ИМЕ№ НА ИМОТКВ.ОБЕКТ
2020-001ИЛХАН РАШИД МЕСТАН; САЙДЕ ФАХРИ МЕСТАНС.ВИНЕВОЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
2020-002АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВМ.КЕМЕРАСЕРВИЗ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА, МАГАЗИНИ И ОФИСИ
2020-003ВАНЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВАЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-004МАРКО ЗАПРЯНОВ МАРКОВ715.9VІІ-207ПРЕУСТРОЙСТВО НАКАФЕ-БАР В ГАРАЖ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
2020-005EЛВИ МУРАД ФЕРАД и РАЙМЕ МУРАД ЛЮТВИ130.41ГАРАЖ
2020-006ЛИЛКО ТОМОВ ТОМОВ712.28VІ-324АПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВА БР.ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ В АТЕЛИЕ
2020-007ОБЩИНА ХАСКОВО714.16І-611ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМ.ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 6-12, ВХ.А
2020-008БТК ЕАД208.68ІІІ-2ПРЕУСТРОЙСТВО НА ППС ЗА ГЛАС ИД АННИ НА БТК ЕАД РD2207 ХАСКОВО-АСТИКА
2020-009А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД732.3GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ НКV0204.А000, АСКОПРОМ НА А1 БЪЛГАРИЯ
2020-010А1 БЪЛГАРИЯ ЕАДС.РОДОПИПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НКV0008.002-БРЯГОВО
2020-011А1 БЪЛГАРИЯ ЕАДС.МАЛЕВОПРЕУСТРОЙСТВО GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 МНz – МАЛЕВО, НКV 0036.А005
2020-012ТАГ-ГАЗ - ЕООДИИЗ15ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-ШОУРУМ
2020-013ТИТОС ЕООД112.212СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСБЛУЖВАНЕ
2020-014ОБЩИНА ХАСКОВО716.580ХІХ-226ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
2020-015ОБЩИНА ХАСКОВО716.212ХХ-226ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15-18 ГОДИНИ
2020-016АНТОН МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ721.297ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИСИ 1;2;3;4 И 5 В АПАРТАМЕНТ №9 И ОФИСИ
2020-017УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО735.164І-536ГАЗИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
2020-018ХАТЧЕ АПТУЛА ЕНВЕРС.СТАМБОЛИЙСКИЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-019ОБЩИНА ХАСКОВОДЕТСКА ГРАДИНА №22 ЗВЪНЧЕ, УЛ.БУРА 2
2020-020ОБЩИНА ХАСКОВОДЕТСКА ГРАДИНА №3, ЗОРНИЦА, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №2
2020-021ОБЩИНА ХАСКОВОХІ-21ДОМ НА ПОКОЙНИКА, МАКЕДОНСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
2020-022МАРИ САРКИС ОВАНЕСЯН735.44ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩ.ХРАНЕНЕ
2020-023ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ТОДЕВА712.28ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАВАН В КАБИНЕТ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2020-024ОБЩИНА ХАСКОВО716.43І-202ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМ.ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.МАДАРА 26-34
2020-025ТИТОС ЕООД721.452VІІІ-476МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВ.ОБСЛУЖВАНЕ В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ
2020-026ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВ713.223; 713.226VІ-18ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РЕСТОРАНСТ
2020-027МАРИЯНА СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА705.167ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-028ЖАНА ДЕМИРЕВА ВИДЕЛОВА721.1РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
2020-029ХАСБУРГЕР - ЕООД723.133ІІ-394ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАНКОВ ОФИС В РЕСТОРАНТ НА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
2020-030ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВАС.КОРЕНЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-031КОСТА КИРЕВ ЗГУРЕВ701.59ІІІ-1008ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-032НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ729.446ІІІ-806ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛ.СГРАДА
2020-033ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВС.СТАМБОЛИЙС-КИІХ-25ПРИЕМНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ
2020-034МОНИ МЕС - ЕООД4-21ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВ.ПРЕДПРЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА
2020-035ДИМО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ709.39І-9ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТ.ОБЕКТ В СГРАДА 709.39.7.1 ОТ МАГАЗИН И КАФЕ В ИГРАЛНАЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ ЗП 96.70 КВ.М
2020-036БЕЛЧИН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ; ЕТ УНИВЕРС-ПТН710.111І-650ГАРАЖ №№: 1; 2; 3 И СЕРВИЗ ЗА ГУМИ
2020-037ОБЩИНА ХАСКОВО711.5І-334ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР С РЕАЛИЗИРАНЕ НА НПЕЕМЖСУ СГР.:УЛ.ПЪРВИ МАЙ №16, вх.вх.: А,Б,В,Г,Д
2020-038ОБЩИНА ХАСКОВО715.42І-708ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМ.ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.МАДАРА 2125, вх.вх: А;Б;В
2020-039ОБЩИНА ХАСКОВО725.69І-80РАБОТИЛНИЦА ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ КЪМ ПГДС ЦАР ИВАН АСЕН ІІ
2020-040ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ВЕЛИКА ДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА751.21І-738ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИНИ ЗА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
2020-041АЙТИ 9 - ЕООД735.66ІV-527ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕ И СКЛАД В ЖИЛИЩЕ
2020-042СД ФЕРОФОС-ИЛИНСК И СИЕ723.340ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС 1Б В ЖИЛИЩЕ
2020-043ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ709.259ПРЕУСТРОЙСТВО НА АТЕЛИЕ И ЖИЛИЩНА СГРАДА В ДВУФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ И ПРИСТРОЙКА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ВХОД
2020-044ОБЩИНА ХАСКОВО714.5І-246ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМ.ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 28-38, ВХ.А;Б И УЛ.ЦАР СТРАШИМИР 5-9, ВХ.В
2020-045НЕДЯЛКА ЯНКОВА СУСУРКОВА706.206ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-046ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД127.26ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-047НИХАТ МЮМЮН МЮСЛЮМ739.397645ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
