№ВЪЗЛОЖИТЕЛАДРЕСпиУПИ - кв.СТРОЕЖНАДЗОР№ РС
1ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.342;Външно електрозахранване наг араж № 11 с идентификатор 77195.721.342.22 по КК на гр.Хасковопрот.18/19 г.1/03.01.20
2ПЕТЯ СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВАж.р.Кенана702.262; 702.234Сградно водопроводно отклонение за ПИ 702.262 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор - ЕООД2/03.01.20
3ХРИСТО АНГЕЛОВ ТЕНЕВж.р.Кенана702.265; 702.234Сградно водопроводно отклонение за ПИ 702.265 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор - ЕООД3/03.01.20
4СТЕФКА ТЕНЕВА АЛЕМАНОВАж.р.Кенана702.2351025Сградно водопроводно отклонениеКет Стройнадзор - ЕООД4/03.01.20
5МИТКО СТЯНОВ ПЕЕВ; ПЕНКА БОТЕВА ПЕЕВж.р.Кенана702.2371025Сградно водопроводно отклонениеКет Стройнадзор - ЕООД5/03.01.20
6ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЯЛКОВж.р.Кенана702.6391025Сградно водопроводно отклонениеКет Стройнадзор - ЕООД6/03.01.20
7Заповед за фактическа грешкакъм Заповед 421/19 г.; към РС 201/19 г.7/06.01.20
8Заповед за допълване на РСж.р.Куба І706.206към РС 115/14 г.Гарант 2000 - ООД8/09.01.20
9САБРИЕ ЕРДЖЕБ ИБРЯМс.ГолеманциХVІ-9Двуетажна еднофамилна жилищна сградаЕкип-МГ - ООД9/09.01.20
10ЛАТИН ГЕОРГИЕВ ЛАТУНОВ; ТЯНКА КОЧЕВА МИХКОВА; ВЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВАж.р.Кенана702.2161024ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДКет Стройнадзор - ЕООД10/10.01.20
11АХМЕД МУСТАФА ЮСЕИНс.ВъгларовоХV-22Склад за инвентар -навес11/10.01.20
12ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.ЗорницаРеконструкция и ремонт на ел.мрежа НН от ТП №1-ЗОРНИЦААгроводинвест ЕАД12/10.01.20
13ОБЩИНА ХАСКОВОЮИЗ27.26Изграждане на улична воподпроводна мрежа от съществ.водопровод ПЕЕВП Ф90 до ПИ 29.9 по КК гр.ХасковоГарант 2000 - ООД13/13.01.20
14ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ - ЕАДЮИЗ29.9Сградно водопроводно отклонениеГарант 2000 - ООД14/14.01.20
15АГРО МЕХМЕДАЛИЕВИ - ЕООДс.ТракиецНавес заселскостопански инвентарДжей Ви Ки Консулт - ООД15/14.01.20
16ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ712.124ІІІ-329аТърговски обектпрот.18/19 г.16/16.01.20
17СТАНКО ХРИСТОВ СТАНКОВс.НиколовоІХ-9Еднофамилна жилищна сграда на един етажМега Про Консулт - ООД17/16.01.20
18ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВул.Ст.Стамболов22а711.45І-59Присторйка и надстройка за бръснаро-фризоьорски салон към сграда за обществено обслужванеГарант 2000 - ООД18/20.01.20
19БИЛЯЛ ШАКИР РЕДЖЕБул.Шипка22518.54ІІІ-38Еднофамилна жилищна сграда на един етаж с гаражГарант 2000 - ООД19/20.01.20
20ТЮРКЯН ШАБАНАЛИ ШАБАНкв.Болярово518.489ХVІ-14Жилищна сграда с магазин за промишлени стокиКМКИ20/20.01.20
21БТК - ЕАДж.к.Орфей709.38І-6Приемо-предавателнастанция за глас и/или данни PD2312_A Orpheus HaskovoИнтерконсулт-ЕООД21/21.01.20
22Заповед за допълване на РСул.Пирот3711.231ІІ-790към РС 116/18 г.22/22.01.20
23ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ГРОЗЕВм.Орфей708.119Склад за гнрадински инвентар и навес23/23.01.20
24БАРСА ГРАНС - ЕООДм.Дерекьой топра20.125Преусторйство на складово помещение в работилница за производство на хляб и тестени изделияКМКИ24/24.01.20
25ОБЩИНА ХАСКОВОж.р.Каменец743.454; 743.458; 743.444;Уличен водопровод по ПИ 77195.743.283 по КК на гр.ХасковоРоси Ро - ЕООД25/27.01.20
26БОЙДЮ КРАСИМИРОВ БОРИСОВ; РЕГИНА АНАТОЛИЕВА БОРИСОВА; КРАСИМИР БОЙДЕВ БОРИСОВж.р.Кенана703.2071064Еднофамилна жилищна сграда на три етажаМега Про Консулт - ООД26/27.01.20
27ДЕЛЧО НЕДЕВ МАРКОВс.Нова НадеждаVІІ-13Навес за инвентар с монтирана на покрива фотоволтаична електрическа централа 10 кW27/28.01.20
28АНИ КИРИЛОВА ХРИСТОВА; РУМЕН СЕРГЕЕВ ХРИСТОВул.Банска1716.465Монтаж на инсталация28/28.01.20
29Заповед за допълване на РСж.р.Кенана704.509към РС 248/10 г.Стройконсулт ООД29/28.01.20
30МЮМЮН РАМАДАН МЮМЮН; СЕВДА ЮКСЕЛОВА МЮМЮНул.Златица11719.106ІV-472аДървен навес30/28.01.20
31В и К БУНАР - ЕООДул.Лестър3717.15Преустройство и обединяване насамостоятелни обекти с идентификатори 717.150.1.64 и 717.150.1.65 в апартаментГарант 2000 - ООД31/28.01.20
32ОБЩИНА ХАСКОВО723.58І-256Ремонт и реконструкция на дворно пространство на СУ Васил ЛевскиДЗЗД Топ Айди32/29.01.20
33ОБЩИНА ХАСКОВО721.209І-408Монтаж на детски съоръжения33/29.01.20
34СВЕТЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВАул.Заря737.359ХХІV-90бПромяна предназначението на ателие за творческа дейност в жилищеЕленов ООД34/30.01.20
35ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Съединение40725.85ХVІІ-366Ремонт и реконструкция на същесвуваща спортна площадка за баскетбол и волейбол в двора на ОУ Христо СмирненскиТоп Надзор Консулт ООД35/30.01.20
36ОБЩИНА ХАСКОВОул.Пещера5739.43ХХVІІ-656Ремонт на датска градина Ян Бибиянпрот.1/20 г.36/30.01.20
37ОБЩИНА ХАСКОВОул.Тимок713.4І-610Ремонт и реконструкция на същесвуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на ЕГ проф.д-р Асен ЗлатаровАйди Строй - ООД37/30.01.20
38Заповед за допълване на РСм.Бюкя333.65към РС 146/14 г.38/31.01.20
39ИВА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА; ИВО ДИМОВ ИВАНОВул.проф.Георги Китов179701.587ХХVІІ-1023Навес39/03.02.20
40ЕЛ ТИМ - ООДул.Бадема717.103VІІ-849Преустройство на част от сграда в индустриална пералняГарант 2000 - ООД40/03.02.20
41МЮМЮН АХМЕД ЗЕКИРул.Бачо Киро22.3ХІ-707Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено хранене и търговска дейност в партерния етажКМКИ41/03.02.20
42МИНКО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ; ДЕЛЧО МИНКОВ ДИМОВ737.359ІІІ-538Преустройство на таван в студио за творческа дейностСтройконсулт ООД42/04.02.20
43МИТКО МИТКОВ САМУИЛОВ705.197ХІ-1311Навес - лятна кухня43/04.02.20
44ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВул.Банска716.465І-857Промяна предназначението на ателие в жилищеКМКИ44/05.02.20
45ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.Широка полянаИзграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН-заместващо съоръжение на ТП №1 - Широка поляна на ел.мрежа ННАгроводинвест ЕАД45/05.02.20
46МАРИЯ АТАНАСОВА РАЙЧЕВАул.Хаджи Димитър2723.139Преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки в зала за консултации и очен тест към оптикаЕленов ООД46/07.02.20
47ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СКЕРЛЕВж.р.Кенана702.36Еднофамилна жилищна сградаКМКИ47/07.02.20
48Заповед за допълване на РСкъм РС 396/19 г.48/07.02.20
49ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ - ЕООДбул.България725.51І-366Вътрешно преустройство на супермаркет ЛИДЛ с помещение за хляб и хлебни изделияЛифо - ООД49/10.02.20
50НАИМ МЮМЮН НАИМм.Дерекьой топра128.1Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт ООД50/11.02.20
51ВЕГА-96 - ЕООДИИЗ732.178ХІХ-9Пристройка към складова сграда за административни и санитарно-битови помещенияЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов51/11.02.20
52СТЕФКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА721.321ІV-494аЕднофамилна жилищна сграда и гаражЕленов ООД52/11.02.20
53Заповед за фактическа грешкакъм РС 287/07 г.; към Заповед 462/19 г.53/12.02.20
54ГЕНЧО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВж.к. Орфей16704.365Стопанска постройка за инвентар54/13.02.20
55МИНКА АНГЕЛОВА МИТКОВАс.УзунджовоЛятна кухня55/13.02.20
56ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ТОДЕВж.р.Кенана701.383Лятна кухня56/13.02.20
57СИ енд СИ ТЕКСТАЙЛС - ООД752.179Тръбен кладенец57/17.02.20
58ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВм.Куба ІІ705.751Навес за инвентар58/17.02.20
59СЛАВЧО МАРЧЕВ АНГЕЛОВс.КлокотницаVІІ-16Покрит басейнРадев-06 - ЕООЗ59/17.02.20
60ТИМС ФУУДС - ЕООДИИЗ732.374ХVІІ-746Пристройка за складове и санитарно-битови помещения към предприятие за производство на тестени изделияСтройконсулт ООД60/17.02.20
61ИНТЕРПЛАСТ - ООДСИЗ705.248Х-6Бетонов комплектен трансформаторенпост - БКТП 1х800 кVА /20/ 0,4 кVВИБ КОНСУЛТ 2016-ЕООД61/18.02.20
62БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МУТАФОВс.ЛюбеновоVІ-15Четири броя къщи за гостиГарант 2000 - ООД62/21.02.20
63ЕКО ТРАФИК - ЕООДс.УзунджовоІV-90Фотоволтаична централа до 30 кW на прилежащ терен63/21.02.20
64Заповед за фактическа грешкакъм РС 37/20 г.64/24.02.20
65АЛИЕ АЛИ ХАБИБм.Дерекьой топра128.46Тръбен кладенец65/25.02.20
66Заповед за допълване на РСм.Халилово375.305към РС 274/19 г.Протект Джи Ес Ем-ООД66/26.02.20
67Заповед за допълване на РСул.Кн.Борис І714.247към РС 248/2008 г.Стройконсулт ООД67/26.02.20
68ДИМО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВм.Дерекьой топра122.11Плътна ограда68/26.02.20
69ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ702.573ХІХ-1035Плътна ограда69/27.02.20
70ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ702.574ХІХ-1035Плътна ограда70/27.02.20
71ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВХІХ-1035Плътна ограда71/27.02.20
72ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ; БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИВ; ЛЕВЕНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА702.541ХІХ-1035Плътна ограда72/27.02.20
73БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИВ702.448ХІХ-1035Плътна ограда73/27.02.20
74БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИВ702.449ХІХ-1035Плътна ограда74/27.02.20
75Заповед за допълване на РСж.л.Куба І706.543към РС 352/18 г.Роси Ро - ЕООД75/27.02.20
76БОЯН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ; СЛАВЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВж.р.Каменец764.666І-1116Еднофами жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД76/27.02.20
77МИРА 19 - ЕООДс.КнижовникБасейн77/28.02.20
78ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД707.99Външно електрозахранване на нов потребител в ПИ 77195.707.99 по КК на гр.Хасковопрот. 3/20 г.78/28.02.20
79СЕЙДАХМЕД РАФЕТ РАСИМул.Нестор Марков10737.283ХІ-791Еднофамилна жилищна сградаКМКИ79/02.03.20
80ЗАФИР АСЕНОВ МЪРШОВул.Тракия37719.299ІV-453Плътна ограда80/02.03.20
81ПРИМА ПЛЮС - ООД; БОРИСЛАВ ТОДОРОВ КИЛФАНОВул.Лозенец8712.204ІV-312Многофамилна жилищна сградаЕленов ООД81/04.03.20
82БЕТАЛ ИД - ООДСИЗ707.99ХІІ-4Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделияКМКИ82/04.03.20
83ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВж.р.Каменец743.283ХХІV-1217Автосервизпрот. 2/20 г.83/04.03.20
84СЕРВИС ИНВЕСТ - ЕООДс.ВойводовоСграда за обществено обслужване-сватбен салон4388884/04.03.20
85Заповед за допълване на РС706.9към РС 156/10 г.85/06.03.20
86ПЕТЪР АНГЕЛОВПЕТРОВм.Гробищата526.1Работилница за производство, съхранение и дегустация на бозаКет Стройнадзор - ЕООД86/09.03.20
8787
88Заповед за допълване на РСс.Козлецкъм РС 28/18 г.88/11.03.20
89АНИ КИРИЛОВА ХРИСТОВА; РУМЕН СЕРГЕЕВ ХРИСТОВул.Банска1716.465Монтаж на вентилационна аспирация за снек-бар89/11.03.20
90ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД735.4Външно електрозахранване на четириетажна административна сграда в ПИ 77195.731.305по КК на гр.Хасковопрот. 3/20 г.90/12.03.20
91Заповед за допълване на РС752.179ХХХІ-15към РС 391/14 .Агроводинвест ЕАД91/13.03.20
92ХАБИЛ МЮМЮН ЮСУФул.Златица14719.31ІХ-471Еднофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване на партерния етажМега Про Консулт - ООД92/13.03.20
93МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ - АД; МОНИ МЕС - ЕООДм.Къс чешма4.21Фотоволтаична централа до 200 кW93/13.03.20
94ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВул.Трети март518.122Еднофамилна жилищна сградаЕленов ООД94/13.03.20
95КАЛЕ 2006 - ООДул.Асенова крепост3713.112ІІІ-22Преустройство и промяна на предназначението на складови помещения в жилищеЕленов ООД95/23.03.20
96РАДОСТИН ХРИСТОВ ХАСЪРДЖИЕВж.р.КенанаМонтаж на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 30 кW96/23.03.20
97КАЛЕ 2006 - ООДул.Асенова крепост1713.108ІІІ-22Промяна на предназначението на складови помещения в жилищеЕленов ООД97/23.03.20
98КАДИР МЮМЮНОВ КАДИРОВул.Атон724.85ІІ-381Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сградаЕленов ООД98/23.03.20
99ОБЩИНА ХАСКОВОпарк Кенана742.43Монтаж на съоръжение люлка-везна за деца с увреждания модел В-ИК-2С към детска площадка99/24.03.20
100ОБЩИНА ХАСКОВОГрадска градина716.468Монтаж на съоръжение люлка-везна за деца с увреждания модел В-ИК-2С към детска площадка100/27.03.20
101ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВул.Фрезия176702.207ХХХІV-1030Навес за МПС101/24.03.20
102ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Добруджа721.227Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН-заместващо съоръжение на ТП №178 - МИЗИЯАгроводинвест ЕАД102/24.03.20
103ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.к.Орфей709.32; 709.190Външно електрозахранване на магазин за пакетирани хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив в ПИ 709.28 по КК на гр.Хасковопрот. 3/20 г.103/24.03.20
104ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Булаир712.66Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН-заместващо съоръжение на ТП №178 - ХРИЗАНТЕМААгроводинвест ЕАД104/25.03.20
105ФОРМАДОМ - ООДул.Липа705.508Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване и гаражиГарант 2000 - ООД105/25.03.20
106ОБЩИНА ХАСКОВО751.1; 751.3Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска-участък ЗападМТТ Инженеринг-ЕООД106/27.03.20
107ЗАФИР АСЕНОВ МЪРШОВул.Тракия37719.299ІV-453Еднофамилна жилищна сградаКМКИ107/01.04.20
108ЗЛАТКО ПЕТКОВ ПОПОВ519.37ХІІ-45Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД108/01.04.20
109Заповед за допълване на РСж.р.Бадема717.155към РС 219/18 г.Радев-06 - ЕООД109/01.04.20
110Заповед за допълване на РСбул.България196734.291към РС 86/19 г.Кет Стройнадзор - ЕООД110/01.04.20
111ЕКРЕМ МЮМЮН АЛИ; ЗЕЙНЕП ХАЛИБРЯМ АЛИ; МЕТИН МЮМЮН АЛИул.Славянска51736.187VІІ-166Преустройство на супермаркет в обществена пералняРадев-06 - ЕООЗ111/02.04.20
112ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.ПловдивскаИзграждане на КНН за електро захранване на Промишлена сграда с идентификатор 77195.707.138.3 по КК на гр.Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в районаАгроводинвест ЕАД112/02.04.20
113ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.217Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН-заместващо съоръжение на ТП №169 - БРАТЯ МИЛАДИНОВИ в ПИ 77195.721.217 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД113/02.04.20
114КРИСТИН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ; ПЛАМЕНА ПЕТЕВА НАЛБАНТОВАул.Синчец1703.832LXІ-1032Плътна ограда114/03.04.20
115Заповед за фактическа грешкакъм рс 106/20 г.115/09.04.20
116Заповед за допълване на РСм.Туристическа хижа113.11към РС 263/19 г.Гарант 2000 - ООД116/09.04.20
117ПЕТЪР ЯНАКИЕВ МИТЕВс.СтойковоБеседка-четири броя и склад за градински инвентар-два броя117/09.04.20
118ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВКуба ІІ705.751Монтаж на фотоволтаична централа118/09.04.20
119НАДКА АНДРЕЕВА МУТАФЧИЕВАул.Кн.Борис І713.345ХІІІ-15Многофамилна жилищна сградаКМКИ119/09.04.20
120ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДИзнасяне меренето на границата на собственост /ИМГС/ на съществуващ потребител в ПИ 703.272 и външно електро захранване на два броя еднофамилна къщи в пи 703.274 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД120/09.04.20
121БУРТЕКС - ЕООДбул.Никола РадевПътна връзка за достъп до поземлен имот 77195.20.119 по КК на гр.ХасковоДжей Ви Ки Консулт - ООД121/10.04.20
122ДИМИТЪР ТОДОРОВ МИТЕВ; ИРИНА ИВАНОВА АРГИРОВА-МИТЕВА721.31ХІІІ-506Плътна ограда122/10.04.20
123ХАЛИЛ МЕХМЕД АХМЕДс.ВойводовоНавес123/10.04.20
124ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВм.Балакли305.1Склад за селскостопанска продукция и инвентар124/13.04.20
125ОГНЯН СТЕФАНОВ СТЕФОТОВ чрез баща му СТЕФАН ОГНЯНОВ ШОПОВс.ВойводовоХІV-10Двуетажна двуфамилна жилищна сградаЕкип-МГ - ООД125/13.04.20
126НЕДКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ; ДОРА ПЕТРОВА ЩАУФАРул.Велико Търново724.29Сградно-канализационно отклонение за захранване на ПИ 77195.724.28 по КК на гр.Хасковопрот. 5/20 г.126/13.04.20
127СИ енд СИ ТЕКСТАЙЛС - ООД752.179Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия127/13.04.20
128ЕСКОМ - ООДХасковоОптична кабелна мрежа гр.Хасково 2017 г.прот. 12/19 г.128/14.04.20
129Заповед за допълване на РСул.Чучулига21739.171ІІ-113към РС 373/18 г.ЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов129/15.04.20
130ЮЛИЯ ЕМИЛОВА ДЕЛЧЕВА; МАРИН ДИМОВ ДЕЛЧЕВул.Драгоман46735.115ІІ-534Пристройка към жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов130/15.04.20
131Заповед за допълване на РСж.р.Кенана704.503І-1045към рс 337/12 г.131/15.04.20
132АНГЕЛ БЛАГОЕВ АВРАМОВс.ГарвановоІ-46Пристройки №1 и №2 към съществуваща жилищна сградапрот. №5/20 г.132/21.04.20
133ДЕНИС СТОЯНОВ АНДРЕЕВул.Искра21729.68ІІ-68Реконструкция на съществуваща жилищна сграда с надстройка от два етажа и пристройкана три етажаКМКИ133/22.04.20
134Заповед за допълване на РСул.Г.Кирков6723.138І-306към РС 348/17 г.134/23.04.20
135БТК - ЕАДм.КаменецИзграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ за базова станция на Виваком РД2289А, местност КАМЕНЕЦ, гр.ХасковоСтонд-Ф - ЕООД135/23.04.20
136ЦЕКО МИЛКОВ ПАВЛОВж.р.Кенана113.198Водовземно съоръжение - тръбен кладенец136/27.04.20
137ИГНАТ СТОЯНОВ ИГНАТОВс.КонушПристройка на два етажа към съществуваща жилищна сградаГарант 2000 - ООД137/28.04.20
138Заповед за фактическа грешка330.7към РС 326/18 г.138/28.04.20
139ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Чепино и ул.АидаВъншно ел.захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.721.378 по КК на гр.Хасково, ул.Аида №8 и реконструкция на кабелна мрежа НН пред имотаАгроводинвест ЕАД139/30.04.20
140ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.Никола РадевИзграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СН и НН в ТКС по бул.Ник.РадевАгроводинвест ЕАД140/30.04.20
141РАДОМИР ДЕЛЧЕВ ХРИСТОЗОВул.Суха река13706.2261328Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов141/07.05.20
142ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.217Изместване на ТП 61 с кабели 20 кV и кални линии 1кV от имот 77195.724.65 по КК на гр.ХасковоСтройконсулт ООД142/07.05.20
143Заповед за допълване на РСул.Панорама737.407към РС 276/19 г.143/07.05.20
144НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ НИКОВс.КлокотницаІІ-17Лятна кухня144/08.05.20
145ОБЩИНА ХАСКОВОс.УзунджовоІV-472аИзпълнение на бетонов фундамент и поставяне върху него на антена от радиолокационна станция ХРИСТО145/08.05.20
146ХАЛИЛ МЕХМЕД АХМЕДс.ВойводовоІV-39Фотоволтаична централа - 5,00 кW146/11.05.20
147АМК-2002 - ООДИИЗ752.9VІІ-20Пристройка към съществуваща бензиностанция и вътрешно преустройство на обсулжващата сграда на бензиностнациятаСтройконсулт ООД147/13.05.20
148ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Каменец, м.Къс чешмаРеконструкция и ремонт на ел.мрежа НН в ж.р.Каменец, м.Къс чешмаАгроводинвест ЕАД148/14.05.20
149Заповед за допълване на РСбул.В.Левскикъм РС 370/18 г.149/14.05.20
150ОБЩИНА ХАСКОВОбул.България59723.262І-399Монтаж на съоръжение люлка-везна за деца с увреждания модел В-ИК-2С към детска площадка150/18.05.20
151Заповед за допълване на РСж.р.Кенана703.817І-1064към РС 58/19 г.151/18.05.20
152ЛАЙФ БИЛД - ЕООДул.Бр.Миладинови8721.63V-420Реконструкция, надсторйка и преустройство на тютюнев склад в многофамилна жилищна сграда с гаражиЕкип-МГ - ООД152/19.05.20
153Заповед за допълване на РСул.Република16728.53към РС 116/19 г.Стройконсулт ООД153/19.05.20
154ЦЕКО МИЛКОВ ПАВЛОВм.Туристическа хижа113.198Еднофамилна жилищна сградаРадев-06 - ЕООД154/19.05.20
155АТАНАС ЯНКОВ ЗАПРЯНОВул.Червена стена18720.361Преустройство на жилище в производствен цех за хранителни добавки-закваскиСтройконсулт ООД155/19.05.20
156*ЖЕЧО ПЕТРОВ ЖЕЧЕВ; *КРЕМЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА; *КОЛКА МИТЕВА ПЕТРОВАул.Одрин23712.6Преустройство на складове № 22; 23 и 24 от апартаменти № 22 /77195.712.6.1.55/; № 23 /77195.712.6.1.54/ и № 24 /77195.712.6.1.53/ в самостоятелно жилище с идентификатор 77195.712.6.1.64 по КК НА ГР.ХАСКОВО, ул.Одрин № 23Кет Стройнадзор - ЕООД156/19.05.20
157СЕЗГИН РАМАДАН БАЙРЯМул.Кричим729.216V-74Плътна ограда157/20.02.20
158ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.217Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СН и кабели НН за присъединяване на нови потребителиАгроводинвест ЕАД158/21.05.20
159МАРЧЕВА ТРЕЙДИНГ - ООДбул.В.Левски752.19V-15Преустройство на магазин за авточасти /№77195.752.190.1.1/ И СКЛАД /№77195.752.190.1.3/ в ресторант и спа-центърЕленов ООД159/21.05.20
160Заповед за допълване на РСж.р.Каменец749.417ХХVІ-1163към РС 205/19 г.Гарант 2000 - ООД160/21.05.20
161НЕДЯЛКО ИВАНОВ АНГЕЛОВс.МанастирVІІІ-8Плътна ограда161/28.05.20
162Заповед за поправка на фактическа грешкаул.Козлодуй6към заповед 153/20 г.; към РС 116/19 г.Гарант 2000 - ООД162/28.05.20
163ВАНЯ ТОШКОВА ДАВЧЕВА-КАВРЪКОВАул.д-р Георги Китов106702.481Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД163/29.05.20
164ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ТЕНЕВж.р.Кенана702.638ХХVІІІ-1025Жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД164/29.05.20
165Заповед за допълване на РСбул.България196734.304към РС 124/2017 г.Кет Стройнадзор - ЕООД165/29.05.20
166АТЧЕ АЛИОСМАН ЮЗЕИРж.р.Изгрев729.647ІІ-861Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов166/03.06.20
167Заповед за допълване на РСм.Казан топра186.47към РС 117/2019 г.Гарант 2000 - ООД167/03.06.20
168ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.КенанаИзграждане на кабелни линии средно напрежение и ниско напрежение с подмяна на съществуващ ТП с РУ 20/0,4 кVАгроводинвест ЕАД168/03.06.20
169КОЛЮ КИРЕВ КОЛЕВс.ВъгларовоХХVІІ-39Пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД169/03.06.20
170Заповед за допълване на РСж.р.Каменец744.13към РС 32/18 г.170/05.06.20
171ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД721.49Външно електрозахранване на гараж № 21 и идентификатор 77195.712.49.46 по КК на гр.Хасковопрот. № 6/20 г.171/05.06.20
172ТОНКА ГЕОРГИЕВА БЯЛКОВАул.Клокотница25715.151І-220Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов172/05.06.20
173ВМ+К ИНВЕНСТ - ЕООДс.НиколовоІІІ-43Преустройство на бивше общежитие в хотелКет Стройнадзор - ЕООД173/05.06.20
174КОЛЕВ АУТО М - ЕООДбул.Съединение70732.167Покривна фотоволтаична централа 30 кW174/05.06.20
1751. ЛАМБО ПЕТРОВ ЛАМБОВ; 2. ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА; 3. МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА ГЮРГАКОВАж.к.Орфей24б710.116І-649Пристройка и надстройка за тераси към многофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД175/10.06.20
176ХРИСТО СТЕФАНОВ МАРУКОВул.Дуган Хисар28735.154ХІV-538Преустройство на складови помещения в жилищеКет Стройнадзор - ЕООД176/10.06.20
177ЕЛЕКТРОМАТ-КОРДОВ - ЕООДул.Ген.Колев12711.132Преустройство на офис в жилищеГарант 2000 - ООД177/11.06.20
1781. НАДЯ ПАСКАЛЕВА КАРАГЬОЗОВА; 2. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГОГОВА; 3. НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВАул.Отец Паисий23-25723.243Преустройство на игрална зала в магазин за промишлени стоки - А1 магазин Отец ПаисийГарант 2000 - ООД178/11.06.20
179НЕВИН БАЙРАМ ШАКИР; ТУНАЙ МЮМЮН ШАКИРж.р.Кенана703.356ХХVІ-1070Двуетажна еднофамилна жилищна сградаЕкип-МГ - ООД179/11.06.20
180АЛИЕ АЛИ ХАБИБм.Дерекьой топра128.46Еднофамилна жилищна сградаРадев-06 - ЕООД180/11.06.20
181ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДИИЗ752.110; 752.119Изграждане на кабелна мрежа НН за приъединяване на нови потребители в Източна индустриална зонаАгроводинвест ЕАД181/16.06.20
182ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.св.св.Кирил и МетодийИзграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 137 КАРЛОВОАгроводинвест ЕАД182/16.06.20
183ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Цар Асен ІІИзграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 88 ИВАН АСЕНАгроводинвест ЕАД183/16.06.20
184Заповед за допълване на РСул.Бачо Киро22-14към РС 185/10 г.КМКИ184/16.06.20
185Заповед за допълване на РСпл.Свобода7724.198към РС 244/13 г.185/17.06.20
186СЕМА ЗЕНУЛА САДУЛАж.р.Изгрев729.661ХІІ-807Ограда186/17.06.20
187СИДИКА ЮСЕИН КЪРМАЗИ; ЕНЧО ХАРИЗАНОВ АРАБЧЕВул.Санкт Петербург1726.181ХХІ-63Присторйка и надстройка към еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт ООД187/17.06.20
188ИЗАБЕЛА МИЛКОВА ЛЕ ПАРФЮМСИЗ707.141ХV-8Преустройство на цех за разфасовка и пакетаж на козметични продукти в предприятие за производство и пакатаж на парфюмерийни и козметични продуктиГарант 2000 - ООД188/18.06.20
189ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА713.95ХІІ-23Лятна кухня189/18.06.20
190ДЖЕЗМИ РАСИМ НАИМул.Македония6722.111ІІІ-521Многофамилна жилищна сградаКМКИ190/18.06.20
191МИРОСЛАВ ДИМОВ МАВРОВ; ПЕТЯ ИВАНОВА МАВРОВАж.р.Кенана702.513Навес - слънцезащитно съоръжение, лятна кухня и навес - склад за инвентар191/24.06.20
192ПЕТЪР ЯНАКИЕВ МИТЕВс.СтойковоVІ-12Дървен навес за инвентар192/24.06.20
193ЗКПУ ДРУЖБАкв.Болярово541.3Ограда с плътна част до 2.20 м.193/24.06.20
194БЕЛТРАНС ЕООДм.Увата208.5Складова база и офисиЕленов ООД194/24.06.20
195АРМАТРОН - ООДм.Дерекьой топра20.117Склад за строителни материали с шоурум и санитарно-битови помещенияДжей Ви Ки Консулт - ООД195/24.06.20
196САШО РАЙНОВ ИВАНОВул.Оборище715.406875Основен ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сградаГарант 2000 - ООД196/24.06.20
197Заповед за допълване на РС711.7към РС 50/13 г.Кет Стройнадзор - ЕООД197/24.06.20
198МОНИ МЕС - ЕООДс.Клокотница10006Дезинфекционна порта за входящи превозни средства198/25.06.20
199НАПОИТЕЛНИ СЕСТЕМИ - ЕАДс.Войводово; с.Тракиец; с.Конуш и гр.ХасковоРеконструкция на необлицовани участъци от магистрален канал М-1 от напоителна система ТРАКИЕЦ и рехабилитация на водовземни съоръжения, НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ЕАД, клон ХасковоКантракшън супервижън сървисис-ЕООД199/26.06.20
200ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ716.328І-630аПреустройство на снек бар в работилница за мотоциклетиГарант 2000 - ООД200/29.06.20
201ВОЛГОР - ЕООДм.Балакли10.6Пристройка към съществуващ складКет Стройнадзор - ЕООД201/29.06.20
202Заповед за допълване на РСул.Аида8721.378V-756към РС 200/19 г.Еленов ООД202/29.06.20
203ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Кенана702.421Кабелно отклонение от въздушна линия НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.702.421 по КК на гр.Хасково и развитие на ел.разпределителната мрежа в районаАгроводинвест ЕАД203/29.06.20
204КОСТАДИН АНГЕЛОВ КАЛИНЧЕВ; МАРИЯНАДИМИТРОВА ДИМИТРОВАм.Казан топра185.54Ограда204/01.07.20
205МАРИНЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА; ИВАН ВАНЧЕВНИКОЛОВж.р. Куба706.182ХІІ-1329Присторйка и надстройка с един етаж на съществуваща жилищна сградаЕленов ООД205/01.07.20
206АВТОГАРА-ХАСКОВО - ЕООДбул.Съединение45711.227І-365Пристройки, реконструкция и преустройство на сграда за обществено обслужване и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия до 30 кWРадев-06 - ЕООД206/02.07.20
207КАДИРШЕН ИБРЯМ ЯШАРж.р.Изгрев729.647ІІ-861Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов207/02.07.20
208Заповед за допълване на РСс.НиколовоІХ-9към РС 17/20 г.Джей Ви Ки Консулт - ООД208/03.07.20
209Заповед за допълване на РСс.ВъгларовоХ-21към РС 108/18 г.Радев-06 - ЕООД209/06.07.20
210НЕФИЕ НАИМ АЛИул.Болярово60518.22VІІ-36Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД210/06.07.20
211ВЕЛЧО АНГЕЛОВ ХРИСТОВс.БряговоVІ-32Лятна кухня211/07.07.20
212РЕНГЮЛ РАМАДАН ИСОВ; СЕВТИН ШАБАНАЛИ ИСАж.р.Каветец750.4ХХ-1203Цех за заготовка на метални изделияКМКИ212/07.07.20
213МЮМЮН НЕДЖАТОВ РАМАДАНОВж.р.Кенана704.596Жилищна сградаКМКИ213/07.07.20
214РУМЕН СТАНИМИРОВ АТАНАСОВс.СтамболийскиЕднофамилна жилищна сградаКМКИ214/09.07.20
215ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА-НИШЕВАж.р.Кенана703.285ХVІІІ-1067Ограда215/10.07.20
216Заповед за допълване на РСул.Хаджи Димитър2723.139към РС 46/20 г.216/10.07.20
2171. АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА; 2. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; 3.КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА; 4. МИЛЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВ; 5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИЛИЕВул.Македония9-А103.1Преустройство на подпокривно пространство в два броя жилищаКМКИ217/10.07.20
218ГЮНАЙ ДАУД МУСТАФАж.р.Кенана704.228ХVІІ-1051Еднофамилна жилищна сградаКМКИ218/13.07.20
219ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДИИЗ19Реконструкция на кабелна мрежа СрН и НН с изграждане на РУ 20/0.4 кV заместващо съоръжение на ТП №378 "Вторични суровини"Агроводинвест ЕАД219/13.07.20
220РУСКО ЯНЕВ РУСКОВИИЗ752.36ГаражКет Стройнадзор - ЕООД220/13.07.20
221ЕС-БИ ИНВЕСТ 777 - ООДж.р.Каменец749.9Еднофамилна жилищна сграда с работилница за метални изделия и стругарски услуги44021221/13.07.20
222ЕЛЕНА КИРИЛОВА КИРИЛОВАм.Увата208.23Навес - лека постройка за отоплителни материали и инвентар222/17.07.20
223ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВс.ПодкрепаХVІІІ-15Навеси и беседка223/17.07.20
224МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВАс.СтамболийскиІІІ-44Еднофамилна жилищна сграда на два етажаРадев-06 - ЕООД224/17.07.20
225ИДА 2006 - ЕООДс.КозлецХІХ-9Преустройство на жилищна сграда в шивашко ателие и едноетажна пристройкаКет Стройнадзор - ЕООД225/17.07.20
226САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАНбул.България44718.192ІІІ-445Реконструкция на покрив на жилищна и търговска сгради с идентификатори 77192.718.192.1 и 77192.718.192.3Гарант 2000 - ООД226/17.07.20
227АНТОН ДИМИТРОВ БОРИСОВж.р.Каменец746.538Склад за пекетирани зърнени храни за животниДжей Ви Ки Консулт - ООД227/17.07.20
228АСЕН СТОЯНОВ УЗУНОВж.р.Каменец746.535Гараж със склад за сондьорски изделия/инвентарДжей Ви Ки Консулт - ООД228/17.07.20
229КАТЯ БОРИСОВА КОРДОВАул.Пролет9737.303ХІV-88Ограда229/17.07.20
230ДАНИЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВж.р.Кенана702.171ХХХІ-1030Еднофамилна жилищна сграда с гаражКМКИ230/20.07.20
231ТЯНКА ТОДЕВА ДЯКОВАул.Хр.Ботев20721.178VІ-410Лятна кухня231/22.07.20
232МИЛЕН КОЛЕВ ИВАНОВул.Станчо Кожухаров4519.293ХІV-26Реконструкция на жилищна сграда и пристройкана едни етажКМКИ232/22.07.20
233ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВм.Казан топра185.59Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт ООД233/23.07.20
234АНТОН ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВж.р.Кенана702.362Изграждане на уличен водопроводГарант 2000 - ООД234/27.07.20
235ПРО АГРО 2000 - ООДс.Войводово252008Силози - 6 брояЕленов ООД235/27.07.20
236КРАСИМИР ЖЕКОВ ТОДОРОВул.Пловдивска705.436Сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонениепрот. № 10/20 г.236/28.07.20
237Заповед за допълване на РСж.к.Орфей709.38към РС 21/20 г.Интерконсулт-ЕООД237/28.07.20
238ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВул.Нов живот2734.135VІ-184Преустройство на таван в две жилищаВИБ Консулт 2016-ЕООД238/28.07.20
239РЕЛИГИОЗНА ИНСТИТУЦИЯ МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕс.ВъгларовоVІІ-29Молитвен домМега Про Консулт - ООД239/28.07.20
240Заповед за допълване на РСул.Срудуц1519.151към РС 61/18 г.Мега Про Консулт - ООД240/29.07.20
241ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ -ООДул.Бузлуджа8735.158ІV-538Многофамилна жилищна сградаЕленов ООД241/29.07.20
242ШИРИН АДЕМ БАЙРАМ; ТАНЕР ИСМАИЛ БАЙРАМул.Тракийска низина5740.176ХІІ-120Плътна ограда242/03.08.20
243ДРАГОМИР ЕНЕВ КОЛЕВ; МАРИАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВ; ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОШЕВж.р.Кенана702.420; 702.421Водопроводно отклонение за ПИ 77195.702.420 и ПИ 77195.702.421 по КК на гр.ХасковоРадев-06 - ЕООД243/03.08.20
244ДРАГОМИР ЕНЕВ КОЛЕВ; МАРИАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВж.р.Кенана702.420; 702.421Сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.702.421 по КК на гр.ХасковоРадев-06 - ЕООД244/03.08.20
245ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОШЕВж.р.Кенана702.420; 702.470Сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.702.420 по КК на гр.ХасковоРадев-06 - ЕООД245/03.08.20
246ЕРГЮН НЕДЖЕБ НЕДЖЕБ740.258І-121Многофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД246/03.08.20
247ЕНГА 1 - ЕООДул.Константин Величков и ул.Граф Игнатиев721.452Промяна предназначението на търговски обект в кафе-аперитивпрот. 11/20 г.247/03.08.20
248ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ТОДЕВж.р.Кенана701.3831021Гараж за два автомобилаЕленов ООД248/03.08.20
249ХИП КОМЕРС 1 - ЕООДс.МалевоІІІ-67Млекопреработвателно предприятие /мандра/Джей Ви Ки Консулт - ООД249/04.08.20
250СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВАс.МанастирХІІ-9Ограва250/05.08.20
251ПЕТЪР А ЯНАКИЕВ МИТЕВс.СтойковоVІ-12Дървен склад за инвентар251/07.08.20
252АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ; КЕРА ДИМИТРОВА АТАНАСОВАул.Видин12703.28ІІІ-203Навес252/12.08.20
253МЕХМЕД МЮМЮН МЕХМЕДул.Цариброд5716.23VІІІ-781Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД253/12.08.20
254СИЙКА БАНЕВА ИВАНОВАж.р.Кенана702.286ХХІХЕднофамилна жилищна сградаЕленов ООД254/12.08.20
255МИТКО ЗАПРЯНОВ АНГОВул.Болярска8518.187Х-7Навес за МПС255/13.08.20
256ДИМО НИКОЛОВ ДИМОВул.Васил Априлов4518.28І-3Навес за паркиране и лятна кухня256/13.08.20
257ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ; ВЛАДИЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ШЕВРОВпл.Общински3723.304І-549Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търогвски обектСтройконсулт ООД257/18.08.20
258Заповед за допълване на РСж.р.Кенана702.505към РС 188/19 г.Радев-06 - ЕООД258/18.08.20
259САБРИ ИЛЯЗ АХМЕД; МАРИФЕ ИСМАИЛ АХМЕДул.Каменна19718.238VІ-448Реконструкция на жилищнаа сградаКет Стройнадзор - ЕООД259/20.08.20
260Заповед за допълване на РСул.Ген.Радецки25към РС 240/19 г.Билд Инвест ООД260/20.08.20
261ОБЩИНА ХАСКОВО725.7ІІІ-80Фотоволтаична централа до 30 кW за собствени нужди261/24.08.20
262ЕЛЕКТОЗАПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАДИзграждане на кабелна линия НН за приъединяване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД262/01.09.20
263ЗЛАТКА РУСЕВА РУСЕВАул.Буките8704.277ХХVІ-1053Плътна ограда263/01.09.20
264РОСЕН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВул.Перуника10704.276ХХVІІ-1053Плътна ограда264/01.09.20
265ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД738.429Външно електрозахранване на сграда за КОО - магазин за промишлени стоки, офиси и кафене в ПИ 77195.738.429 по КК на гр.Хасковопрот.12/20 г.265/03.09.20
266ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ВРИГАЗОВм.Казан топра186.91Плътна ограда266/03.09.20
267ПЛАМЕН НЕДКОВ КАРАЯНЕВж.р.Каменец744.311ХХХІІІ-1200Два броя навеси за паркиране на МПСМега Про Консулт - ООД267/03.09.20
268ДЕС-АУТО 96 - ООДж.р.Каменец750.155Склад за авточастиКет Стройнадзор - ЕООД268/03.09.20
269Заповед за допълване на РСул.Асенова крепост3713.112ІІІ-22към РС 95/20 г.269/03.09.20
270- ТОНКА ДЕЛЧЕВА ГОГОВА; - КРАСИМИРА НЕДЯЛКОВА КИРИЛОВА-ГОГОВА; - ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ КИРИЛОВс.КонушІ-59Монтаж на фотоволтаична центра - 30 кW270/03.09.20
271ПЕНКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВул.Жасмин57Навес за автомобил271/08.09.20
272ЕТ ВЕСА 90 - ДАНИЕЛ СТОЯНОВул.Пловдивска707.136ІІ-5Склад за камък и каменни изделияГарант 2000 - ООД272/08.09.20
273САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАНбул.България718.192Сградно канализационно отклонение за ПИ 718.192 по КК на гр.Хасковопрот. 12/20 г.273/14.09.20
274ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ709.138ХІV-633Лятна кухня274/14.09.20
275ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВм.Казан топра186.9Оградапрот.13/20 г.275/14.09.20
276Заповед за допълване на РСс.Тракиецкъм РС 15/20 г.Джей Ви Ки Консулт - ООД276/14.09.20
277АРМАТРОН - ООДм.Дерекьой топра20.117Склад за строителни материалиДжей Ви Ки Консулт - ООД277/15.09.20
278ДИЯН БОЯНОВ УЗУНОВ; МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВс.КлокотницаСклад за инвентар278/15.09.20
279ГЕОРГИ АТАНАСОВ ФОТЕВул.Първи май2711.36Преустройство на гараж в книжарницаГарант 2000 - ООД279/15.09.20
280ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Съединение82732.54V-7Захранващо кабелно трасе /площадково/ на тролейбусно дапоРадев-06 - ЕООД280/15.09.20
281МИЛЕН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВул.Болярска17518.291; 518.290ХХІV и ХХV, кв.43Ограда281/17.09.20
282НАР - ООДбул.Съединение731.305ХVІІІ-6Монтаж на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 30 кW282/21.09.20
283СЮЛЕЙМАН САЛИМ АДЕМ; БЕЛГИН ЮКСЕЛ АДЕМул.Плиска6718.167VІ-443Гараж за два автомобила и навес - слънцезащитно съоръжениеКет Стройнадзор - ЕООД283/21.09.20
284ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВс.МанастирІІІ-10Навес и беседка284/24.09.20
285ИВАНА НАСКОВА ВАНЧЕВАс.КнижовникХІХ-5Постройка със селскостопанско предназначение285/24.09.20
286ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАД718.7Външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.718.7 по КК на гр.Хасковопрот. 12/20 г.286/24.09.20
287МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОул.Видин14703.367ІV-203Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребиност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 /осем/ места - ЦСЗГДУППМГЛайф Енержи - ООД287/25.09.20
288НЕВИН ФАИК ЕМИНул.Будапеща1726.121ХХІ-62Двуетажна жилищна сграда, магазин и фризьорски салонКет Стройнадзор - ЕООД288/28.09.20
289ГЮЛТЕН МУСТАФА ТАФИРм.Орфей708.472Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД289/28.09.20
290ВИП ЦЕНТЪР ХАСКОВО - ЕООДул.Панорама719.372ХХ-473Фотоволтаична централа до 30 кW290/28.09.20
291ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВкв.Розова долина706.536ХХVІ-250аЕднофамилна жилищна сградаКМКИ291/29.09.20
292ЗИНКА ЮЛИЯНОВА СИМЕОНОВА729.96; 729.289; 729.291Сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонениепрот. 12/20 г.292/29.09.20
293ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАДс.УзунджовоРеконструкция на кабелна линия НН и монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ от ТП №7, с.УзунджовоАгроводинвест ЕАД293/29.09.20
294ИВАН АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВул.Лилия14703.614ХV-1066Гараж за два автомобилаДжей Ви Ки Консулт - ООД294/30.09.20
295Заповед за допълване на РСул.БадемаVІІ-849към РС 40/20 г.295/30.09.20
296ГЮНЕР ЗИНАЛ АРИФбул.България34718.318ІХ-444ГаражЕленов ООД296/01.10.20
297ЦВЕТАНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВАм.Казан топра737.64Изместване на съществуващ водопровод ф 200ЕКет Стройнадзор - ЕООД297/01.10.20
298СТОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА ЙОВЧЕВА ИВАНОВАм.Кемера556.47АвтосервизЕленов ООД298/05.10.20
299ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ТОДЕВАс.КлокотницаХV-1Еднофамилна жилищна сграда на два етажаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов299/05.10.20
300СТЕФАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВс.КоренІV-32Еднофамилна жилищна сградаВИБ Консулт 2016-ЕООД300/05.10.20
301ЕКО ТРАФИК - ЕООДс.УзунджовоІХ-90ГаражВИБ Консулт 2016-ЕООД301/05.10.20
302ИВАН ДАМЯНОВ МЕРДЖАНОВ; ГИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВАм.Казан топра185.65Еднофамилна жилищна сграда с гаражДжей Ви Ки Консулт - ООД302/07.10.20
303ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЪРВАНОВс.КонушVІІІ-54Работилница за производство и продажба на закускиЕленов ООД303/07.10.20
304РАМАДАН САФЕТ ТАСИМм.Дерекьой топра128.107Еднофамилна жилищна сградаКМКИ304/07.10.20
305ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВм.Казан топра186.9Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД305/08.10.20
306ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ВРИГАЗОВм.Казан топра186.91Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД306/08.10.20
307МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕул.Тракия43719.272VІІІ-452Пристройка - навес към съществуваща сградаПрот. № 7/20 г.307/08.10.20
308ОБЩИНА ХАСКОВОбул.ОсвобождениеРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково по бул.Освобождение, от бул.Илинден до ул.МакедонияРадев-06 - ЕООД308/08.10.20
309ИВАН ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВс.КнижовникІV-10Фотоволтаична централа ФЕЦ ИВАН ДАМЯНОВ - 30 кW309/09.10.20
310АНКА БОЯНОВА УЗУНОВАс.КнижовникХІV-38Фотоволтаична електрическа централа 297 КНИЖОВНИК - 26,600 кWр310/09.10.20
311ЦЪРКОВНО НАСТЯТЕЛСТВО ХРАМ СВЕТИ ГЕОРГИул.Драгоман66735.248ІІІ-541Реконструкция на камбанария и изгражданена вътрешни стълби до камбанарияв храм св.ГеоргиКет Стройнадзор - ЕООД311/13.10.20
312СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАДГазоснабдяване на община ХасковоИвест-99 - ООД312/14.10.20
313Заповед за допълване на РС712.215І-310към РС 146/2006 г.313/15.10.20
314ЗАРКО АЛЕКСАНДРОВ КУТЕТОРОВж.р.Каменец748.205ХХХІХ-1128Фотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кWФотоволтаична централа до 30 кW314/23.10.20
315ОБЩИНА ХАСКОВОул.Видин1703.277ІІ-203Газификация на котелно помещение ТТ 20/03.00.00 на ОУ Любен КаравеловРадев-06 - ЕООД315/23.10.20
316ЧОЛАКОВ - ЕООДж.р.Каменец743.438Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW316/23.10.20
317ОБЩИНА ХАСКОВО; изпълнител: АНГЕЛ РУСЕВ ХРИСТОЗОВс.КонушПлътна ограда317/26.10.20
318МЮРФЕТ РАШИД АЛТЪПАРМАК; БЕЛГИН АВНИ АЛТЪПАРМАКж.р.Кенана704.654ХІХ-1056Двуетажна еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД318/26.10.20
319ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Съединение49725.7ІІІ-80Изграждане на външен асансьор и подобряване на входно простраство в общинска сграда - СБАЛО ХасковоРадев-06 - ЕООД319/26.10.20
320АСО 74 - ЕООДСИЗ707.138ХІІ-8Подпорна стенаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов320/27.10.20
321СЕВИЛДЖАН ХАЛИЛ ИСМАИЛм.Дерекьой топра127.74Еднофамилна жилищна сграда на два етажаКет Стройнадзор - ЕООД321/28.10.20
322ЕМА АЛИПИЕВА ИСАЕВА; СЕВИНЧ АЛИ ИСПЕКТЕРул.Мих.Герджиков17741.215ХV-142Многофамилна жилищна сграда с гаражиЕленов ООД322/28.10.20
323ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАДул.Зеленика704.656Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.704.656 по КК на гр.Хасковопрот. № 14/20 г.323/28.10.20
324ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАДж.р.Кенана704.421Изграждане на кабелна линия за присъединяване нови потребители по ул.Чинар, ж.р.Кенана, гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД324/28.10.20
325ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДул.Драгоман82-86734.106І-175Приемно-предавателна станция № 6180Фастай - ЕООД325/28.10.20
326ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАД721.172; 721.173Външно електрозахранване на Гараж № 3 с идентификатор 77195.721.173.5 по КК на гр.Хасковопрот. № 14/20 г.326/28.10.20
327ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАНЧЕВс.ВъгларовоХ-38Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД327/28.10.20
328ЮМЕГЮЛ АПТИ ШАБАН; РАШИД БЕКИР ШАБАНж.р.Кенана704.655ХІХ-1056Двуетажна еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД328/28.10.20
329ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВул.Банска39716.328І-630аДва броя навеси за МПС329/02.11.20
330Заповед за допълване на РСул.Балатон3738.82ІІІ-623към РС 283/06 г.ЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов330/02.11.20
331ЕН ДЖИ ЕН - ООДж.р.Каменец744.267Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW331/03.11.20
332АНТОНИЯ ГИНЕВА ЮРУКОВАж.р.Каменец746.242Х-1110Плътна ограда332/03.11.20
333ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАД721.283Кабелна линия 1кV за електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 77195.721.283 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД333/03.11.20
334ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИНЕ ЮГ - ЕАД710.187Външно електрозахранване на Автомивка в пи 710.203 по КК на гр.Хасковопрот. 15/20 г.334/03.11.20
335КЕТИ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА-ДИНЕВА; ПЕТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВбул.България104721.54ІV-420Жилищна сграда с магазиниЕленов ООД335/03.11.20
336ДЖЕНАН САЛИ ЮСЕИНул.Младежка729.2ХХХVІ-836Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД336/03.11.20
337ИВАН МАРИНОВ ДИМИТРОВм.Казан топра185.59Ограда337/04.11.20
338КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ715.267Преустройство на таван в жилищеСтройконсулт ООД338/04.11.20
339Заповед за допълване на РСкъм РС 98/07 г.339/04.11.20
340Заповед за фактическа грешкакъм РС 315/20 г.340/04.11.20
341Заповед за допълване на РСбул.България14718.118ІV-438към РС 164/19 г.341/05.11.20
342ПЕТЪР ПЕТКОВ ЖЕЧЕВж.р.Кенана701.532ХХХVІІІ-1010Плътна ограда342/05.11.20
343МАРИЯ ПЕЙЧЕВА ТОНЧЕВА; БОЙКО ПЕЙЧЕВ ТОНЧЕВ; ЖИВКО ПЕЙЧЕВ ТОНЧЕВж.р.Кенана701.447V-1020Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД343/06.11.20
344КАВЕЛ ИНВЕСТ - ООДбул.Съединение731.308ІХ-2Монтаж на фотоволтаична централа344/09.11.20
345ФУРАЖЕН ЦЕХ МАЛЕВО - ООДс.МалевоІІ-69Складова база за зърнени културиИвест-99 - ООД345/09.11.20
346ФИЛИЗ САЛИ ШАИБ429.126VІІ-884Еднофамилна жилищна сграда с търговски обектиГарант 2000 - ООД346/10.11.20
347МЛАДЕН МИЛЧЕВ САНЕВж.р.Каменец747.67ХV-1114Еднофамилна жилищна сграда с мансардаРоси Ро - ЕООД347/12.11.20
348Заповед за допълване на РС724.24към РС 790/95 г.Стройкомерс - ЕООД348/12.11.20
349*ВЛАСИСЛАВ МИХАЙЛОВ ИНДЖОВ; *МИХАИЛ ВИДЕВ ИНДЖОВ; *ТОНИКА ИВАНОВА ИНДЖОВА; *ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ ИНДЖОВ; *МИРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВ КЪНЧЕВ; *КРИСТИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВАж.р.Кенана109.29ХІІІ-1075Ограда349/12.11.20
350РОСАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВАбул.Илинден99734.255ІХ-182Преустройство на гараж в магазин за плодове и зеленчуциЕленов ООД350/12.11.20
351САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАНбул.България44718.192ІІІ-445АвтомивкаГарант 2000 - ООД351/12.11.20
352Заповед за допълване на РСж.р.Куба І706.226към РС 141/20 г.ЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов352/12.11.20
353Заповед за допълване на РСж.р.Куба І706.44ХХХІ-1314към РС 309/17 г.Джей Ви Ки Консулт - ООД353/16.11.20
354ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ст.СтамболовРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково по ул.Стефан Стамболов, от ул.Бобов дол до ул.МургашРадев-06 - ЕООД354/17.11.20
355ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ШЕКЕРОВул.Ветрен8736.132Преустройство на светло складово помещение в боксониераКет Стройнадзор - ЕООД355/18.11.20
356*ТОДОР ЯНЧЕВ ЯНЕВ; *ИВАН ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ; *РАДИНА МАРИНОВА МАРТИНОВА; *ЙОНА ИВАНОВА КАМБУРОВА-МИЛЕВАул.Градинска716.253І-786Четири броя гаражиДжей Ви Ки Консулт - ООД356/18.11.20
357ЕКО ТРАФИК - ЕООДс.БряговоVІ-29Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW на терен357/18.11.20
358*БАХТИШАН МЕХМЕД РАШИД; *НУСИН БЕЙСИМ РАШИДс.КозлецХІІ-5Плътна ограда358/19.11.20
359РОЗА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВАс.СтамболийскиХVІ-16Плътна ограда359/19.11.20
360ИРИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВАул.Васил Петлешков5519.185ІХ-16Пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сградапрот. 15/20 г.360/19.11.20
361ОБЩИНА ХАСКОВОс.Гарваново14550.305.521Втора клетка за отпадъци в регионален център за третиране на неопасни отпадъци /инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзорГарант 2000 - ООД361/20.11.20
362МЕСУТ АЛИ КАДИРс.КозлецХХІ-9Магазин и склад за железария и строителни материалиРадев-06 - ЕООД362/20.11.20
363СТАНИМИРА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВул.Кавказ5713.45Х-24Пристройка към съществуваща жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД363/23.11.20
364МИШЕЛ ЕЙМАНН - ЕООДс.Тракиец72953.1.19Навес за инвентар364/23.11.20
365МИЛЕН НАСКОВ ДИМИТРОВж.к.Орфей710.14Преустройство на два гаража в магазин за музикални инстументиГарант 2000 - ООД365/25.11.20
366БИОТЕРМ - ЕООДж.р.Кенана504.7Преустройство на склад в магазин за хранителни стоки и топла точкаДжей Ви Ки Консулт - ООД366/25.11.20
367ХАШИМ МЮМЮН АХМЕДул.Брод716.397Дървен навес367/27.11.20
368СЮЛЕЙМАН СМАИЛ СЮЛЕЙМАНс.СтамболийскиІ-35Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД368/30.11.20
369Заповед за допълване на РСул.Тимок22713.283към РС 197/18 г.369/04.12.20
370Заповед за допълване на РС375.307към РС 252/15 г.370/04.12.20
371ЕСКОМ - ООДХасковоОптична кабелна мрежа гр.Хасково 2019 г.прот. 7/20 г.371/07.12.20
372ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ТЕКЕЛИЕВул.Фрезия170702.206Лятна кухня372/07.12.20
373ОБЩИНА ХАСКОВОул.Георги Кирков713.356ХХІ-24Монтаж на детски съоръжения373/07.12.20
374ОБЩИНА ХАСКОВОул.Буря2734.43І-178Монтаж на детски съоръжения374/07.12.21
375ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ком2710.139І-611Монтаж на детски съоръжения375/07.12.22
376ОБЩИНА ХАСКОВО716.253І-786Монтаж на детски съоръжения376/07.12.23
377ОБЩИНА ХАСКОВОул.Комм/у бл.4 и бл.6710.155І-611Монтаж на детски съоръжения377/07.12.24
378ОБЩИНА ХАСКОВОул.Червена стена17719.37V-473Монтаж на детски съоръжения378/07.12.25
379ОБЩИНА ХАСКОВОул.Панорама719.344471аМонтаж на детски съоръжения379/07.12.26
380ОБЩИНА ХАСКОВОж.к.Бадема22717.42І-627Монтаж на детски съоръжения380/07.12.27
381Заповед за допълване на РСбул.България196734.296ІХ-178акъм РС 124/2017 г.381/08.12.20
382СЕМО СЕРГЕЕВ СЕМОВул.Нешо БрайковИзграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за жилищна сграда в ПИ 726.26 по КК на гр.Хасковопрот. 16/20 г.382/08.12.20
383МИЛЕН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВул.БолярскаИзграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за жилищна сграда в ПИ 518.291 по КК на гр.Хасковопрот. 16/20 г.383/08.12.20
384ЮСУФ МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ; ТЕЗГЮЛ НЕЖДИ МЕХМЕДАЛИул.Свети Харалампий8518.359ХХІV-34Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД384/08.12.20
385ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВбул.България718.8V-457Преустройство на офис в жилищепрот.16/20 г.385/09.12.20
386Заповед за допълване на РСм.Казан топра185.59към РС 233/20 г.Стройконсулт ООД386/09.12.20
387МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - ХАСКОВОс.СтамболийскиХV-142Търговски обект към молитвен домКет Стройнадзор - ЕООД387/09.12.20
388ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ КОСТАДИНОВж.р.Кенана702.532VІ-1033Плътна ограда388/14.12.20
389ДОБРИ ДИМОВ ВЪЛЧЕВс.ВъгларовоХІV-240, кв.14Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW389/14.12.20
390ТОДОР ДЕЛЧЕВ ХРИСТОВул.д-р Георги Китов186702.226Еднофамилна жилищна сградаЕленов ООД390/14.12.20
391БИОТЕРМ - ЕООДпарк Кенана504.70; 504.75; 504.76Сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонение за търговски обектпрот. 16/20 г.391/14.12.20
392СЕМО СЕРГЕЕВ СЕМОВул.Калето727.343Сградно водопроводно отклонение за гараж с идентификатор 77195.429.131.2 по ККпрот. 16/20 г.392/15.12.20
393ОБЩИНА ХАСКОВОул.Добруджа59721.345І-491Газификация на котелно помещение ТТ 20/04.00.00 ЗОРНИЦА - сграда НЕЗАБРАВКАРадев-06 ЕООД393/16.12.20
394СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАДХасковоГазоснабдяване на община ХасковоИвест-99 - ООД394/17.12.20
395ХРИСТО КИРИЛОВ КОЛЕВж.р.Изгрев730.687ХІ-827Лятна кухня395/18.12.20
396ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ-СОФИЯбул.България144722.205ІІ-507Газифициране на котелна инсталация в сградата на съдебна палата-ХасковоЕкип-МГ - ООД396/18.12.20
397ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Васил Левски710.185ІІІ-788Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ ІІІ, кв.788 по плана на гр.ХасковоРадев-06 ЕООД397/22.12.20
398Заповед за допълване на РСм.Кемера515.31към РС 29/18 г.389/29.12.20
399ТУНДЖАЙ АВНИ КОРДЖОЛУс.Войводовокв.15Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сградаСтройконсулт ООД399/29.12.20
400ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВж.р.Куба706.46ХХХVІІ-1314Склад за промишлени стокиСтройнадзор ЕООД400/29.12.20
401ОБЩИНА ХАСКОВОул.Съгласие728.147ІІ-798Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр.ХасковоРадев-06 ЕООД401/30.12.20
402Заповед за допълване на РСж.р.Изгрев729.647ІІ-861към РС 166/20 г.Кет Стройнадзор - ЕООД402/30.12.20
403НЕЛЯЛКО ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВул.Копривка1703.426ХІ-1066Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов1/07.01.21
404АКВА 3 - ООДбул.Съединение70732.369Сграда със смесено предназначение-заведение за хранене и складое за промишлени стокиРадев 06 - ЕООД2/07.01.21
405НОЛЕВ - ЕООДкв.Болярово, ул.Шипка2518.4Фотоволтаична централа 30 кWр3/07.01.21
