№ по редВписване № на Заповед / годинаНаименование на ВероизповеданиетоСедалище на местното поделениеПредставител на местното поделение
1Заповед № 715/ 03.07. 2009 год.Мюсюлманско изповеданиегр. Хасково, ул.“Отец Паисий“ № 22, Районно мюфтийство Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия
2Заповед № 1284/ 17.11. 2009 год.Евангелска Петдесятна Църква „Реформация“ - Хасковогр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 31, вх. Б, ап. 40Антон Пенев Председател
3Заповед № 816/ 25.05. 2010 год.Българската Православна Църква – Българска Патриаршияс. Николово, община Хасково, Църква „Св. Пророк Илия“свещеник Ангел Стаматов Председател
4Заповед № 1225/ 19.08. 2010 год.„Църквата на Исус Христос на Светиите от Последните Дни в България“гр. Хасково, бул. „България“ № 138, етаж 2Росен Георгиев
5Заповед № 466/ 15.04. 2011 год.Евангелска Петдесятна Църква „Извор на живот“ гр. Хасковогр. Хасково, ул. „Средна гора“ № 12Евгени Ценов Председател
6Заповед № 749/ 22.06. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиегр. Хасково, ул.“Отец Паисий“ № 22, Районно мюфтийствоБасри Еминефенди Районен мюфтия
7Заповед № 1686/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Долно Войводино, община ХасковоАхмед Бекир Председател
8Заповед № 1687/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Широка поляна, община Хасково Закри Езекиев Председател
9Заповед № 1680/ 29.11. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Тракиец, община ХасковоГюнай Якуб Председател
10Заповед № 1688/ 01.12.2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Гълъбец, община ХасковоНаим Халим Председател
11Заповед № 1679/ 29.11. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Стамболийски, община ХасковоМюмюн Чалъшкан Председател
12Заповед № 1689/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Козлец, община ХасковоСебахтин Ниязи Председател
13Заповед № 1690/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Маслиново, община ХасковоАхмед Халил Председател
14Заповед № 1691/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Малево, община ХасковоШабан Читаков Председател
15Заповед № 1692/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Криво поле, община ХасковоТефик Чаушов Председател
16Заповед № 1693/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Големанци, община ХасковоЯкуб Хаджиосман Председател
17Заповед № 1694/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Текето, община ХасковоСалим Махмуд Председател
18Заповед № 1695/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Войводово, община ХасковоАбдуллах Садуллах Председател
19Заповед № 1696/ 01.12. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Зорница, община ХасковоСюлейман Кадир Председател
20Заповед № 1677/ 29.11. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Въгларово, община ХасковоРужди Дуран Председател
21Заповед № 1678/ 29.11. 2011 год.Мюсюлманско изповеданиес. Орлово, община ХасковоЗийнал Садък Председател
22Заповед № 156/ 25.01. 2012 год.„Свидетели на Йехова в България“гр. Хасково, ул. „Г.Д. Зографина“ №1Красимир Георгиев
23Заповед № 1176/ 13.08. 2012 год.„Божията църква“с. Узунджово, община Хасково, ул. „Елин Пелин“ № 4Митко Митков Презвитер
24Заповед № 1175/ 13.08. 2012 год.„Божията църква“с. Нова Надежда, община Хасково, ул. „Н. Христозов“№ 37Митко Митков Презвитер
25Заповед № 928/ 31.05. 2013 год.„Християнска Реформирана Църква на Избраните – ХРЦИ“гр. Хасково, ул. „Видин“ № 13, вх. А, ап. 3Ваня Димитрова
26Заповед № 521/ 28.03. 2014 год.Евангелска Петдесятна Църква „Извор на живот“ гр. Хасковогр. Хасково, ул. „Средна гора“ № 12Веселин Йотов Председател
27Заповед № 718/ 08.05. 2014 год.„Божия Църква в България“с. Нова Надежда, община ХасковоВълко Захариев Пастор
28Заповед № 1724/ 11.11. 2014 год.Мюсюлманско изповеданиес. Маслиново, община ХасковоШахин Исмаил Председател
29Заповед № 1723/ 11.11. 2014 год. „Интернационален Християнски център – Исус е Господ“с. Нова Надежда, община Хасково, ул. „Николай Христозов“ № 37Васил Михайлов Пастор
