№ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТАНАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА
1Лек автомобил "Мицубиши Паджеро Пинин 1,8", рег.№ Х 1026 КТ, първоначална регистрация 2000г.833.33833,33 лева с Решение№482/ 26.11.2021г.чл.72, ал.1 от НУРОС916.66Н. Ю. Х.
2УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 830,00 кв.м.1892.407666.677 666,67 лева с Решение№443/ 08.10.2021г.чл.45,ал.1 от НУРОС25300.02Х. А. Х.
3601/871 ид.части от УПИ IХ в кв.7 по плана на с.Големанци,Община Хасково с площ 871,00 кв.м.1283.804250.004250,00 лева с Решение№476/ 26.11.2021г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 4250.00Х. Н. Ш. и М. Р. Ш.
4304/1160 ид.части от УПИ ХIV-63 в кв.6 по плана на с.Големанци,Община Хасково с площ 1160,00 кв.м.671.202200.002 200,00 лева с Решение№477/ 26.11.2021г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2200.00А. И. Ф.
5УПИ III в кв.3 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 870,00 кв.м.3741.009 570,00 лева с Решение№479/ 26.11.2021г.чл.48,ал.1 от НУРОС 9570.00Д. Д. Г. и В. Д. Г.
6126/273 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.715.463 по КК на гр.Хасково, ул."Клокотница"25А, целият с площ 273,00 кв.м.4712.4010666.6710 666,67 лева с Решение №474/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 10666.67Е. А. А.
7137/850 ид.части от УПИ ХI в кв.27 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 850,00 кв.м.589.101400.001400,00 лева с Решение №475/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1400.00И. М. К.
894/515 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.123 по КК на гр.Хасково, ул."Пещера"23, целият с площ 515,00 кв.м.2199.605333.335333,33 лева с Решение №473/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 5333.33Л. Б. М., А. А. М. и С. Б. С.
9УПИ IV в кв.39 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково с площ 2074,00 кв.м.6688.7025583.3325 583,33 лева с Решение №478/26.11.2021г. чл.45,ал.1 от НУРОС28141.66К. Т. Т. -К.
10Право да се разполага ЕСМ за реализиране на обект:"Трасе на оптичен кабел-изток 1 на пътна връзка I-5/I-8 град Хасково-Стамболийски" чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ"ЕСКОМ" ООД
11ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.711.294 по КК на гр.Хасково за застрояване на Търговски обект№3 със ЗП 36,00кв.м.1903.402800.002800,00 лева с Решение №423/27.08.2021г. чл.63,ал.1 от НУРОС17360.00Д. Н. П.
12ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.711.294 по КК на гр.Хасково за застрояване на Търговски обект№4 със ЗП 44,10кв.м.1888.703500.003500,00 лева с Решение №424/27.08.2021г. чл.63,ал.1 от НУРОС19250.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
13192/2292 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.746.144 по КК на гр.Хасково, ул."Триград"48, целият с площ 2292,00 кв.м.2819.603675.003675,00 лева с Решение №472/26.11.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3675.00М. М. Д. и Д. М. Д.
14118/790 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.713.196 по КК на гр.Хасково, ул."Тимок"69, целият с площ 790,00 кв.м.3587.2010000.0010000,00 лева с Решение №572/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 10000.00К. Т. Р.
1534/490 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.28 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство-А", целият с площ 490,00 кв.м.581.10645.00645,00 лева с Решение №568/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 645.00Д. Д. Л.
16136/636 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.148 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство", целият с площ 636,00 кв.м.2496.602850.002850,00 лева с Решение №569/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2850.00Д. Д. Л.
1789/589 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.208 по КК на гр.Хасково, "Кекличево стопанство-А", целият с площ 589,00 кв.м.1408.401870.001870,00 лева с Решение №570/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1870.00С. Т. Л.
18180/780 ид.части от УПИ VII в кв.37 по плана на с.Николово,Община Хасково с площ 780,00 кв.м.410.402100.002100,00 лева с Решение №571/25.03.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2100.00И. П. П.
19108/608 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.171 по КК на гр.Хасково, ул."Латинка", целият с площ 608,00 кв.м.2198.703000.003000,00 лева с Решение №367/25.06.2021г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3000.00Ш. К. Ф.
