№ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТАНАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА
1Лек автомобил "Мицубиши Паджеро Пинин 1,8", рег.№ Х 1026 КТ, първоначална регистрация 2000г.833.33833,33 лева с Решение№482/ 26.11.2021г.чл.72, ал.1 от НУРОС916.66Нихат Юсеин Хасан
2УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 830,00 кв.м.1892.407666.677 666,67 лева с Решение№443/ 08.10.2021г.чл.45,ал.1 от НУРОС25300.02Халил Али Халил
3601/871 ид.части от УПИ IХ в кв.7 по плана на с.Големанци,Община Хасково с площ 871,00 кв.м.1283.804250.004250,00 лева с Решение№476/ 26.11.2021г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 4250.00Халил Ниязи Шабан Медие Раим Шабан
4304/1160 ид.части от УПИ ХIV-63 в кв.6 по плана на с.Големанци,Община Хасково с площ 1160,00 кв.м.671.202200.002 200,00 лева с Решение№477/ 26.11.2021г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2200.00Айнур Ибрам Ферзи
5УПИ III в кв.3 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 870,00 кв.м.3741.009 570,00 лева с Решение№479/ 26.11.2021г.чл.48,ал.1 от НУРОС 9570.00Димитър Добрев Георгиев Веска Димитрова Георгиева
6126/273 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.715.463 по КК на гр.Хасково, ул."Клокотница"25А, целият с площ 273,00 кв.м.4712.4010666.6710 666,67 лева с Решение №474/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 10666.67Ерхан Ахмед Али
7137/850 ид.части от УПИ ХI в кв.27 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 850,00 кв.м.589.101400.001400,00 лева с Решение №475/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1400.00Ирина Миткова Кехайова
894/515 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.123 по КК на гр.Хасково, ул."Пещера"23, целият с площ 515,00 кв.м.2199.605333.335333,33 лева с Решение №473/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 5333.33Латин Банков Мусабашев Азме Ахмед Мусабаш Савина Банкова Спенджарова
9УПИ IV в кв.39 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково с площ 2074,00 кв.м.6688.7025583.3325 583,33 лева с Решение №478/26.11.2021г. чл.45,ал.1 от НУРОС28141.66Красимира Тенева Тянкова -Кукурешева
10Право да се разполага ЕСМ за реализиране на обект:"Трасе на оптичен кабел-изток 1 на пътна връзка I-5/I-8 град Хасково-Стамболийски" чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИБезвъзмездно"ЕСКОМ" ООД
11ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.711.294 по КК на гр.Хасково за застрояване на Търговски обект№3 със ЗП 36,00кв.м.1903.402800.002800,00 лева с Решение №423/27.08.2021г. чл.63,ал.1 от НУРОС17360.00Делчо Николаев Пехливанов
12ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.711.294 по КК на гр.Хасково за застрояване на Търговски обект№4 със ЗП 44,10кв.м.1888.703500.003500,00 лева с Решение №424/27.08.2021г. чл.63,ал.1 от НУРОС19250.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
13192/2292 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.746.144 по КК на гр.Хасково, ул."Триград"48, целият с площ 2292,00 кв.м.2819.603675.003675,00 лева с Решение №472/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3675.00Мариян Михайлов Дрангажов и Димитър Михайлов Дрангажов
14118/790 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.713.196 по КК на гр.Хасково, ул."Тимок"69, целият с площ 790,00 кв.м.3587.2010000.0010000,00 лева с Решение №572/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 10000.00Кремена Ташева Райкова
1534/490 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.28 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство-А", целият с площ 490,00 кв.м.581.10645.00645,00 лева с Решение №568/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 645.00Деяна Дончева Лалова
16136/636 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.148 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство", целият с площ 636,00 кв.м.2496.602850.002850,00 лева с Решение №569/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2850.00Деяна Дончева Лалова
1789/589 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.208 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство-А", целият с площ 589,00 кв.м.1408.401870.001870,00 лева с Решение №570/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1870.00Сергей Трифонов Лалов
18180/780 ид.части от УПИ VII в кв.37 по плана на с.Николово,Община Хасково с площ 780,00 кв.м.410.402100.002100,00 лева с Решение №571/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2100.00Иван Петров Петров
19108/608 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.171 по КК на гр.Хасково, ул."Латинка", целият с площ 608,00 кв.м.2198.703000.003000,00 лева с Решение №367/25.06.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3000.00Шенол Кадир Факи
20УПИ VII в кв.19 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 1040,00 кв.м.2221.407900.007900,00 лева с Решение №564/25.03.2022г. чл.45,ал.1 от НУРОС8690.00Ергюн Енвер Рюстем
21Специален автомобил с рег.№ Х 1844 ВН, марка Ивеко Форд 0811, цвят бял/син, Двигател №43216, идентификационен номер: ZCFA1EF1102395048, първоначална регистрация 18.11.2002г.6416.676416,67,лева с Решение №566/25.03.2022г. чл.72,ал.1 от НУРОС7058.34"ДЖЕРИ ТРАНС"ЕООД
