №1493/27.08.2021г
94 П-3525-2/23.08.2021гПетко Петров ЖечевЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.14V-46 и ІІІ-47с. Нова НадеждаЗаповед №1502/31.08.2021г2021-09-08
94 С-203-1/10.02.2021гСеверин Светлинов ЧолаковЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.594кв.1045, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1503/31.08.2021г2021-09-08
94 Х-2648-2/11.08.2021гХабибе Дурмушали СаидЗадание за ПУП - изменение на ПРПИ №77195.716.61кв.700ІХХасковоЗаповед №1550/09.09.2021г2021-09-17
53 Е-810-3/01.09.2021г"ЕР Билдинг 21" ООДЗадание за ПУП - изменение на ПРЗкв.250ХІХХасковоЗаповед №1591/15.09.2021г2021-09-17
53 П-5933/01.09.2021г"Прима Хоумс" ООДЗадание за ПУП - изменение на ПЗкв.732ХХVІІХасковоЗаповед №1592/15.09.2021г2021-09-17
94 Г-2299-2/01.09.2021гГеорги Димитров ДимитровЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.712.188кв.311VІІІХасковоЗаповед №1687/23.09.2021г2021-10-20
94 И-4289-3/31.08.2021гИванка Йосифова ХаритеваЗадание за ПУП - изменение на ПРкв.19с. МандраЗаповед №1688/23.09.2021г2021-10-20
94 А-7282-2/10.09.2021гАндрей Димитров ПетровЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.518.37кв.3, кв. БоляровоХVІІІХасковоЗаповед №1696/24.09.2021г2021-10-20
94 Н-3559-4/28.09.2021гНиколай Стойчев Жуковкомплексен проект по чл.150 ПИ №77195.186.53м. "Казан топра"ХасковоЗаповед №1716/28.09.2021г2021-10-20
94 С-8018-3/26.08.2021гСилвия Апостолова СтатеваЗадание за изменение на ПУП - ПЗПИ №77195.541.1ХасковоЗаповед №1717/28.09.2021г2021-10-20
94 Г-21461-1/05.08.2021гГергана Костова ЗгуреваЗадание за ПУП - ПР и изменение ПЗПИ №77195.723.70 и ПИ №77195.723.67ХасковоЗаповед №1718/28.09.2021г2021-10-20
94 Ш-272-3/13.09.2021гШерифе Али ИбрямЗадание за изменение на ПУП - ПР и план за улична регулацияПИ №77195.738.141кв.195ХІІХасковоЗаповед №1749/05.10.2021г2021-10-20
94 Ш-521-2/06.08.2021гШабанали Севтин ИсаЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.305кв.1056, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1750/05.10.2021г2021-10-20
94 Х-935-2/29.12.2021гХабил Ибрям ХабилЗаповед за очевидна факт. Грешкам. "Дерекьой топра"ХасковоЗаповед №1778/08.10.2021г2021-10-20
94 Б-1132-2/24.09.2021гБирсен Берул АлиЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.429.120ХасковоЗаповед №1779/08.10.2021г2021-10-20
94 С-7674-2/04.10.2021гСабри Садък СадъкЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.11VІІ-103 и VІІІ-103с. Широка полянаЗаповед №1797/12.10.2021г2021-10-26
94 Д-1882-2/23.07.2021гДаниел Тенчев АнгеловЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.265кв. 1071, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №1802/14.10.2021г2021-10-21
94 Г-1083-2/17.09.2021гГосподинка Фердинандова ТолумоваЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.18VІІ, VІІІ и ІХХасковоЗаповед №1900/29.10.2021г2021-11-03
94 М-4693-2/29.09.2021гМарин Славчев ТанчевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.743.608 и ПИ №77195.743.609ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1903/29.10.2021г2021-11-03
94 М-8707-2/28.06.2021гМартина Стайкова Колева Николай Стоянов КолевЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.112.123ХасковоЗаповед №1966/01.11.2021г2021-11-09
94 Р-3190-2/06.10.2021гРуси Ангелов МавровЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.743.404ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1967/01.11.2021г2021-11-09
