№ВЪЗЛОЖИТЕЛАДРЕСПИУПИ - кв.СТРОЕЖ№ УВЕС
2020-001ИЛХАН РАШИД МУСТАН; СЕЙДЕ ФАХРИ МЕСТАНм.Дерекьой топра128.29Еднофамилна жилищна сграда1/06.01.20
2020-002АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВм.Кемера556.3Сервиз за противопхожарна техника, магазини и офиси2/07.01.20
2020-003ВАНЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВАс.УзунджовоЖилищна сграда3/07.01.20
2020-004МАРКО ЗАПРЯНОВ МАРКОВ; МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА МАРКОВАул.Георги Бенковски50-9715.9VІІ-207Гараж и складови помещения4/08.01.20
2020-005ЕЛВИ МУРАД ФЕРАД; РАЙМЕ МУРАД ЛЮТВИм.Дерекьой топра130.41Гараж5/13.01.20
2020-006ЛИЛКО ТОМОВ ТОМОВ712.28VІ-324аАтелие6/14.01.20
2020-007ТАГ-ГАЗ - ЕООДИИЗ752.11ХХ-15Търговски обект-шоурум7/20.01.20
2020-008ТИТОС - ЕООДм.Кекличево стопанство112.212Сграда за обществено обслужване8/22.01.20
2020-009ОБЩИНА ХАСКОВО716.58ХІХ-226Дневен център за деца с увреждания и техните семейства9/24.01.20
2020-010ОБЩИНА ХАСКОВОул.Градина26716.212ХХПреходно жилище за деца от 15 до 18 години10/24.01.20
2020-011РОЗА БИСЕРОВА АСЕНОВА709.39І-9Гараж № 411/27.01.20
2020-012АНТОН МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВул.П.Р.Славейков10721.297V-404аАпартамент № 9 и офиси12/31.01.20
2020-013ХАТЧЕ АПТУЛА ЕНВЕРс.СтамболийсиХХІІ-1Еднофамилна жилищна сграда13/03.02.20
2020-014МАРИ САРКИС ОВАНЕСЯН; СОФИЯ ОНИК МАЛХАСЯНбул.България166735.44VІІІ-535Заведение за обществено хранене14/07.02.20
2020-015ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДЕВ; ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ТОДЕВАул.Булаир39712.2815/07.02.20
2020-0161. ЕНКА 1 - ЕООД; 2. ЛЮБОВ ХАМПОВА ПАБУЧИЯН; 3. ТАТЯНА АТАНАСОВА СТАНИЛОВА и ХРИСТО НИКОЛОВ СТАНИЛОВ; 4. РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА; 5. ОРХАН АЛИ ХАЛИЛ; 6. ЕРДЖАН РАМАДАН ТАИР; 7. РУСИ ЮРИЕВ СТЕФАНОВ; 8. ПЕРИХАН КАДИР ИБРЯМ; 9. ФАТМЕ АЛИ СЮЛЮМ; 10. МЮНЕВЕР ЯКУБ АХМЕД; 11. САЛИМ МЕХМАД ХАЛИБИШИР; 12. АЛИ ХАЛИЛ ВЕЛИ; 13. СЕВИМ ЕМИН ИБРЯМ; 14. ДИМО МИЛУШЕВ МИЛУШЕВ и ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА МИЛУШЕВА; 15. ТЕНДЖАЙ ДЖЕМИЛ ИДРИЗ; 16. ЕНЧО МИТКОВ РАШКОВ; 17. МЕСУТ ЮЗЕИР ЮСУФ и ВИЛДАН РАСИМ ХАШИМ;ул. Граф Игнатиев и ул.Константин Величков721.452VІІІ-476Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване в партерния етаж16/12.02.20
2020-017ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВул.Георги Кирков81-83713.42218Пристройка и реконструкция на съществуващ ресторант17/13.02.20
2020-018МАРИЯНА СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВАж.р.Куба ІІ705.167Еднофамилна жилищна сграда18/13.02.20
2020-019ЖАНА ДЕМИРЕВА ВИДЕЛОВА; ДАРИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИАНГЕЛОВАбул.Г.С.Раковски28712.1І-321Магазин за промишлени стоки19/20.02.20
2020-020ХАСКОВО ФИЛМ - ООД; ХАСКБУРГЕР - ЕООДул.Марин Дринов4723.133ІІ-394Заведение за бързо хранене20/24.02.20
2020-021ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВАс.Корен21/26.02.20
2020-022КОСТА КИРЕВ ЗГУРЕВж.р.Кенана701.59ІІІ-1008Еднофамилна жилищна сграда22/28.02.20
2020-023НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВж.р.Изгрев729.446ІІІ-806Пристройка към жилищна сграда23/28.02.20
2020-024ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВс.СтамболийсиПриемна сграда на един етаж24/28.02.20
2020-025МОНИ МЕС - ЕООДм.Къс чешма4.21Разширение на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка25/28.02.20
2020-026ТОДОР БОРИСОВ ТАКОВбул.Васил Левски32709.39Игрална зала за хазартни игри26/06.03.20
2020-027БЕЛЧИН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ; ЕТ УНИВЕРС - ПТН710.111І-650Гаражи №1; №2; №3 и сервиз за гуми27/06.03.20
2020-028АЙТИ 9 - ЕООДул.Вършец8735.66ІV-527Жилище28/09.03.20
2020-029ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ВЕЛИКА ДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА; НЕДЯЛКА ТЕНЕВА СТАНЕВАбул.България751.21І-738Заведение за бързо хранене29/09.03.20
2020-030СД ФЕРО ФОС - ИЛИНСКИ И СИЕбул.Съединение2723.34Жилище30/11.03.20
2020-031ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВул.св.св.Кирил и Методий706.259Двуфамилно жилище и пристройка за оформяне на вход31/11.03.20
2020-032НЕДЯЛКА ЯНКОВА СУСУРКОВАж.р.Куба І706.206Еднофамилна жилищна сграда32/23.03.20
2020-033ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕДм.Дерекьой топра127.26Еднофамилна жилищна сграда33/25.03.20
2020-034НИХАТ МЮМЮН МЮСЛЮМ; ХАФИЗЕ АПТИЛЯТИФ МЮСЛЮМул.Пещера78а739.397Еднофамилна жилищна сграда на два етажа34/25.03.20
2020-0351. АКВА - 3 ООД; 2. АНЕТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА; 3. АНДОН ИВАНОВ КАЛЧЕВ; 4. ДЖЕМАЛ САРЪ; 5. ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИЙСКА; 6. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МАРИНОВ; 7. ИВАН АНДОНОВ КАЛЧЕВ; 8. ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА; 9. ЗЛАТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВАул.Таню войвода8716.552Х-229Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземени гаражи35/27.03.20
2020-036АХМЕД ЕМИН АХМЕДм.Идимирли429.133ХІ-884Кафе - клуб36/27.03.20
2020-037ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕДм.Дерекьой топра127.26Навес - гараж37/01.04.20
2020-038ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВАбул.Васил Левски709.39Гараж № 1038/02.04.20
2020-039ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВАбул.Васил Левски709.39Гараж № 739/02.04.20
2020-040АНТИВО АРТ - ЕООДул.Пловдивска707.135ІІ-5Цех за изработка на мебели40/03.04.20
2020-041ФЕРДУАС ГАБИДУЛЛОВНА МУСТАФОВАж.к.Орфей710.31І-648Гараж № 341/03.04.20
2020-042В и К БУНАР - ЕООДул.Лестър3717.15Апартамент42/13.04.20
2020-043ЕСКОМ - ООДж.р.КенанаОптична кабелна мрежа на гр.Хасково за ж.р.Кенана43/14.04.20
2020-044ДЕЧКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ; МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВАул.Георги Кирков1723.126І-394аТърговски обект44/21.04.20
2020-045ЛАЛЕТО - ЕООДс.КозлецЕднофамилна жилищна сграда на три етажа с шивашко ателие45/22.04.20
2020-046ЛЪКИ ДЖИ - ООДбул.България198734.291; 734.26Сградно водопроводно отклонение за обект: Заведение за обществено обслужване46/23.04.20
2020-047ЛЪКИ ДЖИ - ООДбул.България198734.291; 734.26Сградно канализационно отклонение за обект: Заведение за обществено обслужване47/23.04.20
2020-048ЛЪКИ ДЖИ - ООДбул.България196734.291Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранен48/28.04.20
2020-049КРАСИМИР ВЕЛИНОВ БАЛКАНСКИул.Ясна поляна29748.233Еднофамилна жилищна сграда49/28.04.20
2020-0501. КАЛОЯНИ - ЕООД; 2. ЯНИМАКС - ЕООД; 3. ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА; 4. КРАСИМИРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА; 5. МИЛЕНА ТОНЧЕВА РУСЕВА и РУСИ МИТКОВ РУСЕВ; 6. ПЕДРИЕ ЮСЕИН ХАШИМул.Мургаш8711.188ХІІ-363Многофамилна жилищна сграда50/29.04.20
2020-0511. ТОДОРКА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВА; 2. ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА; 3. АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА КАЛАЙДЖИЕВАбул.Освобождение142744.132Търговски обект - пристройка и преустройство на снек бар51/12.05.20
2020-052КОСТАДИН АНГЕЛОВ КАЛИНЧЕВ; МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВм.Казан топра185.54Еднофамилна жилищна сграда52/27.05.20
2020-053БАРСА ТРАНС - ЕООДм.Дерекьой топра20.125Работилница за производство на хляб и тестени изделия53/28.05.20
2020-054СТИЛ-96 - ООДм.Бюкя333.7Складова база54/28.05.20
2020-055АЙШЕ ЕМИН МЮМЮНж.р.Каменец744.13Жилищна сграда55/29.05.20
2020-056ЕЛИНА - ООДул.Мургаш18711.232ІІІ-364Пет жилища56/29.05.20
2020-058БИРДЖАН ИСМАИЛ ХАБИБж.р.Изгрев730.277Работилница за сглобяване на мебели58/29.05.20
2020-059МИТКО ИВАНОВ ЗАПРЯНОВул.Георги Кирков91а713.215Пристройка към жилищна сграда и преустройство59/02.06.20
2020-060ПЕТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВм.Куба І706.9Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда60/02.06.20
2020-0611. ВАНЯ 2004 - ЕООД; 2. ВАНЧО ПЕТРОВ КОЛЕВ и ТЯНКА ПЕТЕВА КОЛЕВА; 3. ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА РАЙЧЕВА; 4. МИНКА РАЙЧЕВА БАКОВА. 5. ЙОРДАНКА РАНИНОВА ТИМОНОВА; 6. РУМАНА ДИМИТРОВА БРАТАНОВА и КИРЧО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ; 7. ДИМИТРИНА ТАШЕВА ЦВЕТКОВА; 8. СЕВДЖАН РАФЕТ МЕХМЕД; 9. СОНЯ БАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА; 10. ДАНЕТ 1-ООД; 11. АТАНАСКА ВЕНКОВА ЙОРДАНОВА и ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ; 12. ПЕТКО ВАНЧЕВ КОЛЕВул.Георги Кирков6723.138I-306Многофамилна жилищна сграда61/04.06.20
2020-062СЕЛИМЕ СМАИЛ НАЛБАНТул.Бояна Войвода9519.64Еднофамилна жилищна сграда62/05.06.20