20УПИ VII в кв.19 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 1040,00 кв.м.2221.407900.007900,00 лева с Решение №564/25.03.2022г. чл.45,ал.1 от НУРОС8690.00Е. Е. Р.
21Специален автомобил с рег.№ Х 1844 ВН, марка Ивеко Форд 0811, цвят бял/син, Двигател №43216, идентификационен номер: ZCFA1EF1102395048, първоначална регистрация 18.11.2002г.6416.676416,67,лева с Решение №566/25.03.2022г. чл.72,ал.1 от НУРОС7058.34"ДЖЕРИ ТРАНС"ЕООД
22 Специален автомобил с рег.№ Х 9924 АХ, марка Мерцедес 813, цвят жълт, Двигател №35398110780811,идентификационен номер: 31805215100811,първоначална регистрация 01.03.1984г2500.002500,00 лева с Решение №566/25.03.2022г. чл.72,ал.1 от НУРОС2750.00"ФУЛМЕД"ЕООД
23ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№10 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС5184.00"Саника 2003"ЕООД
24ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№9 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС5508.00"Саника 2003"ЕООД
25ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№8 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
26ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№7 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
27ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№6 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
28ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
29ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
30ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
31ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№2 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
32ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№1 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
33ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№11 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
34ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№12 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
35ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№13със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
36ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№14 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
37ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№15 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
38ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№16 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
39ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№17 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
40ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/ за изграждане на Гараж№18 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Саника 2003"ЕООД
41ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№10 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
42ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№11 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
43ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№12 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
44ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№13 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
45ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№14 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
46ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№15 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
47ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№16 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
48ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№17 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
49ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№18 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
50ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
51ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
52ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
53ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№6 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
54ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№7 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
55ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№8 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
56ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково/ул."Акация", между блок №5 и блок №7/ за изграждане на Гараж№9 със ЗП 21,00кв.м.424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.02.2022г. чл.60,ал.1 от НУРОС1782.00Д. Н. П.
57ОПС за обект:"Пристройка на един етаж към съществуваща многофамилна жилищна сграда и магазин" с РЗП 50,35 кв.м. към сграда с идентификатор 77195.724.48.1 по КК на гр.Хасково2496.4026600.0026 600,00 лева с Решение №598/15.04.2022г. чл.61,ал.2 от НУРОС26600.00Г. М. У.
584/629 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 629,00 кв.м.88.90216.67216,67 лева с Решение №630/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 216.67К. Д. Я. и В. А. С.
598/632 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 632,00 кв.м.162.90435.00435,00 лева с Решение №631/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 435.00К. Д. Я. и В. А. С.
6023/1075 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по КК на гр.Хасково, "ж.р.Кенана", целият с площ 1075,00 кв.м.511.30555.00555,00 лева с Решение №599/15.04.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 555.00"Ликор 1"ЕООД
612147/7147 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.241 по КК на гр.Хасково, "Кенана", целият с площ 7147,00 кв.м.38182.2045075.0045075,00 лева с Решение №641/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 45075.00"МИКРА-АЯ"ООД
6235/837 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково,ул. "Ихтиман", целият с площ 837,00 кв.м.819.001770.001770,00 лева с Решение №629/10.06.2022г. чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1770.00Щ. С. К.
63ОПС за обект:"Сграда със смесено предназначение" в ПИ 77195.711.287 по КК на гр.Хасково" /ул."Пролетарска "№3/ за 137,22 кв.м. площ 5182.306861,00 лева с Решение №665/01.07.2022г. чл.63,ал.3 от НУРОС 6861.00М. А. Г.
64ОПС за обект:"Пристройка на съществуващ гараж" за ЗП 93,00 кв.м. в УПИ I в кв.29 по плана на с.Орлово,Община Хасково. 148.50558,00 лева с Решение №623/10.06.2022г. чл.61,ал.2 от НУРОС 558.00М. Т. Ч.
65УПИ VII в кв.10а по плана на с.Конуш,Община Хасково с площ 750,00 кв.м.1800.005250,00 лева с Решение №596/15.04.2022г. чл.48,ал.1 от НУРОС 5250.00А. Ю. А.