2020-048АКВА 3 - ООД716.552МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
2020-049АХМЕД ЕМИН АХМЕД429.34ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В КАФЕ-КЛУБ
2020-050ОБЩИНА ХАСКОВО726.218І-60ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.АКАЦИЯ 3
2020-051ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД127.26НАВЕС-ГАРАЖ
2020-052ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА709.39ГАРАЖ № 10
2020-053ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА709.39ГАРАЖ № 7
2020-054АНТИВО АРТ ЕООД707.135ІІ-5ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЦЕХ ЗА ИЗРАБОТКА НА СКАЛООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ В ЦЕХ ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕБЕЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ И КОТЕЛНО
2020-055ФЕРДАУС ГАБИДУЛЛОВНА МУСТАФОВА710.31І-648ГАРАЖ №3
2020-056ДЗЗД ТОП АЙДИ ХАСКОВО723.58І-256РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СУ В.ЛЕВСКИ
2020-057В И К БУНАР ЕООД717.150ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФ ИКАТОР 717.150 В АПАРТАМЕНТ
2020-058ЕСКОМ ООДОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА НА ГР.ХАСКОВО ЗА Ж.Р.КЕНАНА
2020-059АТАНАС ДЕЧКОВ АТАНАСОВ723.126394аПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
2020-060ЛАЛЕТО ЕООДС.КОЗЛЕЦЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕЖ. С ШИВАШКО АТЕЛИЕ
2020-061ЛЪКИ ДЖИ - ООД734.291; 734.26СГРАДНО-ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
2020-062ЛЪКИ ДЖИ - ООД734.291; 734.26СГРАДНО-КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
2020-063ЛЪКИ ДЖИ - ООД734.291ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВ.ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЕЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН ЗА РИБА
2020-064КРАСИМИР ВЕЛИНОВ БАЛКАНСКИ748.233ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-065КАЛОЯНИ ЕООД711.188ХІІ-363МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-066БТК ЕАДКРИВО ПОЛЕПРЕУСТРОЙСТВО НА ППС ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД РD2966 КРИВО ПОЛЕ
2020-067ТОДОРКА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВА; ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА; АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА КАЛАЙДЖИЕВАЖ.Р.КАМЕНЕЦТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СНЕК БАР
2020-068ОБЩИНА ХАСКОВО715.2І-846ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.СЛИВНИЦА 24-30
2020-069КОСТАДИН АНГЕЛОВ КАЛИНЧЕВ185.54ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-070БАРСА ТРАНС ООД20.125ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ В РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
2020-071СТИЛ 96 ООД333.70СКЛАДОВА БАЗА
2020-072АЙШЕ ЕМИН МЮМЮН744.13ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-073ЕЛИНА ООД711.232ІІІ-364ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ-СЕРВИЗНА БАЗА В ПЕТ ЖИЛИЩА
2020-074БИРДЖАН ИСМАИЛ ХАБИБ730.277РАБОТИЛНИЦА ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ
2020-075ОБЩИНА ХАСКОВО724.161І-370аИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НАСМР
2020-076МИТКО ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ713.215ІІ-18ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛ.СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО
2020-077ПЕТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ706.9ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-078ВАНЯ - 2004 ЕООД723.138І-306МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-079СЕЛИМЕ СМАИЛ НАЛБАНТ519.64ХІ-46ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАД
2020-080ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО - КД725.51І-366ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СУПЕРМАРКЕТ ЛИДЛ С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
2020-081ОБЩИНА ХАСКОВО718.5ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА НА УЛ.БЪЛГАРИЯ №18, ВХ.А,Б
2020-082ЕКРЕМ МЮМЮН АЛИ736.187VІІ-166ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ
2020-083ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД747.44ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МРЕЖА НН ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ: ПОМПА
2020-084ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД716.303ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПРЕХОДНО ЖИШЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИНИ
2020-085ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАДВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-086ОБЩИНА ХАСКОВО713.291ІІ-610ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК КУБА ПО УЛ.ГАБРОВО И УЛ.ДУНАВ
2020-087ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД721.342ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ГАРАЖ №11
2020-088ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД20.2ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА
2020-089ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ719.68РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТ.ОБЕКТ ЗА ДЕЛОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ В АРХИВОХРАНИЛИЩЕ
2020-090ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД735.44ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА
2020-091ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ735.196ХІІІ545ГАРАЖ ЗА АВТОМОБИЛ
2020-092ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД703.604КАБЕЛ НН ОТ ТП №199-ЛУНА, ДО УПИ ХІ, КВ.203
2020-093ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ519.373ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-094БОМАКС ООД739.41ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВ.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В ПАНСИОН
2020-095БИСЕР САБИНОВ ЙОСИФОВ726.216І-8МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ДЮНЕР
2020-096ПЕНКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА736.240ХVІІ-159ТРИЕТАЖНА ЖИЛ.СГРАДА
2020-097ЯНЧО ГЕНОВГ ЕНОВІ-14ГАРАЖ
2020-098ОРФЕЙ 2008 ООД710.95КАФЕ- КЛУБ С ТЕРАСА - ГРАДИНА
2020-099САБАХТИН ЕМИН АДЕМС.МАСЛИНОВОЕДНОФАМИЛНА СГРАДА С МАГАЗИН
2020-100ИВАН ДЕЛЧЕВ ПАРАДОВ; ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПАРАДОВА185.58ЖИЛИЩНА СГРАДА, РОТОНДА, ВЪНШЕН БАСЕЙН И ПОМОЩНА СГРАДА