2020-063ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ -ЕООДбул.България725.51І-366Вътрешно преустройство на супермаркет ЛИДЛ с помещение за хляб и хлебни изделия63/08.06.20
2020-064ЕКРЕМ МЮМЮН АЛИ; ЗЕЙНЕП ХАЛИБРЯМ АЛИ; МЕТИН МЮМЮН АЛИул.Славянска51736.187VІІ-166Обществена пералня64/09.06.20
2020-065ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД747.44Изграждане на въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на обект: ПОМПА в ПИ 77195.747.44 по КК на гр.Хасково65/10.06.20
2020-066ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД716.212Външно ел.захранване на ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗЕАДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИНИ в ПИ 77195.716.212 по КК на гр.Хасково66/10.06.20
2020-067ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД719.193; 718.102Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда67/11.06.20
2020-068ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.342Външно ел.захранване на гараж № 11 с идентификатор 77195.721.342.22 по КК на гр.Хасково68/11.06.20
2020-069ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Дерекьой топра20.2Външно ел.захранване на селскостопанска сграда в ПИ 77195.20.2 по КК на гр.Хасково69/15.06.20
2020-070ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИул.Панорама2719.68Архивохранилище70/17.06.20
2020-071ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДВъншно ел.захранване на складова база в ПИ 77195.735.44 по КК на гр.Хасково71/19.06.20
2020-072ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ; ГРОЗДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВАул.Драва Соболч27519.373ІІІ-47Еднофамилна жилищна сграда72/24.06.20
2020-073ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ735.196ХІІІ-545Гараж за автомобил73/24.06.20
2020-074ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД703.604ХІ-203Кабел НН от ТП № 199 ЛУНА до УПИ ХІ, кв.203 по плана на гр.Хасково /ПИ 77195.703.604 по КК на гр.Хасково/74/24.06.20
2020-075БОМАКС - ООДул.Лом739.41ІV-656Пансион75/26.06.20
2020-076БИСЕР САБИНОВ ЙОСИФОВул.Акация726.216І-8Магазин за хранителни стоки и дюнер76/01.07.20
2020-077ПЕНКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА; ИВАНКА ЦВЕТКОВА ПАЗАИТОВАбул.Илинден45736.24ХVІІ-159Жилищна сграда77/03.07.20
2020-078ЯНЧО ГЕНОВ ГЕНОВул.Св.Харалампий26а518.386І-14Гараж78/03.07.20
2020-079ОРФЕЙ 2008 - ООДпл.Веспрем1710.95ІІІ-651Кафе-клуб с тераса градина79/07.07.20
2020-080СЕБАХАТИН ЕМИН АДЕМс.МаслиновоЕднофамилна жилищна сграда80/10.07.20
2020-081ИВАН ДЕЛЧЕВ ПАРАДОВ; ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПАРАДОВАм.Казан топра185.58Жилищна сграда, ротонда, външен басейн и помощна сграда81/13.07.20
2020-082ОБЩИНА ХАСКОВОул.Видин1703.277ІІ-203Газификация на котелно на ЕГ проф.Ас.Златаров82/17.07.20
2020-083КРИСТИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВАм.Казан топра185.53Еднофамилна жилищна сграда83/17.07.20
2020-084РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВж.р.Куба І705.819Еднофамилна жилищна сграда84/20.07.20
2020-085РЕДЖЕБ НЕШАД МЕХМЕДул.Вакарел18а738.385Еднофамилна жилищна сграда85/23.07.20
2020-086ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВм.Кенана7002.339ІХ-1028Жилищна сграда86/28.07.20
2020-087НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТОДОРОВбул.Н.Радев118.26Шивашко ателие и офиси87/29.07.20
2020-088ВИЗИЯ МАКС - ООДул.Ал.Стамболийски2724.12І-308Хотел88/29.07.20
2020-089АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ КОТЕТЕРОВм.Каменец748.205ХХХІХ-1128Еднофамилна жилищна сграда89/05.08.20
2020-090ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ПАЛАБОЙКОВул.Кн.Борис І3714.247ІІ-291Магазин за промишлени стоки90/10.08.20
2020-091ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВул.Банска716.465Жилище91/10.08.20
2020-092НАДЯ ПАСКАЛЕВА КАРАГЬОЗОВА; ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГОГОВА; НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВАул.От.Паисий23-25723.243Магазин за промишлени стоки - А1 магазин Отец Паисий92/13.08.20
2020-093ТЕРА ТРЕЙД - ООДм.Халилово336.15Цех за производство на пелети93/14.08.20
2020-094РАЙЧО ЯНКОВ РАЙЧЕВж.р.Казан топра187.33Еднофамилна жилищна сграда94/14.08.20
2020-095ОБЩИНА ХАСКОВОул.Пещера5739.43ХХVІІ-656Ремонт на детска гардина ЯН БИБИЯН95/14.08.20
2020-096ЕЛЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВАул.Драва Соболч19518.22VІІ-9Реконструкция на съществуваща сграда и преустройство на лятна кухня в жилищна сграда96/17.08.20
2020-097ТЕНЧО ПАНЧЕВ ДАНЕВж.р.Кенана703.274Два броя еднофамилни къщи97/18.08.20
2020-098СОНЕР ХИКМЕТОВ АДЕМОВул.св.св.Кирил и Методий18а714.285Жилище98/19.08.20
2020-099МУСТАФА ЮСУФ ИДРИЗул.Ком15710.114І-650Пансион за служители към казино99/26.08.20
2020-100ТАНЧО АТАНАСОВ КОЛЕВ; СВЕТЛА АТАНОСАВА ИВАНОВАул.Вяра11519.362ХХІІ-26Жилищна сграда100/01.09.20
2020-101ЕВГЕНИ БОЯНОВ МАНАХИЛОВм.Кенана702.34Жилищна сграда с гараж101/01.09.20
2020-102ЕЛЕКТРОМАТ-КОРДОВ - ЕООДул.Ген.Колев12711.132Жилище102/02.09.20
2020-103МАРИЯ АТАНАСОВА РАЙЧЕВА; СТАНИСЛАВА МИЛКОВА РАЙЧЕВАул.Хаджи Димитър2723.139Зала за консултации и очен тест към оптика103/02.09.20
2020-104АТАНАС ЯНКОВ ЗАПРЯНОВул.Червена стена18720.361Производствен цех за хранителни добавки-закваски104/02.09.20
2020-105ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД709.28Външно електрозахранване на магазин за пакетирани хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив за ПИ 77195.709.28 по КК на гр.Хасково105/03.09.20
2020-106ХРИСТО СТЕФАНОВ МАРУКОВул.Дуган Хисар28735.154ХІV-538Преустройство на складови помещения в жилище106/04.09.20
2020-107ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА; НАДЕЖДА ТЕНЧЕВА ПИЕТРОНж.р.Куба І706.162Пристройка към съществуваща жилищна сграда107/08.09.20
2020-108Заповед за факт.грешкам.Казан топра737.79към РС 10/11 г.108/14.09.20
2020-109ЛИДИЯ МАРИНОВА АПОСТОЛОВАм.Кекличево стопанство112.36Екпериментален център и микровинарна109/15.09.20
2020-1101. ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ ШЕНКОВ и НАСЕНКА ПАВЛОВА ШЕНКОВА; 2. ГОСПОДИНКА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА и НЕСТОР ПАНАЙОТОВ НЕСТОРОВ; 3. ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА-ИВАНОВАбул.Съединение26724.50.9І-374аНадстройка на жилищна сграда110/16.09.20
2020-111ГЮЛТЕН ЮСЕИН АХМЕДж.р.Кенана704.571ХІІІ-1056Еднофамилна жилищна сграда111/17.09.20
2020-112ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ РАШЕВм.Кемера556.4Склад и магазин за авточасти112/25.09.20
2020-113ЗДРАВКО ВЪЛЧЕВ ЗАПРЯНОВж.р.Куба І705.379Жилищна сграда113/25.09.20
2020-114КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВул.св.св.Кирил и Методий706.357Основен ремонт на покрив114/30.09.20
2020-115АТАНАС ТЯНКОВ ЯНЧЕВ; РАШКА МАРИНОВА ВАКРИЛОВАул.Белмекен13724.173V-370бМногофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване в партерния етаж115/05.10.20
2020-116А 1 БЪЛГАРИЯ - ЕООДс.КлокотницаИзграждане на физическа инфраструктура-отклонение от опорна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД до ПИ 059012 /ЕЛЕС/ в землището на с.Клокотница, общ.Хасково116/09.10.20
2020-117МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ - ХАСКОВОс.СтамболийсиХV-14Молитвен дом117/07.10.20
2020-118ЕРОЛ САФЕТ ИСКЕНДЕРж.р.Каменец743.55Пристройка към склад за платове118/15.10.20
2020-119ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ; ТЕМЕНДУЖКА МАРКОВА НИКОЛОВАкв.Болярово518.48ХХ-13Жилищна сграда119/23.10.20
2020-120ЕРГЮН ЕМИН МУСТАФАул.Бачо Киро22.14І-778Еднофамилна жилищна сграда120/23.10.20
2020-121РОСИЦА ДИНКОВА НОЧЕВАж.р.Кенана702.553Еднофамилна жилищна сграда121/26.10.20
2020-122ОБЩИНА ХАСКОВОул.Болярска2518.192ІV-42Център за грижа за лица с психични разстройства122/27.10.20
2020-123АЛФА Д - ЕООДм.Бюкя334.36Обслужваща сграда123/28.10.20
2020-124КРАСИМИР ЖЕКОВ ТОДОРОВСИЗ707.111ІХ-5Автобаза със сервиз за обслужване124/03.11.20
2020-125СЛАВЧО МАРЧЕВ АНГЕЛОВс.КлокотницаVІІ-16Покрит басейн125/06.11.20
2020-126ОБЩИНА ХАСКОВОул.Кресна1736.193І-171Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни простраства към СУ св.Паисий Хилендарски126/10.11.20
2020-127ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ - ЕАДЮИЗ29.9Сградно канализационно отклонение127/11.11.20
2020-128МАРИН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВул. Анг.Кънчев12716.444ХІ-425Многофамилна жилищна сграда128/13.11.20
2020-129ТОНКА ГЕОРГИЕВА БЯЛКОВАул.Клокотница25715.151І-220Еднофамилна жилищна сграда129/19.11.20
2020-130ДС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - ЕООДул.Стефан Караджа12724.69Хотел130/23.11.20
2020-131ДИЯН ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВс.ВъгларовоVІІ-37Търговски обект-заведение за хранене131/24.11.20