406НОЛЕВ - ЕООДкв.Болярово,ул.Индже войвода10518.7Фотоволтаична централа 30 кWр4/07.01.21
407ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ - ЕАДбул.Съединение79337.55Фотоволтаична централа 29,7 кWр5/07.01.21
408АГРОИНВЕСТ-94 - ООДбул.Съединение64732.131Фотоволтаична централа 29,7 кWр6/08.01.21
409СТЕФКА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВАс.КонушЕднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт . ООД7/08.01.21
410АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА - наемател: ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ-ЕАДбул.Освобождение12722.116ІІІ-445Смяна предназначението на магазин за промишлени стоки в офис на ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ-ЕАДГаранат 2000 - ООД8/11.01.21
411БТК - ЕАДкв.БоляровоИзграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа /КЕСМ/ за базова станция на ВИВАКОМ PD2329, ул.Индже войводаСтанд-Ф - ЕООД9/11.01.21
412ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД714.62; 714.39Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 714.306 по КК на гр.Хасковопрот. 16/20 г.10/12.01.21
413ПЕТЪР ПЕТКОВ ЖЕЧЕВж.р.Кенана701.532ХХХVІІІ-1010Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД11/12.01.21
414ТИК 20 - ООДс.ЕленаХ-82Монтаж на фотоволтаична електрическа централа - 30 кWр12/13.01.21
415ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Балакли10.21Външно електазаранване на Склад за селскостопанска продукция и инвентар в ПИ 305.1 по КК на гр.Хасковопрот. 15/20 г.13/15.01.21
416АНЕЛИЯ НЕШЕВА АЛЕКСАНДРОВА429.84І-797Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД14/15.01.21
417ОБЩИНА ХАСКОВОс.КлокотницаІІ-1615/19.01.21
418ОБЩИНА ХАСКОВОс.ГарвановоІ-39Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкустено осветление с.Гарваново.., общ.Хасково16/19.01.21
419ОБЩИНА ХАСКОВОс.ВъгларовоІХ-37Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкустено осветление с.Въгларово, общ.Хасково17/19.01.21
420ОБЩИНА ХАСКОВОкв.Болярово518.415Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкустено осветление кв.Болярово, гр.Хасково18/19.01.21
421Заповед за допълване на РСм.Халилово375.307към РС 252/15 г.19/21.01.21
422ЗЮРЕ МЕСТАН ЮЗЕИРж.р.Каменец745.178Склад за отоплителни материали и инвентар20/21.01.21
423ОБЩИНА ХАСКОВОул.д-р Г.Китов701.431Изграждане на улична водопроводна мрежа от съществуващ водопровод ПЕ ВП ф90мм по ул.д.р Георги Китов до ПИ 701.431 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор ЕООД21/21.01.21
424ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Орфей709.19Външно електазаранване на Гараж за два автомобила в ПИ 77195.709.190 по КК на гр.Хасковопрот. 17/20 г.22/21.01.21
425ОБЩИНА ХАСКОВОул.Болярска2518.192І-42Приемо - предавателна станция НКV0229.А000 Psihodispanser с честотен обхват 900-2100MHz на А1 България ЕАДМодул-Н - ЕООД23/21.01.21
426ДРАГОМИР ТОДОРОВ ДРАГИЕВж.р.Орфей708.26ХХVІ-907Ограда24/22.01.21
427Заповед за допълване на РС707.121ІІІ-5към РС 320/12 г.25/22.01.21
428СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 13 - ЕООДм.Увата208.22Склад за изделия от метал с административна частДжей Ви Ки Консулт . ООД26/22.01.21
4291. ИМПЕРИАЛ ХАУС И КО - ООД; 2. ЛЮБОМИР БОЙКОВ ДЕЛЧЕВ; 3. ЯНКО ЛЮБЕНОВ БЕЛИВАНОВул.Клокотница24715.143Многофамилна жилищна сграда с гаражиЕленов - ООД27/26.01.21
430ВЕСКО ИВАНОВ ГОЧЕВул.Георги Бенковски24-32701.431Сградно водопроводно отклонение за ПИ 701.431 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор ЕООД28/27.01.21
431ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Върба702.455Изместване на стоманобетонен стълб /СБС/ и ВНН от североизточната част на ПИ 77195.702.574 по КК пред имотната граница с демонтаж на съществуващи и монтаж на нови ел.съоръженияГаранат 2000 - ООД29/27.01.21
432ХАЛИЛ ШАБАН ТАСИМ; ЗЕЙРА РАМАДАН ТАСИМул.Ихтиман2719.82ІІІ-467аПреустройство на гараж в ателие за шивашки услугиКМКИ30/29.01.21
433ГЕОРГИ ПЕТКОВ РИВОВж.р.Куба706.91І-1320Двуетажна еднофамилна жилищна сградаСтройкомерс ЕООД31/29.01.21
434Заповед за фактическа грешкакъм РС 28/21 г.32/01.02.21
4351. КИЧКА ГОСПОДИНОВА ПЕТЕВА; 2. ДЕЯНА ПЕТЕВА ПАНЕВА; 3. РОСЕН ПЕТЕВ ПАНЕВул.Граф Игнатиев15721.217І-420бПреустройство на таванска стая № 3 в ателие и обособяването му като самостоятелен обектГаранат 2000 - ООД33/02.02.21
436ДИОН 7 - ООД752.94V-21Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр34/02.02.21
437ДИОН 7 - ООД732.114І-11Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр35/02.02.21
438ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВж.р.Изгрев730.406Фотоволтаична електрическа централа до 29,64 кWр36/02.02.21
439ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДж.к.Орфей21710.11ІІ-650Преустройство на приемно-предавателна станция № 6121АБ-Надзор ЕООД37/02.02.21
440ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДул.Епископ Софроний16721.267ІХ-407Преустройство на приемно-предавателна станция № 6185АБ-Надзор ЕООД38/02.02.21
441ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДул.Стара планина59-63715.2ІІ-207Преустройство на приемно-предавателна станция № 6008АБ-Надзор ЕООД39/02.02.21
442ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДж.к.Орфей12710.7639Преустройство на приемно-предавателна станция № 6105АБ-Надзор ЕООД40/02.02.21
443МЮМЮНЕ ИСМАИЛ МУСАм.Червена стена188.2Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт . ООД41/03.02.21
444МУКАДЕС ХАЙРА АХМЕДул.Пролетарска711.15Еднофамилна жилищна сграда с търговски обектиГаранат 2000 - ООД42/03.02.21
445ТРИПЪЛ-ММ - ЕООДМонтаж на фотоволтаична електрическа централа 30 кWр43/03.02.21
446Заповед за явна фактическа грешкакъм Заповед №25/21; към РС 320/12 г.44/04.02.21
447ЦВЕТАНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВАм.Казан топра737.64Еднофамилни жилищни сградиМега Про Консулт-ООД45/04.02.21
448Заповед за допълване на РСул.проф.Г.Китов113.462към РС 367/17 г.Стройконсулт - ООД46/05.02.21
449ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВж.р.Куба ІІ705.795Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр47/05.02.21
450ИНДЖОВСТРОЙ - ЕООДул.Железопътна5731.299Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр48/05.02.21
451ТАГ ГАЗ - ЕООДИИЗ752.208Монтаж на фотоволтаична електрическа централа 30 кWр49/05.02.21
452ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВм.Куба ІІ705.794Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр50/05.02.21
453СВЕЖЕСТ-15 - ЕООЗс.СтамболийскиVІІІ-14Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр51/05.02.21
454МЕХМЕД САВЕТИН СЮЛЕЙМАН; АШКЪН ЕСАД АХМЕД-СЙЛЕЙМАНж.р.Кенана750.77ХХІV-1202Гараж за две паркоместаДжей Ви Ки Консулт . ООД52/08.02.21
455ЛОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВАул.Банска41716.322І-732Сграда за складови нужди и обществено обслужванеРадев 06 - ЕООД53/08.02.21
456МУЛТИТРАНСТ 88 - ЕООД; КАЕЛ КАРД - ЕООД707.148; 707.154Изграждане на въздушна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на промишлени сгради в ПИ 707.154 и ПИ 707.153 по КК на гр.Хасковопрот. №2/21 г.54/10.02.21
457ХРИСТО АТАНАСОВ ГРОЗЕВул.Хан Кардам13518.277ХІ-11Сграда с обслужващо предназначение-работилницаГаранат 2000 - ООД55/10.02.21
458ЕЛКА КОЛЕВА КОНГАЛОВАс.ЕленаІІІ-55Монтаж на фотоволтаична електрическа централа 30 кWр56/12.02.21
459ПАКИСЕ АЛИ ГАЛИБул.Калето429.73Изграждане на сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за ПИ 429.73 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор ЕООД57/12.02.21
460ПАКИСЕ АЛИ ГАЛИБ429.73VІІІ-796Жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД58/12.02.21
461Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 37/21 г.59/12.02.21
462Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 30/21 г.60/12.02.21
463НИКОЛАЙ ТОШЕВ НЕДЕВ; ПЕТЪР ТОШЕВ НЕДЕВс.УзунджовоХV-68Навес61/17.02.21
464Заповед за фактическа грешкакъм РС 360/20 г.62/17.02.21
465ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА ДЕЛЧЕВАс.УзунджовоІХ-37Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД63/17.02.21
466САНКО САБИНОВ БАНЧЕВ; ВИРГИНИЯ СОТИРОВА БАНЧЕВАс.ЛюбеновоІІ-16Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД64/17.02.21
467АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЧАКАЛОВул.Герлово6738.325Лятна кухня - беседка65/17.02.21
468МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МИЛЧЕВ; МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА МИЛЧЕВАм.Куба ІІ705.182ІХ-1310Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД66/18.02.21
469Заповед за допълване на РСкъм РС 239/19 г.Гаранат 2000 - ООД67/18.02.21
470ВЕСЕЛА ШИДЕРОВА ХРИСТОВА; ТОДОР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВж.р.Куба ІІ705.404ХІ-1335Плътна ограда68/18.02.21
471ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД; изпълнител: АНГЕЛИНА СТАНИМИРОВА АТАНАСОВАул.Ястреб726.8Изместване на въздушна кабелна линия 1кV, касаеща ПИ 726.8 по КК на гр.ХасковоГаранат 2000 - ООД69/18.02.21
472СТАМЕН ДИМИТРОВ НАЗЪРОВс.СтамболийскиПреустройство на селскостопанска постройка във винарнка изба и пристройка към неяКМКИ70/18.02.21
473EТ ЛЮДМИЛА ИЛИНСКА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩбул.Г.С.Раковски16712.174ІХ-311Преустройство на лекарнски кабинет в жилищеГаранат 2000 - ООД71/19.02.21
474СТОЯН АНДОНОВ АНДОНОВ; ИВАНКА ПЕЙЧЕВА АНДОНОВАж.р.Кенана704.515І-1050Работилница за изделия от металГаранат 2000 - ООД72/19.02.21
475ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.КенанаСградно водопроводно отклонение от въздушна линия НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 704.365 по КК на гр.Хасковопрот.17/20 г.73/22.02.21
476ТЕОДОРА ПЕТРОВА КРЪСТЕВАс.КлокотницаІ-15Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД74/22.02.21
477НАЗМИЕ ХЮСНИ АХМЕДул.Дружба741.134Х-133Сграда със смесено предназначениеРадев 06 - ЕООД75/22.02.21
478ЖИВКО ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ; ТАТЯНА СТОЙЧЕВА ГЕНЕВАс.ГарвановоV-35Преустройство и реконструкция на стопанска сграда в стаи за гостиЕленов - ООД76/23.02.21
479НАНКО ГИНЕВ АЛДИНОВж.к.Каменец748.279ІІ-1229Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт . ООД77/24.02.21
480РАСИМ АЗИС НУРИул.Фрезия55702.401ХХІV-1034Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт . ООД78/24.02.21
481Заповед за допълване на РС705.508към РС 105/20 г.79/24.02.21
482РОСАЛ - ЕООД27.24V-856Преустройство на метален навес в ссклад за промишлени стокиГаранат 2000 - ООД80/26.02.21
483СЕ ЛА ВИ 7 - ЕООДс.ВойводовоІІІ-12Плътна ограда81/26.02.21
484ЛИЛИЯ ЮЛИЯНОВА САЛЛАКОВАж.р.Каменец746.137І-1108Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД82/01.03.21
485Заповед за допълване на РСж.р.Кенана702.581ХІІ-1038към РС 133/17 г.83/02.03.21
486ИБРАХИМ КЕМАЛ БЕЙСИМул.Болярска43а518.366ХІХ-34Многофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт . ООД84/09.03.21
487СЛАВЧО МАРЧЕВ АНГЕЛОВс.КлокотницаVІІ-16Фотоволтаична електрическа централа до 5кW85/09.03.21
488ВМ+К ИНВЕСТ - ЕООДс.НиколовоІІІ-43Фотоволтаична централа ВМК Инвест - 30кW86/09.03.21
489КООПЕРАЦИЯ ЗКПУ ДРУЖБАч.Черния камък541.6Склад заселскостопанска продукцияДжей Ви Ки Консулт . ООД87/09.03.21
490СТЕФАН ИВАНОВ СЕВОВс.ВойводовоХVІІ-32Ограда88/09.03.21
491Заповед за допълване на РСкъм РС 241/20 г.89/10.03.21
492ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВс.МанастирХІІ-8Ограда90/10.03.21
493ХРИСТИНКА ЯНЕВА НИКОЛОВА-изпълнител ГЕОЛАНДС-ЕООДс.ГарвановоVІІІ-3Фотоволтаична електрическа централа 30 кW91/10.03.21
494ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВул.Хан Кардам14Плътна ограда92/10.03.21
495ОБЩИНА ХАСКОВОстадион ХасковоИзместване на хранителен водопровод от ул.Панорама за кв.Младежки хълм, в района на стадион ХасковоРадев 06 - ЕООД93/11.03.21
496МЮМЮН САЛИБРЯМ ФАИКм.Казан топра184.49Еднофамилна жилищна сградаКМКИ94/12.03.21
497ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Мечта705.248Изграждане на кабелна линия СрН и мантяо ня КРУ 20кV за захранване на БКТП 20/0,4кV с мерене на СрН и НН в ПИ 77195.705.248 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД95/12.03.21
498ОБЩИНА ХАСКОВОбул.СъединениеРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул.Съединение, от областно пътно управление до шаха, намираща се зад читалище ЗАРЯРадев 06 - ЕООД96/12.03.21
499МИНИСТРЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕул.Добруджа14722.33VI-509Газификация на котелно в РИОСВ ХасковоСтройкомерс ЕООД97/12.03.21
500ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВАс.КлокотницаХII-4Фотоволтаична електрическа централа 30 кW98/12.03.21
501ОБЩИНА ХАСКОВОс.ГълъбецVII-7Монтаж на детски съоръжения99/15.03.21
502ОБЩИНА ХАСКОВОс.БраговоIV-46Монтаж на спортно съоръжение100/15.03.21
503ТАНЯ СТОЙЧЕВА ЕЛЕНКОВАс.ВъгларовоVІІ-50Фотоволтаична електрическа централа 30 кW101/15.03.21
504Заповед за допълване на РСул.Ген.Радецки25716.93към РС 240/19 г.Гаранат 2000 - ООД102/15.03.21
505СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕД; ЯШАР ЮЗЕИР АХМЕДж.р.Орфей708.44ХХІІІ-908Плътна ограда103/16.03.21
506ОБЩИНА ХАСКОВО-изпълнител: МАРИЕЛА ТОДОРОВА ЧОНКОВАс.ОрловоІ-29Ограда104/16.03.21
507РУСИ РУМЕНОВ ХРИСТОВул.Райна княгиня2519.18ХІІІ-16Навес и склад за инвентар105/16.03.21
508АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ БУЗОВул.Болярска518.245ХХVІ-10Сграда за обществено обслужване-магазин за промишлени стокиДжей Ви Ки Консулт . ООД106/16.03.21
509ОБЩИНА ХАСКОВО-изпълнител: ВАСА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВАм.Казан топраУлична канализация - три клона КЛОН 1- от РШ 1 до съществуваща РШ на ул.Балатон; КЛОН 2-от РШ 21 до РШ 8; КЛОН 3-от РШ 25 до РШ 23КМКИ107/16.03.21
510МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ; ДИЯН БОЯНОВ УЗУНОВс.КлокотницаХІХ-31Преустройство на част от жилищна сграда и склад в работилница за почистване и смесване на суровини за храна на домашни любимци с търговска частГаранат 2000 - ООД108/17.03.21
511ОБЩИНА ХАСКОВОул.Единство21726.33ХV-63Изграждане на площадков газопровод и газификация на котел в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Хасково ТТ 20/05.00.00Радев 06 - ЕООД109/17.03.21
512ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВс.МанастирХІІ-8Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД110/18.03.21
513Заповед за допълване на РСж.р.Каменец747.67към РС 347/20 г.Роси Ро - ЕООД111/19.03.21
514ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ КОСТАДИНОВж.р.Кенана702.532VІ-1033Еднофамилна жилищна сградапрот. №4/21 г.112/19.03.21
515АСЯ ЖЕКОВА АНГЕЛОВА; АНГЕЛ ЖЕКОВ ЯНКОВж.р.Изгрев729.65V-861Плътна ограда113/19.03.21
516ГЮЛЯЙ ФЕРАД МЕХМЕДс.КозлецЕднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД114/22.03.21
517МИНКО ПАВЛОВ ПЕТРОВ-изпълнител: ЕС ПИ СОЛАР-ООДс.КонушVІІ-32Фотоволтаична електрическа централа 30 кW115/22.03.21
518ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ-ЕАДм.Казан топра31.27; 184.34; 186.67Изграждане на сградно отклонение от съществуващо ЕТ пред ПИ 77195.31.56 до ново ЕТ пред ПИ 77195.186.76 по КК на гр.Хасково за присъединяване на еднофамилна жилищна сградапрот. № 3/21 г.116/22.03.21
519ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ-ЕАД734.28Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на ПИ 77195.734.306 по КК на гр.Хасковопрот. № 4/21 г.117/22.03.21
520ВЕСКО ИВАНОВ ГОЧЕВ-изпълнител: ВЕВИ - ЕООДж.р.Кенана701.431Монтаж на фотоволтаична електрическа централа 30 кWр118/22.03.21
521ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДс.Криво полеВъншно ел.захранване с кабел 1 кV на мобилна базова станция БС 6178 В пи 045001, м.Парапан гьол в землището на с.Криво полеАБ-Надзор ЕООД119/23.03.21
522ЖВКА ГЕОРГИЕВА ВАНЧЕВА; БОРИСЛАВ АНТОНОВ ВАНЧЕВул.Фрезия162701.649VІ-1009Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД120/14.03.21
523Заповед за допълване на РСж.р.Куба ІІ705.1към РС 461/06 г.121/24.03.21
524АНТОНИЯ АСЕНОВА БАЛКАНСКАм.Казан топра184.63Лятна кухня122/25.03.21
525АНТОНИЯ АСЕНОВА БАЛКАНСКАм.Казан топра186.23Лятна кухня123/25.03.21
526МИЛЕН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВул.Болярска17518.291Жилищна сграда с магазинРоси Ро - ЕООД124/29.03.21
527АСО 74 - ЕООДСИЗ707.138ХІІ-8Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW125/29.03.21
528АЙШЕ МЮМЮН ЧАУШ; ДЕНИС ОРХАН КАЙМАКАМж.р.Каменец744.578ІІ-1198Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД126/30.03.21
529КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ; ЛИЛЯНА РАДКОВА ШОПОВАж.р.Куба І705.748Фотоволтаична централа 5кW127/30.03.21
530ОБЩИНА ХАСКОВОс.Долно ВойводиноІ-29Монтаж на детски съоръжения128/30.03.21
531БАШАРАН 2007 - ЕООДул.Цар Калоян6724.131ІV-375аМногофамилна жилищна сграда с търговска част и офисДжей Ви Ки Консулт - ООД129/01.04.21
532НЕДЯЛКО АЛЕКСАНДРОВ ДАНЕВ изпълнител: АЛЕКСАНДРИНА НЕДЯЛКОВА ДАНЕВАс.УзунджовоІІ-52Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник-фотоволтаична електрическа централа 30 кW130/01.04.21
533ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВул.Дилянка10703.212ХІ-1040Склад и помещение за рекреация131/02.04.21
534САДУЛА ВЕЛИ САДУЛАул.Македония36736.44ІІ-164Еднофамилна жилищна сграда на три етажа с мансардаДжей Ви Ки Консулт - ООД132/06.04.21
535НИКОЛА ЯНКОВ ЯНКОВ; РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВАж.р.Куба І706.4Фотоволтаична централа до 15кW133/06.04.21
536ЕМРЕ ГЮРДЖАН ЕМИН; ДЖЕНГИЗ ТАСИМ АДЕМж.р.Орфей710.31І-648Гараж за два автомобила134/06.04.21
537ГАЛИНА ГОЧЕВА ПЕТРОВАж.р.Куба706.526ХІХ-1329Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт - ООД135/07.04.21
538ЗЛАТКА РУСЕВА РУСЕВАж.р.Кенана704.277ХХІV-1053Гараж136/07.04.21
539ЮЛИЯН РОСЕНОВ АНГЕЛОВс.Конуш6Еднофамилна жилищна сграда и гаражГаранат 2000 - ООД.