94 Х-778-2/30.09.2021гХилмия Мехмедова ЧаръкчиеваЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.746.403кв.1119, ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1968/01.11.2021г2021-11-09
94 С-7531-2/07.10.2021гСокол Димитров НасковЗадание за изменение на ПУП - ПРЗкв.662ІV, VІ и VІІІХасковоЗаповед №1969/01.11.2021г2021-11-09
53 З-30-2/24.09.2021г"ЗЛАТКА" ЕООДЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.705.160ж.р. "Куба"ХасковоЗаповед №1970/01.11.2021г2021-11-09
53 Е-102-177/06.08.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150ж.р. "Кенана", м. "Кекличево стопанство"ХасковоЗаповед №1988/04.11.2021г2021-11-10
94 П-1355-3/19.10.2021гПетко Христов ПетковЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.743.284ж.р. "Каменец"ХасковоЗаповед №1989/04.11.2021г2021-11-10
94 В-1200-4/28.10.2021гВладимир Димитров ЖелевЗадание за ПУП - ПЗкв.40VІ и ХІс.НиколовоЗаповед №2038/16.11.2021г2021-11-23
53 Ю-67-3/26.10.2021г"Ю-РЕНТ" ЕООДЗадание за ПУП - ПЗПИ №11967.110.984с. ВойводовоЗаповед №2055/23.11.2021г2021-11-24
53 Е-812-4/12.11.2021г"ЕС ПИ СОЛАР" ООДЗадание за ПУП - ПР329кв.62 ІІІс.КонушЗаповед №2056/24.11.2021г2021-11-30
94 Г-2274-3/04.11.2021гГюлтекин Халил АдемЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.60ІІІс.ГарвановоЗаповед №2057/24.11.2021г2021-11-30
94 С-3251-1/22.10.2021гСтанислава Йорданова Русева Задание за ПУП - ПРПИ №77195.711.209кв.363ІІІХасковоЗаповед №2058/24.11.2021г2021-11-30
94 П-2997-1/11.02.2021гПаолина Данчева ИвановаЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.337.67м. "Сучукмаз"з-ще ХасковоРешение №491/26.11.2021г2021-12-09
94 Х-1551-2/24.08.2021гХаризана Маринова МариноваЗадание за ПУП - ПЗПИ №38399.51.37м. "Алазъ Кору"с. КонушРешение №492/26.11.2021г2021-12-09
94 Х-1551-1/24.08.2021гХаризана Маринова МариноваЗадание за ПУП - ПЗПИ №38399.51.35м. "Алазъ Кору"с. КонушРешение №493/26.11.2021г2021-12-09
53 П-596-1/03.09.2021г"ПР ДАНЧЕВ" ЕООДЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.733.122м. "Халилово"з-ще ХасковоРешение №495/26.11.2021г2021-12-09
94 С-3283-4/09.09.2021гСтойчо Трендафилов ИвановЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.536.48м. Кемера"з-ще ХасковоРешение №496/26.11.2021г2021-12-03
94 Н-2306-1/04.03.2021гНиколай Алексиев ЙосифовЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.337.7м. "Сучукмаз"ХасковоРешение №497/26.11.2021г2021-12-09
94 В-874-5/28.10.2021гВалентина Славчева Радева - РанчеваЗадание за ПУП - ПЗПИ №44553.29.2м. "Махмуд дере"з-ще с. ЛюбеновоРешение №500/26.11.2021г2021-12-03
94 С-8062-2/28.10.2021гСийка Кирова МутафоваЗадание за ПУП - ПЗПИ №44553.29.3м. "Махмуд дере"з-ще с. ЛюбеновоРешение №501/26.11.2021г2021-12-03
СЛУЖЕБНООБЩИНА ХАСКОВОЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.71ІІІс. МанастирЗаповед №2096/30.11.2021г2021-12-09
53 Е-102-239/19.11.2021г"Електроразпределение юг" ЕАДкомплексен проект по чл.150бл.45, бл.46 и бл.47кв.645VХасковоЗаповед №2103/30.11.2021г2021-12-09
53 В-390-2/16.11.2021г"ВиК - Бунар" комплексен проект по чл.150през имот 77195.710.194, ул. "Ком"ХасковоЗаповед №2136/07.12.2021г2021-12-13
53 П-04-2/24.11.2021г"Братя Пилеви" ООДЗадание за изменение на ПУП - ПРЗкв.56 ХХІVс. КонушЗаповед №2137/07.12.2021г2021-12-13
СЛУЖЕБНООБЩИНА ХАСКОВОЗадание за изменение на ПУП - ПРо.т.96,97,98 и 99с. КнижовникЗаповед №2169/14.12.2021г2021-12-17
94 П-1832-5/13.12..2021гПламен Стефанов ЛечевЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.730.723ж.р. "Изгрев - Изток"ХасковоЗаповед №2172/14.12.2021г2021-12-15