2020-132АНТОН РУМЕНОВ МУСЪРЛИЕВж.р.Каменец747.545Двуфамилна жилища сграда132/26.11.20
2020-133ЕЛ ТИМ - ООД717.103VІІ-849Индустриална пералня133/01.12.20
2020-134МИНКО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ; ДЕЛЧО МИНКОВ ДИМОВул.Бузлуджа6735.157ІІІ-538Студио за творческа дейност134/01.12.20
2020-135ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХОЙЛОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж135/01.12.20
2020-136ОБЩИНА ХАСКОВОул.Панорама737.1ІІ-792Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св.Богородица136/03.12.20
2020-137ХИП КОМЕРС 1 - ЕООДс.МалевоМлекопреработвателно предприятие137/04.12.20
2020-138БТК - ЕАДИзграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/гр.Хасково - GRON-16 клъстера- етапно138/07.12.20
2020-139СТАНИМИР ХРИСТОВ ЕВТИМОВ; ГАЛИНА ТОДОРОВА ЕВТИМОВАж.р.Куба І706.48Обособяване на сутерен със складово помещение в скрада със смесено предназначение139/07.12.20
2020-140АЙФЕР РАМАДАН ЮСЕНИул.Единство731.3Гараж140/07.12.20
2020-141МИТКО МИТКОВ САМУИЛОВм.Куба ІІ705.197Еднофамилна жилищна сграда141/07.12.20
2020-142БТК - ЕАДм.Каменец750.295Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа за базова станция на ВИВАКОМ PD2289а, местност КАМЕНЕЦ142/10.12.20
2020-143НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВул.Драва Соболч518.165VІ-41Зъботехническа работилница-пристройка143/10.12.20
2020-144ГЕОРГИ АТАНАСОВ ФОТЕВул.Първи май2711.36Книжарница144/14.12.20
2020-145ЕКО ТРАФИК - ЕООДс.Узунджово90Гараж145/14.12.20
2020-146РУСКА АНТОНОВА МУСЪРЛИЕВАж.р.Каменец747.546Жилищна сграда146/17.12.20
2020-147СЕВАЛ НУРИ ХАСАНул.Ком710.112І-799Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки147/18.12.20
2020-148АНТОН МАРИНОВ БЪЧВАРОВул.Тимок33714.172Пристройка на жилищна сграда148/18.12.20
2020-149АПТЕЧНО-ХАСКОВО АДбул.Васил Левски13734.306ІІ-178аЦех за преработка на месо и месни продукти-бели и червени меса149/22.12.20
2020-150СЕ ЛА ВИ 7 - ЕООДс.ВойводовоІІІ-12Реконструкция и основен ремонт на складова база150/29.12.20
2020-151МИШЕЛ ЕЙМАНН - ЕООДс.ТракиецРаботилница за дървени и метални заготовки151/29.12.20
2020-152ЮЛИ ВАСИЛЕВ КАРАИЛИЕВс.МоливжІІ-81Външно ел.захранване за УПИ І, кв.81 по плана на с.Малево, общ.Хасково152/31.12.20
2020-153ИСКРЕН НИКОЛАЕВ РАДОЕВ; АНИТА МИЛКОВА РАДОЕВАул.Драма712.91ІV-326Еднофамилна жилищна сграда на три етажа153/31.12.20
2021-001ТИВА 85 - ООДм.Дерекьой топра20.118Цех за производство на мебели1/11.01.21
2021-002ВАЛЕНТИН НЕДЕВ ГЕОРГИЕВм.Кекличево стопанство112.347Еднофамилна жилищна сграда и гараж2/11.01.21
2021-003ЯВОР СТЕФАНОВ ДОЧЕВ; ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОЧЕВбул.Съединение22а724.24ІІ-387аКомплексна сграда3/15.01.21
2021-004ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД712.49Външно електрозапранване на гараж № 21 с идентификатор 77195.49.46 по КК на гр.Хасково4/18.01.21
2021-005ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД707.99Външно електрозапранване на нов потребител в ПИ 77195.707.99 по КК на гр.Хасково5/21.01.21
2021-006ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ШУБЕЛИЕВ; РОДОСТИНА СТОЙЧЕВА ШУБЕЛИЕВАм.Казан топра187.42Еднофамилна жилищна сграда6/26.01.21
2021-007МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕс.Гарваново274Реконструкция и медернизация на кантон КЛОКОТНИЦА-център за преквалификация на кадри7/01.02.21
2021-008СЕЙХАН МЕХМЕД АЛИс.Козлец42003Ракиен казан8/001.02.21
2021-009ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ710.203ХV-51аАвтомивка9/04.02.21
2021-010СТАНИМИР ЯНКОВ СТОЙЧЕВж.р.Кенана702.512Еднофамилна жилищна сграда10/05.02.21
2021-011МИЛЕН НАСКОВ ДИМИТРОВж.к.Орфей710.14Магазин за музикални инструменти11/05.02.21
2021-012ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВбул.България718.8V-457Жилище12/05.02.21
2021-013ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ЕООДИИЗ732.54V-7Захранващо кабелно трасе /площадково/ на тролейбусно депо13/05.02.21
2021-014ВМ+К ИНВЕСТ - ЕООДс.НиколовоІІІ-43Хотел14/17.02.21
2021-015РАФИЕ БЕХЧЕДОВА МЮМЮНОВАул.Дервент15740.138ХІІ-127Жилищна сграда15/17.02.21
2021-016ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ716.328І-630аРаботилница за мотоциклети16/17.02.21
2021-017АВСД ИНЖЕНЕРИНГ - ООДИИЗ752.162ХХХV-16Автотенекеджийска работилница-преустройство и пристройка към съществуваща сграда17/17.02.21
2021-018ГЕНАДИЙ ТЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ; ТЕНЧО ГОСПОДИНОВ КОСТАДИНОВул.Пионер729.115Жилище18/17.02.21
2021-019РАМЗИЕ МЕЖИТ ПАРАПАН; МЕЖИТ ОСМАН ПАРАПАН; РАМАДАН ОСМАН ПАРАПАНм.Казан топра184.6Еднофамилна жилищна сграда19/17.02.21
2021-020ЯНКА СЕРАФИМОВА СЕРАФИМОВА законен представител на СТЕФАНИ ЕМИЛОВА АРАБАДЖИЕВАбул.България40718.184ІV-444Реконструкция и преустройство на магазин за промишлени стоки с пристройка и надстройка за еднофамилно жилище към съществуващ магазин20/17.02.21
2021-021ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВм.Идимирли429.71VІІ-796Сграда за търговия с девет самостоятелни търговски помещения21/19.02.21
2021-022ТИМС ФУУДС - ЕООДул.Дунав732.374ХVІІ-746Присторйка за складове и санитарно-битови помещения към предприятие за производство на тестени изделия22/24.02.21
2021-023СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕДул.Плодородна31708.44ХХІІІ-908Еднофамилна жилищна сграда23/26.02.21
2021-024РАЙЧО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВж.р.Кенана113.178ХХІІ-1004Еднофамилна жилищна сграда24/26.02.21
2021-025ЮКСЕЛ ЮСУФ МУСТАФАж.р.Изгрев730.429Еднофамилна жилищна сграда25/26.02.21
2021-026ТРОЯНОВ И СИН - ЕООДм.Халилово375.307Склад и заведение за бързо хранене26/02.03.21
2021-027БИОТЕРМ - ЕООДж.р.Кенана504.7Магазин за хранителни стоки и топла точка27/10.03.21
2021-028ДЖЕМАЛ МЮМЮН АКИФ; МЮРИФЕ КЕРИМ АКИФ; РАМАДАН ФЕЙЗУЛА МЮМЮНул.Брод1716.399V-429Присторйка и надстройка към жилищна сграда28/10.03.21
2021-029РОДИНА ХАСКОВО - АДбул.Илинден752.78ІІ-18Заваръчно-монтажен корпус 2 към МЗ Родина Хасково29/10.03.21
2021-030ЗАФИР АСЕНОВ МЪРШОВул.Тракия37719.299ІV-453Еднофамилна жилищна сграда30/12.03.21
2021-031СИМЕОН ПАВЛОВ ПЕТКОВс.ВойводовоПристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда31/15.03.21
2021-032ИДА 2006 - ЕООДс.КозлецШивашко атели32/16.03.21
2021-033АСЕН СТОЯНОВ УЗУНОВж.р.Каменец746.535Гараж със склад за сондьорски изделия/инвентар33/17.03.21
2021-034СТЕФАН ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВул.Македония104а734.22ХХVІІІ-188Гаражи34/17.03.21
2021-035ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВж.р.Каменец746.427Еднофамилна жилищна сграда35/17.03.21
2021-036МИНЧО САШЕВ КАДИЕВ; ЕВЕЛИНА ЕМИЛОВА КАДИЕВАм.Казан топра187.41Еднофамилна жилищна сграда36/19.03.21
2021-037ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ШЕКЕРОВул.Ветрен8736.132Боксониера37/22.03.21
2021-0381. СТРОЙ ТИМ - ЕООД; 2.КОЛЮ ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ; 3.МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА; 4.ИВАН КРАСЕНОВ КОСТОВ и НЕЛИ СТОИЛОВА КОСТОВА; 5. МЕХМЕД ЮСЕИН РАКИФ и БАХАР АЛИЕВ РАКИФ; 6.ШАЗИЕ САЛИФ МЕХМЕДул.Слънчев бряг737.2ІV-90аМногофамилна жилищна сграда38/30.03.21
2021-039МЕПА - ООДул.Банска24716.192VІІІ-226Жилищна сграда39/30.03.21
2021-040БТК - ЕАДИзграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно40/01.04.21
2021-041ПЕТРАНКА КИРЕВА СТОЙКОВАж.р-Кенана702.162LІІ-1030Еднофамилна жилищна сграда41/02.04.21
2021-042ДОТО АГРО - ЕООДс.УзунджовоХ-92Склад за селскостопанска продукция42/06.04.21
2021-043ХРИСТО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВм.Дерекьой топра118.24Автосервиз и жилище43/06.04.21
2021-044БИНКА БОЙЧЕВА КИСИМОВА; ФИЛИП ЕМИЛОВ КИСИМОВм.Казан топра187.37Еднофамилна жилищна сграда44/07.04.21
2021-045БОЛИД - ООДбул.Съединение731.28Сграда за търговия45/09.04.21
2021-0461. ПРИМА ПЛЮС - ООД; 2.РУМЯНА ДИМИТРОВА БРАТАНОВА и КИРЧО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ; 3.СВЕТЛА КАНЕВА КОЛЕВА и СТОЯН МИТКОВ ДЕЛЧЕВ; 4.МИЛЕНА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА; 5.ЛАТКО ГЕОРГИЕВ ЛАТЕВ; 6.АПТУЛА ЮСЕИН ХАЛИЛ; 7.РОДСТИНА СЕРГЕЕВА СТОЯНОВА; 8.БОНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА; 9.РАЙНИЧКА СТЕФАНОВА СТАМЕНОВА; 10.АЙХАН АДЕМ ХАСАН; 11.МУСТАФА НЕДЖАТ ШЕРФ; 12.ИБРАХИМ ФАРИТИН МУСТАФАул.Бузлуджа69734.301ІІІ-178Многофамилна жилищна сграда с гаражи46/09.04.21
2021-047МАРИЯ ИЛИЕВА ШИБИЛЕВАс.МандраІV-38Еднофамилна жилищна сграда47/09.04.21
2021-048ЕРГЮН РИДВАН РЕДЖЕБс.ГолеманциЕднофамилна жилищна сграда на два етажа48/13.04.21
2021-049АНКО - ЕООДм.Дерекьой топра131.34Пристройка на гаражне клетки към съществуваща сграда49/14.04.21