66ОПС за "Фотоволтаична електрическа инсталация -30 KW" за 27,41 кв.м.320.00320,00 лева с Решение №664/1.7.2022г. чл.60,ал.4,т.3 от НУРОС 320.00А. И. М.
67ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Търговски обект№6 със ЗП 51,00кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/2191.804515.004515,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 10384.50"Саника 2003"ЕООД
68ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Търговски обект№7 със ЗП 23,00кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/988.502340.002340,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 2574.00"Саника 2003"ЕООД
69Право да се разполага ЕСМ за реализиране на обект:"Оптична кабелна мрежа град Хасково2017г." на бул."Г.С.Раковски"бл.31-А в ПИ 77195.713.288 по КК на гр.Хасково.535.00 чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ535.00"ЕСКОМ" ООД
70ОПС за обект:"Пристройка -разширение на съществуващ гараж" за ЗП 26,22 кв.м. в ПИ 77195.726.216 по КК на гр.Хасково/ул."Акация"/420.50786.60786,60 лева с Решение №622/10.6.2022г.чл.60,ал.2 от НУРОС 786.60Ю. М. А.
71ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№1,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
72ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№2,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
73ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№3,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
74ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№4,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
75ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК на гр.Хасково, източно от бл.№33 в ж.к."Орфей" за изграждане на Гараж№5,със ЗП 21,00кв.м.424.901533.001553,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1686.30"Ади Енерджи Груп"ЕООД
76ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №1 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
77ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №2 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
78ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №17 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
79ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №18 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№5 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
80ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №1 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
81ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №2 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
82ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №19, със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
83ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково, за изграждане на Гараж №20 със ЗП 21,00 кв.м./до бл.№9 на ул."Акация"/424.901620.001620,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1782.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
8444/784 ид.части от УПИ V-145 в кв.16 по плана на с.Клокотница,Община Хасково с площ 784,00 кв.м.87.60567.00567,00 лева с Решение №685/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 567.00Г. Н. Б.
8548/291 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222 по КК на гр.Хасково, целият с площ 291,00 кв.м.1167.401460.001460,00 лева с Решение №644/10.6.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1460.00А. А. С.
86ОПС за обект:"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда-център за автодиагностика и технически прегледи на МПС" обща за РЗП 47,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.726.218 по КК на гр.Хасково/бул."В.Левски"/. 1246.301880.001880,00 лева с Решение №689/29.7.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 1880.00А. П. А.
87ОПС за обект:"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда- I етап , ПИ 77195.720.245.1,гр.Хасково" обща за РЗП 133,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.720.245 по КК на гр.Хасково/ул."Веслец"№26/. 3177.706675.006675,00 лева с Решение №624/10.6.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 6675.00Д. В. Ч.
88УПИ I в кв.1 по плана на с.Орлово,Община Хасково с площ 900,00 кв.м.2 052,006300,00 лева с Решение №634/10.6.2022г.чл.48,ал.1 от НУРОС6300.00Д. В. К.
89135/735 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.85 по КК на гр.Хасково,ул. "Лилия", целият с площ 735,00 кв.м.3 001,103750.003750,00 лева с Решение №684/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС3750.00С. Б. Ш.
90202/1002 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.398 по КК на гр.Хасково,ж.р."Орфей", целият с площ 1002,00 кв.м.4 049,104150.004150,00 лева с Решение №686/29.7.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 4150.00С. Ш. А.
91УПИ ХХIV в кв.15 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 931,00 кв.м.1 876,907000.007000,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС7700.00Т. Р. С.
9270/900 идеални части от УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 900,00 кв.м.126,001162.501162,50 лева с Решение №642/10.6.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1162.50Х. А. Х.
93Поземлен имот с идентификатор 77195.705.96 по КК на гр.Хасково, м."КубаII", с площ 467,00 кв.м.8 633,0014700.0014700,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС16170.00Д. Т. Д.
94Поземлен имот с идентификатор 77195.744.41 по КК на гр.Хасково, ж.р."Каменец", с площ 348,00 кв.м.5 800,808100.008100,00 лева с Решение №687/29.7.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС19440.00Ф. М. М.
95УПИ VII в кв.72 по плана на с.Узунджово,Община Хасково с площ 520,00 кв.м.2 236,006000.006000,00 лева с Решение №635/10.6.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС6600.00З. В. А.