540НОВОТЕХПРОМ - ООДИИЗ731.146VІІІ-765Пристройка-склад към сграда за търговияГеодет - ЕООД138/08.04.21
541Заповед за фактическа грешкакъм РС 129/21 г.139/08.04.21
542ГИНКА СТОЙЧЕВА ИВАНОВАж.р.Кенана702.326Еднофамилна жилищна сградапрот. 5/21 г.140/09.04.21
543БИНКА МИНКОВА КИРЯКОВАул.Стоян Заимов44684720.128Преустройство на магазин в жилищепрот. 17/20 г.141/09.04.21
544ГЮЛТЕН МУСТАФА ТАФИРул.Ген.Колев34711.32Х-346Пристройка, преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сградаЕленов - ООД142/09.04.21
545ИСМАИЛ СЕБАХТИН ИСМАИЛм.Казан топра737.443Ограда143/13.04.21
546Заповед за допълване на РС712.126към РС 173/18 г.144/15.04.21
547Заповед за допълване на РСс.ВъгларовоVІІ-50към РС 101/21 г.145/15.04.21
548Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 140/21 г.146/19.04.21
549МИТКО ВАНЧЕВ СИМЕОНОВс.ГарвановоV-66Навес за селскостопански нужди и храненена животни147/21.04.21
550ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ; ГЕОРГИ АТАНАСОВ НИКОЛОВс.НиколовоІ-72Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр148/21.04.21
551НИКОЛИНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА; ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВс.СтамболийскиІХ-23Плътна ограда149/21.04.21
552ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДВъншно ел.захранване на работилница за производство, съхранение и дегустация на боза в ПИ 77195.526.1 по КК на гр.Хасковопрот. 6/21 г.150/21.04.21
553ГАБРИЕЛА КАМЕНОВА УЗУНОВАс.ВъгларовоХ-15Фотоволтаична централа до 30 кW151/21.04.21
554ГАНАШЕВИ - ООДм.Кенана113.258Фотоволтаична централа до 30 кW152/22.04.21
555НИКОЛАЙ ТОДЕВ КОНГАЛОВ; ТОДЮ ИВАНОВ КОНГАЛОВс.ЕленаІ-55Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр153/22.04.21
556ПЕТЪР ПЕТКОВ СТОЕВ; ЕЛЕНА МАРИНОВА СТОЕВАул.Заря737.308ХVІІ-90бМногофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване в партерния етажКМКИ154/22.04.21
557СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕДж.р.Орфей708.44ХХІІІ-908Преустройство на част от еднофамилна жилищна сграда в козметичен салон и магазинЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов155/22.04.21
558ГЮЛЕР РАМАДАН ФЕРАДул.Латинка4704.308ХІІ-1056Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД156/22.04.21
559СТЕФАН ЖЕКОВ СТАЛЕВул.Г.Кирков713.285V-15Гараж № 4157/22.04.21
560ЗЛАТКА РУСЕВА РУСЕВАул.Буките8704.277ХХІV-1053Навеси158/23.04.21
561Заповед за допълване на РС128.25към РС 397/09 г.159/23.04.21
562НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИМИТРОВул.Панорама31.3Постройка за инвентар с барбекю160/23.04.21
563ЕР ГРУП 777 - ЕООДж.к.Бадема717.132VІ-626Многофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД161/27.04.21
564ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВс.ВъгларовоVІІ-48Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW162/27.04.21
565ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВАж.р.Кенана702.311Фотоволтаична централа до 30 кW163/27.04.21
5661.ЦВЕТА ТОДОРОВА ПАЗАИТОВА-ЖИВАКОВА; 2. ЖЕЛЯЗКО ДЕЛЧЕВ ЖИВАКОВУЛ.Вършец2735.14ІІІ-529Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, пристройка към нея и гаражЕленов - ООД164/27.04.21
567ОБЩИНА ХАСКОВОул.Стара планина; ул.Кавала и бул.БългарияРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежаРадев 06 - ЕООД165/27.04.21
568ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Съединение; бул.Г.С.Раковски и ул.Кл.ОхридскиРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежаРадев 06 - ЕООД166/27.04.21
569БУЛТАХ - ЕООДбул.Съединение70732.156ХІХ-9Реконструкция на покрив на сграда с идентификатор 77195.732.156.3, пристрояване на два броя навеси към нея и фотоволтаична инсталация до 30 кWрСтройкомерс ЕООД167/27.04.21
570СУНАЙ АЛИ ЮСЕИНс.ТракиецІІІ-64Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гаражДжей Ви Ки Консулт - ООД168/27.04.21
571Заповед за допълване на РСж.р.Кенана703.729VІІ-1065към РС 260/15 г.Стройнадзор ЕООД169/28.04.21
572ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛЕЧЕВж.р.Изгрев-Изток730.472Фотоволтаична централа до 30 кW170/28.04.21
573Заповед за допълване на РС128.25към РС 5/19 г.Роси Ро - ЕООД171/28.04.21
5741.ГЕОРГИ ВЕСКОВ ПЕТРОВ; 2.ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ; 3.ЛЕОНАРДО МАРИУС ПАВЛОВ; 4.ХРАНИМИРА ТОДОРОВА ИВАНОВАул.Бузлуджа1735.305ХІІ-543Многофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужванеРадев 06 - ЕООД172/28.04.21
575Заповед за допълване на РС22.3ХІ-707към РС 41/20 г.173/28.04.21
576Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 153/21 г.174/29.04.21
577Заповед за допълване на РСж.р.Кенана702.2411025към РС 302/19 г.Кет Стройнадзор ЕООД175/05.05.21
578ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕул.Паноама731.59Изграждане на дренажна система около сградата на областна дирекция на Държавен фонд ЗемеделиеСарат 2000 ЕООД176/05.05.21
579Заповед за допълване на РСул.Обзор9739.176ІV-111към РС 109/18 г.Стройконсулт - ООД177/05.05.21
580Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 70/21 г.178/05.05.21
581ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВс.ВъгларовоVІІІ-48Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW179/11.05.21
582ЖИВКА ДИМИТРОВА РАДЕВА; ВЪЛЧО АТАНАСОВ РАДЕВс.ВъгларовоVІ-53Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW180/11.05.21
583ТЕНЧО ПАНЧЕВ ДАНЕВ; ССС-ГРУП - ЕООДж.р.Кенана703.274Монтаж на фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр181/11.05.21
584Заповед за допълване на РСул.Болярска2518.192към РС 23/21 г.182/12.05.21
585ЙОВКА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВАул.Фрезия79702.376Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW183/13.05.21
586МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВАул.Хан Пресиян14518.484ХV-13Гараж184/13.05.21
587ИНТЕРПЛАСТ - ООДСИЗ705.248ХЦех за обработка на пластмаса и складЕкип-МГ-ООД185/14.05.21
588НОРА МИНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА; СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВс.АлександровоХ-22Монтаж на фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр186/14.05.21
589МЛАДЕН ТЕНЕВ ТАЛЕВ; ЕС ПИ СОЛАР-ООДс.КонушVІІІ-14Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр187/14.05.21
590ОКТАЙ ФИКРЕТ РАМАДАНс.УзунджовоІ-52Инсталация за производство на електрическа енерагия от възобновяем изночник-фотоволтаична електрическа централа до 30 кW188/14.05.21
591ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВс.ЕленаVІ-85Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW189/14.05.21
592ПЕБО-СТРОЙ - ЕООДИИЗ752.16Фотоволтаична централа до 30 кW190/17.05.21
593ОБЩИНА ХАСКОВО712.247; 712.248864Изграждане на паркова среда в УПИ І, кв.864 и улица между осови точки 1224А и 38, гр.ХасковоТКТ Консулт-ДЗЗД191/17.05.21
594Заповед за допълване на РС214.2към РС 406/19 г.192/18.05.21
595СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА752.2Фотоволтаична централа до 30 кW193/18.05.21
596ПЕТЯ ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА; АНТОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВул.Туристическа хижа113.106ХХХІІІ-1002Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД194/18.05.21
597МИТКО ВАСИЛЕВ ЧИЛИКОВм.Дерекьой топра117.8Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД195/18.05.21
598Заповед за допълване на РС709.36Х-1към РС 44/17 г.Радев 06 - ЕООД196/19.05.21
599АТАНАС МАРИНОВ БЪЧВАРОВ; АВТОСИТИ - ЕООДс.УзунджовоІІ-36Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW197/20.05.21
600ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОБРЕВс.СтамболийскиVІІ-36Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД198/20.05.21
601ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛ.СГРАДА КОСМОСбул.Г.С.Раковски28712.1ІІ-321Преустройство на базова станция НКV004 /РАКОВСКА/ в приемно-предавателна станция НКV004 /РАКОВСКА/ на БУЛСАТКОМ-ЕАД и приемно-предавателна станция PD на БТК-ЕАДТелеконтрол 99 - ЕООД199/20.05.21
602ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - АДбул.Съединение54732.3ІІ-12Преустройство на базова станция НКV011/МЕЛНИЦАТА/ в приемно-предавателна станция НКV011 /МЕЛНИЦАТА/ на БУЛСАТКОМ-ЕАД и приемно-предавателна станция PD 2464 на БТК-ЕАДТелеконтрол 99 - ЕООД200/20.05.21
603ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛ.БЛОК 407ул.Епископ Софроний16721.267Преустройство на базова станция НКV017/СОФРОНИЙ/ в приемно-предавателна станция НКV017 /СОФРОНИЙ/ на БУЛСАТКОМ-ЕАД и приемно-предавателна станция PD 2148 на БТК-ЕАДТелеконтрол 99 - ЕООД201/20.05.21
604СЕ ЛА ВИ 7 - ЕООДс.ВойводовоІІІ-12Пристройка към складова базаЕкип-МГ - ООД202/20.05.21
605МЮРСЕЛ ИСМАИЛ ОСМАН729.42VІІІ-804Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД203/25.05.21
606Заповед за допълване на РС706.4към РС 133/21 г.204/26.05.21
607ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ - ЕАДбул.Съединение79337.55Фотоволтаична централа за собствени нужди с инсталирана мощностдо 75,735 кW205/26.05.21
608МИНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВАс.УзунджовоІІ-73Плътна ограда206/26.05.21
609ФИКРЕТ МУСТАФА МЕХМЕДс.СтамболийскиСклад за селскостопанска продукция и инвнетарДжей Ви Ки Консулт - ООД207/26.05.21
610СТЕФАН СТАЙКОВ КОЛЕВс.МандраХІІІ-40Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW208/26.05.21
611ДИЯН ЯНКОВ ДЕЛЧЕВж.р.Куба705.165VІ-1309Еднофамилна жилищна сграда на един етажЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов209/26.05.21
612Заповед за допълване на РСс.Въгларовокъм РС 179/21 г.210/27.05.21
613Заповед за допълване на РСс.Въгларовокъм РС 162/21 г.211/27.05.21
614СТИЛ 96 - ООДм.Бюкя333.7Контроехнически пункт в ПИ 77195.333.70 по КК на гр.ХасковоПЕ ЕНД ПЕ Инженеринг - ЕООД212/27.05.21
615БУЛТАХ - ЕООДИИЗ732.156ХІХ-9Фотоволтаична централа до 30 кW213/27.05.21
616МУЛТИТРАНСТ 88 - ЕООДСИЗ707.154Монтаж на фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр214/27.05.21
617КАМИ 04 - ООДул.Сан Стефано7735.244І-541Многофамилна жилищна сградаЕленов - ООД215/28.05.21
618ЕКО ТРАФИК-. ЕООДс.УзунджовоХ-90Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW216/28.05.21
619ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВс.ЕленаФотоволтаична електрическа централа до 30 кWр217/28.05.21
620АТАНАС МИЛЕВ АТАНАСОВул.Хан Тервел518.231Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр218/28.05.21
621ДИВЕЛ - ПСТ - ООДИИЗ752.59VІІІ-16Складова сграда с офиси и ведомствена работилницаГаранат 2000 - ООД219/28.05.21
622ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВул.Ген.Гурко2715.278ІV-872Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW220/31.05.21
623ВЕСЕЛА ШИДЕРОВА ХРИСТОВА; ТОДОР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВул.Земеделска705.404Еднофамилна жилищна сграда с гаражпрот.7/21 г.221/03.06.21
624ДЕЛЧО ГОШЕВ ВЪЧЕВс.МалевоІІ-11Предприятие за производство на млечни продукти и шоурумДжей Ви Ки Консулт-ООД222/03.06.21
625ИНТЕЛИДЖЪНТ ТЕХНИКЪЛ СИСТЕМ - ЕООДул.Божур5510.5Склад за метали с офисГаранат 2000 - ООД223/03.06.21
626АНГЕЛИНА КОЛЕВА АНГЕЛОВАул.Кричим20729.217ІІ-74Плътна ограда224/03.06.21
627АНТОНИНА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВАж.р.Каменец747.17ХХ-1123Еднофамилна жилищна сградаСтройкомерс ЕООД225/03.06.21
628ОБЩИНА ХАСКОВО
629МАРИАНА АЛЕКСИЕВА СТАЙКОВАс.КонушХVІ-16Еднофамилна жилищна сградаКМКИ227/03.06.21
630СЕНЕМ - ЕООДул.Граф Игнатиев13721.457ІІІ-476Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужванеГаранат 2000 - ООД228/04.06.21
631Заповед за допълване на РСкъм РС 171/19 г.229/04.06.21
632ОБЩИНА ХАСКОВО; СТЕЛА ХРИСТОВА БОНЧЕВАс.ОрловоМонтаж на инсталация - електрическа оградна система /електропастир тип CORRAL/230/04.06.21
633ПЕТРАНКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА; ДОРА ПЕТКОВА МАНОЛОВА-ДИМОВА; ДАНИЕЛА ПЕТКОВА КОСТОВАс.ГарвановоФотоволтаична електрическа централа до 30 кWр231/04.06.21
634НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ЙОСИФОВж.р.Кенана703.233Басейн до 100 кв.м.232/04.06.21
635МАРИЯ ХРИСТОВА АПОСТОЛАВА; ПАНТЕЛЕЙ - ЕООДс.КнижовникХХІV-56Фотоволтаична централа ПАНТЕЛЕЙ до 30 Кw233/07.096.21
636ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ-ЕАДул.Червен брягИзграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул.Червен брягАгроводинвест ЕАД234/09.06.21
637ГАБРИЕЛА СТАНИМИРОВА ПАТАЛОВАул.Георги Кирков32714.263Монтаж на електрическа инсталация235/11.06.21
638СТЕФАН ИВАНОВ СЕВОВс.ВойводовоХVІІ-32Навес236/14.06.21
639ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВс.ВъгларовоХХІХ-39Жилищна сграда и гаражСтройконсулт - ООД237/15.06.21
640БУЛАРКОС - ЕОДДбул.Съединение732.36VІ-9Фотоволтаична центра до 30 кW238/15.06.21
641ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Орфей708.74; 429.39Изграждане на кабелна мрежае НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.708.394 по КК на гр.Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в районаАгроводинвест ЕАД239/15.06.21
642ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД727.343; 429.39; 429.37Външно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.429.113 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД240/15.06.21
643Заповед за допълване на РС709.19към РС 45/18 г.Гаранат 2000 - ООД241/16.06.21
644ДИМИТЪР ГОЛЕВул.Лилия4703.401XLІV-1070Плътна ограда242/17.06.21
645СТАНКА ДОЙЧЕВА ИВАНОВАс.КонушVІ-30Фотоволтаична електрическа центра до 30 кWр243/18.06.21
646ЧАНКО ЯНЧЕВ ЧАНКОВс.КонушІV-14Гараж - допълващо застояване244/23.06.21
647МАРИЙКА МИЛЧЕВА ПАЛЕЧЕВА; НИКОЛИНА ЯНКОВА ДИМИТРОВАул.Кавала7721.101Сградно водопроводно отклонение - подмяна на ПИ 721.92 по КК на гр.Хасковопрот. //21 г.245/23.06.21
648ЮЛИАН ДИМОВ КИРЧЕВ, изпълнител ЮЛЕНА 2021-ЕООДс.ЕленаИнсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник-фотоволтаична електрическа централа до 30 кW246/23.06.21
649ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Македония117734.183Изместване на 4/четири/ броя електромернитабла към ВЛ КЛ 1кV на ул.Македония 117Еленов - ООД247/24.06.21
650МИЛКИ ГРУП ИО - ЕАДм.Бюкя334.39Външен хладилен склад към предприятие за млекопреработкаДжей Ви Ки Консулт-ООД248/25.06.21
651СЕВДЖАН РАКИБОВА АХМЕД127.101Еднофамилна жилищна сграда с гаражРадев 06 - ЕООД249/25.06.21
652ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА; РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВж.р.Куба І705.819Ограда250/28.06.21
653КИЧКА ДИМИТРОВА КАНЕВАж.р.Куба І706.92Еднофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД251/28.06.21
654ХАЗЕЛ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДс.КлокотницаІІ-48Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов252/28.06.21
655ИВАН ИЛИЕВ ЩЕРЕВул.Акация726.216ІІ-8Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за гараж с идентиф.77195.726.216.7 по ККпрот.9/21 г.253/29.06.21
656МИНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВАс.УзунджовоІІ-73Плътна ограда254/29.06.21
657МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА; ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВул.Хан Пресиян14518.484ХV-13Преустройство с надстройка и пристройка на съществуваща хлебопекарна и магазин за хляб в еднофамилна жилищна сградана два етажаДжей Ви Ки Консулт-ООД255/30.06.21
658ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВул.Повиен1724.133Многофамилна жилищна сградаЕленов - ООД256/05.07.21
659МЕЛИХА ШАБАН ШАБАН735.364І-616Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД257/05.07.21
660МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВАул.Житница18740.132VІ-127Гараж258/05.07.21
661АСЯ ЖЕКОВА АНГЕЛОВАж.р.Изгрев729.65V-861Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояванеЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов259/05.07.21
662ЧАНКО ЯНЧЕВ ЧАНКОВс.КонушІV-14Еднофамилна жилищна сграда и гаражГаранат 2000 - ООД260/05.07.21
663ГЕРГАНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА712.43ІІІ-51Навес с лятна кухня261/06.07.21
664АТАНАС ДИМЧЕВ САМАРДЖИЕВ; НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА ПЕТКОВАс.ГарвановоІІІ-35Монтаж на фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр262/07.07.21
665СЕБАХТИН МУСТАФА ЮСЕИНул.Бяла ружа18113.47XLV-1001Еднофамилна жилищна сграда на един етажСтройконсулт - ООД263/07.07.21
666АЛЯХТИН МЮМЮН МУСА; ГЮЛШЕН ХАМЗА МУСАж.р.Изгрев730.196VІ-824Подпорна стена-ограда264/07.07.21
667ДОТО АГРО - ЕООДс.УзунджовоХ-92Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW265/07.07.21
668МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВАул.Жетница18740.132VІ-127Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД266/12.07.21
669БОЯН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ; СЛАВЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВж.р.Каменец746.666І-1116Магазин за пакетирани хранителни стокиДжей Ви Ки Консулт-ООД267/12.07.21
670Заповед за допълване на РСул.Екз.Йосиф30715.251Х-258към РС 238/07 г.268/13.07.21
671МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА; ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВул.Хан Пресиян518.484ХХІV-13Плътна ограда269/13.07.21
672ЛЮБОМИР ПАРАШКЕВОВ БОЗЕВж.к.Орфей708.111ХVІ-906Пристройка на два етажа и реконструкция на съществуваща жилищна сградаГаранат 2000 - ООД270/13.07.21
673КАМЕНИЦА - АДСИЗ208.68ІІІ-2Преустройство на част от помещение за отлежаване на бира в склад за съхранение на бира и амбалажСтара Загора-кадастър-ООД271/13.07.21
674СД СОНЯ ТВ ГЕОРГИЕВ И СИЕ706.396ІV-250аПреустройство на втори офисен етаж в жилищеЕленов - ООД
675Заповед за допълване на РС706.311706.311І-5към РС 323/2005 г.273/15.07.21
676ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - АДИИЗ732.3ІІ-12Разширяване на силозно стопанство към съществуваща мелница с 2/два/ броя силози, площадка за 2 /два/ броя чистачни машини и елеваторна кулаГаранат 2000 - ООД274/15.07.21
677ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.к.Орфей709.1І-633Външно електрозахранване на гараж №1 с идентификатор 77195.709.10.4 и развитие на електроразпределителната мрежа в районаАгроводинвест ЕАД275/19.07.21
678ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Зеленика и ул.Незабравка704.268Външно ел.захранване на нови потребители в ПИ 77195.704.268 по КК на гр.Хасково и развитие на ел-разпределителната мрежа в районаАгроводинвест ЕАД276/19.07.21
679ЕРГЮН ХРЮСТЕМ МАХМУДс.ВойводовоV-12Реконструкция на съществуващ навес277/21.07.21
680ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВж.р.Кенана703.389ХХХІІ-1070Плътна ограда278/21.07.21
681АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРАс.Долно ВойводиноИзграждане на кабелна захранваща линия НН 1 Кv279/21.07.21
682ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СТОИЛОВс.ВъгларовоХХІ-48Лятна кухня280/23.07.21
683М ПАРТС 2016 - ЕООДс.Книжовник37383.9.27Плътна ограда281/23.07.21
684М ПАРТС 2016 - ЕООДс.Книжовник37383.9.11Плътна ограда282/23.07.21
685БОЯН ПЕТКОВ БОНЧЕВс.УзунджовоІV-91Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД283/23.07.21
686ЮСЕИН СЕБАХТИН ЮСЕИН; ПЕРИХАН АДЕМ МЕХМЕД; СЕБАХТИН ЮСЕИН СЕБАХТИН709.108І-886Две едноетажни, еднофамилни жилищни сградиЕкип-МГ - ООД284/23.07.21
687СПАЙСЕС ТРЕЙДИНГ - ООДм.Бюкя335.8Складова базаАлфабет Консулт-ЕООД285/26.07.21
688ФЕТИЕ ИБРЯМ АХМЕДж.р.Кенана704.275Ограда286/27.07.21
689ОБЩИНА ХАСКОВО; БУЛТАХ - ЕООДбул.Съединение723.156Пътна връзка за достъп до поземлен имот 77195.723.156 по КК на гр.ХасковоСтройкомерс ЕООД287/27.07.21
690ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ст.Стамболов19711.75V-350аВъвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов №19 по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.Пловдивинвест АД288/27.07.21
691Заповед за допълване на РСж.р.Куба ІІ705.795към РС 47/21 г.289/30.07.21
692Заповед за допълване на РСж.р.Куба ІІ705.794към РС 50/21 г.290/30.07.21
693ДЕЛЧО МИТЕВ СЛАВЧЕВс.МалевоІV-54Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - оод291/30.07.21
694ЙОРДАНКА РУСЕВА РУСЕВА; ЦВЕТАН ИЛИЕВ ТЯНКОВул.Банска15716.434І-425Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка на един етаж - първи етапРоси Ро - ЕООД292/30.07.21
695ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ст.Стамболов11711.12V-2350БВъвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов №11 по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.Пловдивинвест АД293/30.07.21