2020-101ДЗЗД ТОП АЙДИ ХАСКОВО713.4КВ.610РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВ.СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ В ДВОРА НА ЕГ ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
2020-102ДЗЗД ТОП АЙДИ ХАСКОВО725.85ХVІІ-366РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВ.СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ В ДВОРА НА ОУ ХР.СМИРНЕНСКИ
2020-103ОБЩИНА ХАСКОВО703.277ІІ-202ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО НА ЕГ ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ-ОБЩЕЖИТИЕ
2020-104КРИСТИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА185.53ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-105РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВ705.819ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-106ОБЩИНА ХАСКОВО703.277УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ЕГ ПРОФ.Д-Р АС.ЗЛАТАРОВ
2020-107РЕДЖЕБ НЕШАД МЕХМЕД738.385І-626ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-108ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ702.339ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-109НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТОДОРОВ118.26ШИВАШКО АТЕЛИЕ И ОФИСИ
2020-110ВИЗИЯ МАКС - ООД724.12І-308ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ХОТЕЛ
2020-111АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ КОТЕТЕРОВ748.205ХХХІХ-1128ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-112ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ПАЛАБОЙКОВ714.247МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
2020-113ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ716.465І-857ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕ В ЖИЛИЩЕ
2020-114ОБЩИНА ХАСКОВО739.43ХХVІІ-656РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЯН БИБИЯН
2020-115НАДЯ ПАСКАЛЕВА КАРАГЬОЗОВА; ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГОГОВА; НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА723.243ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИГРАЛНА ЗАЛА В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ А1 МАГАЗИН ОТЕЦ ПАИСИЙ
2020-116ТЕРА ТРЕЙД - ООД336-15ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
2020-117РАЙЧО ЯНКОВ РАЙЧЕВ187.33ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-118ЕЛЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА518.220VІІ-9РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСЪЩ.ЖИЛ.СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЛЯТНА КУХНЯ В ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-119ТЕНЧО ПАНЧЕВ ДАНЕВ1071ДВА БРОЯ ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ
2020-120СОНЕР ХИКМЕТОВ АДЕМОВ714.285ХІV-598ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОФИС В ЖИЛИЩЕ
2020-121МУСТАФА ЮСУФ ИДРИЗ710.114І-650ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИСИ В ПАНСИОН ЗА СЛУЖИТЕЛИ КЪМ КАЗИНО
2020-122ТАНЧО АТАНАСОВ КОЛЕВ519.362ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-123ЕВГЕНИ БОЯНОВ МАНАХИЛОВ702.340ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2020-124БТК - ЕАДІІІ-52ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС ИИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД № PD2967_В
2020-125ЕЛЕКТРОМАТ-КОРДОВ - ЕООД716.328І-630аПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС В ЖИЛИЩЕ
2020-126АТАНАС ЯНКОВ ЗАПРЯНОВ720.361ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ В ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ-ЗАКВАСКИ
2020-127МАРИЯ АТАНАСОВА РАЙЧЕВА723.139ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВ.МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ЗАЛА ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ОЧЕН ТЕСТ КЪМ ОПТИКА
2020-128ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД709.28ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА МАГАЗИН ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАН.СТОКИ, МАГАЗИН ЗА ПРОМШЛЕНИ СТОКИ И КАФЕ-АПЕРИТИВ
2020-129ХРИСТО СТЕФАНОВ МАРУКОВ735.154ХІV-538ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩЕ
2020-130ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА; НАДЕЖДА ТЕНЧЕВА ПИЕТРОН706.162ПРИСТРОЙКИ КЪМ СЪЩЕСТВ.ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-131ЛИДИЯ МАРИНОВА АПОСТОЛОВА112.360ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР И МЕКРОВИНАРНА
2020-1321. ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ ШЕНКОВ и НАСЕНКА ПАВЛОВА ШЕНКОВА; 2. ГОСПОДИНКА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА и НЕТОР ПАНАЙОТОВ НЕСТОРОВ; 3. ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА724.50І-374аНАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-133ГЮЛТЕН ЮСЕИН АХМЕД704.571ХІІІ-1056ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-134ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ РАШЕВ556.40СКЛАД И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ
2020-135ЗДРАВКО ВЪЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ705.379ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-136МАРСА АД724.198ІІІ-308СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2020-137КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ706.357ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ
2020-138СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО: ЕТАП 2019 ТТР 11С 2019
2020-139АТАНАС ТЯНКОВ ЯНЧЕВ; РАШКА МАРИНОВА ВАКРИЛОВА724.173МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ
2020-140ОБЩИНА ХАСКОВО29.9ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ОТСЪЩЕСТВ.ВОДОПРОВОД ПЕВП Ф 90
2020-141А1 БЪЛГАРИЯ ЕАДС.КЛОКОТНИЦАИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА-ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОПОРНА МРЕЖА НА А1 БЪЛГАРИЯ /ЕЛЕС/
2020-142МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ ХАСКОВОС.СТАМБОЛИЙСКИМОЛИТВЕН ДОМ
2020-143СТРИКТ ООДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 Кv АРДА В УЧАСТЪКА ОТ СТЪЛБ №7 ДО СТЪЛБ №18
2020-144ЕРОЛ САФЕТ ИСКЕНДЕР743.5501218ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАД ЗА ПЛАТОВЕ
2020-145ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ; ТЕМЕНУЖКА МАРКОВА НИКОЛОВА518.480ХХ-13ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-146ЕРГЮН ЕМИН МУСТАФА22.14МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-147РОСИЦА ДИНКОВА НОЧЕВА702.553VІІ-1033ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-148ДЗЗД ТОП АЙДИ ХАСКОВОКВ.БОЛЯРОВОДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ.БОЛЯРОВО