2021-050МИЛЕН ЗАХАРИЕВ СТЕФАНОВул.Шейново5718.132V-439Многофамилна жилищна сграда50/15.04.21
2021-051МЕРТИН ЮСЕИН МЕХМЕДж.р.Кенана704.585XLXL-1049Жилищна сграда на два етажа51/19.04.21
2021-052МЕРТИН ЮСЕИН МЕХМЕДж.р.Кенана704.586XLVІІІ-1049Жилищна сграда на два етажа52/19.04.21
2021-053МУДИН АХМЕД АЛИж.р.Орфей708.392ІХ-918Гараж53/21.04.21
2021-054НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТАВРЕВул.Аида13721.447ХІІІ-497Еднофамилна жилищна сграда54/21.04.21
2021-055ДИМЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕВул.Балатон738.72VІІ-98аПристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда55/26.04.21
2021-056НИКОЛАЙ ТОШЕВ НЕДЕВ; ПЕТЪР ТОШЕВ НЕДЕВс.УзунджовоНадстройка с един етаж за жилище56/27.04.21
2021-057ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВул.Жасмин20703.292Еднофамилна жилищна сграда57/05.05.21
2021-058ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВул.Жасмин20703.292Гараж58/05.05.21
2021-059СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВАул.Подвиг1728.105VІІІ-65Пристройка за гараж към жилищна сграда59/05.05.21
2021-060ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВул.Стефан Стамболов22а711.45І-59Пристройка и надстройка за бръснаро-фризьорски салон към сграда за обществено обслужване60/05.05.21
2021-061МЕРБАЛ - ООДИИЗ731.288V-10Търговски обект с мострена зала и склад61/10.05.21
2021-062КРАСИ-2000 - ООДм.Бюкя333.73Складово - търговска сграда62/12.05.21
2021-0631. ГЕОПЕН - ООД; 2. НЕДКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ; 3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛО; 4. ДЯНКО ПРОДАНОВ ДЕЧЕВ; 5. ФИЛИП ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ; 6. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА; 7. ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА; 8. ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВА АНДРЕЕВА-БЕЛЕВСКА; 9. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ; 10. СЕВЕРИН СВЕТЛИНОВ ЧОЛАКОВ; 11. АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВИЧ ФРОЛОВ; 12. ТОДОР ИВАНОВ КАРТАЛОВ; 13. АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ КИРОВ; 14. ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ1. ГЕОПЕН - ООД; 2. НЕДКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ; 3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛО; 4. ДЯНКО ПРОДАНОВ ДЕЧЕВ; 5. ФИЛИП ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ; 6. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА; 7. ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧул.Стара планина37715.85X-210Многофамилна жилищна сграда с обекти за търговска дейност, обществено хранене и гаражи63/18.05.21
2021-064ЕТ ЛЮДМИЛА ИЛИНСКА - АИПСМПбул.Г.С.Раковски16712.174ІХ-311Жилище64/20.05.21
2021-065ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.172Външно електрозахранване на Гараж №3 с идентификатор 77195.721.173.5 по КК на гр.Хасково65/25.05.21
2021-066ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД718.7Външно електрозахранване на Многофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.718.7 по КК на гр.Хасково66/25.05.21
2021-067ОБЩИНА ХАСКОВОул.Видин1703.277ІІ-203Газификация на котелно помещение ТТ 20/03.00.00 на ОУ Л.Каравелов67/25.05.21
2021-068АНГЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВул.Г.Бенковски15715.134VІ-220Основен ремонтна жилищна сграда68/27.05.21
2021-069ТОНЧО ТОДОРОВ ТОНЕВул.Кн.Борис І33713.254VІ-15Еднофамилна жилищна сграда69/27.05.21
2021-070ФАТМЕГЮЛ САЛИМ МЕХМЕДул.Латинка13704.406Жилищна сграда70/03.06.21
2021-071ТАСИМ АЛИ АЛИОСМАН; СЕВГИ МЕХМЕД АЛИОСМАНул.Житница740.133VІІ-127Реконструкция и преустройство на еднофамилна жилищна сграда71/04.06.21
2021-072БТК - ЕАДИзграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно72/04.06.21
2021-073ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВм.Гробищата526.1Работилница за производство, съхранение и дегустация на боза73/07.06.21
2021-074БОРЯНА СПАСОВА ЗАРКОВАул.Жасмин703.729VІІ-1065Еднофамилна жилищна сграда74/07.06.21
2021-075ХАЛИЛ ШАБАН ТАСИМ; ЗЕЙРА РАМАДАН ТАСИМул.Ихтиман2719.82ІІІ-467аАтелие за шивашки услуги75/09.06.21
2021-076АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВАбул.Освобождение12722.116.4VІІ-521Офис на ДЗИ Животозастраховане ЕАД76/10.06.21
2021-077БТК - ЕАДул.Индже войвода1Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа за базова станция на ВИВАКОМ PD77/15.06.21
2021-078ДАНАИЛ ЦВЕТКОВ ДЕЛЧЕВс.УзунджовоІХ-32Еднофамилна жилищна сграда78/17.06.21
2021-079ХРИСТО СТОЯНОВ АТАНАСОВс.КонушІІІ-94Еднофамилна жилищна сграда79/18.06.21
2021-080БАРСА ТРАНС - ЕООДм.Дерекьой топра20.125Складове за промишлени стоки80/22.06.21
2021-081ОБЩИНА ХАСКОВОул.Съгласие728.147ІІ-798Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр.Хасково81/22.06.21
2021-082СИМЕОН БОЯНОВ АТАНАСОВбул.Васил Левски709.39І-9Сграда за обществено обслужване №282/25.06.21
2021-083ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ; ТЕОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ; АЛИНА ДАНЧЕВА ИВАНОВАж.р.Орфей710.61ІХ-642Търговски обект №4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/83/25.06.21
2021-084БИНКА МИНКОВА КИРЯКОВАул.Ст.Заимов44684720.128Жилище84/29.06.21
2021-085МАРИН МАРКОВ МАРЧЕВж.р.Кенана702.34ХХХVІІІ-1030Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда85/29.06.21
2021-086ПЛАМЕН МАРКОВ МАРЧЕВж.р.Кенана701.563ХІІІ-1018Два броя гаражи86/29.06.21
2021-087АРМАТРОН-ООДм.Дерекьой топра20.117Склад за строителни материали87/07.07.21
2021-088ПЕТЪР ТЕНЧЕВ ПЕТРОВул.Дунав28Б712.37І-51Двуетажна жилищна сграда с магазин за авточасти88/08.07.21
2021-089СИ ЕНД СИ ТЕКСАЙЛС - ООДИИЗ752.179Склад за строителни материали89/15.07.21
2021-090АГРО МЕХМЕДАЛИЕВИ - ЕООДс.ТракиецНавес заселскостопански инвентар90/20.07.21
2021-091СЕВДАЛИНА СЛАВЧЕВА ЯМБОЛИЕВАс.ВойводовоХІІІ-497Жилищна сграда на един етаж91/20.07.21
2021-092БТК - ЕАДИзграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно92/30.07.21
2021-093ЮЗГЮР РАМАДАН ИБРЯМ; МУСТАФА СЕЛЯТИН ХАДЖЕН; МЕРИАН МУСТАФА ИБРЯМул.Места3717.143ХІ-613Сграда със смесено предназначение93/05.08.21
2021-094ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА; ЕВГЕНИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВул.Драва Соболч15518.216ІV-9Пристройка на един етаж към съществуваща жилищна сграда94/10.08.21
2021-095НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ-ЕТ ВИК НЕДЯЛКО БЯЛКОВул.Пловдивска707.85VІ-5Гараж за строителна техника95/12.08.21
2021-096КОСТАДИН ХУБЕНОВ АТАНАСОВ; АНГЕЛИН ХУБЕНОВ АТАНАСОВул.Екз.Йосиф30715.251Х-258Жилищна сграда96/13.08.21
2021-097НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВж.р.Изгрев729.446ІІІ-806Допълващо застрояване - гараж97/19.08.21
2021-098КОНТРАСТ АС - ООДж.к.Орфей709.36Х-1Производствено-търговска сграда98/23.08.21
2021-099КРИСТИЯН КИРИЛОВ СТАЛЕВ; МАКСИМИЛИЯН СТАЛЕВж.р.Каменец750.25VІІ-1187Еднофамилна жилищна сграда99/23.08.21
2021-100АРИВА ГМБХ - ООДул.Добруджа58-60721.448ХХІ-473Магазин за промишлени стоки100/26.08.21
2021-101СТАМЕН ДИМИТРОВ НАЗЪРОВс.СтамболийскиХ-24Винарнска изба и пристройка към нея101/26.08.21
2021-102ГАЛЯ ДИМИТРОВА ЕМИЛОВАул.Република16728.53Пристройка и надстройка на жилищна сграда и преустройство на първи етаж в търговски обект102/30.08.21
2021-103МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ; ДИЯН БОЯНОВ УЗУНОВс.КлокотницаХІХ-31Работилница за почистване и смесване на суровини за храна на домашни любимци с търговска част /преустройство на част от жилищна сграда и склад/103/31.08.21
2021-1041.ТОДОР ЯНЧЕВ ЯНЕВ; 2. ИВАН ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ; 3. РАДИНА МАРИНОВА МАРТИНОВА; 4. ЙОАНА ИВАНОВА КАМБУРОВА-МИЛЕВАул.Градинска716.253І-786Четири броя гаражи104/02.09.21
2021-105ГЕРГИНОВ И КО - ООДбул.Съединение78732.11ІХ-7Пристройка към съществуващ склад за метали105/17.09.21
2021-106БУРТЕКС - ЕООДм.Дерекьой топра20.119Сграда със смесено предназначение /складове за промишлени стоки, шоурум, офиси и жилище/106/23.09.21
2021-107ДАРИНА СТОЕВА ГЕЧКОВАул.Ерма22713.78ХХVІІІ-23Жилищна сграда с гараж107/29.09.21
2021-108РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВАж.р.Куба І706.5Еднофамилна жилищна сграда108/04.10.21
2021-109ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД709.19Външно електрозахранване на гараж за два автомобила в ПИ 77195.709.190 по КК на гр.Хасково109/13.10.21
2021-110СТАНКО ХРИСТОВ СТАНКОВс.НиколовоІХ-29Еднофамилна жилищна сграда на един етаж110/14.10.21
2021-111СТАТИ ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ; ГЕРГАНА БОНЧЕВА ЗАПРЯНОВАж.р.Кенана702.245ІІ-1027Пристройка към жилищна сграда111/18.10.21