696ЕВГЕНИ ТЕНЧЕВ ХРИСТОВ; ТОША КУЗМАНОВА КУЗМАНОВА-ХРИСТОВАж.р.Кенана701.62VІ-1023Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД294/30.07.21
697Заповед за допълване на РС716.93към РС 240/19 г.Билд Инвест-ООД295/03.08.21
698ЯСЕН МИЛКОВ ТЕНЕВс.ДиневоVІ-24Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW296/06.08.21
699Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 287/21 г.297/06.08.21
7001. ОБЩИНА ХАСКОВО; 2. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО; 3. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН УПРЕВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВОпл.Свобода5724.9.7ІІІ-307Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация ХасковоДЗЗД СЕМА-ЕЕ298/10.08.21
701ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.РодопиРеконструкция и ремонт на ел.мрежа в с.Родопи, общ.ХасковоАгроводинвест ЕАД299/10.08.21
702ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.СтойковоРеконструкция и ремонт на ел.мрежа в с.Стойково, общ.ХасковоАгроводинвест ЕАД300/10.08.21
703ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВж.р.Кенана703.381І-1068Лятна кухня301/10.08.21
704АГРОСТИЛ-Д - ЕООДс.ВойводовоІІІ-48Склад за съхранение на негорими селскостопански материалиГаранат 2000 - ООД302/10.08.21
705СТИЛ-96 ООД333.70.3Фотоволтаична система за производство на ток до 30 кW303/11.08.21
706СТИЛ-96 ООД333.70.1Фотоволтаична система за производство на ток до 30 кW304/11.08.21
707Заповед за допълване на РСул.Марони20720.304VІІІ-488към РС 337/18 г.305/11.08.21
708Заповед за допълване на РСкъм РС 394/20 г.306/11.08.21
709Заповед за допълване на РС702.226към РС 390/20 г.307/11.08.21
710Заповед за допълване на РС703.604ХІ-203към РС 279/07 г.308/11.08.21
711ГАЛЯ КИРЧЕВА КАРЕВАул.Македония88734.2ІІ-181Реконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сграда, пристройка към втори етаж от запад и тераса от югГаранат 2000 - ООД309/13.08.21
712ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДкв.БоляровоИзграждане на к абелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в гр.Хасково, кв.Болярово, ул.Шипка №2, в ПИ 77195.518.481 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД310/13.08.21
713ТАНЕР ИСМАИЛ БАЙРЯМ; ШИРИН АДЕМ БАЙРЯМул.Тракийска низина5740.176ХІІ-120Реконструкция на покрив на еднофамилна жилищна сграда311/16.08.21
714Заповед за допълване на РС722.33VІ-509към РС 97/21 г.312/16.08.21
715ЮСЕИН ТАСИМ ЮСЕИНул.Яне Сандански12741.128VІІІ-141Смесена сградаКет Стройнадзор ЕООД313/18.08.21
716ЛОРАТОДОРОВА ТОДОРОВА, изпълнител ТАЛКОМ ИНС - ЕООДс.КлокотницаІ-11Фотоволтаична централа до 30 кW314/18.08.21
717БОЖИДАР КОЛЕВ КАНЕВул.Кюстенджа714.62Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за гараж с идентиф.77195.714.62 по ККпрот. 11/21 г.315/18.08.21
718ОБЩИНА ХАСКОВО; РАИФ БАЙРЯМ ЧАУШул.Цар Семуан Велики9737.127VІІІ-94Ограда316/20.08.21
719АНГЕЛ АНТОНОВ СТОЯНОВ; ЛИЛЯНА ТОНЧЕВА СТОЯНОВАс.КонушІ-40Реконструкция и пристройка към съществуваща жилищна сградаЕкип-МГ - ООД317/20.08.21
720МЕРГЮЛ ЕСАТ РАМАДАНм.Казан топра737.416Еднофамилна жилищна сградаАлфабет Консулт-ЕООД318/20.08.21
721ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДИИЗ752.102/103/104/105Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в Източна индустриална зонаАгроводинвест ЕАД319/20.08.21
722СЕВДА БОЯНОВА КАХРАМАНс.ГолеманциІV-9Лятна кухня320/23.08.21
723Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 256/21 г.321/24.08.21
724МАРЧЕЛА ТРЕЙДНИГ-ООДм.Кенана113.466Стопанска постройка322/26.08.21
725ВАЛЕНТИН КИРЯКОВ ТОДОРОВс.МаслиновоІ-20Ограда323/27.08.21
726НАИМ МЮМЮН НАИМм.Дерекьой топра128.1Подпорна стена324/30.08.21
727ГРОЗЮ ИЛИКОВ ГРОЗЕВж.р.Каменец747.4І-1114Еднофамилна жилищна сградаКМКИ325/31.08.21
728Заповед за допълване на РСул.Пловдивска707.136ІІ-52към РС 272/20 г.Гаранат 2000 - ООД326/02.09.21
729ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ВАНЧЕВА; БОРИСЛАВ АНТОНОВ ВАНЧЕВул.Циклама7701.649VІ-1009Подпорна стена - ограда327/02.09.21
730БИЛЯЛ ШАКИР РЕДЖЕБул.Шипка22518.54ІІІ-38Ограда328/02.09.21
731ЕМЕРЛА БАЙРАМАЛИ МЕХМЕДм.Дерекьой топра122.6Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД329/02.09.21
732Заповед за допълване на РСж.р.Кенана701.18към РС 487/07 г.330/02.09.21
733Заповед за допълване на РСж.р.Кенана701.596към РС 89/19 г.Гаранат 2000 - ООД331/03.09.21
734ОБЩИНА ХАСКОВО; ГЮЛЯЙ ФЕРАД МЕХМЕДс.Козлец37770.14 37770.241Уличен водопровод до ПИ 37770.40.3 в землището на с.Козлец, общ.ХасковоЕленов - ООД332/03.09.21
735ЗЛАТКО ПАНЧЕВ СЛАВЧЕВс.ВъгларовоХ-8Гараж и лятна кухня333/03.09.21
736ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПАНАЙОТОВАул.Ракита17113.136ХІХ-1003Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД334/03.09.21
737НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ЖУКОВм.Казан топра183.53Плътна ограда335/07.09.21
738ЗЕЙНУР СЕЛЯТИН КАСИМж.р.Кенана702.581Ограда336/08.09.21
739СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАДм.Идимирли451.46Газоснабдяване на Община ХасковоИвест-99 ООД337/08.09.21
740НИКО-НИПОН - ЕООДс.ПодкрепаІХ-17Два броя навеси за паркоместа338/08.09.21
741ПЕТЪР ПЕТРОВ ХАДЖИПАНАЙОТОВс.ТракиецХVІ-28Фотоволтаична електриечска централа до 30 кW339/09.09.21
742АНТИВО АРТ - ЕООДул.Пловдивска707.135ІІ-5Склад340/10.09.21
743ОБЩИНА ХАСКОВОул.Кавала3721.93ІІІ-416Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул.Кавала № 3, по ОП Региони в растеж 2014-2020Пловдивинвест АД341/10.09.21
744СЕРГЕЙ СЕВЕРИНОВ СТЕФАНОВс.Гарваново14550.83.57Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД342/15.09.21
745ОБЩИНА ХАСКОВОж.р.Кенана1076;1077Изграждане на техническа инфраструктура в кв.1076 и кв.1077 по плана на гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД343/15.09.21
746Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 184/21 г.344/15.09.21
747Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 255/21 г.345/15.09.21
748РОСЕН АСЕНОВ СОКОЛОВс.ТракиецХІІІ-67Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД346/15.09.21
749ТОДОР БОРИСОВ ТАКОВул.Перперек20720.311Х-485Надстройка-покриване на тераса със слънцезащитен покривпрот.13/21 г.347/15.09.21
750Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 335/21 г.348/16.09.21
751ДАРИНА МИТКОВА ГАБРОВА; ИВАН ГЕОРГИЕВ РАЕВ738.241ІХ-105Плътна ограда349/16.09.21
752ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВж.р.Изгрев730.132ХХVІІ-813Плътна ограда350/16.09.21
753НАЗМИЕ ХЮСНИ АХМЕДул.Дружба741.134Изместване на кеблналинеия 20 кV и 2 бр.КЛНН от ПИ 77195.741.134 по КК на гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД351/16.09.21
754ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАНбул.Съединение38725.13ІІ-366Временен открит паркинг352/17.09.21
755ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.БългарияВъншно ел.захранване на жилищна сграда с магазини в ПИ 77195.721.54 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД353/17.09.21
756ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Братя Миладинови8721.82Външно ел.захранване на многофамилна жилищна сграда с гаражи в ПИ 77195.721.63 ул.Братя Миладинови № 8Агроводинвест ЕАД354/17.09.21
757Заповед за допълване на РСс.Конушкъм РС 137/21 г.355/23.09.21
758АНЕТА ЖИВАДИНОВА ГЕНЕВА; АЛДИН ЖИВАДИНОВ УШЕВ; САВИНА СМИЛКОВА УШЕВА; СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА БАКЪРДЖИЕВА; ТИХОМИР СЕРГЕЕВ КЪРДЖАЛИЕВбул.Освобождение35740.198ХVІІІ-121Ограда356/23.09.21
759АНТОН СИДЕРОВ АНГЕЛОВуб.Русе723.276Сградно канализационно отклонение за ПИ 77195.723.263 по КК на гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД357/24.09.21
760ИВАН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ; АПТИКЕРИМ МЮМЮН ДУРМУШ; МЮМЮНЕ ИЛЯЗ ДУРМУШул.Подем10729.132ІІ-76Склад за инвентар358/24.09.21
761ОБЩИНА ХАСКОВОул.ПанорамаИзместване на хранителен водопровод от водонапорна кула ЮГ в частта от СТАРИЯ БАСЕЙН до ул.Панорамаул.Панорама359/24.09.21
762СПАРТАК ДИМИТРОВ ПОПОВул.П.Р.Славейков20721.286ІІ-404Преустройство /смяна предназначението/ на гараж и складови помещения в адвокатска кантораСтройконсулт - ООД360/27.09.21
763Заповед за допълване на РСкъм РС 82/21 г.361/28.09.21
764ГЕОРГИ МАРИНОВ УЗУНОВ; ДЕЛКА МАНОЛОВА УЗУНОВАул.Сан Стефано7724.48І-389аПреустройство на второ ниво към съществуваща кафе-сладкарницаЕленов - ООД362/29.09.21
765ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.НиколовоИзграждане на РУ 20/0.4 кV с кабевни линии СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №1 и ТП №2 с.Николово, КСН за ел.захранване на ТП №3, реконструкция и ремонт на ел.мрежа ННАгроводинвест ЕАД363/30.09.21
766Заповед за допълване на РСкъм РС 134/19 г.364/30.09.21
767СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН; ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАНм.Сучукмаз338.8Склад365/30.09.21
768ВИЛДАН ФАЙТИН МУСТАФА; ХАКИМЕ ШАБАН ЕМИНул.Пещера96739.391ХІV-645Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД366/30.09.21
769АЙХАН АДЕМ ЧАУШ; СЮРЕЯ ФАХРИДИН ЧАУШм.Дерекьой топра128.11Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД367/04.10.21
770ОБЩИНА ХАСКОВОул.Видин1703.277ІІ-203Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата за ученическо общежитие към езикова гимназия професор д-р Асен Златаров, гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД368/05.10.21
771АТАНАС ДИМЧЕВ АТАНАСОВс.УзунджовоІІІ-70Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW369/05.10.21
772ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.СъединениеИзграждане на кабелна канална система /ККС/ с кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по бул.Съединение, гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД370/05.10.21
773Заповед за допълване на РСкъм РС 288/19 г.371/05.10.21
774ЖИВКО ДОНЧЕВ ДОЙЧЕВс.ВъгларовоV-34Еднофамилна жилищна сградаКМКИ372/06.10.21
775МИШЕЛ ЕЙМАНН - ЕООДс.Тракиецм.ЮртаСклад за промишлени стокиКет Стройнадзор ЕООД373/06.10.21
776ГЮЛТЕКИН КЕМАЛ МЮНЮРул.Бадема30716.5VІІІ-203бПреустройство на таванско помещение в жилищна сграда и реконструкция на съществуващата сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД374/07.10.21
777ЕТ КАНИНИ-СТОЯНКА КАЛИНОВАбул.Г.С.Раковски26712.6Преустройство и промяна редназначението на офис в жилище и два броя офисиГаранат 2000 - ООД375/07.10.21
778ФАТМЕ ХАСАН ИБРЯМ; АПОСТОЛ РАЙКОВ МИХАЙЛОВул.Пещера78739.4Еднофамилна жилищна сграда 1; Еднофамилна жилищна сграда 2Стройконсулт - ООД376/08.10.21
779ДЕЯНА ДОНЧЕВА ЛАЛОВАм.Кекличево стопанство-А112.207Пристройка към съществуваща жилищна сградаЕленов - ООД377/08.10.21
780ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ-ЕТ МАРЧЕЛА 90ул.Беласица6735.221ХІІ-546Многофамилна жилищна сградаСтройкомерс ЕООД378/08.10.21
781ТАНЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВАм.Карамутли112.11Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД379/08.10.21
782МЕТИН САФЕТ КАДИР; АФИДАТ ФЕРЗИ КАДИРул.Яне Сандански32741.114ХVІ-149Подпорна стена380/11.10.21
783ГЮЛБИЕ ДУРАН ЮЗЕИР; ГЮЛНАЗ ДУРАН ЮЗЕИР; СЕБАХТИН ХАЛИЛОВ ДУРАНОВ; ИЛМИЕ ДУРАН СМАИЛОВА; ШЕНИ-Г - ЕООД716.305VІІ-229Многофамилна жилищна сградаМега Про Консулт-ООД381/12.10.21
784ДРАГОМИР ТОДОРОВ ДРАГИЕВ; ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ДРАГИЕВА; ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДРАГИЕВ; ШЕНИ-Г - ЕООДул.Железни врата716.304VІ-229Многофамилна жилищна сградаМега Про Консулт-ООД382/12.10.21
785ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ КАРАИЛИЕВс.МалевоХV-14Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД383/12.10.21
786ТОНКА КИРЕВА ТОДОРОВА; ТОДОР МАНОЛОВ ТОДОРОВс.КонушV-15Фотоволтаична централа ФЕЦ Тонка Тодорова до 30 кW384/13.10.21
787БТК - ЕАДИзграждане на оптично кабелно запранване на БТК ЕАД до ул.Епископ Софроний № 16, гр.ХасковоКастрой З.Г.-ЕООД385/19.10.21
788АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ ДИМИТРОВс.КонушVІ-41Плътна ограда386/19.10.21
789РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА; ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВд-р Георги Кирков193701.696ХІХ-1023Подпорна стена и оградаГаранат 2000 - ООД387/19.10.21
790БТК - ЕАДж.р.КенанаИзграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа /КЕСМ/ за базова станция на ВИВАКОМ PD 2226А, ж.р.Кенана, гр.ХасковоСтанд-Ф - ЕООД388/19.10.21
791МУХАРЕМ ХАЙРИТИН БЕЙСИМул.Враца11738.24ІХ-612Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД389/19.10.21
792ЙОРДАН ДОЙЧЕВ ХРИСТОЗОВул.Каменна718.233VІІІ-457Преустройство на гараж №3 и гараж №4 в магазин за плодове и зеленчуци с фреш барКМКИ390/20.10.21
793МУСТАНГ РЕНТ - ООДм.Дерекьой топра118.11Монтаж на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност до 90 кWр391/21.10.21
794РОСИЦА КОЛЕВА ДОЙЧЕВАул.Липа62713.144ХХІІ-12Заведение за бързи закускиГаранат 2000 - ООД392/21.10.21
795СИБЕЛ ЕРДИНЧ АПТИЛАул.Люлин7720.213ІV-503Преустройство с надстройка н мансарден етаж насъществуваща жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов393/21.10.21
796ДИЛЯН НИКОЛОВ ВАНЧЕВ; МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ВАНЧЕВА; ТАНЯ НИКОЛОВА ИВАНОВАул.Тракия20720.113ІV-465бФотоволтаична централа до 10 кW394/22.10.21
797ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ПЕНЕВАул.Тракия20720.113ІV-465бФотоволтаична централа до 10 кW395/22.10.21
798КРУМ БОЯНОВ МИЛАНОВул.Житница24740.22ІІІ-127аЖилищна сграда с гаражиАлфабет Консулт-ЕООД396/22.10.21
799ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ; РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВОд-р Георги Кирков193701.596ХІХ-1023Басейн и цветарници397/22.10.21
800Заповед за допълване на РСбул.България104721.54към РС 335/20 г.398/25.10.21
801РОС - ЕООДм.Идимирлийска кория502.103Фотоволтаична централа до 30 кWр399/25.10.21
802РОС - ЕООДс.Криво поле39863.207.7Фотоволтаична централа до 30 кWр400/27.10.21
803НУРАЙ ДУРАН ШЕВКЕД518.514ХІV-10Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД401/29.10.21
804Заповед за допълване на РСул.Панорама; ул.Родопи737.1; 737.423към РС 396/19 г.Радев 06 - ЕООД402/29.10.21
805Заповед за допълване на РСул.Петрич729.248ХІ-78към РС 390/14 г.Алфабет Консулт-ЕООД403/29.10.21
806МОНОПОЛ 08 - ООДм.Дерекьой топра128.118Многофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД404/19.10.21
807Заповед за допълване на РС731.299VІІІ-2към РС 281/19 г.Радев 06 - ЕООД405/01.11.21
808Заповед за допълване на РС721.63към РС 152/20 г.Екип-МГ - ООД406/01.11.21
809Заповед за допълване на РСс.Конушкъм РС 260/21 г.Гаранат 2000 - ООД407/02.11.21
810ДЕЛФИ-СВЕТЛАНА КОЛЕВА - ООДс.АлександровоVІІ-48Лятна кухня408/03.11.21
811РУМЕН СТАНИМИРОВ АНГЕЛОВул.Могила709.101Сградно водопроводно отклонение за сграда с идентификатор 77195.709.10111 по КК на гр.Хасковопрот. 15/21 г.409/03.11.21
812ЕВРОПЪТ 2005 - ООДм.Сучукмаз451.46Изграждане на площадков газопровод, присъединен към СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДИвест-99 ООД410/03.11.21
813Заповед за допълване на РСкъм РС 396/19 г.411/03.11.21
814МАРИВА 75 - ЕООДм.Бюка333.66Фотоволтаична централа до 80 кW за собствени нужди412/05.11.21
8151. ПЕРСПЕКТИВА.АРХ - ЕООД; 2.ИМФ ГРУП - ЕООДул.Кооператор9713.349ІХ-759Многофамилна жилищна сградаИнжексперт-ООД413/05.11.21
816ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.Бряговоулици с О.Т. 25,26,27,68,87,86,85,94Изграждане на кабелна линия 1кV от ТП 2 Брягово до нова КРШ и до съществуващ стълб 15 и 15/1 от въздушна линия НН за подобряване качеството на доставяната електрическа енергияАгроводинвест ЕАД414/05.11.21
817Заповед за допълване на РС429.126ХVІІ-884към РС 346/20 г.Гаранат 2000 - ООД415/05.11.21
818МИТКО ГЕОРГИЕВ КОСТОВул.Завоя14740.42Ограда416/10.11.21
819ГЕОРГИ РАДЕВ СТОЕВ; ХРИСТО АНГЕЛОВ ХИСТОВс.Любеново44553.29Постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар417/10.11.21
820ТЕОДОРА СТОЯНОВА БОЖИНОВАул.Сирма войвода3518.522VІІ-3Сградно канализационно отклонение за ПИ 518.522 по КК на гр.ХасковоГаранат 2000 - ООД418/16.11.21
821ДИМИТЪР ГЕНЕВ АТАНАСОВс.ГарвановоІ-5Монтаж на фотоволтаична електриечска централа419/17.11.21
822БОЖИДАР МАРИНОВ ТОНЧЕВул.Бяла ружа48113.62XL-1001Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД420/17.11.21
823НОЛЕВ - ЕООДул.Индже войвода10518.7Инсталация за производство на електрическа инергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност 198,96 кW421/18.11.21
824ДЕЯН БОБЕВ ИВАНОВс.УзунджовоІV-48Лятна кухня422/18.11.21
825Заповед за допълване на РС729.317към РС 153/19 г.423/18.11.21
826ЕТ АЛИАНА-ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ - ООДбул.Освобождение9529.15ХVІІ-723Фотоволтаична централа до 349.80 кW424/19.11.21
827Заповед за допълване на РСж.р.Кенана704.455ХХХІІІ-1048към РС 45/15 г.Стройконсулт - ООД425/19.11.21
8281.ИМПЕРИАЛ ХАУС И КО-ООД; 2.МАЯ НЕДЕВА ДИЦОВА; 3.ХРИСТИНА НЕДЕВА КАВАРДЖИКОВА-ПЕРЧЕМЛИЕВАул.Заря5737.158ІІІ-88Многофамилна жилищна сградаЕленов - ООД426/19.11.21
829РАДОСЛА СТЕФАНОВ ЧАУШЕВс.Конуш38399.1.4Сграда за съхранение, обработка и консервиране на зеленнчуци с жилищна частГаранат 2000 - ООД427/19.11.21
830НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЧАУШЕВс.Конуш38399.1.6Сграда за съхранение, обработка и консервиране на зеленнчуци с жилищна частГаранат 2000 - ООД428/19.11.21
831СЛАВЕЯ ЖИВКОВА АВРАМОВАж.р.Куба ІІ705.58ХVІ-1303Еднофамилна жилищна сграда с гаражГаранат 2000 - ООД429/22.11.21
832ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВАж.р.Куба705.826ХХХІІІ-1330Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД430/23.11.21
833ЮЛИЯНА МАРИУС ГРИГОРОВА-ЯНЧЕВАул.Босилек21-23702.43Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор ЕООД431/23.11.21
834Заповед за очевидна фактическа грешкакъм РС 424/21 г.432/23.11.21
835Заповед за допълване на РСж.р.Куба І705.76към РС 163/10 г.ВИП Консулт 2016-ЕООД433/24.11.21
836ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Банска и ул.ДойранВъншно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 716.192 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД434/24.11.21
837ИВАН КОЛЕВ КАЛИНОВ; ПЕТЯ КОЛЕВА КАЛИНОВАж.р.Кенана702.107ХХІV-1032Еднофамилна жилищна сградаКМКИ435/24.11.21
838СТИВАН - ООД709.148ІІ-633Фотоволтаична централа до 30 кWр436/25.11.21
839МОЯ ЗЕМЯ - ЕООДм.Бюкя334.38Навес за складиране на едри строителни материали към строителен хипермаркет ПРАКТИСКМКИ437/26.11.21
840КРАСЕН ДИНКОВ ВАСИЛЕВ; МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВАм.Кекличево стопанство112.62Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД438/29.11.21
841ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ; ВЕНЕТА ЛОЗАНОВА ПЕНЕВАж.р.Кенана701.657ХХVІ-1023Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД439/29.11.21
842Заповед за допълване на РС128.101към РС 456/19 г.440/30.11.21
843НОВА ИНВЕСТИНГ - ООДж.р.Каменец744.524.2ФЕЦ Нова инвестинг - ООД441/01.12.21
844БЕЙСИМ ДЖЕМАТИН БЕЙСИМул.Враца739.379Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт . ООД442/01.12.21
845КАРЮ КАРЕВ ТОПАЛОВс.НиколовоV-70Дървен навес за отоплителни материали443/01.12.21
846ДИНКО ДЕЛЧЕВ ЯНКОВКуба І706.122Плътна ограда444/06.12.21
847Заповед за допълване на РСс.Конушкъм РС 239/06 г.ВИП Консулт 2016-ЕООД445/06.12.21
848ГЮРКАН ХЪЛМИ САДУЛАс.НиколовоІІІ-307Еднофамилна жилищна сграда на един етажпрот. 16/21 г.446/06.12.21
8491. БИЛД-ИНВЕСТ ООД; 2.МАРУШКА МАВРЕВА ХРИСТОВА; 3.ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ; 4.МАРИЯНА БОГДАНОВА ТОДЕВА; 5.МЛАДЕН БОГДАНОВ КАРАЧАНОВул.Хан Аспарух22а716.6ХІІ-220Многофамилна жилищна сграда с гаражиГаранат 2000 - ООД447/07.12.21
850РАМАДАН ШЕРИФ РАМАДАНж.р.Каменец743.162VІІ-1214Еднофамилна жилищна сграда надва етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД448/07.12.21
851Заповед за допълване на РСм.Казан топра186.51към РС 90/10 г.Стройкомерс ЕООД449/07.12.21
852Заповед за допълване на РСул.Кооператор9713.349Іх-759към РС 413/21 г.450/08.12.21
853ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ; МИТКО СТОЙНОВ КАРАЧАНОВм.Дерекьой топра128.102Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД451/08.12.21
854ТОШКО ИВАНОВ ВЛАДОВул.Лилия39704.61Сградно водопроводно отклонение за ПИ 704.61 по КК на гр.Хасковопрот. 16/21 г.452/08.12.21
855Заповед за явна фактическа грешкакъм РС 456/19; към Заповед 440/21 г.453/08.12.21
856ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ; НИКОЛИНКА ТОДОРОВА КОЛЕВАс.СтамболийскиСграда на допълващо застрояване за фитнес и СПА с Н?3.60 м. и Калкан към плътна ограда до 2.20 м. Складова сграда с Н?3.60 м. и Басейн454/09.12.21
857ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ; НИКОЛИНКА ТОДОРОВА КОЛЕВАс.СтамболийскиПлътна ограда455/10.12.21
858ЮЛИЯН МИТКОВ ХОДУЛОВж.р.Куба І706.164ІІ-1326Ограда456/10.12.21
859ШЕНОЛ КАДИР ФАКИул.Латинка80704.171Еднофамилна жилищна сградаКМКИ457/14.12.21
860ЕТ ЕМИЛ ЧАУШЕВ - ЕМФАТОФотоволтаична централа до 50 кW458/14.12.21
861ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕПроектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством единна електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/ за общински администрации459/14.12.21
862ЛИФТОВ-54 - ЕООДМонтаж на фотоволтаична електриечска централа460/14.12.21
863НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ЖУКОВм.Казан топра186.53Еднофамилна жилищна сграда с гаражГаранат 2000 - ООД461/15.12.21
864ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Розова долина706.536Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 706.536 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД462/15.12.21
865ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД724.22; 723.326; 723.176; 723.142; 723.141; 724.187; 723.92Изграждане на кабелни линии 20 кV и 1 кV с нова РУ 20/0,4 кV - заместващо съоръжение на ТП 101 и ТП 110Агроводинвест ЕАД463/17.12.21
866МОНОПОЛ 08 - ООДул.Горски пътник1527.22ІІІ-855Склад за промишлени стокиРадев 06 - ЕООД464/20.12.21
867ДЕЛЯНА ПАСКАЛЕВА ИВАНОВА; ЛЮБА ПАСКАЛЕВА ДЕЛЧЕВАж.р.Изгрев730.128ЕТАП І: Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД465/20.12.21
868АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПРОДАНОВж.р.Куба ІІ705.56Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея с гаражКМКИ466/20.12.21
869Заповед за допълване на РС706.552къв РС 305/19 г.Кет Стройнадзор ЕООД467/20.12.21
870ЖИТЕН КЛАС 14 - ЕООДИИЗ732.164.2ХІ-9Фотоволтаична централа 29,7 кW468/21.12.21
871ДЕНИЦА СТАЙКОВА КЕКЕНИ-СЕКЕул.Цар Семуан Велики29737.436ХV-87Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване и гаражиГаранат 2000 - ООД469/23.12.21
872ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ГАВАНОЗОВА-МАРИНОВАс.РодопиХVІ-1303Еднофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД470/23.12.21
873БАЙРЯМ САЛИФ ХАЙРУЛАул.Чучулига18739.184ІХ-111Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт ООД471/23.12.21
874ЕТ ФИЛЮ АТАНАСОВ-ДЕТЕЛИНАм.Дерекьой топра20.114.1Фотовотлаична централа 100 кWр472/23.12.21
875ВЕНЕТА СЕРГЕЕВА БОТЕВАм.Казан топра187.58Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД473/23.12.21
876ФИЛСОН - МИЛК ООДс.КлокотницаІ-41Стопанска постройка474/23.12.21
877БОЙКО ФИЛИПОВ ЦВЕТКОВ; МИЛКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА; ВАЛЯ ФИЛИПОВА ЦВЕТКОВАул.Дружба11741.34ІV-137Монтаж на фотовотлаична електрическа централа 30 кWр475/23.12.21
878Заповед за допълване на РСул.Тракия20720.113ІV-465бкъм РС 395/21 г.476/30.12.21
879Заповед за фактическа грешкакъм РС 465/21 г.477/30.12.21
880Заповед за допълване на РСул.Г.Делчев14741.54ІІ-140към РС 362/02 г.478/30.12.21
881Ю-БРАДЪРС - ООДул.Арда44811722.211ХІІІ-513Многофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс-Красимир Ангелов479/30.12.21
882ГЮЛЧИНАР ИСМАИЛ ИБРЯМм.Дерекьой топра127.11Стопанска постройка за отглеждане на домашни животни480/31.12.21
883ДИМИТЪР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВс.Стамболийски68692.172.5Склад за съхранение на селскостопански инвентар481/31.12.21
884РАМАДАН АЙНУР САЛИМм.Дерекьой топра117.75Двуфамилна жилищна сградаГаранат 2000 - ООД482/31.12.21
885СТЕФКА ХРИСТОВА ИЛИЕВАул.П.Р.Славейков11721.321ХІІ-494аПлътна ограда; Ажурна ограда483/31.12.21
886ТОСКА ООДм.Балакли10.18.9Фотоволтаична електрическа централа ТОСКА до 119.7 кW1/05.01.22
887АНЕТА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА; АТАНАС КРЪСТЕВ КРЪСТЕВс.УзунджовоІХ-56Търговски обект - магазинВИБ Консулт 2016-ЕООД2/05.01.22
888ГЮЛТЕН МАРТИНОВА РУМЕНОВАм.Идимирли429.94ХІ-797Еднофамилна жилищна сграда на два етажаСтройконсулт-ООД3/06.01.22
889ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ПЕЕВул.Градинска22716.226.1ХІІ-231Фотоволтаична централа 6,6 кW4/06.01.22
890ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 388/21 г.5/10.01.22
891АНГЕЛ ЛИЛКОВ ЙОРДАНОВж.р.Кенана703.73Лятна кухня6/10.01.22
892ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВж.р.Кенана703.389ХХХІІ-1070Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000-ООД7/10.01.22
893ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС711.294към РС 70/18 г.Гаранат 2000-ООД8/10.01.22
894ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 481/21 г.9/10.01.22
895ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС737.403ХХV-90бкъм РС 338/08 г.10/10.01.22
896ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ КОСТАДИНОВж.р.Кенана702.532VІ-1033Навес за паркиране на МПС и работилница11/12.01.22
897РОСИЦА ДИНКОВА НОЧЕВАж.р.Кенана702.553VІІ-1033Навес за паркиране на МПС и работилница12/12.01.22
898ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.Манастиркъм РС 157/19 г.13/13.01.22
899ОБЩИНА ХАСКОВОул.Анг.войвода720.407ІІ-742Монтаж на детски съоръжения14/13.01.22
900СВЕТЛА МИТЕВА ТОДОРОВА; МИТКО ТОДОРОВ МИТЕВ; ТЕРМО СВЯТ - ЕООДс.Нова НадеждаІ-14Фотоволтаична електрическа централа Термо Свят до 30 кW15/13.01.22
901ЯНКО ИВАНОВ ЯНЕВ; ЯНЕВ ЕООДул.Майор Георги Русев13710.167ІІІ-51аФотоволтаична електрическа централа ФЕЦ ЯНЕВ 2 до 90 кW16/13.01.22
902ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВАж.р.Куба І705.826ХХХІІІ-1330Ограда17/17.01.22
903ЯНЕВ ЕООДул.Майор Георги Русев19710.225ХІV-51аФотоволтаична централа 156,00 кW18/17.01.22
904ПИМ - ООДИИЗ732.4ІІІ-12Цех за заготовки-дъна и мантелиРоси Ро - ЕООД19/17.01.22
905ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ10.26Постройка за отоплителни материали20/18.01.22
906СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАДХасковоГазоснабдяване на община ХасковоИнвест-99 ООД21/18.01.22
907ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС186.47към РС 117/19 г.22/18.01.22
908ТЕРА-Н 2009 - ЕООСИИЗ732.155ХVІІІ-9Сградно водопродно отклонение за ПИ 77195.732.155 по КК на гр.Хасковопрот. 18/21 г.23/18.01.22
909КИРЧО БЛАГОЕВ ВАКРИЛОВж.р.Куба705.119ХІ-1306Еднофамилна жилищна сграда за сезонно обитаванеСтройконсулт-ООД24/18.01.22
910ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.к.ОрфейВъншно ел.захранване на гараж №3 с идентификатор 77195.710.110.2.3 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД25/18.01.22
911В и К БУНАР - ЕООД; ЕМ ТРАНС - ЕООДул.Ком710.194VІ-651Многофамилна жилищна сграда МИЛИНИУМРадев 06 - ЕООД26/18.01.22
912М ПЪРТС 2016 - ЕООДс.Книжовник37383.9.27Навес - гараж за три броя автомобили27/21.01.22
913ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.Клокотницакъм РС 393/19 г.Алфабет Консулт-ЕООД28/25.01.22
914АНТИВО АРТ - ЕООДул.Пловдивска СИЗ707.135.1ІІ-5Фотоволтаична централа 29,7 кW29/25.01.22
915НОВОТЕХРОМ - ООДИИЗ731.146.1VІІІ-765Фотоволтаична централа 105,6 кWр30/25.01.22
916ЙЪЛМАЗ РАИФ ТАХИР; БЕКИЕ БАЙРЯМ ТАХИР; РАИФ ЙЪЛМАЗ РАИФ730.299ХХ-831Пристройка на един етаж към еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД31/25.01.22
917РАСИМ НУРИ РАМАДАНс.ГарвановоVІІІ-48Плътна ограда32/26.01.22
918ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 26/22 г.33/26.01.22
919НИКОЛАЙ ЖЕКОВ СТАЛЕВж.к.Орфей710.54VІІІ-642Гараж № 2134/26.01.22
920МИЛКО ЕМИЛОВ ХУШКОВж.р.Каменец746.215V-1106Еднофамилна жилищна сградапрот. 18/21 г.35/07.02.22
921БУЛТЕМ - ООД; ДИМИТЪР ТОНЕВ ГОЧЕВм.Бюкя12.20.1Фотоволтаична централа БУЛТЕМ до 399 кWр36/07.02.22
922ОБЩИНА ХАСКОВО; ДАНИЕЛА КОЛЕВА ИВАНОВАс.КлокотницаХ-33Плътна ограда37/08.02.22
923ЕМ-КОМЕРС 1бул.Съединение66732.133.7.1І-9Фотоволтаична електриечска централа до 35 кW38/10.02.22
924ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 124/17 г.39/10.02.22
925ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.КенанаИзграждане на кабелни линии СрН от БКТП 470 КЕНАНА-ЧЕШМАТА до ТП 2 КЕНАНААгроводинвест ЕАД40/10.02.22
926КАДРИН РУЖИНОВ ТЕРЗИЕВж.р.Каменец747.65Фотоволтаична централа 29.90 кWр41/11.02.22
927ЛЪКИ ДЖИ - ООДбул.България196734.291.1V-178аФотоволтаична централа 27.9 Кw42/11.02.22
928НОВОТЕХРОМ - ООДИИЗ731.146VІІІ-765Магазин за нехранителни стокиДжей Ви Ки Консулт ООД43/11.02.22
929ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.ЕдинствоИзграждане на РУ 20/0,4 КV Скабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 63 ЯТАКАгроводинвест ЕАД44/15.02.22
930АНГЕЛ ДИМИТРОВ БРАТАНОВул.Цар Страшимир8714.301ІХ-859Преустройство на магазин в жилище с пристройка на един етаж и реконструкция на съществуващо стълбищеВИБ Консулт 2016-ЕООД45/15.02.22
931ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСм.Дерекьой топра129.62към РС 417/2006 г.ВИБ Консулт 2016-ЕООД46/15.02.22
932ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО - КД710.222V-611Супермаркет ЛИДЛ с помещение за хляб и хлебни изделияЛифо ООД47/16.02.22
933ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВул.Георги Китов81-83-85713.422ХХІ-18Басейн48/17.02.22
934РАДОСТИН ХРИСТОВ ХАСЪРДЖИЕВ706.448ІІ-725Монтаж на фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр49/17.02.22
935ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 107/2021 г.50/18.02.22
936ЕТ ДЕЛЕНА-ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВ; ДЕЛЯН ДИМЧЕВ ДЕЛЧЕВИИЗ752.8.1; 752.8.3Фотоволтаична централа 154,0 кWр51/18.02.22
937БОРИС ПЕТРОВ ОВЧАРОВ; ОВЧАРОВИ 2018 - ЕООД752.46.1ХХХІІ-16Фотоволтаична електрическа централа 30 кW52/18.02.22
938КРАСИМИР ВЕЛИНОВ БАЛКАНСКИ; РАДОСТИН МАКСИМОВ БУЗОВ; ВИВИАН-81 - ЕООДж.р.Каменец748.233Фотоволтаична електроцентрала 30,0 кWр53/22.02.22
939ВЕЛИ ЧАЛЪШКАНс.Долно ГолеманциХVІІІ-9Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт ООД54/23.02.22
940БУЛТАХ - ЕООДбул.Съединение70732.156ХІХ-9КТП за периодични прегледи на МПСАлфабет Консулт-ЕООД55/24.02.22
941ТЕОДОРА СТОЯНОВА БОЖИНОВАкв.Болярово518.522ХХІV-3Гараж и реконструкция на покривна еднофамилна жилищна сграда56/24.02.22
942ТАНЯ ВЛАДКОВА ДИМИТРОВА; ХРИСТО СОФРОНИЕВ ЧАЛЪКОВс.КлокотницаХІ-13Фотоволтаична електроцентрала 10,0 кW57/24.02.22
943ГРОЗДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА; ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВул.Драва Соболч27519.373ІІІ-47Гараж58/25.02.22
944СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СИМОНОВс.НиколовоІІ-75Гараж за два броя автомобили59/25.02.22
945ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 268/19 г.60/25.02.22
946АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ ДИМИТРОВс.КонушVІ-41Навес - гараж61/25.02.22
947ГАЛИН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ; РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВж.р.Куба705.819Гараж за два броя автомобили62/25.02.22
948ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Видин703.618Външно ел.захранване на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с пазацитет 8/осем/ места - ЦСЗГДУППМГЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД63/28.02.22
949ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Ген.Радецки716.96Външно ел.захранване на многофамилна жилищна сграда с гаражи в ПИ 77195.716.96 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД64/28.02.22
950ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС702.505към РС 188/19 г.Радев 06 - ЕООД65/01.03.22
951ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС752.78към РС 36/1988 г.66/02.03.22
952РИТЕЙЛ ПАРК ХАСКОВО - ЕООДбул.Г.С.Раковски710.22611Подпорна стена67/02.03.22
953ГИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА; ИВАН ДАМЯНОВ МЕРДЖАНОВм.Казан топра185.65Платна ограда68/02.03.22
954Ю-РЕНТ - ЕООДс.Войводово11867.110. 984Фотоволтаична електкрическа централа до 2000 кWРадев 06 - ЕООД69/02.03.22
955ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.Г.С.Раковски; ул.Княз Борис І713.288Изграждане на РУ 20/0,4 кV Скабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 98 ЗМИЙНИАгроводинвест ЕАД70/04.03.22
956АЙХАН ХАСАН ОСМАНул.Македония109186.85Жилищна сградаАлфабет Консулт-ЕООД71/07.03.22
957ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 47/22 г.72/07.03.22
958МИЛКИ ГРУП БИО - ЕАДм.Бюкя334.39Фотоволтаична инсталация за производство на електкрическа енергия - 500 кWр73/08.03.22
959ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА748.233ХХVІІІ-1129към РС 53/22 г.74/08.03.22
960ТЕНЧО ТОДОРОВ ЛОЗЕВс.УзунджовоХVІІІ-48Фотоволтаична инсталация до 30,0 кWр75/08.03.22
961САЛИХА ИДРИЗ АЗИС-ЕМИН; САБИХА ИДРИЗ АЗИСул.Бадема716.59VІІ-700Двувамилна жилищна сграда с гаражиАлфабет Консулт-ЕООД76/11.03.22
962ПРИМА ХОУМС - ООДул.Руен716.604ХХVІІ-732Многофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД77/11.03.22
963ЕСКОМ - ООДТрасе на оптичен кабел ХасковоКет Стройнадзор - ЕООД78/14.03.22
964АКВА 3 - ООСм.Дерекьой топра20.45Фотоволтаична електкрическа централа - 76.00 кW79/14.03.22
965ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС22.16към РС 251/12 г.80/14.03.22
966ПЛАМЕНКА ИЛИЕВА ДЕЛЧУНКОВА; РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВул.Анг.войвода11721.369ІХ-492аПлътна ограда81/17.03.22
967ХАБИБЕ ДУРМУШАЛИ САИДул.Бадема6716.61ІХ-700Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт-ООД82/17.03.22
968ДЕНТ - ООДбул.Освобождение9329.14VІІІ-723Фотоволтаична инсталация до 50,4 кWр върху покрив насъществуващи сгради83/18.03.22
969РЕМЗИ ХАМЗА РАКИФул.Бяла слатина20739.356Жилищна сграда на един етаж - ЗП 80 кв.м.Джей Ви Ки Консулт ООД84/22.03.22
970ГЮРКАН ХЪЛМИ САДУЛАс.НиколовоХІV-30Еднофамилна жилищна сградапрот. 2/22 г.85/22.03.22
971ПАМ 18 - ЕООДм.Халилово29.40.1Фотоволтаична централа до 100 кW86/23.03.22
972ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.КенанаВъншно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в ПИ 703.207 по КК на гр.ХасковоАгроводинвест ЕАД87/23.03.22
973БЛАГОМИР АНГЕЛОВ АВРАМОВ; ИВАН АНГЕЛОВ АВРАМОВул.Харманлийско шосе86732.66І-17Захранващ кабел за ФЕЦ до 30 кWГаранат 2000-ООД88/23.03.22
974БЛАГОМИР АНГЕЛОВ АВРАМОВ; ИВАН АНГЕЛОВ АВРАМОВИИЗ732.147.2І-17Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW89/24.03.22
975НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕТРОВАул.Жасмин77703.889ІХ-1061Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД90/24.03.22
976ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.Клокотницакъм РС 427 и РС 428 от 2021 г.Гаранат 2000-ООД91/25.03.22
977ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Македония88734.2към РС 309/21 г.Гаранат 2000-ООД92/25.03.22
978ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ГАНЕВ; ДИЛЯНА ЗЛАТАНОВА ДИМИТРОВА; КИНКА МАРИНОВА ГАНЕВАж.р.Куба ІІ705.83ХVІ-1304Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД93/25.03.22
979РОДИНА - ХАСКОВО АДбул.Илинден752.78.10ІІ-18Фотоволаична централа - 56,7 кWр94/01.04.22
980ОБЩИНА ХАСКОВО изпълнител: ТОДОР ИВАНОВ ДИМИТРОВул.Тракия22720.112V-465бПлътна ограда95/04.04.22
981РАСИМ НУРИ РАМАДАНс.ГарвановоVІІІ-48Дървен навес96/04.04.22
982РИТЕЙЛ ПАРК ХАСКОВО - ЕООДбул.Г.С.РаковскиІІІ-611Магазин за обществено обслужване - РИТЕЙЛ ПАРКРадев 06 - ЕООД97/04.04.22
983ГАРВАНОВО СОЛАР - ЕООДс.Гарваново14550.91.567БКТП 1000 кVА към ФЕЦ ГАРАВНОВО СОЛАР 1 МWpСтройконсулт-ООД98/04.04.22
984ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД709.33V-645Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на жилищни сгради за жители, принадлежащи към уазвими етнически малцинства - 3 бр.Ем Ди Ай Инженеринг - ЕООД99/04.04.22
985ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Гр.Игнатиев13721.557ІІІ-476към РС 228/21 г.100/05.04.22
986ЗАХАРИНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА; ЙОСКО СТОИЛОВ ЙОРДАНОВс.КонушІV-13Еднофамилна жилищна сграда с гаражКет Стройнадзор - ЕООД101/06.04.22
987ВАЛЕНТИНА ТОНЧЕВА НЕДЕВАж.р.Каменец746.265VІІ-1116Гараж102/07.04.22
988ЕРХАН АХМЕД АЛИул.Клокотница25А715.463ХV-220Гараж103/07.04.22
989ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.д-р Георги Китов202701.402към РС 406/2005 г.КМКИ104/08.04.22
990АСЕН СИМЕОНОВ ЮРУКОВс.ВойводовоВъншно ел.захранване на поливна помпа в ПИ 11867.74.5 м.Кюня, с.Войводово, общ.ХасковоСтройконсулт-ООД105/08.04.22
991НЕЛИ ПАНАЙОТОВА КИРЕВАс.ВъгларовоІІІ-11Еднофамилна жилищна сградапрот.3/22 г.106/12.04.22
992МОНИ МЕС - ЕООДм.Къс чесма4.21Фотоволаична централа до 200 кW107/13.04.22
993ЕСКОМ - ООДм.Идимирли424.7Автосервиз с шоурум, административно-битова и складова частКет Стройнадзор - ЕООД108/18.04.22
994ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДбул.Г.С.Раковски19714.253І-292Преустройство на приемно-предавателна станция № 6042АБ-Надзор - ЕООД109/18.04.22
995ГАРВАНОВО СОЛАР - ЕООДс.Гарваново14550.91.567Фотоволаична електрическа централа до 988 кWр - ГАРВАНОВО СОЛАРСтройконсулт-ООД110/18.04.22
996АНТОНИЯ ИВАНОВА ТОНЕВАм.Казан топра185.66Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД111/18.04.22
997АНТОН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВул.Бургас723.19Изграждане на ново СКО и подмяна на съществуващо СВО към търговски обект с идентиф.77195.723.192.1Еленов - ООД112/18.04.22
998НАИМ МЮМЮН НАИМм.Дерекьой топра128.1Гараж113/19.04.22
999ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД; РИТЕЙЛ ПАРК ХАСКОВО - ЕООДбул.Г.С.Раковски710.22ІІІ-611Частично изместване на кабел 20 кV през ПИ 77195.710.220 по КК на гр.Хасково, бул.Г.С.РаковскиРадев 06 - ЕООД114/19.04.22
1000ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Вършец2735.14ІІІ-529към РС 164/21 г.Еленов - ООД115/19.04.22
1001СВЕТОЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; ДАРИНА ИВАНОВА ИЛИЕВАул.Аида2721.335VІ-494Жилищна сграда с гаражиДжей Ви Ки Консулт-ООД116/19.04.22
1002ЗВЕЗДЕЛИНА СВЕДАЛИНОВА АСЕНОВА709.39.54.2І-9Преустройство и смяна предназначението на търговски обект: магазин за промишлени стоки /обект №2/ в магазин за промишлени стоки и обект за бързо хранене-дюнерГаранат 2000-ООД117/21.04.22
1003ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Зайчар719.13Външно ел.захранване на жилищна сграда с гааржи в ПИ 77195.719.13 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД118/21.04.22
1004ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД725.68Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линни СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 53 ССТ и ТП № 201 - ОБЩЕЖИТИЕЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД119/21.04.22
1005МЕТИН МЮМЮНАЛИ МЕХМЕД; АЙШЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕДул.Бузлуджа7735.184Х-543Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД120/26.04.22
1006МИТКО МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВс.МалевоV-9Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД121/26.04.22
1007ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСж.р.Кенана702.505VІ-1033към РС 112/2021 г.Кет Стройнадзор - ЕООД122/26.04.22
1008ГЮРКАН ХЪЛМИ САДУЛАс.НиколовоХІІІ-30Лятна кухня123/26.04.22
1009ОБЩИНА ХАСКОВОм.Казан топра31.53І-901Закрит плувен басейнГаранат 2000-ООД124/27.04.22
1010ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.ТракиецХІV-66към РС 75/19 г.Гаранат 2000-ООД125/27.04.22
1011ДАНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВул.Хан Тервел16518.258ІХ-8Сградно канализационно отклонение за ПИ 77195.518.258 по КК на гр.Хасковопрот. 3/22 г.126/28.04.22
1012ТАГ - ГАЗ ЕООДИИЗ732.47ІІІ-17Фотоволтаична електрическа централа ТАГ-ГАЗ 5 до 199 кWр127/28.04.22
1013ХРИСТО ДИМОВ АНАДОЛИЕВ; ГАБРО-ЕООДИИЗ752.197Фотоволтаична електрическа централа ГАБРО-197 до 85.00 кW128/28.04.22
1014КС ЛОГИСТИКС - АДул.Димитровградско шосе707.28ХІV-3Административна сградаСтанд Ф - ЕООД129/29.04.22
1015МИТКА ПЕТРОВА ИВАНОВАс.СтамболийскиVІІІ-34Еднофамилна жилищна сграда на един етаж и склад за инвентарДжей Ви Ки Консулт-ООД130/29.04.22
1016АНТОН ДАНЧЕВ МАНОЛОВ; ЙОАНА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВАс.СтамболийскиVІІ-34Еднофамилна жилищна сграда на един етаж иДжей Ви Ки Консулт-ООД131/29.04.22
1017СВЕТЛАНА НАСКОВА СЕВОВА-ТОДОРОВАс.ПодкрепаVІ-4Гараж132/03.05.22
1018ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВул.Беласица8735.227V-547Гараж със склад133/03.05.22