94 Т-3465-7/23.08.2021гТодор Делчев ХристовЗадание за ПУП - ПРПИ №7795.702.226кв.1024, ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №2185/17.12.2021г2021-12-22
53 Е-812-5/01.12.2021г"ЕС ПИ СОЛАР" ООДЗадание за изменение на ПУП - ПЗим.329кв.62ІІІс. КонушЗаповед №/2187/17.12.2021г2021-12-22
53 П-88-1/14.10.2021г"Парапан - Рамзие Парапан"Задание за изменение на ПУП - ПУРПИ №771995.721.263, ИИЗХасковоЗаповед №/2188/17.12.2021г2021-12-22
94 А-6569-2/10.11.2021гАсен Симеонов ЮруковЗадание за ПУП - ПП и ПСПИ №11867.74.5м. "Кюня"з-ще с. ВойводовоРешение №526/17.12.2021г2021-12-22
94 Б-1230-5/03.12.2021гБорис Андонов ГеоргиевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.132ж.р. "Кенана" ХасковоЗаповед №2252/29.12.2021г2022-01-06
94 А-7541-2/10.11.2021гАхмед Рамадан ЮсеинЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.326ж.р. "Кенана"ХасковоЗаповед №2261/31.12.2021г2022-01-06
94 С-2156-2/16.12.2021гСафет Кадир Сафет Задание за ПУП - ПРЗПИ №77195.730.410кв.828ІХХасковоЗаповед №2263/31.12.2021г2022-01-11
53 Д-108-3/10.12.2021г"ДЕЛЕНА - ДД" ЕООДЗадание за ПУП - ПЗ и Изменение ПЗкв.15 ИИЗІХасковоЗаповед №2264/31.12.2021г2022-01-11
53 П-593-3/01.09.2021г "ПРИМА ХОУМС" ООДЗадание за ПУП - именение на ПРЗкв.732ХХVІІгр. ХасковоЗаповед №УТ-2/12.01.2022г- поправка на очевидна фактическа грешка2022-01-14
53 Р-155-1/05.11.2021г"РУНАМИТ" ЕООДЗадание за изменение на ПУП - ПУРПИ №77195.721.353, ПИ №77195.721.354 и ПИ №77195..721.355кв.492гр. ХасковоЗаповед №УТ-6/18.01.2022г2022-01-26
94 Ю-874-10/22.12.2021гЮлииян Димов КирчевЗадание за ПУП - ПРПИ №27200.73.225 и ПИ №27200.773.226с. Елена, общ. ХасковоЗаповед №УТ-7/18.01.2022г2022-01-26
53 М-256-2//07.01.2022г"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАДкомплексен проект по чл.150гр. ХасковоЗаповед №УТ-11/18.01.2022г2022-01-26
53 Е-102-4/14.01.2022г"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.27.28м. "Халилово"гр. ХасковоЗаповед №УТ-17/24.01.2022г2022-02-23
94 И-117-2/08.10.2021гИлиян Георгиев Илчев Диляна Тодорова ИлчеваЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №771995.722.208кв.513Vгр. ХасковоЗаповед №УТ-26/27.01.2022г2022-02-11
94 Ф-595-1/19.01.2022гФерди Мустафа Мехмедали Петко Атанасов УзуновЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.168 И ПИ №77195.704.169ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-30/27.01.2022г2022-02-11
53 Е-832-1/19.01.2022г"ЕКОСИСТЕМ 08" ООДЗадание за ПУП - ПЗ и изменение на ПУП - ПРимот №225кв.51VІІс. Книжовник, общ. ХасковоЗаповед №УТ-32/27.01.2022г2022-02-11
53 Х-282-1/11.01.2022г"ХРИСО АВГО" ЕООДЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.731.103ж.р. "Изгрев"гр. ХасковоЗаповед №УТ-33/27.01.2022г2022-02-11
53 Н-500-2/14.01.2022г"НИКИКОС" ООДЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.730.102ж.р. "Изгрев"гр. ХасковоЗаповед №УТ-34/27.01.2022г2022-02-11
94 М-955-1/11.01.2022гМилен Вангелов МитковЗадание за ПУП - ПЗкв.326ХІІІгр. ХасковоЗаповед №УТ-35/27.01.2022г2022-02-11
53 Е-736-12/17.12.2021г"ЕКО ТРАФИК" ЕООДЗадание за изменение на ПУП - изменение на ПР и ПЗкв.90ХІ, ХІІ и ХІІІс. Узунджово, общ. ХасковоЗаповед №УТ-38/27.01.2022г2022-02-11
53 Т-757-1/25.01.2022г"ТАЛКОМ ИНС" ЕООДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.730.723ж.р. "Изгрев"гр. ХасковоЗаповед №УТ-39/27.01.2022г2022-02-11