2020-149ОБЩИНА ХАСКОВО518.192ІV-42ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
2020-150АЛФА-Д - ЕООД334.36ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА
2020-151КРАСИМИР ЖЕКОВ ТОДОРОВ707.111ІХ-5АВТОБАЗА СЪС СЕРВИЗ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
2020-152СЛАВЧО МАРЧЕВ АНГЕЛОВС.КЛОКОТНИЦАПОКРИТ БАСЕЙН
2020-153ОБЩИНА ХАСКОВО736.193І-171ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШИ ПРОСТРАНСТВА КЪМ СОУ СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ
2020-154ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ - ЕАД29.9СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
2020-155МАРИН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ716.444ХІ-425МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-156ТОНКА ГЕОРГИЕВА БЯЛКОВА715.151І-220ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-157МАРЕВ ТЕЛЕКОМ - ЕООД724.69ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС В ХОТЕЛ
2020-158ДИЯН ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВС.ВЪГЛАРОВОТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ
2020-159АНТОН РУМЕНОВ МУСЪРЛИЕВ747.545ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-160ИТЕРКОНСУЛТ ЕООД709.38ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ PD2312_A, ОРФЕЙ ХАСКОВО
2020-161ЕЛ- ТИМ ЕООД717.103ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СГРАДА В ИНДУСТРИАЛНА ПЕРАЛНЯ
2020-162МИНКО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ735.157ІІІ-538ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАН В СТУДИО ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2020-163ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ709.39І-9ГАРАЖ
2020-164ОБЩИНА ХАСКОВОІІ-792РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДХОД КЪМ МОНУМЕНТ СВ.БОГОРОДИЦА
2020-165ХИП КОМЕРС 1 ЕООДС.МАЛЕВОМЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
2020-166БТК - ЕАДИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА /FTTP/ , ГР.ХАСКОВО-GRON 16 КЛЪСТЕРА
2020-167СТАНИМИР ХРИСТОВ ЕВТИМОВ и ГАЛИНА ТОДОРОВА ЕВТИМОВА706.48ОБОСОБЯВАНЕ НА СУТЕРЕН СЪС СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2020-168АЙФЕР РАМАДАН ЮСЕИН731.3VІІ-577ГАРАЖ
2020-169МИТКО МИТКОВ САМУИЛОВ705.197ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-170ОБЩИНА ХАСКОВО702.362ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД
2020-171БТК - ЕАДМ.КАМЕНЕЦ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ВИВАКОМ PD2289А, МЕСТНОСТ КАМЕНЕЦ
2020-172ГЕОРГИ АТАНАСОВ ФОТЕВ711.36ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В КНИЖАРНИЦА
2020-173ЕКО ТРАФИК ЕООДС.УЗУНДЖОВО90ГАРАЖ
2020-174РУСКА АНТОНОВА МУСЪРЛИЕВА747.546ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-175СЕВАЛ НУРИ ХАСАН710.112ІІІ-650МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
2020-176АНТОН МАРИНОВ БЪЧВАРОВ714.172284ПРИСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2020-177АПТЕЧНО ХАСКОВО АД734.306ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ – БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ МЕСА
2020-178ОБЩИНА ХАСКОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР.ХАСКОВО ПО БУЛ.ОСВОБОЖДАНИЕ, ОТ БУЛ.ИЛИНДЕН ДО УЛ.МАКЕДОНИЯ
2020-179СЕЛАВИ 7 ЕООДС.ВОЙВОДОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СКЛАДОВА БАЗА
2020-180МИШЕЛ ЕЙМАНН ЕООДС.ТРАКИЕЦПРЕУСТРОЙСТВО НА ОВЧАРНИК В РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ЗАГОТОВКИ
2020-181ЮЛИ ВАСИЛЕВ КАРАИЛИЕВС.МАЛЕВОВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА УПИ І, КВ.81 ПО ПЛАНА С.МАЛЕВО, ОБЩ.ХАСКОВО
2020-182ИСКРЕН НИКОЛАЕВ РАДОЕВ712.91ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НАТРИ ЕТАЖА
2021-001ТИВА 85 ООД20.118ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ
2021-002ВАЛЕНТИН НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ112.347ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ
2021-003АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ713.219ХІХ-18ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВА ЕТАЖА+МАНСАРДА
2021-004ЯВОР СТЕФАНОВ ДОЧЕВ; ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОЧЕВ724.24ІІ-387аКОМПЛЕКСНА СГРАДА
2021-005ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД712.49ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ГАРАЖ №21
2021-006ОБЩИНА ХАСКОВО721.215І-770ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО НА ОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
2021-007ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД707.99ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ
2021-008ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ШУБЕЛИЕВ187.42ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2021-009МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕС.ГАРВАНОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАНТОН КЛОКОТНИЦА-ЦЕНТЪР ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ
2021-010СЕЙХАН МЕХМЕД АЛИС.КОЗЛЕЦРАКИЕН КАЗАН
2021-011ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ710.203ХV-51аАВТОМИВКА
2021-012СТАНИМИР ЯНКОВ СТОЙЧЕВ702.512ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-013МИЛЕН НАСКОВ ДИМИТРОВ710.14ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВА ГАРАЖ В МАГАЗИН ЗА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
2021-014ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВ718.8VІІ-457ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС В ЖИЛИЩЕ
2021-015ОБЩИНА ХАСКОВО732.54V-7ЗАХРАНВАЩО КАБЕЛНО ТРАСЕ ПЛОЩАДКОВО НА ТРОЛЕЙБУСНО ДЕПО
2021-016ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД734.106І-175ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 6180
2021-017ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ716.328І-630аПРЕУСТРОЙСТВО НА СНЕК БАР В РАБОТИЛНИЦА ЗА МОТОЦИКЛЕТИ
2021-018ГЕНАДИЙ ТЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ729.115ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ В ЖИЛИЩЕ
2021-019ВМ+К ИНВЕСТ ЕООДС.НИКОЛОВОПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВШЕ ОБЩЕЖИТИЕ В ХОТЕЛ