96УПИ ХI в кв.18 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково с площ 611,00 кв.м.1 275,804700.004700,00 лева с Решение №535/11.2.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС5170.00Р. Ю. М.
97Поземлен имот с идентификатор 77195.705.195 по КК на гр.Хасково, м."КубаII", с площ 499,00 кв.м.8 757,5019750.0019750,00 лева с Решение №711/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС21725.00"Дими Тех"ЕООД
98УПИ ХVIII в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 712,00 кв.м.1 281,608000.008000,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8800.00Р. Щ. Д.
99УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 323,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Р. Щ. Д.
100УПИ ХХ в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 323,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Р. Щ. Д.
101УПИ ХIХ в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 683,00 кв.м.1 295,007625.007625,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8387.50Р. Щ. Д.
102УПИ ХVII в кв.26 по плана на с.Книжовник,Община Хасково с площ 698,00 кв.м.1 256,407850.007850,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС8635.00Р. Щ. Д.
103УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец,Община Хасково с площ 1086,00 кв.м.2 267,6011625.0011625,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС12787.50Т. Н. Г.
104229/479 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.386 по КК на гр.Хасково,"Куба II", целият с площ 479,00 кв.м.4 662,0012989.0012989,00 лева с Решение №736/14.10.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 12989.00Е. В. Д.
105Учредяване на безсрочно право на строеж в ПИ в горска територия за обект:"Приемо-предавателна станция за глас на данни на "БТК"ЕАД № PD2234_B,върху ПИ 00326.201.954,с.Александрово, Общ.Хасково18,401633.001633,00 лева с Решение №625/10.06.2022г.чл.56,ал.9 от Закона за горите1633.00"БТК" ЕАД
106ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково, ул."Ген.Карцов"№19-21, за изграждане на Гараж №1,със ЗП 24,05кв.м.103,802700.002700,00 лева с Решение №714/02.09.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 4050.00"Саника 2003"ЕООД
107ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково, ул."Ген.Карцов"№19-21, за изграждане на Гараж №2,със ЗП 24,05кв.м.103,802700.002700,00 лева с Решение №714/02.09.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 5670.00"Саника 2003"ЕООД
108УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец,Община Хасково с площ 1028,00 кв.м.2 146,5011000.0011000,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС12100.00К. К. Щ.
109ОПС за обект:"Пристройка на два етажа с магазин към жилищна сграда"с РЗП 144,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.726.76 по КК на гр.Хасково/ул."Република"№53/. 2 994,504320.004320,00 лева с Решение №771/25.11.2022г.чл.61,ал.2 от НУРОС 4320.00Ф. О. М.
11098/698 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.137 по КК на гр.Хасково,ж.р."Кенана", целият с площ 698,00 кв.м.1 995,102500.002500,00 лева с Решение №735/14.10.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2500.00Д. С. А.
111УПИ ХV в кв.10 по плана на с.Манастир,Община Хасково с площ 830,00 кв.м.1 832,6016500.0016 500,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС18150.00В. И. С.
112УПИ V в кв.86 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 1 000,00 кв.м.3 827,0013750.0013 750,00 лева с Решение №712/02.09.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС15125.00Г. С. Г.
113126/566 ид.части от УПИ V-318 в кв.45 по плана на с.Николово, Община Хасково,целият с площ 566,00 кв.м.287,301625.001625,00 лева с Решение№799/ 16.12.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 1625.00А. Д. А.
11451/260 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково,целият с площ 260,00 кв.м.1907,403750.003750,00 лева с Решение№760/ 25.11.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 3750.00Г. Т., Д. Ж. и Н. Ж.
11570/1070 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.730.387 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1070,00 кв.м.1166,820002000,00 лева с Решение№801/ 16.12.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 2000Д. К. П.
116УПИ I в кв.65 по плана на с.Узунджово,Община Хасково, с площ 945,00 кв.м.3291,410395,00 лева с Решение№798/ 16.12.2022г.чл.48,ал.1 от НУРОС10395Н. Д. К.
117316/1316 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.746.398 по КК на гр. Хасково, /ж.к."Каменец"/, целият с площ 1316,00 кв.м.5000,71503915039,00 лева с Решение№769/ 25.11.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС 15039М. Х. Ю.