2021-112МАГДАЛЕНА МИТКОВА КОТЕТЕРОВАул.Ст.Заимов12720.79ХІ-468аПристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция112/19.10.21
2021-113ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА-НИШЕВАул.Жасмин10703.285Еднофамилна жилищна сграда113/20.10.21
2021-114САБРИЕ РАСИМ ЕМИНЧАУШж.р.Каменец747.522ХLVІІІ-1115Еднофамилна жилищна сграда114/21.10.21
2021-115НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВм.Казан топра187.35Еднофамилна жилищна сграда115/21.10.21
2021-116ЕН СТРОЙ ХАСКОВО - ЕООДул.Брегалница41974714.306ХVІІІ-251Сграда за многофункционално ползване-обекти за обществено обслужване, ателиета и жилища116/22.10.21
2021-117МИЛКИ ГРУП БИО - ЕАДм.Бюкя334.39Външен хладилен склад към предприатие за млекопреработка117/25.10.21
2021-1181. ПРИМА ПЛЮС - ООД; 2.ДЕЛЯН ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВ; 3.ИРИНА ИЛИЕВА БОРИСОВА; 4.ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ; 5. РУМЕН СТОЯНОВ БОГДАНОВ; 6. ЙОРДАНКА ТЕМЕЛКОВА МАНОЛОВА; 7. АТАНАС ИЛИЕВ ЯНАДЖИЕВ и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЯНАДЖИЕВА; 8. СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ; 9. НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ ЗГУРОВ; 10. ДИМИТИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА и ВЛАДИМИР КОЛЕВ ВЪЛКАНОВ; 11. СТЕФКА НИКОЛАЕВА БАКЪРДЖИЕВА; 12. МИТКО НИКОЛАЕВ БАКЪРДЖИЕВ; 13. ДИМИТЪР КОЛЕВ НАЧЕВ; 14. ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА и ПЕТЬО СТЯНОВ ДЕЛЧЕВ; 15. ВАЛЕНТИН ВИЧЕВ КАВАРДЖИЕВ; 16. МАРИАНА СТРАТЕВА ПЕТРОВАул.Аида8721.378V-756Многофамилна жилищна сграда118/27.10.21
2021-119ЕСКОМ -ООДТрасе оптиченкабел гХасково - ЮГ 1119/03.11.21
2021-120ВАНЯ ТОШКОВА ДАВЧЕВА-КАВРЪКОВАул.д-р Георги Китов106702.481Еднофамилна жилищна сграда120/03.12.21
2021-1211.ИМПЕРИАЛ ХАУС И КО - ООД; 2.ЯНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА; 3.МАРИАНА АТАНАСОВА ПАНЧЕВА; 4.ДУРАН МЕХМЕД ЮСЕИН и ХАКИМЕ ИЛЯЗ ЮСЕИН; 5.ТЕНЧО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ и ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА; 6.ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ и НЕВЕНА КОСТОВА ПЕТРОВА; 7.ГИНКА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА и МАРТИН РОСЕНОВ АНГЕЛОВ; 8.НЕДЯЛКА ПЕТЕВА ПАЛАЗОВА; 9.ВЕСЕЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА и СТАМЕН ТЕНЕВ ХРИСТОВул.Тимок22713.283V-287аМногофамилна жилищна сграда121/05.11.21
2021-122КАЛИПСО-555 - ЕООЗм.Идимирли429.13Ограда и подпорни стени122/10.11.21
2021-123АТАНАС НИКОЛЕВ АТАНАСОВж.р.Кенана113.16ХVІ-1001Еднофамилна жилищна сграда123/17.11.21
2021-124МЕТИН ИЛЯЗОВ ФЕРАДОВ; НЕФИЗЕ ЕМИН ФЕРАДОВАул.Герлово23738.439Два броя жилищни сгради на два етажа124/17.11.21
2021-125ВАЛЕНТИН ДАНЧЕВ ДАМЯНОВм.Казан топра737.65Еднофамилна жилищна сграда125/17.11.21
2021-126ТОНЧО НЕДЯЛКОВ ТОНЧЕВул.полк.Веселин Вълков69703.189ХХХІХ-1063Еднофамилна жилищна сграда126/18.11.22
2021-127ХРИСТО АТАНАСОВ ГРОЗЕВул.Хан Кардам13518.277ХІ-11Сграда с обслужващо предназначение-работилница127/22.11.21
2021-128СТАНКА ЯНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВАул.Драва Соболч29519.374VІ-47Еднофамилна жилищна сграда128/22.11.21
2021-1291.РАМАДАН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 2.САМИ ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 3.МЮМЮН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 4.МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕДул.Банска84а717.147ХV-614Многофамилна жилищна сграда129/24.11.21
2021-130ЕМИЛ АСЕНОВ ЧАЛЕВул.Тракия10720.336ІІ-7483Жилищна сграда с гараж-първи етап130/26.11.21
2021-131ВЛАДИМИР МИТКОВ ЧИЛИКОВм.Дерекьой топра117.46Еднофамилни жилищни сгради ПЪРВИ ЕТАП: Срада А131/30.11.21
2021-132СТАНИМИРА МИХАЙЛОВА НЕДЕВАж.р.Кенана701.425Жилищна сграда132/30.11.21
2021-133ФЕИМ ТЕФИК АХМЕДж.к.Орфей709.33645Магазин133/06.12.21
2021-134ИНДЖОВСТРОЙ - ЕООДИИЗ731.299VІІІ-226Шоурум и супермаркет134/07.12.21
2021-135СВЕТЛА МИТКОВА ТЕНЧЕВА; ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ КОЙНАРСКИул.Бяла ружа66113.71LХVІІІ-1001Еднофамилна жилищна сграда135/08.12.21
2021-136СОТИР БАНЧЕВ КЬОРОВс.ЛюбеновоІІ-16Еднофамилна жилищна сграда136/08.12.21
2021-137ДОБРИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА-ШУФОРДж.р.Кенана701.5Еднофамилна жилищна сграда137/08.12.21
2021-138АРСЕН БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ и ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИГЛЕВА; АРСЕН БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ и ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА РУСОВАм.Казан топра31.35Двуфамилна жилищна сграда138/08.12.21
2021-139НИАЗИ САЛИБРЯМ САЛИул.Битоля10718.102VІІ-434Еднофамилна жилищна сграда139/08.12.21
2021-140АХМЕД ЯШАР АХМЕД; РОЗА АНКОВА ХРИСТОВАул.Явор3711.42ІІ-344бМагазин за битова техника и офис140/10.12.21
2021-141СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЧАКЪРОВул.Одрин712.126ІІ-329аСграда за обществено обслужване141/10.12.21
2021-142ВЕГА-96 ЕООДИИЗ732.178ХІХ-9Административни и санитарно-битови помещения142/14.12.21
2021-143ТОСКА - ООДж.р.Каменец18902ХХІІ-1221Складова база ТОСКА143/14.12.21
2021-1441. АТАНАС ДЕЛЧЕВ - ЕООД; 2.КОНСТАНИТН ДИМИТРОВ МАНОЛОВ; 3. МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА; 4.АТАНАС ДЕЛЧЕВДЕЛЧЕВ; 5.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ; 6.ТАСИМ ОРХАН ДУРАН; 7.АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ; 8.АНГЕЛИНА ТОНЧЕВА ДИКЛИЕВА; 9.НАДЕЖДА СТРАТЕВА НЕДЯЛКОВА; 10.ДАРИН ЛОЗЕВ ГЕОРГИЕВ; 11.СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА СЕВОВА; 12.СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА; 13.МАРИЯ ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА; 14.ЛИДИЯ ИВАНОВА АЙВАЗОВА; 15.КРИСТИНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА; 16.МАРИАНА АСЕНОВА ХУБЕНОВАул.Видин703.615.1ХІІ-203Многофамилна жилищна сграда144/15.12.21
2021-145ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВж.р.Кенана113.55LІІІ-1001Eднофамилна жилищна сграда145/15.12.21
2021-146КООПЕРАЦИЯ ЗКПУ ДРУЖБАм.Чирния камък541.6Склад за селскостопанска продукция146/15.12.21
2021-147БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ; СЕЙЖАН АПТУЛА НЕДЖИБул.Панорама719.346ХІV-473Жилищна сграда147/20.12.21
2021-148БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ; СЕЙЖАН АПТУЛА НЕДЖИБул.Панорама719.346ХІV-473Гаражи - 2 броя148/20.12.21
2021-149ВЛАДИСЛАВ НАСКОВ ДИКОВул.Дилянка4703.656Двуетажна еднофамилна жилищна сграда149/22.12.21
2021-150СТОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА ЙОВЧЕВА ИВАНОВАм.Кемера556.47.1Автосервиз150/23.12.21
2021-151НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЩЕРЕВбул.В.Левски709.39І-9Гараж151/23.12.21
2021-152ВЕСЕЛИН ЕВТИМОВ КЪРКЕЛАНОВс.МандраVІ-6Еднофамилна жилищна сграда152/23.12.21
2021-153ФИЛСОН МИЛК - ООДс.КлокотницаІ-41Склад с офис и жилищна част153/23.12.21
2022-001ЕМИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВж.к.Орфей709.19V-644Гараж за два автомобила1/05.01.22
2022-002МИХАИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВж.р.Кенана701.2І-1006Едноетажна еднофамилна жилищна сграда2/06.01.22
2022-0031.ТАМАРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА; 2.САБИН АНГЕЛОВ САБИНОВ; 3.ЗВЕЗДЕЛИНА СЕВДАЛИНОВА АСЕНОВА; 4.МИХАИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ; 5.ЕМИЛ СНЕЖЕВ ЩЕРЕВ709.39І-9Търговски обекти: магазини за промишлени стоки /обекти №1, №2 и №4/и кафе-аперитив /обект №3/3/06.01.22
2022-004ДИАНА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВАж.р.Куба І706.88Еднофамилна жилищна сграда4/10.01.22
2022-005ОБЩИНА ХАСКОВОул.Добруджа59721.345І-491Газификация на котелно помещение ТТ 20/04.00.00 на ДГ Зорница-сграда Незабравка5/10.01.22
2022-006ЙОРДАН ДОЙЧЕВ ХРИСТОЗОВул.Каменна718.233VІІІ-457Магазин за плодове и зеленчуци с фреш бар6/13.01.22
2022-007АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КИРЯКОВ; МАРИЯНА БОЯНОВА КИРЯКОВАм.Ямача737.435ХХVІІ-751Еднофамилна жилищна сграда с външен басейн7/17.01.22
2022-008НЕВЕНА АЛЕКОВА БАНЧЕВА-СТАЙКОВАж.р.Каменец746.614XLV-1120Едноетажна еднофамилна жилищна сграда8/20.01.22
2022-009ПЛАМЕН ВАСКОВ ПЕТКОВж.р.Кенана113.458І-1001Едноетажна жилищна сграда9/20.01.22
2022-010ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД707.27Изграждане на кабелна линия нн за присъединяване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково10/25.01.22
2022-011ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ст.Стамболов19711.75.1V-350аВъвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов № 19 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ11/26.01.22
2022-012ИВАН ВЪЛКОВ ВАНЧЕВс.ВъгларовоІ-21Гараж12/07.02.22