22 Специален автомобил с рег.№ Х 9924 АХ, марка Мерцедес 813, цвят жълт, Двигател №35398110780811,идентификационен номер: 31805215100811,първоначална регистрация 01.03.1984г2500.002500,00 лева с Решение №566/25.03.2022г. чл.72,ал.1 от НУРОС2750.00"ФУЛМЕД"ЕООД
23ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№10 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС5184.00"Саника 2003"ЕООД
24ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№9 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС5508.00"Саника 2003"ЕООД
25ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№8 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
26ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№7 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
27ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№6 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
28ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
29ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
30ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
31ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№2 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
32ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№1 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
33ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№11 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
34ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№12 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
35ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№13със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
36ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№14 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
37ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№15 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
38ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№16 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
39ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№17 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
40ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№18 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
41ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№10 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
42ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№11 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
43ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№12 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
44ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№13 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
45ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№14 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
46ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№15 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
47ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№16 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
48ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№17 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
49ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№18 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
50ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
51ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
52ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
53ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№6 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
54ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№7 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
55ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№8 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
56ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№9 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Делчо Николаев Пехливанов
57ОПС за обект:"Пристройка на един етаж към съществуваща многофамилна жилищна сграда и магазин" с РЗП 50,35 кв.м. към сграда с идентификатор 77195.724.48.1 по КК на гр.Хасково2496.4026600.0026 600,00 лева с Решение №598/15.04.2022г. чл.61,ал.2 от НУРОС26600.00Георги Маринов Узунов
584/629 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 629,00 кв.м.88.90216.67216,67 лева с Решение №630/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 216.67Кирил Дойчев Янков и Владимир Ангелов Стоянов
598/632 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 632,00 кв.м.162.90435.00435,00 лева с Решение №631/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 435.00Кирил Дойчев Янков и Владимир Ангелов Стоянов
6023/1075 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 1075,00 кв.м.511.30555.00555,00 лева с Решение №599/15.04.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 555.00"Ликор 1"ЕООД
612147/7147 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.241 по КК на гр.Хасково, "Кенана", целият с площ 7147,00 кв.м.38182.2045075.0045075,00 лева с Решение №641/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 45075.00"МИКРА-АЯ"ООД
6235/837 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково,ул. "Ихтиман", целият с площ 837,00 кв.м.819.001770.001770,00 лева с Решение №629/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1770.00Щерю Стоянов Кръстев
63ОПС за обект:"Сграда със смесено предназначение" в ПИ 77195.711.287 по КК на гр.Хасково" /ул."Пролетарска "№3/ за 137,22 кв.м. площ 5182.306861,00 лева с Решение №665/01.07.2022г. чл.63,ал.3 от НУРОС 6861.00Мустафа Асев Георгиев