118ОПС за обект:"Реконструкция на съществуваща жилищна сграда,надстройка с два етажа и пристройка на три етажа"с РЗП 25,20,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 77195.729.68 по КК на гр.Хасково/ул."Искра"№21/. 597,41008,00 лева с Решение№802/ 16.12.2022г.чл.60,ал.1 от НУРОС 1008Д. С. А.
119Поземлен имот с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково, м."Кекличево стопанство", с площ 611,00 кв.м.11216,11280012800,00 лева с Решение№637/ 10.06.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС14080Р. Н. Ш.
120Поземлен имот с идентификатор 77195.730.721 по КК на гр.Хасково, м."Изгрев-Изток", с площ 1000,00 кв.м.16 669,0019983.3218166,66 лева с Решение№535/ 11.02.2022г.чл.45,ал.1 от НУРОС19983.32Г. И. Г.
121Право на прокарване за реализиране на обект,публична общинска собственост :"Оптична кабелна мрежа- град Хасково-с.Клокотница-с.Гарваново"чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0"ЕСКОМ"ООД
122Право безвъзмездно да разполага ЕСМ върху имоти публична общинска собственост към обект:"Оптича мрежа/FTTH/,GPON 16 клъстера,гр.Хасково-клъстер_PON01_30145" в ж.к."Овчарски",гр.Хасково.чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0Виваком България ЕАД
123162,5/1018 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.512 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1018,00 кв.м./ж.р."Куба I"/3 313,207500.007500,00 лева с Решение№856/ 17.03.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС7500.00"Баръш 91" ЕООД
124УПИ IХ в кв.11 по плана на с.Динево,Община Хасково, с площ 558,00 кв.м.2 279,404125.004125,00 лева с Решение№819/ 27.01.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС8250.00Т. Т. Т.
12570/570 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.705.129 по КК на гр. Хасково,целият с площ 570,00 кв.м./м."Куба II"/1 425,104564.004564,00 лева с Решение№768/ 25.11.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС4564.00Л. П. Б.
126ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№1 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС11560.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
127ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№2 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18020.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
128ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№3 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18360.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
129ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№4 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС18530.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
130ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр.Хасково/ж.к."Орфей"/ за изграждане на Гараж№5 със ЗП 19,80кв.м.400,601700.001700,00 лева с Решение№715/ 2.9.2022г.чл.37,ал.7 от ЗОС и чл.60,ал.1 и ал.9 от НУРОС11730.00"Ади Енерджи Груп"ЕООД
13146,34/867 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.706.629 по КК на гр. Хасково,целият с площ 867,00 кв.м./ж.р."Куба I"/1 044,802100.002100,00 лева с Решение№861/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС2100.00Д. Т. Г.
132 Поземлен имот с идентификатор 77195.714.302 по КК на гр. Хасково,целият с площ 219,00 кв.м./ул."Страшимир"№6/8 190,6021 900,00 лева с Решение№848/ 17.3.2023г.чл.48,ал.1 от НУРОС21900.00С. А. А.
133 Поземлен имот с идентификатор 77195.705.179 по КК на гр. Хасково, целият с площ 551,00 кв.м./м."Куба II"/9 927,9019500.0019 500,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС21450.00Я. П. С.
134 Поземлен имот с идентификатор 77195.750.433 по КК на гр. Хасково, целият с площ 400,00 кв.м./ж.р."Каменец"/7 342,8010000.0010 000,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС11000.00М. Н. М.
135УПИ II, имот№5 в кв.3 по плана на с.Текето,Община Хасково, с площ 433,00 кв.м.,едно с построената в имота масивна сграда с мазе със ЗП 100,00 кв.м. 2 514,808400.008 400,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС9240.00С. М. Е.
136105/529 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.744.81 по КК на гр. Хасково,целият с площ 529,00 кв.м./ж.р."Каменец"/1 927,502600.002 600,00 лева с Решение№825/ 27.1.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС2600.00В. А. Д.