94 А-7845-2/31.01.2022гАтанас Илиев ИбришимовЗадание за изменение на ПУП - ПРЗимот 271VІ и VІІс. Стамболийски, общ. ХасковоЗаповед №УТ-49/09.02.2022г2022-02-11
94 Д-5340-2/24.11.2021гДинко Димитров ПъковЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.522.1м. "Турското гробе"землище на гр. ХасковоРешение №544/11.02.2022г2022-02-24
94 М-5318-1/20.12.2021гМарушка Тодорова ПетроваЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.112.18м. "Карамутли"землище на гр. ХасковоРешение №548/11.02.2022г2022-02-24
53 Е-789-7/12.01.2022г"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООДЗадание за ПУП - ПРЗПИ №22589.58.203 ПИ №37383.500.302 ПИ №37383.113.198 ПИ №37383.113.213 ПИ №37383.113.216 ПИ №37383.113.220 ПИ №37383.503.132 м. "Сювенлика" м. "Сювенлика" м. "Сювенлика" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" с. Долно Войводино с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник Решение №550/11.02.2022г2022-02-24
94 Ж-1179-5/12.01.2022гЖеня Ангелова НелЗадание за ПУП - ПУРна част от ПИ №77195.542.29м. "Черния камък/Стопански двор"кв. Болярово, гр. ХасковоРешение №550/11.02.2022г2022-02-23
94 Т-80-1/26.01.2022гТихомир Недев ГеоргиевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.703.201ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-52/15.02.2022г2022-02-23
94 С-6278-2/17.12.2021гСтанислав Петров ВълевЗадание за изменение на ПУП - ПРПИ №77195.740.202кв.122ХІгр. ХасковоЗаповед №УТ-55/15.02.2022г2022-02-22
94 Т-1620-2/25.11.2021гТодор Петров КръшковЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.730.388кв.829, ж.р. Изгрев"гр. ХасковоЗаповед №УТ-59/15.02.2022г2022-02-16
94 М-5549-2/21.12.2021гМ|урад Ферад МурадЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.138кв.10449, ж.р. "Кенана"LХІгр. ХасковоЗаповед №УТ-60/15.02.2022г2022-02-23
94 Х-2968-1/14.01.2022гХристо Димитров ХристовЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.113.133кв.1003, ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-63/16.02.2022г2022-02-24
53 Е-102-12/02.02.2022г"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №68692.11.26м. "Трите чуки"з-ще на с. СтамболийскиЗаповед №УТ-73/16.02.2022г2022-02-24
94 М-9114-1/03.12.2021гМариян Митков ДимитровЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.706.624кв.1314, ж.р. "Куба"ХХгр. ХасковоЗаповед №УТ-79/16.02.2022г2022-02-24
94 E-53-1/27.01.2022гЕлена Атанасова Писарева Атанас Николаев ПисаревЗадание за изменение на ПУП - ПРкв.51VІІІ и ІХс. Въгларово, общ. ХасковоЗаповед №УТ-87/24.02.2022г2022-03-04
53 Е-102-3/14.01.2022г"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.715.143ул. "Клокотница" №24гр. ХасковоЗаповед №УТ-88/24.02.2022г2022-03-04
53 Р-459-1/18.01.2022г"РАКОМС" ЕООДЗадание за изменение на ПУП - изменение на ПРкв.511Ігр. ХасковоЗаповед №УТ-89/24.02.2022г2022-03-04
94 Х-2961-1/25.02.2022гХалил Мюмюн ХалилЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.746.546кв.1116, ж.р. "Каменец"гр. ХасковоЗаповед №УТ-109/09.03.2022г2022-03-14
94 Н-822-2/22.12.2021гНадка Димитрова ЯневаЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.704.415кв.1047, ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-114/11.03.2022г2022-03-16
П-241-1/01.02.2022гОБЩИНА ХАСКОВОЗадание за изменение на ПУП - план-схема за обект "Вътрешна водопроводна мрежа"Втори етап: СВО към главен клон 1 и второстепенни клонове" с. Маслиновос. Маслиново, общ. ХасковоЗаповед №УТ-116/14.03.2022г2022-03-16