2021-020РАМЗИЕ МЕЖИТ ПАРАПАН184.60ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-021АБСД ИНЖЕНЕРИНГ ООД752.162ХХХV-16АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКА РАБОТИЛНИЦА-ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВ.СГРАДА
2021-022РАФИЕ БЕХЧЕДОВА МЮМЮНОВА740.138ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-023ЯНКА СЕРАФИМОВА СЕРАФИМОВА718.184ІV-444РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА ЗА ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ КЪМ СЪЩЕСТВ.МАГАЗИН
2021-024ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВVІІ-796СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЕВЕТ САМОСТОЯТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ
2021-025ТИМС ФУУДС ЕООД732.374Пристройка за складове и санитарно-битови помещения към предприятие за производство на тестени изделия
2021-026СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕД708.440ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-027РАЙЧО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ113.178ХХІІ-1004ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-028ЮКСЕЛ ЮСУФ МУСТАФА730.429ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-029ТРОЯНОВ И НИС - ЕООД375.307ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАД В АВТОСЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
2021-030БИОТЕРМ ЕООД504.70ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ТОПЛА ТОЧКА
2021-031ДЖЕМАЛ МЮМЮН АКИФ716.399V-429ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-032РОДИНА ХАСКОВО АД752.78ІІ-18ЗАВАРЪЧНО-МОНТАЖЕН КОРПУС 2, КЪМ МЗ РОДИНА ХАСКОВО
2021-033ЗАФИР АСЕНОВ МЪРШОВ719.299ІV-453ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-034СИМЕОН ПАВЛОВ ПЕТКОВС.ВОЙВОДОВОПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВ.ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-035ИДА 2006 ЕООДС.КОЗЛЕЦПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ШИВАШКО АТЕЛИЕ И ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА
2021-036АСЕН СТОЯНОВ УЗУНОВ746.535ГАРАЖ СЪС СКЛАД ЗА СОНДЬОРСКИ ИЗДЕЛИЯ/ИНВЕНТАР
2021-037ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ746.427ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-038МИНЧО САШЕВ КАДИЕВ187.41ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-039ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ШЕКЕРОВ736.132ПРЕУСТРОЙСТВО НА СВЕТЛО СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ В БОКСОНИЕРА
2021-040ОБЩИНА ХАСКОВО711.231ИЗМЕСТВАНЕ НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б-Ф 1000 ММ
2021-041СТРОЙ ТИМ ЕООД737.200ІV-90аМНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-042МЕПА-ООД716.192ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-043БТК-ЕАДИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА /FTTP/ ГР.ХАСКОВО-GPON-16 клъстера-ЕТАПНО
2021-044ПЕТРАНКА КИРЕВА СТОЙКОВА702.162LІІ-1030ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-045ДОТО АГРО - ЕООДС.СТАМБОЛИЙСКИСКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
2021-046ГЮЛТЕКИН КЕМАЛ МЮНЮР118.24ПРЕУСТРОЙСТВО НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В АВТОСЕРВИЗ
2021-047БИНКА БОЙЧЕВА КИСИМОВА и ФИЛИП ЕМИЛОВ КИСИМОВ187.37ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-048БОЛИД - ООД731.280ХХVІІ-6СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ
2021-049ПРИМА ПЛЮС - ООД734.301ІІІ-178МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-050МАРИЯ ИЛИЕВА ШИБИЛЕВАС.МАНДРАЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-051ЕРГЮН РИДВАН РАДЖЕБС.ГОЛЕМАНЦИЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
2021-052АНКО ЕООД131.34ПРИСТРОЙКА НА ГАРАЖНИ КЛЕТКИ КЪМ СЪЩЕСТВ.СГРАДА
2021-053МИЛЕН ЗАХАРИЕВ СТЕФАНОВ718.132.3V-439МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-054ГЕОДЕТ ЕООД723.304І-549ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА-ПОКРИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕРАСА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НАТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
2021-055МЕРТИН ЮСЕИН АХМЕД704.585XLVІІІ-1049ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
2021-056МЕТИН ЮСЕИН АХМЕД704.586XLVІІІ-1049ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
2021-057МУДИН АХМЕД АЛИ708.392ГАРАЖ
2021-058НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТАВРЕВ721.447ХІІІ-497ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-059ДИМЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕВ738.72ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ
2021-060ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ703.2921067ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
2021-061ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ703.2921067ГАРАЖ
2021-062СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА728.105ПРИСТРОЙКА ЗА ГАРАЖ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-063ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВ711.45І-59ПРИСТОРЙКА И НАДСТРОЙК ЗА БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН КЪМ СГРАЗА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
2021-064 МЕРБАЛ ООД731.288ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С МОСТРЕНА ЗАЛА И СКЛАД
2021-065КРАСИ 2000 - ЕООД333.73СКЛАДОВО-ТЪРГОВСКА СГРАДА
2021-066НЕДКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ210МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА С ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ
2021-067ОБЩИНА ХАСКОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В УЧАСТЪК ПО УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ, ОТ УЛ..БОБОВ ДОЛ ДО УЛ.МУРГАШ
2021-068ЕТ ЛЙДМИЛА ИЛИНСКА - АИПСМП712.174ІХ-311ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ В ЖИЛИЩЕ
2021-069ЕВН ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ721.173ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ГАРАЖ №3
2021-070ЕВН ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ718.155ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА МНАГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2021-071ОБЩИНА ХАСКОВО703.277ІІ-203ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ ТТ 20/03.00.00 НА ОУ ЛЮБ.КАРАВЕЛОВ