13712/3609 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.725.10 по КК на гр. Хасково,целият с площ 3609,00 кв.м. /бул."Съединение"№42/589,206500.006 500,00 лева с Решение№904/ 28.4.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС6500.00"ЕР ГРУП 777" ЕООД
138УПИ III в кв.10 по плана на с.Орлово,Община Хасково, с площ 1080,00 кв.м.2 462,4014250.0014 250,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС15675.00С. Е. Х.
139УПИ ХVIII в кв. 63 по плана на с.Малево,Община Хасково, с площ 847,00 кв.м.3 168,6012475.0012 475,00 лева с Решение№847/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС13722.50Ф. А. К.
140УПИ ХI в кв.28 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково, с площ 262,00 кв.м.845,005250.005250,00 лева с Решение№847/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС5775.00"ДОТО АГРО" ЕООД
141 Поземлен имот с идентификатор 77195.744.426 по КК на гр. Хасково, целият с площ 103,00 кв.м./ж.р."Каменец"/1 890,803170.003 170,00 лева с Решение№851/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС3487.00Х. Ю. Ю.
14223/258 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.710.19 по КК на гр. Хасково,целият с площ 258,00 кв.м. /ж.к."Орфей"/559,401100.001 100,00 лева с Решение№857/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1100.00ЕТ"Христинка Янева"
143ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.735.294 по КК на гр.Хасково /ул."Македония" №95-А/, за изграждане на обект::"Пристройка-Разширение за склад към търговскиобект-Магазин на първи етаж от смесена сграда"със РЗП 185,81 кв.м.9 824,409290.509 824,40 лева с Решение№902/ 28.4.2023г.чл.61,ал.2 от НУРОС 9824.40"БЕНТЛИ 08"ООД
144УПИ Х в кв.47 по плана на с.Войводово,Община Хасково, с площ 512,00 кв.м.1 620,405 632,00 лева с Решение№907/ 28.4.2023г.чл.48, ал.1 от НУРОС 5632.00Б. Ф. А.
14575,50/5996 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК на гр. Хасково,целият с площ 5996,00 кв.м. /ж.р."Изгрев"/1 503,401850.001850,00 лева с Решение№860/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1850.00"Хрисо Авго"ЕООД
146УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир,Община Хасково, с площ 1093,00 кв.м.2 623,205 465,00 лева с Решение№849/ 17.3.2023г.чл.48, ал.1 от НУРОС 5465.00Н. Х. Б.
147222/1022 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.99 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1022,00 кв.м. /ж.р."Орфей"/4 075,305075.005075,00 лева с Решение№859/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС5075.00С. Д. Х., С. Х. Х. и И. Д. Х.
14862/562 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.708.433 по КК на гр. Хасково,целият с площ 562,00 кв.м. /ж.р."Орфей 3"/1 242,801450.001450,00 лева с Решение№858/ 17.3.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1450.00С. Х. С. и С. А. С.
149Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр. Хасково, целият с площ 514,00 кв.м. /ул."Дунав"/19 223,6051 400,00 лева с Решение№951/ 14.7.2023г.чл.48, ал.1 от НУРОС 51400.00П. Б. П.
150505/1485 идеални части от УПИ VIII-29 в кв.4 по плана на с.Козлец,Община Хасково, с площ 1485,00 кв.м.1 151,407902.007 902,00 лева с Решение№956/ 14.7.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС7902.00Х. Х. А.
151176/1384 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.661 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1384,00 кв.м. /ж.р."Кенана"/2 701,703672.003672,00 лева с Решение№952/ 14.7.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС3672.00В. Г. Г. и Е. Р. Г.
15231/1037 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1037,00 кв.м. /ж.р."Кенана"/689,10975.00975,00 лева с Решение№954/ 14.7.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС975.00М. П. П. и В. А. Г.
153ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.711.11 по КК на гр.Хасково /бул."В.Левски" №27/, за изграждане на обект::"Складова база с офиси-2ет.пристройка и вътрешно преустройство на същ.търговска сграда в ПИ 77195.711.11,упи III-"За общ.жил.стр-во и магазини",кв.344б,гр.Хасково,с обща ЗП 205,85 кв.м.8 377,5010 292,50 лева с Решение№957/ 14.7.2023г.чл.61,ал.2 от НУРОС10292.50"РОЛИНГ" ООД
154Право на прокарване за реализиране на обект,публична и частна общинска собственост : "Изграждане на оптично отклонение на А1 България ЕАД на територията на град Хасково-от Технически център на ул."Кавала" до съществуващо трасе на ул."Средна гора"и ул."Г.Кирков"243.00чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ243.00"А1 България" ЕАД
155Право на прокарване за реализиране на обект,публична и частна общинска собственост : "Изграждане на оптична свързаност на А1 България ЕАД на територията на град Хасково"54539.00чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ54539.00"А1 България" ЕАД
15645/620 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.59 по КК на гр. Хасково,целият с площ 620,00 кв.м. /ж.р."Кенана"/1 000,301590.001 590,00 лева с Решение№953/ 14.7.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1590.00Я. С. Р.
157Поземлен имот с идентификатор 77195.717.33 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1260,00 кв.м. /ул."Бадема"/38 304,00187500.00187 500,00 лева с Решение№852/ 17.3.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС210000.00"ЕР ГРУП 777" ЕООД
158341/2141 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.210 по КК на гр. Хасково,целият с площ 2141,00 кв.м. /ж.р."Кеменец"/5 007,806612.506 612,50 лева с Решение№643/ 10.6.2022г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС6612.50З. А. К.
159ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.707.37 по КК на гр.Хасково /СИИ/, за изграждане на обект:"Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение склад за метали" с РЗП 777,04 кв.м.20 564,2023311.2023 311,20 лева с Решение№1005/ 11.8.2023г.чл.61,ал.2 от НУРОС 23311.20"СТИМЕКС" ООД
160274/1412 идеални части от Поземлен имот №103 в кв.11 по плана на с.Широка поляна,Община Хасково, с площ 1412,00 кв.м.572,101750.001750,00 лева с Решение№1023/ 08.9.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1750.00Г. С. С. и С. С. С.
161УПИ III в кв.3 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково, с площ 1048,00 кв.м.4 506,4011528,00 лева с Решение№1024/ 08.9.2023г.чл.48, ал.1 от НУРОС 11528.00З. А. Н. и Р. Х. Н.
16241/1391 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.16 по КК на гр. Хасково, целият с площ 1391,00 кв.м. /ж.р."Кенана"/911,401256.001256,00 лева с Решение№955/ 14.7.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1256.00С. С. П. и И. П. П.
16315/355 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.466 по КК на гр. Хасково, целият с площ 355,00 кв.м. /ул."Пещера"№46/312,401100.001100,00 лева с Решение№1022/ 08.9.2023г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС1100.00"Мюсулманско изповедание"на Република България
164УПИ III в кв.9 по плана на с.Големанци,Община Хасково, с площ 857,00 кв.м.1 789,406500.006500,00 лева с Решение№950/ 14.7.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС7150.00А. Р. С.
165УПИ Х в кв.18 по плана на с.Долно Големанци,Община Хасково, с площ 601,00 кв.м.1 254,904625.004625,00 лева с Решение№819/ 27.1.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС5087.50Ш. Ю. Ю.
166УПИ ХIX в кв.1 по плана на с.Стамболийски,Община Хасково, с площ 805,00 кв.м.3 288,4014290.0014190,00 лева с Решение№909/ 28.4.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС15609.00Ш. М. Е.
167УПИ ХХI в кв.67 по плана на с.Тракиец,Община Хасково, с площ 1187,00 кв.м.,ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и едноетажна полумясивна сграда с площ 40,00 кв.м.5 667,2013200.0013200,00 лева с Решение №1029/ 8.9.2023г.чл.45,ал.1 от НУРОС14520.00М. Н. Х.
