№ по редПартиден номер в НКРПредмет на концесиятаИндивидуализация на обекта на концесиятаСрок на концесиятаДата на сключване на концесионния договорДанни за концесионераКонцесионно възнаграждение (без ДДС) - годишноДата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор
1О - 000916парк - Озеленени площи -до ДКТ "Иван Димов"УПИ III кв. 394 гр.Хасково35г.01.03.2002г."Версай"ООД гр.Хасково, ЕИК 1265214316300.00
2О - 000915парк - "Христо Ботев"УПИ I кв. 103 гр.Хасково35г.01.03.2002г.ЕТ " Рико-Генко Господинов" ЕИК 12631425078051.00
3О - 000917парк - "Дружба"УПИ II кв. 514 гр.Хасково35г.07.09.2004г."Тива инвест"ООД ЕИК 1261465156519.00
4О - 000919пазар в ж.к."Орфей"УПИ XI кв. 651 гр.Хасково20г.29.06.2005г.ЕТ "Аполон-Наско Иванов - Иван Иванов" ЕИК 2008670856000.00
5О - 000920Зеленчуков пазар и паркингУПИ II кв.738 гр.Хасково35г.12.09.2005г."Пазари" ЕООД, ЕИК 12673922712280.00
6О -01013язовирпоз.имот №000526 в зем. с.Гарваново, Община Хасково25г.01.10.2014г."Фрий Дей" ЕООД ЕИК1267398572160.00
7О - 001012язовирпоз.имот №000031 в зем. с.Тракиец, Община Хасково25г.01.10.2014г."Ивекс" ЕООД ЕИК126624883 1920.00
8О - 01008язовирпоз.имот №000261 / идент.77195.516.12 в кв.Болярово , гр. Хасково 25г.25.11.2014г."Корчев къмпани" ЕООД ЕИК203283527 252.00
9О - 001009язовирпоз.имот №000326 в с.Криво поле , Община Хасково 25г.26.11.2014г."Кари - Филип" ЕООД ЕИК 203298066 2760.00
10О - 010049язовирпоз.имот №001035 / в с.Любеново , Община Хасково 25г.24.02.2015г."Вирджиния 2014" ЕООД ЕИК 203302333 3840.00Прекратена концесия с Решение на ОбС -Хасково № 161/28.08.2020г.
11О - 001184Спортен комплекс -"Юнак"имот с № 77195.714.165, ул. "Тимов", в едно с № 77195.714.165.2 гр.Хасково25г.13.03.2018г."Тенис- Хасково 2015" ЕИК 204474097850.00
12№ 221-103/13.07.2021г.Язовирпоз.имот № 44553.29.35 /стар № 001035/ в с. Любеново, общ. Хасково 35г.12.07.2021г."Алексия 2020" ЕООД, ЕИК 2059570174442.00
13№ 221-178/14.07.2022г.водоемпоз.имот № 11867.87.8 в с. Войводово, общ. Хасково 35г.20.06.2022г."СПОРТ КОМЕРС - ММ" ЕООД, ЕИК 201939502450.00
14№ 221-202/11.01.2023г.водоемпоз.имоти №№ 77195.301.46 и 77195.301.47 гр. Хасково, 11867.15.37 с. Войводово и 000001 с. Манастир35г.21.12.2022г."ВЕРАТЕКС" ЕООД, ЕИК 2031357082800.00
15№ 221-203/11.01.2023г.водоемпоз.имоти №№ 38399.55.70 и 38399.55.5935г.23.12.2022г."ЕЛИНОР 2012" ЕООД, ЕИК 2019445881000.00
16№ 221-219/21.02.2023г.водоемпоз.имот № 18232.9.23 с. Гълъбец, общ. Хасково35г.01.02.2023г."ЕВРО СТРОЙ ТИМ" ЕООД, ЕИК 207158229380.00
17№ 221-227/23.03.2023г.водоемпоз.имот № 22589.66.92 с. Долно Войводино, общ. Хасково35г.20.03.2023г.ЕТ "Кристин Налбантов", ЕИК 204947917410.00
18№ 221-226/22.03.2023г.водоемпоз.имот № 11867.42.1 с. Войводово, общ. Хасково35г.20.03.2023г."АГРОСТИЛ-Д" ЕООД, ЕИК 126727239700.00
19№ 221-247/14.06.2023г.язовирпоз.имот № 27200.3.108 с. Елена, общ Хасково35г.26.05.2023г."АТАТЕКС" ЕООД, ЕИК 1266230091400.00
20№ 221-249/14.06.2023г.водоемпоз.имот № 14550.83.311 с. Гарваново, общ. Хасково35г.29.05.2023г.ЗП Желяз Пеев, ЕИК 126649922460.00
21№ 221-248/14.06.2023г.язовирпоз.имот № 27200.75.137 с. Елена, общ Хасково35г.30.05.2023г."АР-М-АГРО" ООД, ЕИК 1266484571450.00
22№ 221-255/11.07.2023г.водоемпоз.имот № 77195.576.31, м. Зюмбюла, Болярово, гр. Хасково35г.16.06.2023г."ХЮСТЪН ЛЕЙК" ООД, ЕИК 207367969900.00
23№ 221-257/19.07.2023г.водоемпоз.имот № 77195.452.30, м. Идимирли, гр. Хасково35г.14.07.2023г."БЕСТ ЕТЕРНАЛ" ЕООД, ЕИК 206826907350.00
24№ 221-270/24.08.2023г.язовирпоз.имот № 39863.55.287 с. Криво поле, общ. Хасково35г.08.08.2023г."БУЛ КРЕЙФИШ" ЕООД, ЕИК 206776767800.00
25№ 221-268/23.08.2023г.язовирпоз.имот № 27200.1.40 с. Елена, общ. Хасково35г.08.08.2023г."АР-М-АГРО" ООД, ЕИК 126648457860.00
26№ 221-269/23.08.2023г.язовирпоз.имот № 27200.28.13 с. Елена, общ. Хасково35г.09.08.2023г."АТАТЕКС" ЕООД, ЕИК 126623009790.00