64ОПС за обект:"Пристройка на съществуващ гараж" за ЗП 93,00 кв.м. в УПИ I в кв.29 по плана на с.Орлово,Община Хасково. 148.50558,00 лева с Решение №623/10.06.2022г. чл.61,ал.2 от НУРОС 558.00Мариела Тодорова Чонкова
65УПИ VII в кв.10а по плана на с.Конуш,Община Хасково с площ 750,00 кв.м.1800.005250,00 лева с Решение №596/15.04.2022г. чл.48,ал.1 от НУРОС 5250.00Асен Юлиянов Асенов
66ОПС за "Фотоволтаична електрическа инсталация -30 KW" за 27,41 кв.м.320.00320,00 лева с Решение №664/1.7.2022г. чл.60,ал.4,т.3 от НУРОС 320.00Ангел Иванов Михайлов
67ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Търговски обект№6 със ЗП 51,00кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/2191.804515.004515,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 10384.50"Саника 2003"ЕООД
68ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Търговски обект№7 със ЗП 23,00кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/988.502340.002340,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 2574.00"Саника 2003"ЕООД
69Право да се разполага ЕСМ за реализиране на обект:"Оптична кабелна мрежа град Хасково2017г." на бул."Г.С.Раковски"бл.31-А в ПИ 77195.713.288 по КК на гр.Хасково.535.00 чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ535.00"ЕСКОМ" ООД
70ОПС за обект:"Пристройка -разширение на съществуващ гараж" за ЗП 26,22 кв.м. в ПИ 77195.726.216 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/420.50786.60786,60 лева с Решение №622/10.6.2022г.чл.60,ал.2 от НУРОС 786.60Юри Миленов Атанасов
71ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№1,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
72ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№2,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
73ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№3,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
74ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№4,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
75ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№5,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
76ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №1 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
77ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №2 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
78ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №17 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
79ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №18 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
80ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №1 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
81ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №2 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
82ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №19, със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
83ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №20 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
8444/784 ид.части от УПИ V-145 в кв.16 по плана на с.Клокотница,Община Хасково с площ 784,00 кв.м.87.60567.00567,00 лева с Решение №685/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 567.00Галя Николаева Бакалова
8548/291 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222 по КК на гр.Хасково, целият с площ 291,00 кв.м.1167.401460.001460,00 лева с Решение №644/10.6.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1460.00Алипи Алипиев Сербезов
86ОПС за обект:"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда-център за автодиагностика и технически прегледи на МПС" обща за РЗП 47,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.726.218 по КК на гр.Хасково/бул."В.Левски"/. 1246.301880.001880,00 лева с Решение №689/29.7.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 1880.00Адриана Петкова Ангелова
87ОПС за обект:"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда- I етап , ПИ 77195.720.245.1,гр.Хасково" обща за РЗП 133,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.720.245 по КК на гр.Хасково/ул."Веслец"№26/. 3177.706675.006675,00 лева с Решение №624/10.6.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 6675.00Димитрия Василева Чиликова
88УПИ I в кв.1 по плана на с.Орлово,Община Хасково с площ 900,00 кв.м.2 052,006300,00 лева с Решение №634/10.6.2022г.чл.48,ал.1 от НУРОС6300.00Деляна Владинова Колева
89135/735 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.85 по КК на гр.Хасково,ул. "Лилия", целият с площ 735,00 кв.м.3 001,103750.003750,00 лева с Решение №684/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС3750.00Сафет Бейсим Шабан
90202/1002 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково,ж.р."Орфей", целият с площ 1002,00 кв.м.4 049,104150.004150,00 лева с Решение №686/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 4150.00Сунай Шукри Али
91УПИ ХХIV в кв.15 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 931,00 кв.м.1 876,907000.007000,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС7700.00Тюркеан Раим Салим
9270/900 идеални части от УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 900,00 кв.м.126,001162.501162,50 лева с Решение №642/10.6.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1162.50Халил Али Халил