2022-013ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.ДунавВъншно електрозахранване на АВТОМИВКА в ПИ 77195.710.203 по КК на гр.Хасково13/09.02.22
2022-014ММ ИНЖЕНЕРИНГ - ЕООД; ВЕНЕТА МИТКОВА РАЙКОВА; СТЕФКА ДОБРЕВА ХРИСТОВАул.Ат.Узунов721.77.1ХІ-418Многофамилна жилищна сграда с обеществено обслужване на първия етаж14/10.02.22
2022-015ИВАН ТОЧЕВ ИВАНОВул.Розова долина706.552ХХV-250аЕднофамилна жилищна сграда15/11.02.22
2022-016РЕДЖЕБ АЛИ ХАЛИЛ; ГЮЛТЕН ХАЛИБРЯМ ХАЛИЛ; ЕРГЮН РЕДЖЕБ ХАЛИЛ744.533І-619Два брой жилищни сгради16/11.02.22
2022-017ИСМАИЛ САЛИМ СЮЛЕЙМАНж.р.Изгрев730.314І-825Еднофамилна жилищна сграда17/15.02.22
2022-018БЕЙТУЛА ТАХИР АДЕМбул.България22718.177І-443Жилищна сграда18/16.02.22
2022-019ОБЩИНА ХАСКОВОул.Единство21726.33ХV-63Изграждане на площадков газопровод и газификация на котел в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-гр.Хасково ТТ 20/05.00.0019/16.02.22
2022-0201.МИНИСТРЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; 2.БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД; 3.СК ТЕМИДА; 4.МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВул.Добруджа14722.33.1VІ-509Газификация на котелно в сграда с идентиф.77195.722.33.1 по КК на гр.Хасково20/17.02.22
2022-021АПТЕКИ ГАЛЕН ЕООДбул.България116721.66.1.70І-794Промяна предназначението на офис в приемна/експедиция и складове към съществуваща аптека21/18.02.22
2022-022ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВул.Нов живот2734.135VІ-184Ателие и склад22/18.02.22
2022-023ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВул.Нов живот2734.135VІ-184Две жилища23/18.02.22
2022-024АКЦЕНТИ - ЕООДм.Дерекьой топра20.37Автокомплекс-авторемонтна работилница, магазин за бои на водна основа и автомивка за комплекса24/22.02.22
2022-025ДЖЕМАЛ ЮСЕИН ЧОЛАК; КАЛБИЕ РАХИМ ЧОЛАКс.ТекетоІІ-1Еднофамилна жилищна сграда25/22.02.22
2022-026СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВс.ВойводовоІV-4Жилищна сграда26/25.02.22
2022-027ЕФ-АУТО 2016 -ООДм.Дерекьой топра130.10.1Контролно-диагностичен пунк /без ремонт на двигатели/27/25.02.22
2022-028ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм УВЕС 7/22 г.28/28.02.22
2022-0291. АНТОН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ; 2. ДЕЛЯНА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА; 3. БИЛД ИНВЕСТ - ООДул.Ген.Радецки25716.93ІV-206аМногофамилна жилищна сграда с гаражи29/28.02.22
2022-030СЕРДАР АЛИ ЗАФЕРул.Ас.Златаров17721.255ІІ-476Нандстройка и реконструкция на жилищна сграда30/02.03.22
2022-0311. МИСТЪР МЮЗИК - ЕООД; 2. ДЕСИСЛАВА МИТЕВА ТЕНЧЕВА; 3. ДИМО САБИНОВ АТАНАСОВул.Заря737.403ХХV-90бМногофамилна жилищна сграда31/02.03.22
2022-032КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВул.Екз.Йосиф17715.267Жилище32/02.03.22
2022-033ЧАВДАР АСЕНОВ МОЧУКОВм.Казан топра185.41Жилищна сграда с магазин33/02.03.22
2022-034АЙХАН ХАЛИЛ ЯКУБс.ТракиецVІІ-27Пристройка и надстройка към едноетажна жилищна сграда34/02.03.22
2022-035БУЛТЕМ - ООДм.Бюкя12.2Склад за РVС дограма35/07.03.22
2022-036ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВм.Балакли10.2Двуетажна жилищна сграда36/07.03.22
2022-0371. ТЕОДОР РУМЕНОВ РЪЖЕВ; 2. ВИОЛЕТА ЗДРАВКОВА КРАЛЕВА; 3. ЕМИЛ БОЯНОВ РОМАНОВж.р.Каменец730.58Многофамилни жилищни сгради37/14.03.22
2022-039САБЕТ СЕИД ЧАУШЕВ; ШЕЗИЕ САЛИФ МЕХМЕДул.Персенк63738.351Еднофамилна жилищна сграда39/17.03.22
2022-040ШАБАН ЕРДЖАН ШАБАНм.Казан топра187.44Жилищна сграда с гараж40/17.03.22
2022-041РАМАДАН МЮМЮН РАМАДАНул.Бъндерица26739.477Еднофамилна жилищна сграда41/18.03.22
2022-042ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СКЕРЛЕВж.р.Кенана702.36Еднофамилна жилищна сграда42/22.03.22
2022-043СТЕФАН АВРАМОВ АВРАМОВм.Куба І706.116Еднофамилна жилищна сграда43/22.03.22
2022-044ЛЪКИ ДЖИ - ООДбул.България196734.291V-178аЗаведение за обществено хранене и магазин за риба44/25.03.22
2022-045АРТ БИЛД 99 - ЕООДул.Добруджа20721.311VІІІ-506Обществена сграда с аптека, офис и амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ-дентална45/28.03.22
2022-046ДОРИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВАул.Ген.Карцов10715.396ХVІІІ-875Пристройка към съществуваща жилищна сграда на два етажа46/29.03.22
2022-047ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕВА; ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВбул.Никола Радев31130.17Жилищна сграда с авторемонтна работилница и гаражи47/30.03.22
2022-048МАРЧЕВА ТРЕЙДИНГ - ООДбул.Васил Левски752.19V-15Хотел48/01.04.22
2022-049ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВул.Пролетарска711.294І-340Бистро с детски кът49/04.04.22
2022-050КИЧКА ГОСПОДИНОВАПЕТЕВА; ДЕЯНА ПЕТЕВА ПАНЕВА; РОСЕН ПЕТЕВ ПАНЕВул.Граф Игнатиев15721.217.2І-420бАтелие50/08.04.22
2022-051АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА; ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; МИЛЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВул.Македония722.103.1Два броя жилища51/08.04.22
2022-052МИНИСТЕРСВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОул.Видин14703.367ІV-203Център за здравно-социална грижа за деца с увруждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 /осем/ места - ЦСЗГДУППМГ52/18.04.22
2022-053ЕТАЛОН ГРУП - ЕООДбул.България2718.58V-609Складова сграда53/18.04.22
2022-054СЛАВКА ЕМИЛОВА МИЛКОВАж.р.Кенана702.3І-825Еднофамилна жилищна сграда54/18.04.22
2022-055ЛЕМАН АХМЕД ХАЛИЛ; СЕВАЛ СМАИЛ ХАЛИЛул.Кричим1729.143ІІІ-77Еднофамилна жилищна сграда с магазин за хранителни стоки55/26.04.22
2022-056АТАНАС ГЕОРГИЕВ КЕДИКОВж.р.Куба І705.796V-1333Еднофамилна жилищна сграда56/04.05.22
2022-057ЕВРОПЪТ 2005 - ООДм.Сучукмаз451.46Изграждане на площадков газопровод, присъединен към СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАД57/05.05.22
2022-058ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ТЕНЕВж.р.Кенана702.638ХХVІІІ-1025Жилищна сграда58/05.05.22
2022-059МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА УШЕВАул.Цар Симеон Великов18737.108І-92Пристройка, надстрокй и реконструкция на жилищна сграда59/05.05.22
2022-060СЛАВЧО ВЕЛКОВ СТЕФАНОВс.КоренЕднофамилна жилищна сграда60/13.05.22
2022-061ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ; ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОЗОВАул.Георги Кирков7723.68V-302Надстройка, пристройка и гараж към жилищна сграда61/16.05.22
2022-062РОДИНА - ХАСКОВО-АДбул.Илинден752.78ІІ-18Заваръчно-монтажен корпус 2, към МЗ Родина Хасково62/17.05.22
2022-063ЕЛИСЕ - ООДм.Дерекьой топра127.14Гараж за автомобили63/19.05.22
2022-064ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВж.р.Куба706.46ХХХVІІ-1314Склад за промишлени стоки64/19.05.22
2022-065ВАНЯ НЕЛЕЧЕВА ГЕОРГИЕВАж.р.Куба І705.76Еднофамилна жилищна сграда65/30.05.22
2022-066ЮЛИЯНА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА; ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВм.Кекличево стопанство А112.197Еднофамилна жилищна сграда66/31.05.22
2022-067РОСАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВАбул.Илинден99734.255ІХ-182Магазин за плодове и зеленчуци67/31.05.22
2022-068АНГЕЛ БЛАГОЕВ АВРАМОВс.ГарвановоІ-46Пристройка №1 и №2 към съществуваща жилищна сграда68/31.05.22
2022-069ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА СТОЯНОВАул.Петър Берковски40716.177V-227Пристройка - стълбище и навес69/03.06.22
2022-070ТОДОР БОРИСОВ ТАКОВул.Перперек720.311Х-485Надстройка - покриване на тераса със слънцезащитен покрив70/03.06.22
2022-071ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВул.Единство731.3VІІ-597Гараж71/07.06.22
2022-072ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА АТАНАСОВАул.Петър Берковски40716.177V-227Надстройкана жилищен етаж над работилница за закуски72/08.06.22
2022-0731.КДМ ПРОЕКТ - ЕООД; 2.СОТИР ИВАНОВ СОТИРОВ и ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА СТОТИРОВА; 3.МАРИЯ АТАНАСОВА КРУШЕВА; 4.АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД; 5.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ БОГОЕВ; 6. ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА РАЙЧЕВА; 7.ШЕНОЛ БЕХАТИН РАСИМул.Ген.Радецки19716.96VІІ-206АМногофамилна жилищна сграда с гааржи73/10.06.22
2022-074НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА; РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВж.р.Кенана109.651075Еднофамилна жилищна сграда74/10.06.22
2022-075БТК - ЕАДж.р.КенанаИзграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа за базова станция на Виваком РD 2226 А, ж.р.Кенана, гр.Хасково75/13.06.22
2022-076ИВАН КОСТАДИНОВ МИХОВ; БОЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВАж.р.Кенана704.5121049Еднофамилна жилищна сграда76/13.06.22
2022-077ЦВЕТА ФИДАНОВА КОКОШАРОВА; ХРИСТО ТОДОРОВ КОКОШАРОВс.КлокотницаХV-10Еднофамилна жилищна сграда77/13.06.22