30Заповед № 659/ 10.06. 2015 год.Християнска църква „Реформация“ – гр. Хасковогр. Хасково, ж.к. „Орфей“ бл. 31, вх. Б, ет. 4, ап. 40 Антон Пенев Пастор
31Заповед № 1000/ 25.08. 2015 год.Мюсюлманско изповеданиес. Стамболийски, община ХасковоМюмюн Чалъшкан Председател
32Заповед № 1455/ 27.11. 2015 год.Обединена Божия Църква „Добрият самарянин“ – с. Узунджовос. Узунджово, община Хасково, ул. „Елин Пелин“ № 4Митко Митков Председател
33Заповед № 1590/ 16.12. 2015 год.Обединена Божия Църква „Нов живот“ – с. Нова Надеждас. Нова Надежда, община ХасковоВалентин Николов Председател
34Заповед № 581/ 18.05. 2016 год.Мюсюлманско изповеданиегр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 12 Басри Еминефенди Районен мюфтия
35Заповед № 1061/ 19.08. 2016 год.Обединена Божия Църква - 1гр. Хасково, ул. „Св.Св Кирил и Методий“ № 110, ет. 3, ап. 9 Красимир Карчев Председател
36Заповед № 1527/ 09.11. 2016 год.Мюсюлманско изповеданиес. Горно Войводино, община ХасковоАдем Адем Председател
37Заповед № 1526/ 09.11. 2016 год.Апостолска Църква – гр. Хасковогр. Хасково, ул. „Акация“ № 15, вх. Б, ап. 14Красимир Карчев Пастор
38Заповед № 792/ 19.06. 2017 год.Християнска Църква „СИОН“гр. Хасково, бул. „Илинден“ № 20 Тодор Койнарски
39Заповед № 1789/ 03.12. 2018 год.Християнска Църква „СИОН“гр. Хасково, ул. „Персенк“ № 81Тодор Койнарски
40Заповед № 1271/ 29.07.2020 год. и Заповед № 1284/ 03.08.2020 год.„Християнски център Спасение“с. Стамболийски, община ХасковоАсен Мерджанов
41Заповед № 1729/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Войводово, община ХасковоАптула Аптула Председател
42Заповед № 1730/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиегр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 12Себаетин Хашим Председател
43Заповед № 1731/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Зорница, община ХасковоСезгин Кадир Председател
44Заповед № 1732/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Широка Поляна, община ХасковоГалиб Садък Председател
45Заповед № 1733/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Криво поле, община ХасковоТефик Чаушев Председател
46Заповед № 1734/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Козлец, община ХасковоМюмюнали Мюмюн Председал
47Заповед № 1735/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Стамболийски, община ХасковоМюмюн Чалъшкан Председател
48Заповед № 1736/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Текето, община ХасковоЕлвин Ахмед Председател
49Заповед № 1737/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Малево, община ХасковоШабан Читаков Председател
50Заповед № 1738/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Орлово, община ХасковоНуршен Хасан Председател
51Заповед № 1739/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Горно Войводино, община Хасково Адем Адем Председател
52Заповед № 1740/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Маслиново, община ХасковоШахин Исмаил Председател
53Заповед № 1741/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Гълъбец, община ХасковоЮксел Еюб Председател
54Заповед № 1742/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Въгларово, община ХасковоРужди Дуран Председател
55Заповед № 1743/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Тракиец, община ХасковоГюнай Якуб Председател
56Заповед № 1743/ 02.10.2020 год.Мюсюлманско изповеданиес. Големанци, община ХасковоСейхан Ибрам Председател
57Заповед № 528/ 31.03.2021 год.Мюсюлманско изповеданиегр. Хасково, община ХасковоСейхан Мехмед Председател
58Заповед № 593/ 09.04.2021 год.Мюсюлманско изповеданиес. Стамболийски, община ХасковоНехат Мустафа Председател
59Заповед № 1814/ 18.10.2021 год.Евангелска петдесятна църква "Вечен живот"гр. Хасково, община ХасковоНиколае Сима
60Заповед №РД-470/09.06.2022 г.Евангелска петдесятна църква "Извор на живот" - Хасковогр. Хасково, ул. Средна гора 12, Община ХасковоВеселин Йотов Председател
61Заповед №РД-682/22.06.2023 г.БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯс. Узунджово, община Хасково, ул. "Елин Пелин" 4Митко Митков Пастор