93Поземлен имот с идентификатор 77195.705.96 по КК на гр.Хасково, м."КубаII", с площ 467,00 кв.м.8 633,0014700.0014700,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС16170.00Димитър Ташев Димитров
94Поземлен имот с идентификатор 77195.744.41 по КК на гр.Хасково, ж.р."Каменец", с площ 348,00 кв.м.5 800,808100.008100,00 лева с Решение №687/29.7.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС19440.00Фарук Мехмедали Мюмюн
95УПИ VII в кв.72 по плана на с.Узунджово,Община Хасково с площ 520,00 кв.м.2 236,006000.006000,00 лева с Решение №635/10.6.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС6600.00Златка Ванева Ангелова
96УПИ ХI в кв.18 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 611,00 кв.м.1 275,804700.004700,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС5170.00Ресул Юсеин Матем
97Поземлен имот с идентификатор 77195.705.195 по КК на гр.Хасково, м."КубаII", с площ 499,00 кв.м.8 757,5019750.0019750,00 лева с Решение №711/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС21725.00"Дими Тех"ЕООД
98УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 712,00 кв.м.1 281,608000.008000,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8800.00Румяна Щилянова Делибаш
99УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 323,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Румяна Щилянова Делибаш
100УПИ ХХ в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 323,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Румяна Щилянова Делибаш
101УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 683,00 кв.м.1 295,007625.007625,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8387.50Румяна Щилянова Делибаш
102УПИ ХVII в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 256,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Румяна Щилянова Делибаш
103УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец,Община Хасково с площ 1086,00 кв.м.2 267,6011625.0011625,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС12787.50Тонка Недялкова Гичева
104229/479 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр.Хасково,"Куба II", целият с площ 479,00 кв.м.4 662,0012989.0012989,00 лева с Решение №736/14.10.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 12989.00Елеонора Вълчева Добрева
105Учредяване на безсрочно право на строеж в ПИ в горска територия за обект:"Приемо-предавателна станция за глас на данни на "БТК"ЕАД № PD2234_B,върху ПИ 00326.201.954,с.Александрово, Общ.Хасково18,401633.001633,00 лева с Решение №625/10.06.2022г.чл.56,ал.9 от Закона за горите1633.00"БТК" ЕАД
106ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково, ул."Ген.Карцов"№19-21, за изграждане на Гараж №1,със ЗП 24,05кв.м.103,802700.002700,00 лева с Решение №714/02.09.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 4050.00"Саника 2003"ЕООД
107ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково, ул."Ген.Карцов"№19-21, за изграждане на Гараж №2,със ЗП 24,05кв.м.103,802700.002700,00 лева с Решение №714/02.09.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 5670.00"Саника 2003"ЕООД
108УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец,Община Хасково с площ 1028,00 кв.м.2 146,5011000.0011000,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС12100.00Красимира Колева Щерева
109ОПС за обект:"Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда"с РЗП 144,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.726.76 по КК на гр.Хасково/ул."Република"№53/. 2 994,504320.004320,00 лева с Решение №771/25.11.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 4320.00Фанка Огнянавя Михайлова
11098/698 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково,ж.р."Кенана", целият с площ 698,00 кв.м.1 995,102500.002500,00 лева с Решение №735/14.10.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2500.00Добринка Ставрева Атанасова
111УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 830,00 кв.м.1 832,6016500.0016 500,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС18150.00Веселин Илиев Стоянов
112УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 1 000,00 кв.м.3 827,0013750.0013 750,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС15125.00Гинко Стефанов Господинов
113126/566 ид.части от УПИ V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, Община Хасково,целият с площ 566,00 кв.м.287,301625.001625,00 лева с Решение№799/ 16.12.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1625.00Александър Димитров Александров
11451/260 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково,целият с площ 260,00 кв.м.1907,403750.003750,00 лева с Решение№760/ 25.11.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3750.00Гергана Тонева Дафинка Желкова Никола Желков
11570/1070 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.730.387 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1070,00 кв.м.1166,820002000,00 лева с Решение№801/ 16.12.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2000Делчо Кирев Павлов
116УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово,Община Хасково, с площ 945,00 кв.м.3291,410395,00 лева с Решение№798/ 16.12.2022г.чл.48,ал.1 от НУРОС10395Никола Добрев Карагьозов
117316/1316 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.746.398 по КК на гр. Хасково, /ж.к."Каменец"/, целият с площ 1316,00 кв.м.5000,71503915039,00 лева с Решение№769/ 25.11.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 15039Мюмюн Хабил Юсуф