2021-072АНГЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ715.134VІ-220ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-073ТОНЧО ТОДОРОВ ТОНЕВ713.254VІ-15ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-074ФАТМЕГЮЛ САЛИМ МЕХМЕД704.406ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-075ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД726.8ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНА КЛ 1 кV
2021-076ВИБ КОНСУЛТ 2016705.247ІХ-6ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
2021-077ТАСИМ АЛИ АЛИОСМАН740.133РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2021-078БТК - ЕАДИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА /FTTP/ GRON-16 КЛЪСТЕРА
2021-079ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ526.1РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ДИАГОСТАЦИЯ НА БОЗА
2021-080БОРЯНА СПАСОВА ЗАРКОВА703.729VІІ-1065ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-081ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД712.215ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ С ДВА ЕТАЖА НА СЪЩЕСТВ.СГРАДА ЗА ОБЩ.ОСБСЛУЖВАНЕ И ЖИЛИЩА
2021-082ГЮЛШЕН АЛИ ТАСИМ719.82ІІІ-467аПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В АТЕЛИЕ ЗА ШИВАШКИ УСЛУГИ
2021-083ДЗИ- ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД722.116.4.5VІІ-521СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИ ЗА ПРОМИШЛ.СТОКИ В ОФИС НА ДЗИ- ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
2021-084БТК - ЕАДИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ВИВАКОМ PD 2329, УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА №1, ГР.ХАСКОВО
2021-085ДАНАИЛ ЦВЕТКОВ ДЕЛЧЕВС.УЗУНДЖОВОЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-086ХРИСТО СТОЯНОВ АТАНАСОВС.КОНУШЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-087МАТЕВ ООДС.МАЛЕВОСИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ФУРАЖ ЗА ГУШЕНЕ НА ПАТИЦИ МЮЛЕРИ
2021-088БАРСА ТРАНС ООД20.125ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ В СКАЛДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
2021-089ОБЩИНА ХАСКОВО728.147ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-ХАСКОВО
2021-090СИМЕОН БОЯНОВ АТАНАСОВ709.39І-9СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ №2
2021-091ТЕОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ710.61ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 4 /СГР.ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ЖИЛИЩА/
2021-092БИНКА МИНКОВА КИРЯКОВА720.128ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН В ЖИЛИЩЕ
2021-093МАРИН МАРКОВ МАРЧЕВ702.34ХХХVІІІІ-1030ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-094ПЛАМЕН МАРКОВ МАРЧЕВ701.563ХІІІ-1018ДВА БРОЯ ГАРАЖИ
2021-095АРМАТРОН-ООД; МЕГА ПРО КОНСУЛТ-ЕООД; СТОЙ ТИМ-ЕООД20-117СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2021-096ПЕТЪР ТЕНЧЕВ ПЕТРОВ712.37І-512ДВУЕТАЖНА ЖИЛ.СГР.С МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ
2021-097ОБЩИНА ХАСКОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР.ХАСКОВО В УЧАСТЪК ПО БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ, ОТ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ДО ШАХТА НАМИРАЩА СЕ ЗАД ЧИТ.ЗАРЯ
2021-098ОБЩИНА ХАСКОВОИЗМЕСТВАНЕ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ УЛ.ПАНОРАМА ЗА КВ.МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ, В РАЙОНА НА СТАДИОН ХАСКОВО
2021-099СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛС - ООД752.179ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ
2021-100АГРОМЕХМЕДАЛИЕВИ - ЕООДС.ТРАКИЕЦНАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР
2021-101СЕВДАЛИНА СЛАВЧЕВА ЯМБОЛИЕВАС.ВОЙВОДОВОХІІІ-4ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ
2021-102БТК - ЕАДИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА/FTTP/ХАСКОВО- GPON 16 КЛЪСТЕРА ЕТАПНО
2021-103ЕР ГРУП 777 ЕООД717.155МНАГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
2021-104МУСТАФА СЕЛЯТИН ХАДЖЕН; МЕРИАН МУСТАФА ИБРЯМ; ЮЗГЮР РАМАДАН ИБРЯМ717.143ХІ-613СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2021-105ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА518.216ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-106ВИК НЕЛЯКО БЯЛКОВ-ЕТ707.85VІ-5ГАРАЖ ЗА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
2021-107КОСТАДИН ХУБЕНОВ АТАНАСОВ715.251Х-258ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-108ОБЩИНА ХАСКОВОС.ГАРВАНОВОВТОРА КЛЕТКА ЗА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
2021-109НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ729.446ІІІ-806ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ-ГАРАЖ
2021-110КОНТРАСТ АС ООД709.39Х-1ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВКА СГРАДА
2021-111КРИСТИЯН КИРИЛОВ СТАЛЕВ750.25ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-112ОБЩИНА ХАСКОВО709.28.3МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №33, Ж.К.ОРФЕЙ,
2021-113ОБЩИНА ХАСКОВО714.3.1МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 44, ВХ.А и УЛ.ГУРГУЛЯТ 2-8, вх.вх. Б, В, Г, Д, кв.246
2021-114ОБЩИНА ХАСКОВО717.78.1МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №33, Ж.К.ОРФЕЙ,
2021-115ОБЩИНА ХАСКОВО715.19.1МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – УЛ.СТ.ПЛАНИНА 65-76
2021-116СТРИКТ ООДРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 КV АРДА В УЧАСТЪКА ОТ СТЪЛБ №7 ДО СТЪРБ №18
2021-117АРИВА ГМБХ ООД721.448ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
2021-118СТАМЕН ДИМИТРОВ НАЗЪРОВС.СТАМБОЛИЙСКИПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ВЪВ ВИНАРСКА ИЗБА И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ
2021-119СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО- ИЗТОЧНА ИДНУСТРИАЛНА ЗОНА
2021-120ГАЛЯ ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА728.53ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
2021-121МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ и ДИЯН БОЯНОВ УЗУНОВС.КЛОКОТНИЦАПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЖИЛ.СКЛАД В РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СМЕСВАНЕ НА СУРОВИНИ ЗА ХРАНА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ТЪРГОВСКА ЧАСТ
2021-122ТОДОР ЯНЧЕВ ЯНЕВУЛ.ГРАДИНСКА 24ЧЕТИРИ БРОЯ ГАРАЖИ
2021-123ГЕРГИНОВ И КО ООДБУЛ.БЪЛГАРИЯ78ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВ.СКЛАД ЗА МЕТАЛИ
2021-124БУРТЕКС ООД20.119СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ШОУРУМ, ОФИСИ И ЖИЛИЩЕ/