94 П-1637-2/15.02.2022гПламен Петров ЛазаровЗадание за изменение на ПУП - ПРЗимот №373с. МалевоVс. Малево, общ. ХасковоЗаповед №УТ-118/15.03.2022г2022-04-01
94 И-1723-1/24.01.2022гИван Насков ИвановЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.705.133кв.1307, ж.р. "Куба"гр. ХасковоЗаповед №УТ-121/15.03.2022г2022-03-22
53 П-190-1/23.06.2021г"ПРО АГРО 2000" ООДЗадание за ПУП - ПЗПИ №11867.252.1, ПИ №11867.252.4 и ПИ №11867.252.3м. "Птицекомбинат", землище на с. Войводовос. Войводово, общ. ХасковоРешение №578/25.03.2022г2022-04-01
94 Я-416-1/10.02.2022гЯнка Петрова КирковаЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.716.179 и ПИ №77195.716.180кв.226гр. ХасковоЗаповед №УТ-141/28.03.2022г2022-03-30
53 Б-730-4/17.03.2022г"БАРЪШ-91" ЕООДЗадание за ПУП - ПР и изменение на ПЗПИ №77195.705.512ж.р. "Куба", кв.1338гр. ХасковоЗаповед №УТ-142/28.03.2022г2022-03-30
53 Х-269-4/17.03..2022г"ХАСКОВО ПРОПЪРТИС" ООДЗадание за изменение на ПУП - ПРЗПИ №77195.740.273кв.146VІІгр. ХасковоЗаповед №УТ-143/28.03.2022г2022-03-30
92-66-10/02.09.2021гМЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Задание за ПУП - ПРЗПИ №77195.739.466кв.114гр. ХасковоЗаповед №УТ-147/31.03.2022г2022-04-07
53 Е-102-23/21.03.2022г"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.743.364ж.р. "Каменец"гр. ХасковоЗаповед №УТ-148/31.03.2022г2022-04-07
94 Я-297-1/17.03.2022гЯнко Найденов НайденовЗадание за изменение на ПУП - ПРЗкв.254V, VІ, VІІІ, Х и ХІгр. ХасковоЗаповед №УТ-149/31.03.2022г2022-04-07
94 В-1243-1/23.03.2022гВенелин Георгиев ГрозевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.701.661кв.1009, ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-150/01.04.2022г2022-04-08
94 А-3109-1/14.03.2022гАхмед Нури СалифЗадание за изменение на ПУП - ПРПИ №77195.720.262кв.481ХІ и ХІІІгр. ХасковоЗаповед №УТ-151/01.04.2022г2022-04-08
94 А-729-2/24.01.2022гАтанас Костадинов ГеоргиевЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.112.271м. "Кекличево стопанство"гр. ХасковоЗаповед №УТ-152/01.04.2022г2022-04-08
94 В-1212-2/25.03.2022гВанка Костадинова ПетроваЗадание за ПУП - ПРимот №49кв.6VІІс.Клокотница, общ. ХасковоЗаповед №УТ-154/05.04.2022г2022-04-12
53 Е-102-24/21.03.2022г"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАДкомплексен проект по чл.150ПИ №77195.701.93ж.р. "Кенана"гр. ХасковоЗаповед №УТ-155/05.04.2022г2022-04-12
53 Ф-09-10/29.03.2022г"ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ" ООДкомплексен проект по чл.150ПИ №75085.477.1м. "Банева чешма"с. Узунджово, общ. ХасковоЗаповед №УТ-162/11.04.2022г2022-04-19
94 Г-661-1/14.02.2022гГеорги Генков ТенчевЗадание за ПУП - изменение на ПЗПИ №77195.430.22м. "Идимирли"гр. ХасковоЗаповед №УТ-163/11.04.2022г2022-04-19
94 Д-5003-1/08.03.2022гДимитър Тодоров ГалончевЗадание за ПУП - ПРЗПИ №77195.706.629кв.1313, ж.р. "Куба", ул. "Розова долина"гр. ХасковоЗаповед №УТ-164/11.04.2022г2022-04-19
53 П-190-1/23.06.2021г"ПРО АГРО 2000" ООДЗадание за ПУП - ПЗПИ №11867.213.45 и ПИ №11867.213.47м. "Фуражите", з-ще на с. Войводовос. Войводово, общ. ХасковоРешение №584/15.04.2022г2022-04-21
94 С-8704-2/17.02.2022гСтоян Руменов СтояновЗадание за ПУП - Парцеларен планПИ №68692.157.21м."Калем дере", з-ще Стамболийскис. Стамболийски, общ. ХасковоРешение №586/15.04.2022г2022-04-21
94 С-3283-5/15.12.2021гСтойчо Трендафилов ИвановЗадание за ПУП - ПЗПИ №77195.556.46 и ПИ №77195.556.48м. "Кемера", з-ще на гр. Хасковогр. ХасковоРешение №587/15.04.2022г2022-04-21