118ОПС за обект:"Реконструкция на съществуваща жилищна сграда,надстройка с два етажа и пристройка на три етажа"с РЗП 25,20,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.729.68 по КК на гр.Хасково/ул."Искра"№21/. 597,41008,00 лева с Решение№802/ 16.12.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1008Денис Стоянов Андреев
119Поземлен имот с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково, м."Кекличево стопанство", с площ 611,00 кв.м.11216,11280012800,00 лева с Решение№637/ 10.06.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС14080Радослав Недялков Шишков
120Поземлен имот с идентификатор 77195.730.721 по КК на гр.Хасково, м."Изгрев-Изток", с площ 1000,00 кв.м.16 669,0019983.3218166,66 лева с Решение№535/ 11.02.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС19983.32Гого Иванов Гогов
121Право на прокарване за реализиране на обект,публична общинска собственост :"Оптична кабелна мрежа- град Хасково-с.Клокотница-с.Гарваново"чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0"ЕСКОМ"ООД
122Право безвъзмездно да разполага ЕСМ върху имоти публична общинска собственост към обект:"Оптича мрежа/FTTH/,GPON 16 клъстера,гр.Хасково-клъстер_PON01_30145" в ж.к."Овчарски",гр.Хасково.чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0Виваком България ЕАД
123162,5/1018 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1018,00 кв.м./ж.р."Куба I"/3 313,207500.007500,00 лева с Решение№856/ 17.03.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС7500.00"Баръш 91" ЕООД
124УПИ IХ в кв.11 по плана на с.Динево,Община Хасково, с площ 558,00 кв.м.2 279,404125.004125,00 лева с Решение№819/ 27.01.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС8250.00Таня Тодорова Тодорова
12570/570 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр. Хасково,целият с площ 570,00 кв.м./м."Куба II"/1 425,104564.004564,00 лева с Решение№768/ 25.11.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС4564.00Любомир Парашкевов Бозев
126ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№1 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС11560.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
127ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№2 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18020.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
128ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18360.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
129ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18530.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
130ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС11730.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
13146,34/867 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.629 по КК на гр. Хасково,целият с площ 867,00 кв.м./ж.р."Куба I"/1 044,802100.002100,00 лева с Решение№861/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС2100.00Димитър Тодоров Галончев
132 Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр. Хасково,целият с площ 219,00 кв.м./ул."Страшимир"№6/8 190,6021 900,00 лева с Решение№848/ 17.3.2023г.чл.48,ал.1 от НУРОС21900.00Стефан Аврамов Аврамов
133 Поземлен имот с идентификатор 77195.705.179 по КК на гр. Хасково, целият с площ 551,00 кв.м./м."Куба II"/9 927,9019500.0019 500,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС21450.00Янко Петров Славов
134 Поземлен имот с идентификатор 77195.750.433 по КК на гр. Хасково, целият с площ 400,00 кв.м./ж.р."Каменец"/7 342,8010000.0010 000,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС11000.00Мустафа Неджатин Мустафа
135УПИ II, имот№5 в кв.3 по плана на с.Текето,Община Хасково, с площ 433,00 кв.м.,едно с построената в имота масивна сграда с мазе със ЗП 100,00 кв.м. 2 514,808400.008 400,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС9240.00Сейдали Мюмюн Емин
136105/529 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр. Хасково,целият с площ 529,00 кв.м./ж.р."Каменец"/1 927,502600.002 600,00 лева с Решение№825/ 27.1.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС2600.00Ведиха Адил Дурсун
13712/3609 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10 по КК на гр. Хасково,целият с площ 3609,00 кв.м. /бул."Съединение"№42/589,206500.006 500,00 лева с Решение№904/ 28.4.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС6500.00"ЕР ГРУП 777" ЕООД
138УПИ III в кв.10 по плана на с.Орлово,Община Хасково, с площ 1080,00 кв.м.2 462,4014250.0014 250,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС15675.00Сунай Ешраф Халил
139УПИ ХVIII в кв. 63 по плана на с.Малево,Община Хасково, с площ 847,00 кв.м.3 168,6012475.0012 475,00 лева с Решение№847/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС13722.50Филип Алексиев Калеканов
140УПИ ХI в кв.28 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково, с площ 262,00 кв.м.845,005250.005250,00 лева с Решение№847/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС5775.00"ДОТО АГРО" ЕООД
141 Поземлен имот с идентификатор 77195.744.426 по КК на гр. Хасково, целият с площ 103,00 кв.м./ж.р."Каменец"/1 890,803170.003 170,00 лева с Решение№851/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС3487.00Халит Юсеин Юмер