168Право на прокарване за реализиране на обект,публична и частна общинска собственост : "Изграждане на оптично отклонение на А1 България ЕАД на територията на град Хасково-от съществуващо трасе на А1 в обхвата на републикански път I-8 до съществуващо трасе на А1 България на бул."България" и ул."Дуган Хисар"1923.00А1 България ЕАД
169ОПС за изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 22589.58.203 в з-ще на с.Долно Войводино, ПИ 37383.500.313; 37383.500.315;37383.113.220; 37383.503.132 в з-ще с.Книжовник,Община ХасковоРешение №844/ 17.3.2023г.чл.37,ал.3 и ал.4,т.4 от ЗОС,във връзка с чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката3728908.00"Енери БГ 1" ЕООД
170ОПС за изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 37383.113.232; 37383.113.236; 37383.113.238; 37383.113.216 в з-ще на с.Книжовник,Община ХасковоРешение №948/ 14.7.2023г.чл.37,ал.3 и ал.4,т.4 от ЗОС,във връзка с чл.62,ал.2 от Закона за енергетиката2079500.00"Енери БГ 1" ЕООД
171Право безвъзмездно да разполага ЕСМ върху имоти публична общинска собственост към обект:"Оптича кабелно захранване на Виваком България ЕАД до ПИ 77195.717.132 /ул."Лестър"№13/,гр.Хасково/чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0.00Виваком България ЕАД
172Право на прокарване за реализиране на обект,публична общинска собственост :"Оптична кабелна мрежа- с.Манастир-с.Малево"чл.30,ал.1,т.1 и чл.31,ал.3 от ЗЕСМФИ0.00"ЕСКОМ"ООД
173 Поземлен имот с идентификатор 77195.721.354 по КК на гр. Хасково,целият с площ 366,00 кв.м./ул."Добруджа"№53/13 688,4054900,00 лева с Решение№80/ 29.3.2024г.чл.48, ал.1 от НУРОС 54900.00"Рунамит"ЕООД
174ОПС в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково /бул."В.Левски"/, за пристрояване на рампа за хора с увреждания към "Търговски обект№6 " със ЗП 7,20 кв.м.218,88288,00 лева с Решение№93/ 29.3.2024г.чл.61, ал.2 от НУРОС 288.00Б. М. Б.
17570/1005 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр. Хасково, целият с площ 1005,00 кв.м. /ж.р."Кенана"/1 425,103775.00чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС3775.00Т. Д. Х.
176 Поземлен имот с идентификатор 77195.716.303 по КК на гр. Хасково,целият с площ 628,00 кв.м./ул."Градинска"/23 487,2062 800,00 лева с Решение№84/ 29.3.2024г.чл.48, ал.1 от НУРОС 62800.00Е. З. Д. и С. А. Д.
177 Поземлен имот с идентификатор 77195.741.23 по КК на гр. Хасково,целият с площ 327,00 кв.м./ул."Преображение"№14/9 940,8019 620,00 лева с Решение№82/ 29.3.2024г.чл.48, ал.1 от НУРОС 19620.00Н. Р. И. и С. Д. И.
178 Поземлен имот с идентификатор 77195.112.137 по КК на гр. Хасково,целият с площ 554,00 кв.м./м."Кекличево стопанство"/9 234,6013050.0013050,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС14355.00С. Д. А.
179УПИ ХХI в кв.63 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 872,00 кв.м.3 749,6013644.0013644,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС15008.40Е. С. П.
180УПИ ХVII в кв.63 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 946,00 кв.м.3 294,9014802.0014 802,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС16282.20С. А. К.
181УПИ I в кв.56 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 640,00 кв.м.2 614,4010848.0010848,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС11932.80ЕТ "Овелам-Димитър Терзиев"
182 Поземлен имот с идентификатор 77195.717.135 по КК на гр. Хасково,целият с площ 822,00 кв.м./ул."Бадема"/24 988,8066451.0066 451,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС73096.10"ЕР Груп-777" ЕООД
183 Поземлен имот с идентификатор 77195.747.7 по КК на гр. Хасково,целият с площ 488,00 кв.м./ж.р."Каменец"/7 722,6012625.0012625,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС13887.50"АТАТЕКС" ЕООД
184137,5/1217 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.6 по КК на гр. Хасково,целият с площ 1217,00 кв.м. /ул."Бяла Слатина"№9/2 874,003640.003640,00 лева с Решение№1050/ 26.4.2024г.чл.54,ал.1,т.2 от НУРОС3640.00А. М. Л.
185УПИ IV в кв.86 по плана на с.Малево,Община Хасково с площ 1000,00 кв.м.3 827,0018050.0018050,00 лева с Решение№35/ 16.2.2024г.чл.45,ал.1 от НУРОС19855.00А. В. К.