2021-125БОРЕНИ ООД333.18СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА БОРЕНИ
2021-126ДАРИНА СТОЕВА ГЕЧКОВА713.78ХХVІІІ-23ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2021-127РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА706.5ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-128ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД709.190ВЪНШНО ЕЛ-ЗАХРАНВАНЕ НА ГАРАЖ ЗА ДВА АВТОМОБИЛА
2021-129СТАНКО ХРИСТОВ СТАНКОВС.НИКОЛОВОЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ
2021-130СТАТИ ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ702.245ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-131МАГДАЛЕНА МИТКОВА КОТЕТЕРОВА720.79ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2021-132ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА-НИШЕВА703.285ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-133САБРИЕ РАСИМ ЕМИНЧАУШ747.522ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-134НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВ187.35ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-135ЕН СТРОЙ ХАСКОВО - ЕООД714.306ХVІІІ-251СГРАДА ЗА МНОГОФАМИЛНО ПОЛЗВАНЕ-ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА
2021-136МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД334.39ВЪНШЕН ХЛАДИЛЕН СКЛАД
2021-137СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ЕТАП 2020-2030 ТТР 11С
2021-138ПРИМА ПЛЮС – ООД721.378V-756МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-139ЕСКОМ ООДТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ХАСКОВО ЮГ1
2021-140ВАНЯ ТОШКОВА ДАВЧЕВА-КАВРЪКОВА702.481ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-141ОБЩИНА ХАСКОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В РАЙОНА МЕЖДУ БУЛ.СЪЕДИНЕНИЕ, БУЛ.Г.С.РАКОВСКИ И УЛ.КЛ.ОХРИДСКИ
2021-142ИМПЕРИАЛ ХАУС И КО - ООД713.283V-287аМНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-143СТРОЙКОНТРОЛ-П ООД208.68ШЕСТ БРОЯ ФЕРМЕНТАЦИОННИ ТАНКОВЕ И ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ ТЯХ
2021-144КАЛИПСО-555 ЕООД429.13ОГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ
2021-145ИНТЕРПЛАСТ ООД705.248БЕТОНОВ КОМПЛЕКТЕН ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ 1х800 КV 20/0.4 КV
2021-146АТАНАС НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ113.16ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-147НЕФИЗЕ ЕМИН ФЕРАДОВА738.439ДВА БРОЯ ЖИЛ.СГРАДИ НА ДВА ЕТАЖА
2021-148ВАЛЕНТИН ДАНЧЕВ ДАМЯНОВ737.65ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-149ТОНЧО НЕДЯЛКОВ ТОНЧЕВ 703.189ЖИЛИЩНА СГАДА И ГАРАЖ
2021-150ХРИСТО АТАНАСОВ ГРОЗЕВ518.277ХІ-11СГРАДА С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-РАБОТИЛНИЦА
2021-151СТАНКА ЯНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА519.374ІV-47ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-152РАМАДАН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; САМИ ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; МЮМЮН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД717.147.2МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-153ОБЩИНА ХАСКОВОРЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВ.МРЕЖА В РАЙОНА МЕЖДУ УЛ.СТ.ПЛАНИНА, УЛ.КАВАЛА И БУЛ.БЪЛГАРИЯ
2021-154ЕМИЛ АСЕНОВ ЧАЛЕВ720.336ІІ-483ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2021-155ВЛАДИМИР МИТКОВ ЧИЛИКОВ117.46ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
2021-156СТАНИМИРА МИХАЙЛОВА НЕДЕВА7001.425.1ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-157ФЕИМ ТЕФИК АХМЕД709.33.1МАГАЗИН
2021-158ИНДЖОВСТРОЙ - ЕООД731.299VІІІ-2ШОУРУМ И СКЛАД
2021-159СВЕТЛА МИТКОВА ТЕНЧЕВА113.71LХVІІІ-1001ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-160СОТИР БАНЧЕВ КЬОРОВС.ЛЮБЕНОВОЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-161ДОБРИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА-ШУФОРД701.500ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-162СВЕТЛАН МАРТИНОВ ИГЛЕВ31.35.1ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-163НЕАЗИ САЛИБРЯМ САЛИ718.102VІІ-434ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-164АХМЕД ЯШАР АХМЕД; РОЗА ЯНКОВА ХРИСТОВА711.42ІІ-344бПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В МАГАЗИН ЗА БИТОВА ТЕХНИКА И ОФИС
2021-165СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ712.126СГЛАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
2021-166ВЕГА-96 ООД732.178ХІХ-9ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАДОВА СГРАДА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
2021-167ТОСКА - ООД10.51СКЛАДОВА БАЗА ТОСКА
2021-168АТАНАС ДЕЛЧЕВ ЕООД - АТАНАС ДЕЛЧЕВХІІ-203МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-169ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ113.55ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-170ЗКПУ ДРУЖБА541.6.2СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
2021-171А1 БЪЛГАРИЯ ЕАДПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НКV0229.А00 Psihodispaser С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 МНz НА А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-172БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ719.346ХІV-473ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-173БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ719.346ХІV-473ГАРАЖИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-174ВЛАДИСЛАВ НАСКОВ ДИКОВ703.656ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-175НИВЕЛ СТРОЙ 2020 - ЕООД556.47АВТОСЕРВИЗ
2021-176НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЩЕРЕВ709.39.50ГАРАЖ №2
2021-177ВЕСЕЛИН ЕФТИМОВ КЪРКЕЛАНОВС.МАНДРАЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2021-178ФИЛСОН - МИЛК ООДС.КЛОКОТНИЦАСКЛАД С ОФИС И ЖИЛИЩНА ЧАСТ
2021-179ИЛКЕР АЛИ МЮМЮНМ.ОРФЕЙДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И РАБОТИЛНИЦА ЗА КОНТРОЛ И ДИАГНОСТИКА НА ДВИГАТЕЛИ
2021-180ТЮЛЯЙ РЕСМИЕВА АЛИ704.580ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-001ЕМИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ709.190ГАРАЖ ЗА ДВА АВТОМОБИЛА