2022-078РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА; ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВж.р.Кенана701.596Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж и склад78/13.06.22
2022-079КОСТАДИНОВ - ООДул.Ст.Стамболов8725.77Склад и офиси79/15.06.22
2022-080ЕТ ЗДРАВКО ГЪЛЪБОВм.Дерекьой топра118.244Работилница за ремонт на транспортна техника и навес80/15.06.22
2022-081ЕНВЕР ОСМАН ОСМАНул.Фрезия135702.241Еднофамилна жилищна сграда81/21.06.22
2022-082КРАСИМИР КОЛЕВ 1- ЕООДм.Халилово375.307Заведение за бързо хранене82/22.06.22
2022-083НЕСТЕКС - ООД; МАКСЧИП - ООДбул.България196734.304ІХ-178аЦех за производство на пасмантерийни изделия и склад към него83/22.06.22
2022-084ИВАН АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВул.Лилия14703.614ХV-1066Гараж за два автомобила84/22.06.22
2022-085МАРИЯ РАЙКОВА ПЕТРОВАж.р.Кенана701.363Пристройка към жилищна сграда85/27.06.22
2022-086АНТИМ АСЕНОВ ПАРУНОВ; НЕДКА ЗАФИРОВА ПАРУНОВАул.Панорама6720.38VІІ-458Жилищна сграда86/28.06.22
2022-087ТОШКО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ; СТЕФКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВАж.р.Каменец744.573ХVІ-1201Еднофамилна жилищна сграда87/01.07.22
2022-088КАЛЕ 2006 - ООДул.Асенова крепост1713.108.5ІV-22Жилище88/01.07.22
2022-089АТАНАС ЕМИЛОВ АСЕНОВ; ГАЛЯ АТАНАСОВА ХАРАЛАНОВАул.Ястреб20726.7ХІІІ-38Надстройка втори етаж на жилищна сграда и реконструкция89/06.07.22
2022-090БЮРХАН ИДРИЗ ИБРЯМул.Чинар9704.468ХLVІ-1048Жилищна сграда90/06.07.22
2022-091ОБЩИНА ХАСКОВОж.к.Орфей709.33V-645ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ЖИТЕЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ УАЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА - 3 /ТРИ/ БРОЯ ПОДОБЕКТИ: БЛОК 45; БЛОК 46 И БЛОК 4791/07.07.22
2022-092МЕКС ГРУП - ЕООДул.Бузлуджа735.165ІІІ-536Многофамилна жилищна сграда92/08.0722
2022-093КАЛЕ 2006 - ООДул.Асенова крепост3713.112ІІІ-22ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НАСКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩА НА КОТА +16.893/08.07.22
2022-094ЩЕРЮ СТОЯНОВ КРЪСТЕВул.Ихтиман718.41Сграда за обществено обсулжване94/08.07.22
2022-095АНДОН СТОЯНОВ АНДОНОВул.Л.Каравелов1716.534ХVІ-431Магазин и жилище95/08.07.22
2022-096ГЮНЕР ЗИНАЛ АРИФбул.България34718.318ІХ-444Гараж96/13.07.22
2022-097ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Розова долинаВъншно електрозахранване на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 77195.706.536 по КК на гр.Хасково97/13.07.22
2022-098ШАБАН ТАСИМ СЮЛЕЙМАНул.Зеленика38128.28Жилищна сграда с контролно-диагностичен пункт98/13.07.22
2022-099КАПИТОНЕ - ООДм.Кемера515.31Сграда за производство и търговия на полиестерна вата и изделия от нея99/13.07.22
2022-100ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД731.305Външно електрозахранване на ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТВНА СГРАДА в пи 77195.731.305 по КК на гр.Хасково100/19.07.22
2022-101ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ; ТАНЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА; АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ; МАРИЯ ТЕНЧЕВА АТАНАСОВАул.Руен8716.342Х-630аМногофамилна жилищна сграда с ателие за бродерии101/20.07.22
2022-102ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.к.Орфей710.28Външно ел.захранване на магзаин за хранитлени стоки с офис в ПИ 710.28 по КК на гр.Хасково102/21.07.22
2022-103МОЯ ЗЕМЯ - ЕООДм.Бюкя334.38Навес за складиране на едри строителни материали към строителен хипермаркет ПРАКТИС103/21.07.22
2022-104ЗЛАТКО ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ; ВАЛЯ КИРИЛОВА ДЕЛЧЕВАж.р.Кенана104.12Многофамилна жилищна сграда104/21.07.22
2022-105ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ТОПАЛОВАж.р.Кенана701.245Еднофамилна жилищна сграда105/21.07.22
2022-106ЗВЕЗДЕЛИНА СЕВДАЛИНОВА АСЕНОВА709.39.54І-9Магазин за промишлени стоки и обект за бързо хранене - дюнер106/22.07.22
2022-107АНТОН ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВж.р.Кенана702.359ХХІV-1028Еднофамилна жилищна сграда107/25.07.22
2022-108АРЕА - ООДИИЗ732.77ХV-11Производтвена сграда АРЕА108/25.07.22
2022-109НЕФИЕ НАИМ АЛИул.Болярска60518.22VІІ-36Еднофамилна жилищна сграда109/04.08.22
2022-110ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВм.Каменец744.268Цех за алуминиевадограма и офиси110/08.08.22
2022-111ИВАН МАРИНОВ ЖЕКОВкв.Болярово519.1ХІІІ-20Жилищна сграда111/11.08.22
2022-112АТАНАС РАЙКОВ НАЧЕВж.р.Кенана702.535Жилищна сграда112/11.08.22
2022-113ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Шипка518.481Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител вгр.Хасково, кв.Болярово, ул.Шипка №2, ПИ 518.481 по КК на гр.Хасково113/19.08.22
2022-114ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД526.1Външно ел.захранване на работилница за производство, съхранение и дегустация на боза в ПИ 526.1 по КК на гр.Хасково114/19.08.22
2022-115ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ст.Стамболов11711.120.1V-350бВъвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов № 11 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 г.115/22.08.22
2022-116ОБЩИНА ХАСКОВОул.Кавала3721.93.1ІІІ-416Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Кавала № 3 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 г.116/22.08.22
2022-117РАЮ ДИМОВ ДЕЛЧЕВж.р.Куба ІІ705.45Еднофамилна жилищна сграда117/22.08.22
2022-118ЙЪЛМАЗ РАИФ ТАХИПР; БЕКИЕ БАЙРЯМТАХИР; РАИФ ЙЪЛМАЗ РАИФ730.299ХХ-831Присторйка на едни етаж към еднофамилна жилищна сграда118/29.08.22
2022-119СТЕФКА СТАНКОВА ПЕТКОВА; ГЕРГАНА ПЕТКОВА АТАНАСОВА; ДОБРОМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВж.р.Кенана703.897Присторйка към съществуваща жилищна сграда119/29.08.22
2022-120ВАЛЕНТИН МИЛЧЕВ МАДЖАРОВ; РУМЕН МИЛЧЕВ МАДЖАРОВм.Черния камък542.13Автотенекеджийска работилница120/30.08.22
2022-121ФЕРЕДИН САЛИФ ШЕН; КАДИР ЕМИН МУСАм.Дерекьой топра128.25Жилищна сграда -121/01.09.22
2022-122ИГНАТ СТОЯНОВ СТОЯНОВс.КонушVІ-66Пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда122/01.09.22
2022-123НИХАТ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМж.р.Орфей708.101.1Жилищна сграда123/01.09.22
2022-124ФРИЙ ПОИНТ - ООДм.Кемера556.37Снек-бар, офиси и автомивка124/02.09.22
2022-125ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВж.р.Кенана703.15L-1063Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване125/12.09.22
2022-126ПЛАМЕН НЕДКОВ КАРАЯНЕВж.р.Каменец744.311ХХХVІІІ-1200Два броя навеси за паркиранена МПС126/12.09.22
2022-127ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ РАШЕВж.р.Кенана702.121V-1032Присторйка и надстройка на едноетажна жилищна сграда127/12.09.22
2022-128ФИКРЕТ МУСТАФА МЕХМЕДс.Стамболийски68692.11.26Склад за селстостопанска продукция и инвентар128/12.09.22
2022-129СИЙКА ИВОВА ЙОРДАНОВАж.к.Орфей709.19V-644Магазин за промишлени стоки129/13.09.22
2022-130ГЮРЧАЙ ШЕВКИ МУСТАФА; АРЗЪ САЛИФ МУСТАФАж.р.Каменец746.49Еднофамилна жилищна сграда130/13.09.22
2022-131САБРИ МЮМЮН САБРИс.ВъгларовоІХЕднофамилна жилищна сграда131/13.09.22
2022-132КЕТА АСЕНОВА ШИВЕНКОВАул.Кипарис27-29702.343ІІІ-1029Пристройка, преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда до два етажа132/16.09.22
2022-133СТЕФАН ХРИСТОВ АШИКОВж.р.Орфей708.286Еднофамилна жилищна сграда133/21.09.22
2022-134РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-ГАНЧЕВАул.Любен Каравелов20716.391ХVІ-430Преустройство на складове в тавански етаж в жилище134/27.09.22
2022-135ИЛЯЗ АРЗОВАН ХАСАНм.Идимирли429.124Еднофамилна жилищна сграда с магазин135/29.09.22
2022-136ЕТ МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО МАРЧЕВбул.В.Левски752.201V-15Подземен паркинг136/03.10.22
2022-137РАМАДАН ЕМИН ХАЛИЛул.Бачо Киро22.16ІІІ-778Еднофамилна жилищна сграда137/05.10.22
2022-138АЙДЖАН БАЯР ИБРЯМ; ГЮЛЧИНАР ИСМАИЛ ИБРЯМул.Къманна23718.236ІV-448Многофамилна жилищна сграда138/10.10.22
2022-139ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВбул.България184735.195ІV-545Пристройка към жилищна сграда139/13.10.22
2022-140ШЕВКЕТ ИБРЯМ КАДИРж.р.Кенана704.268Жилищна сграда "Б" с магазин за хранителнистоки и гаражи140/13.10.22
2022-141ИЛЯЗ ЕНВЕР АРИФул.Места20704.469.2Жилищна сграда с шивашки цех141/14.10.22
2022-142ВЕСЕЛА МИТКОВА КОСТОВАул.Морава10702.420.1Еднофамилна жилищна сграда142/14.10.22
2022-143БТК - ЕАДул.Епископ Софроний16Изграждане на оптично кабелно захранване на БТК ЕАД до ул.Еп.Софроний 16, гр.Хасково143/19.10.22
2022-144ШЕНАЙ ДЖЕМАЙТИН МЕХМЕДул.Герлово20738.381Еднофамилна жилищна сграда144/20.10.22
2022-145ГЮЛНАЗ ЮСЕИН ИСАм.Дерекьой топра128.26.1Еднофамилна жилищна сграда145/21.10.22