2022-002МИХАИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ701.2І-1006ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-003ТАМАРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА; САБИН АНГЕЛОВ САБИНОВ; ЗВЕДЕЛИНА СЕВДАЛИНОВА АСЕНОВА; МИХАИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНРОВ; ЕМИЛ СНЕЖЕВ ЩЕРЕВ709.39І-9ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ: МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /ОБЕКТИ №1, №2 и №4/ И КАФЕ-АПЕРИТИВ /ОБЕКТИ №3/
2022-004ДИАНА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА706.88ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-005ОБЩИНА ХАСКОВО721.345І-491ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ 20/04.00.00 НА ДГ ЗОРНИЦА-СГРАДА НЕЗАБРАВКА
2022-006ЙОРДАН ДОЙЧЕВ ХРИСТОЗОВ718.233.1.3VІІІ-457ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ № 3 И ГАРАЖ №4 В МАГАЗИН ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЦУЧИ С ФРЕШ БАР
2022-007ОБЩИНА ХАСКОВО711.75.1ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФ.ЖИЛ.СГРАДА , УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ 19
2022-008АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КИРЯКОВВ и МРИЯНА БОЯНОВА КИРЯКОВА737.442ЕДНОФАМИЛЛНА ЖИЛ.СГРАДА С ВЪНШЕН БАСЕЙН
2022-009НЕВЕНА АЛЕКОВА БАНЧЕВА-СТАЙКОВА746.614ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2022-010ПЛАМЕН ВАСКОВ ПЕТКОВ113.458І-1001ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2022-011ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД707.27ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛ НН ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПИ 707.27
2022-012ИВАН ВЪЛКОВ ВАНЧЕВС.ВЪГЛАРОВОГАРАЖ
2022-013ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД710.203ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНАВАНЕ НА АВТОМИВКА
2022-014ИВАН ТОЧЕВ ИВАНОВ706.552ХХV-250АЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2022-015ММ ИНЖЕНЕРИНГ - ЕООД721.77ХІ-418МНОГОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ
2022-016ЕРГЮН РЕДЖЕБ ХАЛИЛ744.533ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
2022-017ИСМАИЛ САЛИМ СЮЛЕЙМАН730.314І-825ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛ.СГРАДА
2022-018БЕЙТУЛА ТАХИР АДЕМ718.177І-443ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-019ОБЩИНА ХАСКОВО726.33ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД И ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
2022-020РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ722.33VІ-509ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО В РИОСВ ХАСКОВО
2022-021АПТЕКА ГАЛЕН ЕООД721.66І-794ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС В ПРИЕМНА/ЕКСПЕДИЦИЯ И СКЛАДОВЕ КЪМ СЪЩЕСТВ.АПТЕКА
2022-022ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ734.135VІ-184ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ 1.3 И ЗАДГАРАЖНИ СТАИ В АТЕЛИЕ И ГААРЖ 1.5 В СКЛАД
2022-023ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ734.135VІ-184ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАН В ДВЕ ЖИЛИЩА
2022-024АКЦЕНТИ ЕООД20.37АВТОКОМПЛЕКС-АВТОРЕМОНТНА РОБИТИЛНИЦА, МАГАЗИН ЗА БОИ НА ВОДНА ОСНОВА И АВТОМИВКА ЗА КОМПЛЕКСА
2022-025ДЖЕМАЛ ЮСЕИН ЧОЛАКС.ТЕКЕТОЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-026СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВС.ВОЙВОДОВОЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-027ЕФ-АУТО 2016 - ООД130.10КОНТРОЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ/БЕЗ РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ
2022-028АНТОН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ; ДЕЛЯНА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА; БИЛД ИНВЕСТ-ООД716.93ІV-206АМНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
2022-029СЕРДАР АЛИ ЗАФЕР721.255НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-030МИСТЪР МЮЗИК – ЕООД ДЕСИСЛАВА МИТЕВА ТЕНЧЕВА; ДИМО САБИНОВ АТАНАСОВ737.313ХХV-90бМНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-031КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ715.267ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАН В ЖИЛИЩЕ
2022-032ЧАВДАР АСЕНОВ МОЧУКОВ185.41ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН
2022-033АЙХАН ХАЛИЛ ЯКУБС.ТРАКИЕЦПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-034БУЛТЕМ ООД12.20СКЛАД ЗА РVС ДОГРАМА
2022-035ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ10.26ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-036СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР.ХАСКОВО ТТР 11С 2021
2022-037ЕМИЛ БОЯНОВ РОМАНОВМ.КАМЕНЕЦДВУЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – 2 БР.
2022-038ГЕРГАНА БОЙКОВА КЮЧУКОВА113.73ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-039СЕБАТ СЕИД ЧАУШЕВ738.351ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-040ШАБАН ЕРДЖАН ШАБАН187.44ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2022-041ОБЩИНА ХАСКОВОС.МАЛЕВОФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
2022-042РАМАДАН МЮМЮН РАМАДАН739.477ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-043ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СКЕРЛЕВ702.36ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-044СТЕФАН АВРАМОВ АВРАМОВ706.116ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2022-045ЛЪКИ ДЖИ ООД734.291V-178АЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН ЗА РИБА
2022-046АРТ БИЛД 99 ЕООД721.311ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА С АПТЕКА, ОФИС И АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА
2022-047ДОРИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВ715.397ХVІІІ-875ПРИСТРОЙКА КЪМ С ЪЩ.ЖИЛ.СГРАДА НА 2 ЕТАЖА
2022-048ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕВА и ПЕТЪРНАЙДЕВ ПЕТРОВМ.ДЕРЕКЬОЙ ТОПРАЖИЛИЩНА СГРАДА С АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛИНИЦА И ГАРАЖИ
2022-049МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ - ООД752.190V-15ХОТЕЛ
2022-050ДКТ ИВАН ДИМОВ123.154ДРАМАТИЧНО КУКЛЕН ТЕАТЪР ИВАН ДИМОВ-ХАСКОВО
2022-051ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВ711.294І-340БИСТРО С ДЕТСКИ КЪТ
2022-052КИЧКА ГОСПОДИНОВА ПЕТЕВА; ДЕЯНА ПЕТЕВА ПАНЕВА; РОСЕН ПЕТЕВ ПАНЕВ721.217І-420бПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКА СТАЯ №3 В АТЕАЛИЕ И ОБОСОБЯВАНЕТО МУ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
2022-053АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА715.151ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ДВА ББОЯ ЖИЛИЩА