2022-146ПРОТЕКТ ДЖИ ЕС ЕМм.Халилово375.305Склад за промишлени стоки с магазин146/21.10.22
2022-147МАРИН МИТКОВ УЗУНОВ; НАДЕЖДА МИТКОВА ВАСИЛЕВА; ЗЛАТКА МИТКОВА УЗУНОВАул.Марони 20720.304VІІІ-488Надстройка - доизграждане на жилищна сграда147/24.10.22
2022-148БЕЛТРАНС - ЕООДм.Увата208.5Складова база и офиси148/24.10.22
2022-149ИВАНКА ТЯНКОВА ТЕНЕВА; ПЕНКО ХРИСТОВ ЗАПРЯНОВж.р.Каменец749.417ХХVІ-1163Еднофамилна жилищна сграда149/25.10.22
2022-150САМЕТ САБРИ БАЙРЯМул.Места16704.473LІ-1048Еднофамилна жилищна сграда150/25.10.22
2022-151ЕВРОПЪТ 2005 - ООДм.Сучукмаз451.46Асфалтова база151/27.10.22
2022-152ФАХРИ РАИМОВ СЮЛЕЙМАНОВул.Кичево6724.83ХІ-381Жилищна сграда с магазин и гараж152/28.10.22
2022-153СЕЙКОН - БГ ООДул.Средна гора4723.5ІІ-297Временен открит паркинг153/02.11.22
2022-154МУСТАФА ДЖЕМАЛ МУСТАФАж.р.Кенана704.391.2XL-1047Еднофамилна жилищна сграда154/03.11.22
2022-155СТЕФКА ХРИСТОВА ИЛИЕВАул.П.Р.Славейков11721.321ХІІ-494аЕднофамилна жилищна сграда с гараж155/10.11.22
2022-156МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ - ООДИИЗ752.190.1V-15Ресторант и СПА център156/10.11.22
2022-157ТАНЯ ПЕТКОВА СТАЛЕВАж.р.Изгрев729.349ХХХV-802Автосервиз157/10.11.22
2022-158МЕТИН МЕХМЕД МУСТАФАж.р.Изгрев729.317Х-802Еднофамилна жилищна сграда158/15.11.22
2022-159ПЕТЬО ДЕЛЧЕВ КОСТОВ; ИВАН ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВул.Черно море1712.16ІV-324Жилищна сграда159/17.11.22
2022-160РАИМ САЛИФОВ МУСТАФОВж.р.Кенана701.549VІІ-1009Еднофамилна жилищна сграда160/17.11.22
2022-161РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ СИРАКОВ; БОЯНА АНДРЕЕВА СИРАКОВАм.Казан топра31.37Жилищна сграда161/17.11.22
2022-162ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД716.96Външно ел.захранване на многохамилна жилищна сграда в ПИ 77195.716.96 по КК на гр.Хасково162/18.11.22
2022-163СОФА ХИТ - ООДм.Увата214.20.1Склад за метали - 2 броя163/18.11.22
2022-164НАРИХАН ШАБАН ШАКИР; СЕЙХАН ЮСЕИН ШАКИРж.р.Кенана704.656ХІХ-1056Еднофамилна жилищна сграда164/21.11.22
2022-165НАТАЛИЯ СЛАВОТИНОВА ИВАНОВАж.р.Кенана704.214Еднофамилна жилищна сграда165/22.11.22
2022-166ВЛАДИМИР МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВж.р.Кенана702.493Еднофамилна жилищна сграда166/23.11.22
2022-167ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм УВЕС 66/2003 г.167/25.11.22
2022-168ВОЛТА-М - ЕООДм.Казан топра186.47Два броя многофамилни жилищни сгради168/30.11.22
2022-169ЛАТКА ГРОЗЕВА МОСКОВАс.ТракиецХІV-66Еднофамилна жилищна сграда169/01.12.22
2022-170ФАТИЕ ИБРЯМ АХМЕДж.р.Кенана704.2751054Еднофамилна жилищна сграда170/01.12.22
2022-171ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ КРАЛЕВж.р.Кенана704.503І-1045Еднофамилна жилищна сграда171/01.12.22
2022-172МАРИЯН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВул.19-ти февруари1718.203VІІ-446Многофамилна жилищна сграда с гараж и обект за търговска дейност172/05.12.22
2022-173СНЕЖАНА СТОЯНОВА СОЛАКОВАул.Зайчар50719.201ІХ-436Жилищна сграда с шивашко ателие и кафене ЕТАП: Жилищна сграда173/05.12.22
2022-174КАМЕНИЦА - АДСИЗ208.68ІІІ-2Склад за съхранение на бира и амбалаж174/05.12.22
2022-175РОСЕН АСЕНОВ СОКОЛОВс.ТракиецХІІІ-67Еднофамилна жилищна сграда175/06.12.22
2022-176МЕХМЕД ЕМИН РАМАДАНул.Латинка5704.414LХ-1047Еднофамилна жилищна сграда176/08.12.22
2022-177ЛЮБОМИР ПАРАШКЕВОВ БОЗЕВж.к.Орфей708.111ХVІ-906Пристройка на два етажа и реконструкция на съществуваща жилищна сграда177/09.12.22
2022-178МЕГЛЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОЗОВАул.Панорама737.407Еднофамилна жилищна сграда178/12.12.22
2022-179ЕСКОМ - ООДм.Бюкя; м.Сучукмаз; м.Ак БашТрасе на оптичен кабел Хасково - Изток 1179/13.12.22
2022-180СТАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА; ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВул.Свети Харалампи518.468VІІІ-14Еднофамилна жилищна сграда180/16.12.22
2022-181СЕЙКОН - БГ ООДул.Полковник Веселин Вълков53703.817.2І-1064Заведение за обществено хранене и хотел181/16.12.22
2022-182ДОБРИНКА ВЕСЕЛИНОВА БОЯДЖИЕВАул.Асенова крепост4713.71VІІІ-25Мноогофамилна жилищна сграда182/16.12.22
2022-183ЛЮБЕН АЛЕКСИЕВ ОГНЯНОВж.р.Куба ІІ705.41.1Жилищна сграда183/16.12.22
2022-184КАРАМЕЛ - ЕООДм.Топ кория372.16Гараж за товарни автомобили, офис, склад и портиерски офис184/16.12.22
2022-185НОВОТЕХПРОМ - ООДИИЗ731.146VІІІ-765Магазин за нехранителни стоки185/16.12.22
2022-186ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ВРИГАЗОВм.Казан топра186.91Еднофамилна жилищна сграда с гараж186/19.12.22
2022-187ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВм.Казан топра186.9Еднофамилна жилищна сграда с гараж187/19.12.22
2022-188РОСИЦА КОЛЕВА ДОЙЧЕВАул.Липа62713.144ХХІІ-12Заведение за бързи закуски188/19.12.22
2022-189ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА ХАДЖИЕВАм.Казан топра186.73Жилищна сграда с 5 броя офиси и шивашко ателие с 2 работни места189/19.12.22
2022-190АКИФ КАДИР КАДИРул.Елин Пелин5519.365VІ-184Жилищна сграда със стоматологичен кабинет190/19.12.22
2022-191АЛДИН АРСЕНОВ МОЧУКОВж.р.Каменец746.65І-1105Еднофамилна жилищна сграда191/19.12.22
2022-192НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ЖУКОВм.Казан топра186.53Еднофамилна жилищна сграда с гараж192/21.12.22
2022-1931. ЖИВКО МИЛЕВ ЖЕКОВ; 2. ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ; 3. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ; 4. ЛИЛЯНА РАДКОВА ШОПОВАж.р.Куба І705.748.2Жилищна сграда193/29.12.22
2023-1РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВж.р.Куба І705.468Еднофамилна жилищна сграда1/09.01.23
2023-2ТОДОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ; СЕБА ВАНЧЕВА ЦВЕТКОВАул.Драгойна3720.143ХVІ-479Жилищна сграда2/13.01.23
2023-3АЗИЗ ХАСАН ШАКИР; МУСТАФА ИЗЕТ ОСМАНул.Веслец12720.205.2VІІ-504Жилищна сграда3/17.01.23
2023-4ОБЩИНА ХАСКОВОРехабилитация и реконструкция на подход към монумент Света Богородица4/17.01.23
2023-5СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ТУШЕВ; ВИРДЖИНИЯ МИТКОВА ТОНЕВАм.Куба ІІ705.82Еднофамилна жилищна сграда5/20.01.23
2023-6БУЛТЕМ - ООДм.Бюкя12.20Склад за алуминиеви и РVС профили6/23.01.23
2023-7АСЕН ПАВЛОВ ИВАНОВж.р.Каменец748.244ІІІ-1128Еднофамилна жилищна сграда на два етажа7/23.01.23
2023-8СД СОНЯ ТВ ГЕОРГИЕВ И СИЕул.Дунав706.396ІV-250аЖилище8/25.01.23
2023-9БОЯНА АНТИМОВА ПАРУНОВАм.Червена стена188.3Многофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване /бродировъчно ателие/9/30.01.23
2023-101. ЕНИС АЙХАН АХМЕД; 2. АЙЛИН АЙХАН АХМЕД; 3. СЕВГИНАР ОСМАН БЕЙТУЛА; 4. ИВАН СТОЕВ ИВАНОВ; 5. СТАНИЛ СЛАВОВ СТАНИЛОВ; 6. АЙХАН АХМЕД СЮЛЕЙМАН; 7. СУЗАНА ЧАВДАРОВА САБРИ; 8. САБРИ ТАСИН САБРИ; 9. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРАМБУРОВА; 10. РУЖДИ МЕХМЕД САЛИМ; 11. РЕНАЛ ЯШАРАЛИ МЕХМЕДАЛИ; 12. АПТУЛА СЕЙДАЛИ РЕДЖЕБул. Балатон 3738.82ІІІ-623Жилищна сграда с първи етаж предназначен за гаражи и складови помещения10/30.01.23
2023-11ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.к. Орфей710.110.2.3Външно електрозахранване на гараж № 3 с идентификатор 77195.710.110.2.3 по КК на гр.Хасково11/31.01.23
2023-12ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Видин703.618Външно електрозахранване на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ С ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОСТОЯННИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ с капацитет 8 /ОСЕМ/ места - ЦСЗГДУППМГ В ПИ 703.618 ПО КК ГР. ХАСКОВО12/31.01.23
2023-13ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Банска716.192Външно електрозахранване на ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 77195.716.192 по КК на гр.Хасково13/31.01.23
2023-14РАСИМ АЗИС НУРИж.р.Кенана702.401ХХІV-1034Еднофамилна жилищна сграда 14/02.02.23
2023-15ДОРКА ЖИВКОВА ТАБАКОВАж.р.Куба ІІ705.150Еднофамилна жилищна сграда 15/02.02.23
2023-16ЕЛХАН ЕМИН РАМАДАНж.р.Кенана704.413Еднофамилна жилищна сграда 16/03.02.23
2023-17ХАЙРИЕ ЮСЕИНОВА ДЖЕЛИЛ; ШЕНЕР ХАСАН ДЖЕЛИЛж.р.Кеменец744.51Еднофамилна жилищна сграда 17/03.02.23
2023-18СИНЕМ - ЕООДул.Гр.Игнатиев13721.457ІІІ-476Многофамилна жилищина сграда с обекти за обществено обслужване18/08.02.23
2023-19АНЖЕЛИКА НИКОЛОВА РАШЕВАул.Латинка704.3301046Еднофамилна жилищна сграда 19/08.02.23
2023-20ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм УВЕС 10/23 г.20/08.02.23
2023-21ЗЛАТКО ПЕТКОВ ПОПОВкв.Болярово519.37ХІІІ-45Еднофамилна жилищна сграда 21/17.02.23
2023-22ПАКИСЕ АЛИ ГАЛИБ429.73VІІІ-796 Жилищна сграда 22/24.02.23
2023-23ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул. Цар Калоян № 6724.131Външно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА СГРАДА С ТЪРГОВСКА ЧАСТ И ОФИС в ПИ 77195.724.131 по КК на гр.Хасково23/06.03.23