1019ТАНЯ МИТКОВА КОЛЕВА; НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВАс.ДиневоІV-34Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW134/03.05.22
1020АЙХАН ХЮСМЕН АХМЕД739.429.1Ремонт на покрив на сграда135/04.05.22
1021ТРЕНДАФИЛ ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВс.ВъгларовоVІІ-37Гараж136/04.05.22
1022СТЕФКА ГЕОРГИЕВА РАДИЧЕВА; ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ РАДИЧЕВул.Узунджово8711.216ІV-362Плътна ограда137/04.05.22
1023МЕФ ЛОДЖИСТИК - ООДм.Халилово374.1Гараж за два броя автомобили138/04.05.22
1024АДРИАНА ХАРИЗАНОВА МИХАЙЛОВАж.р.Кенана703.123ІІ-1042Гараж139/05.05.22
1025ТОДОР ЙОРДАНОВ МАНОЛОВс.КлокотницаІІІ-33Плътна ограда140/05.05.22
1026БИОВЕРТ - ЕООДс.ТракиецФотоволтаична централа ЗЛАТКО ГЮЗЕЛЕВ до 30 кW141/05.05.22
1027БУУТС-55 - ЕООДс.НиколовоХІІ-29Еднофамилна жилищна сградапрот.3/22 г.142/05.05.22
1028ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС706.448към РС 49/22 г.143/05.05.22
1029КОНГАЛ - ООДж.р.Каменец744.462 и 744.303Кабелна линия НН за ел.захранване на фотоволтаична централа НИКОЛАЙ КОНГАЛОВГаранат 2000-ООД144/05.05.22
1030ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.Съединение732.120; 732.64Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители в ПИ 732.120 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД145/12.05.22
1031ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС118.5към РС 423/19 г.146/13.05.22
1032СЕЛМАН ВЕЛИ МЮМЮНс.Широка полянаVІІІ-7Еднофамилна жилищна сграда на два етажаБи Та Консулт - ООД147/13.05.22
1033НАИМ МЮМЮН НАИМм.Дерекьой топра128.1Ограда и подпорнастена148/13.05.22
1034АКВА - З - ООДм.Дерекьой топра20.53Фотоволтаична централа - 41 кW149/13.05.22
1035ГЮРСЕЛ ФЕРАД МЮСЛЮМ; БИРСЕН ЮСЕИН МЮСЛЮМж.р.Каменец743.4V-1209Ограда150/13.05.22
1036КОНГАЛ - ООДж.р.Каменец744.303Фотоволтаична централа 70,00 кW - НИКОЛАЙ КОНГАЛОВ151/13.05.22
1037ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 141/22 г.152/13.05.22
1038ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 130/22 г.153/13.05.22
1039ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 131/22 г.154/13.05.22
1040ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Лозенец; ул.Ал.Стамболийски712.184; 712.207Външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ 712.204 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД155/13.05.22
1041ЕТ НАР - МУЗАФЕР РАМАДАНбул.Съединение69731.306ХVІІ-6Фотоволтаична електрическа централа 15,00 кW156/13.05.22
1042ДЕЯН ПЕТКОВ ПИЛЕВм.Турсото гробе553.33Еднофамилна жилищна сграда на един етажЕТ Билд Комерс-Кр.Ангелов157/13.05.22
1043ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСж.р.Каменец746.1VІ-1101към РС 307/18 г.158/16.05.22
1044ТАЛКОМ ИНС - ЕООДж.р.Изгрев-Изток730.723; 730.414; 730.413; 730.369Фотоволтаична централа до 200 кW с кабелна линия ННГаранат 2000-ООД159/16.05.22
1045ГЮЛТЕН МУСТАФА ТАХИРул.Ген.Колев34711.32Х-346Плътна ограда160/16.05.22
1046АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ; ДИМКА РУСЕВА АТАНАСОВАкв.Болярово519.291ХІІ-26Гараж161/19.05.22
1047ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ - ООДс.Узунджово75085.47.1Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник - ФЕЦ до 200 кW162/19.05.22
1048ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ - ООДс.Узунджово75085.47.2Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник - ФЕЦ до 200 кW163/19.05.22
1049АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЯКОВул.Тимок59713.201VІІІ-13Преустройство на таванско помещение в жилищеКет Стройнадзор - ЕООД164/19.05.22
1050ГЮЛТЕКИН КЕМАЛ МЮНЮРул.Бадема716.5VІІІ-203бГаражи и търговски обектиРадев 06 - ЕООД165/19.05.22
1051ДИАНА ПАУНОВА КАДИРс.ТракиецV-51аЕднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД166/19.05.22
1052МИЛКА КИРЧЕВА ЛАВЧЕВАж.р.Каменец743.577І-1221Еднофамилна жилищна сграда на два етажаГаранат 2000-ООД167/19.05.22
1053ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС20.114към РС 472/21 г.168/23.05.22
1054ОБЩИНА ХАСКОВОул.МакедонияРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул.Македония от бул.Освобождение до бул.В.ЛевскиРадев 06 - ЕООД169/23.06.22
1055ВАЛЕНТИН АСЕНОВ КРАСИМИРОВж.р.Каменец747.585ХХХV-1115Навес170/26.05.22
1056ПЕТКО ПЕТРОВ ЖЕЧЕВ; АГРОВОДИНВЕСТ-94 ООДс.Нова НадеждаФотоволтаична електрическа централа до 30 кW171/27.05.22
1057НЕВЕНА КОСТОВА ПЕТРОВАул.Бяла Ружа113.76ІV-1002Еднофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД172/27.05.22
1058ФЕРАД АДЕМ ФЕРАДСИЗ707.144ХІХ-8Авторемнтна работилница за леки и лекотоварни МПС, жилище и подпорна стенаРадев 06 - ЕООД173/27.05.22
1059ГЮЛЮМСЕР ШАБАНАЛИ СОЙУТЮРКм.Казан топра186.88Еднофамилна жилищна сградаАлфабет Консулт-ЕООД174/27.05.22
1060ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 163/22 г.175/27.05.22
1061ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 162/22 г.176/27.05.22
1062ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 99/22 г.177/30.05.22
1063ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 137/19 г.178/03.05.22
1064ЮМЕР МОХАМЕД ЮМЕРс.ОрловоІ-10Гараж със склад179/31.05.22
1065ЮМЕР МОХАМЕД ЮМЕРс.ОрловоІ-8Лятня кухня180/31.05.22
1066ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС705.45към РС 332/07 г.181/01.06.22
1067ЦВЯТКО ЖЕКОВ ИВАНОВ552.3Сграда за съхранение на селскостопанска продукция с помещение за обитаванеРоси Ро - ЕООД182/01.06.22
1068ЮЛИЯН ДИМОВ КИРЧЕВс.ЕленаФотоволтаична електроцентрала до 30 кW183/02.06.22
1069ИВАН НУЧЕВ НУЧЕВс.НиколовоІІ-24Плътна ограда184/06.0622
1070АТАНАС ПЕТРОВ СТАЙКОВ; КРЕМЕНА МИТКОВА СТОЙКОВАул.Найчо Цанов25720.23V-488Лятна кухня185/07.06.22
1071ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСж.р.Кенана701.447V-1020към РС 343/20 г.Роси Ро - ЕООД186/07.06.22
1072МЕД ХАУС - ЕООДул.Родопи26722.148ХІ-513Многофамилна жилищна сградаТоп Надзор 81 - ЕООД187/07.06.22
1073ТЕОДОРА СТОЯНОВА БОЖИНОВАул.д-р Георги Китов135701.371Еднофамилна жилищна сграда - етап ІГаранат 2000-ООД188/07.06.22
1074СЕЙКОН - БГ ООДул.Средна гора4723.5ІІ-297Временен открит паркингБилд Комерс-Красимир Ангелов189/08.06.22
1075АСЕН СТОИЛОВ СОКОЛОВж.л.Каменец746.279ХІХ-1116Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД190/08.06.22
1076МАРИЯ ДИМИТРОВА МАВРОВАм.Идимирли424.135Складова базаГаранат 2000-ООД191/10.06.22
1077ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС735.195ІV-545към РС 141/2001 г.Алфабет Консулт-ЕООД192/13.06.22
1078ЛИКОР 1 - ЕООДм.Туристическа хижа113.465ХV-1001Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000-ООД193/13.06.22
1079ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВс.НиколовоVІІІ-68Гараж194/16.06.22
1080ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВул.Цар Страшимир17715.216ХІ-867Плътна ограда195/16.06.22
1081ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Горски път44739Изграждане на кабелна мрежа НН за електрозахранване на Склад за минерална и каменна вата в ПИ 7795.27.28 по КК на гр.Хасково и присъединяване на нови потребители в м.ХалиловоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД196/16.06.22
10821.ДРАГОМИР ЕНЕВ КОЛЕВ; 2.КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ; 3.МИТКО ДЕЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ; 4.ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВул.Михаил Минчев4724.65ІІІ-379Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужванеСтройкомерс-ЕООД197/17.06.22
1083ХРИСТО ДИМОВ АНАДОЛИЕВс.КлокотницаІ-38Фотоволтаична електроцентрала 87,0 кWр198/17.06.22
1084ПЛАМЕНКА ИЛИЕВА ДЕЛЧУНКОВА; РУСЮ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧУНКОВул.Анг.войвода11721.369ІХ-492аЛьятна кухня199/21.06.22
1085ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВс.МалевоV-47Плътна ограда200/21.06.22
1086МУЛТИТРАНС 88 - ЕООДСИЗ707.154ХІІІ-8Гараж201/23.06.22
1087ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ; БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ; КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВул.Цар Иван Асен ІІ18714.258І-293Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД202/24.06.22
1088КИРИЛ ВАСИЛЕВ КАРААТАНОСОВ; ГЕРГАНА СТОЙЧЕВА КАРААТАНАСОВАул.Кресна4736.77ХVІІІ-170Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД203/24.06.22
1089МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД725.7ІІІ-80Фотоволтаична централа - МБАЛ ХАСКОВО до 50 кW204/27.06.22
1090САФЕТ КАДИР САФЕТ; ШЕНАЙ ИЗМАИЛ САФЕТж.р.Изгрев730.41ІХ-828Лятна кухня205/27.06.22
1091МИНИСТЕРСВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ; ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ РАЙНА КНЯГИНЯул.Добруджа79720.406І-468МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ РАЙНА КНЯГИНЯ, ГР.ХАСКОВОСтрол-1000 АД206/28.06.22
1092СЕЗГИН МУХАРЕМ МЮМЮНж.р.Каменец743.496ХХV-1209Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД207/29.06.22
1093МИНИСТЕРСВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА -ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВул.Банска70716.298ІІ-768МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВДЗЗД МОТИВА СТРОЛ208/29.06.22
1094МИНИСТЕРСВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНО-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИбул.Съединение46725.25І-85МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - РЕМОНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНО-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИДЗЗД МОТИВА СТРОЛ209/29.06.22
1095ГЕОРГИ МАРИНОВ УЗУНОВул.Сан Стефано7724.48І-389аПристройка на един етаж към съществуваща многофамилна жилищна сграда с магазиниЕленов - ООД210/29.06.22
1096ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСм.Кемера556.26към РС 178/19 г.Еленов - ООД211/30.06.22
1097ФАХРИ МУСТАФА МЕХМЕДс.Големанци15429.97.44Сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и сграда за съхранение на селскостопански инвентар212/30.06.22
1098ЮЛИАН МИТКОВ ХОДУЛОВул.Розова долина706.164ІІ-1326Пристройка към съществуваща сградаДжей Ви Ки Консулт ООД213/01.07.22
1099ИВО ОГНЯНОВ ЧУКАРОВм.Казан топра186.8Еднофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД214/05.07.22
1100АХМЕД БОСТАНДЖЪс.МалевоVІ-86Многофамилна жилищна сграда и гааржиВИБ Консулт 2016-ЕООД215/05.07.22
1101ХМЕД БОСТАНДЖЪс.МалевоVІІ-86Многофамилна жилищна сграда и гааржиВИБ Консулт 2016-ЕООД216/05.07.22
1102СЪНИ ХОУМ ИНВЕСТ - ЕООДм.Казан топра186.46Жилищна сградаИнжексперт - ООД217/05.07.22
1103ДЕЛЯН РАДКОВ КОЛЕШЕВж.р.Каменец743.326ІІІ-1223АвтосервизГаранат 2000-ООД218/05.07.22
1104ФАТМЕ АЛИ ФАРИСул.Светлина24736.179ІІІ-197Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за ПИ 736.179 по КК на гр.Хасковопрот. 6/22 г.219/05.07.22
1105ХИКМЕТ ИСМАИЛ ИСМАИЛул.Хайдут Велко13719.337І-462Сградно канализационно отклонение за ПИ 736.179 по КК на гр.Хасковопрот. 6/22 г.220/05.07.22
1106КАЕЛ КАРД - ООДСИЗ707.153ХІІІ-8Монтаж на фотоволтаична централа - КАЕЛ КАРД до 30 кW221/06.07.22
1107МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧИНОВАж.р.Куба706.891314Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД222/06.07.22
1108ГЕРГАНА ГЕНКОВА МАРИНОВА; СВЕЛОМИР ГЕНКОВ КОЛЕВж.р.Кенана704.252Фотоволтаична централа до 30 кW223/06.07.22
1109ОБЩИНА ХАСКОВОпл.Свобода11724.23І-387аЧастичен ремонт, реконструкция на външно сталбище и реконструкция на покрив на читалище ЗаряСтройкомерс-ЕООД224/07.07.22
1110ИРИНА ДАНЧЕВА ДИМИТРОВАс.МалевоІ-8Фотоволтаична централа - 5,0 кWр225/08.07.22
1111ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ХАДИПАНАЙОТОВАс.ТракиецVІІ-28Фотоволтаична електрическа централа - 30 кW226/11.07.22
1112ТОСКА - ООДул.Божур12210.51Фотоволтаична електрическа централа ТОСКА до 58.5 кW227/11.07.22
1113ЮЛИАН ДИМОВ КИРЧЕВс.ЕленаКабелна линия 1 кV за външно електрозахранване на ФЕЦ до 30 кWГаранат 2000-ООД228/13.07.22
1114ИВАН НУЧЕВ НУЧЕВс.НиколовоІІ-24Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД229/13.07.22
1115ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС722.101І-522към РС 152/2005 г.230/13.07.22
1116ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 217/22 г.231/19.07.22
1117ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Балатон3738.82към РС 283/2006 г.ВИБ Консулт 2016-ЕООД232/19.07.22
1118ДЕЛФИ-СВЕТЛАНА КОЛЕВА ООДс.АлександровоVІ-4Плътна ограда233/19.07.22
1119ИВАН НИКОЛАЕВ ТАШКОВул.Сирма войвода3518.36VІ-3Лятна кухня и навес за МПС234/09.07.22
1120ЯНЧО ГЕНОВ ГЕНОВ; МИРЕЛА ЯНЧЕВА ГЕНОВА; КАРОЛИН ЯНЧЕВА ГЕНОВА; РАДИНА ЯНЧЕВА ГЕНОВАм.Кемера556.26Ограда235/21.07.22
1121РОЛИНГ-Л - ЕООД725.75Плътна ограда236/21.07.22
1122ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ ВОДЕНИЧАРОВс.КонушІІ-61Еднофамилна жилищна сградаКМКИ237/21.07.22
1123ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВж.р.Кенана702.65Фотоволтаична централа - 5,0 кWр238/22.07.22
1124НЕВЕНА АЛЕКОВА БАНЧЕВА-СТАЙКОВАж.р.Каменец746.614XLV-1120Фотоволтаична електрическа централа - 25 кW239/22.07.22
1125ТОДОР ПЕТРОВ КРЪШКОВж.р.Изгрев730.388VІІІ-829Еднофамилна жилищна сградапрот.7/22 г.240/25.07.22
1126НЕФИЕ НАИМ АЛИкв.Болярово518.22VІІ-36Навес - склад за инвентар241/25.07.22
1127ЖИВКО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВбул.България7716.506VІІ-879Основен ремонт на покрив на сграда242/25.07.22
1128ОБЩИНА ХАСКОВОс.МалевоVІ-47Частичен ремонт на физкултурен салонКет Стройнадзор - ЕООД243/25.07.22
1129ЛЕВЕН ХАДЖИЕВ716.169VІ-227Еднофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД244/29.07.22
1130ЮСУФ ФЕВЗИ МУРАДул.Болярска26518.127ІХ-40Надстройка на жилищна сграда и складЕленов - ООД245/29.07.22
1131ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС712.247І-864към РС 191/21 г.246/29.07.22
1132ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Враца/ул.Бяла Слатинакъм РС 284/19 г.247/29.07.22
1133КОЛЕВ АУТО М - ЕООДИИЗ732.378Фотоволтаична електрическа централа КОЛЕВ АУТО М - 30.00 кW248/04.08.22
1134ДОТО АГРО - ЕООДс.УзунджовоХ-92Склад за селскостопанска продукцияГаранат 2000-ООД249/04.08.22
1135ДИМО ЛОЗКОВ ИВАНОВм.Казан топра184.67Гараж и лятна кухня250/04.08.22
1136НЕВЕНА ЖЕЛЕВА ХРИСТОВАм.Халилово374.9Склад за инвентар251/04.08.22
1137СКАЙ МОНТ - ЕООДИИЗ731.256ХХV-6Фотоволтаична електрическа централа СКАЙ МОНТ-256 - 199.00 кW252/04.08.22
1138ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС721.369към РС 81/22 г.253/05.08.22
1139НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ШУМАРОВс.МалевоХІІ-86Фотоволтаична електрическа централа - 30 кW - СНЕЖАНА-НИКОЛАЙ ШУМАРОВ254/05.08.22
1140СТЕФАН АНДОНОВ СТЕФАНОВс.ЕленаІІІ-25Фотоволтаична електроцентрала 30 кW255/05.08.22
1141ЛИДЛ БЪЛГАНИЯ ЕООД ЕНДКО КДул.Дунав19аТранспортно-комуникационен план за обслужване на ПИ 710.222 по КК /УПИ V, кв.611/Лифо ООД256/05.08.22
1142ИНТЕГРА - ЕООДбул.Васил Левски15725.28.2ІХ-85Фотоволтаична електрическа централа ИНТЕГРА до 30.00 кW257/09.08.22
1143ЕВРОПА - ООДул.Заря737.315І-90бПристройка на два етажа за склад към съществуващ шивашкш цехДжей Ви Ки Консулт-ООД258/10.08.22
1144ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАНЧЕВул.Хан Пресиян14518.485ХХV-13Основен ремонт на покривна конструкция на съществуваща сграда с покриване на съществуваща терасаРоси Ро - ЕООД259/10.08.22
1145ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСпл.Свобода724.198към РС 244/13 г.260/11.08.22
1146ххххххх
1147ДИМО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВм.Черния камък542.17Постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентарГаранат 2000-ООД262/11.08.22
1148ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.Стамболийским.Трите чукиВъншно ел.захранване на Склад за селскостопанска продукция и инвентарЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД263/11.08.22
1149ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ; ГЕРГАНА ЩЕРЕВА СТЕФАНОВАж.р.Орфей708.565Сградно водопроводно отклонение за ПИ 708.565 по КК на гр.Хасковопрот.7/22 г.264/11.08.22
1150ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ - ООДс.Узунджово75085.47.1Кабелна линия НН /външна връзка/ за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 75085.47.1Гаранат 2000-ООД265/11.08.22
1151МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ - ЕООДСИЗ208.39V-2Автономна фотоволтаична централа за собствени нужди 499.8 кWр266/11.08.22
1152ОБЩИНА ХАСКОВОм.Кенана504.82Монтаж на спортно съоръжение267/11.08.22
1153СЪНСЕТ 21 - ЕООДс.Узунджово75085.101.21Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ до 200 кWр - с кабелни линии ниско напрежение /КлНН/Роси Ро - ЕООД268/16.08.22
1154СЪНСЕТ 21 - ЕООДс.Узунджово75085.101.22Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ до 120кWр - с кабелни линии ниско напрежение /КлНН/Роси Ро - ЕООД269/16.08.22
1155ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Г.Кирков713.237 и 713.3511І-19Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линни СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 112 - ЕДИЛВАЙСЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД270/19.08.22
1156ЕТ ДАКЕЛ - БАНКО БАНКОВс.Книжовник37383.1.11Ограда271/19.08.22
1157ФИКРЕТ МЕХМЕДАЛИ МЮМЮНж.р.Каменец744.617ІІ-644Двуетажна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД272/19.08.22
1158МАРИЯ МИЛЕВА СТЕФАНОВАс.КонушІ-62Фотоволтаична централа до 5 кW273/19.08.22
1159МУРАД ФЕРАД МУРАДж.р.Кенана704.138LХІ-1049Гараж274/19.08.22
1160МУРАД ФЕРАД МУРАДж.р.Кенана704.138LХІ-1049Плътна ограда275/19.08.22
1161ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС27.24V-856към РС 446/07 г.276/25.08.22
1162ОБЩИНА ХАСКОВОул.АкацияРеконструкция на уличен канализационен колектор, Б/бетонов/ Ф 500, от РШ1 до РШ2, по ул.Акация, гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД277/25.08.22
1163АНТОН ЛЮБЧЕВ ЩЕРЕВ; МИРЕНА ГОШЕВА СИРОМАХОВАм.Казан топра737.327Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт-ООД278/25.08.22
1164ОБЩИНА ХАСКОВОул.Червена стена720.384І-456Реконструкция и разширение на детска градина № 17 ИГЛИКА, стара сграда ИГЛИКА 1,ул.Червена стена № 3Радев 06 - ЕООД279/25.08.22
1165МУЛТИ ТРЕЙДИНГ - ЕООДс.КонушІІІ-48Фотоволтаична централа до 394 кWр280/26.08.22
1166ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС518.54ІІІ-38към РС 19/20 Г.Гаранат 2000-ООД281/26.08.22
1167ПАВЕЛ ЯКИМОВ ЧАУШЕВм.Казан топра186.5Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД282/26.08.22
1168ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 217/22 г.283/29.08.22
1169ПАСКАЛ ПЕТРОВ ШУБЕЛИЕВ; ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ШУБЕЛИЕВАс.ВъгларовоХХІ-4Фотоволтаична централа до 30,0 кWр284/29.08.22
1170ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата214.4Търговски комплекс с подземен резервоар за пожарозащитни нужди и дизел генераторЕс Джи Ем Консулт-ООД285/29.08.22
1171ФИКРЕТ КЕРИМ САДЪКм.Халилово22.83VІІ-900Второстепенна постройка за инвентар286/29.08.22
1172САБРИ ИЛЯЗ АХМЕД; МАРИФЕ ИСМАИЛ АХМЕДул.Каменна № 19718.29Сградно водопроводнто и сградно канализационно отклонения287/29.08.22
1173ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВул.Шабла746.427ХІV-1120Фотоволтаична електроцентрала до 24,0 кWр288/29.08.22
1174ЛИЛИЯ ЗДРАВКОВА ТОРНЬОВАул.Любен Каравелов14716.388ХІІІ-430Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД289/30.08.22
1175НИКОЛА ГОСПОДИНОВ ТЕНЕВ и АНГЕЛИНА ГРОЗДАНОВА ТЕНЕВА лицензиант: ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДж.р.Каменец750.65Преустройство на приемно-предавателна станция № 6203АБ-Надзор - ЕООД290/30.08.22
11761.Етажна собств. БОНЧО ИВАНОВ СЛАВОВ-управител; лицензиант: 2.ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДул.Тракия70719.177Преустройство на приемно-предавателна станция № 6138АБ-Надзор - ЕООД291/30.08.22
11771.Етажна собств. ДОБРОМИЛА МИЛКОВА ХАДЖИЕВА-управител; 2.лицензиант: ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАДул.Индже Войвода12Преустройство на приемно-предавателна станция № 6011АБ-Надзор - ЕООД292/30.08.22
1178ПРИМА ХОУМС - ООДул.Стара планина9715.414І-255Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражиРоси Ро - ЕООД293/30.08.22
1179ОБЩИНА ХАСКОВОм.Кенана504.141Монтаж на декоративен елемент, като част от инициативата за оформяне на КЪТ ЗА ВЛЮБЕНИ294/31.08.22
1180ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВс.СтойковоІ-23Еднофамилна жилищна сградаГаранат 2000-ООД295/01.09.22
1181СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВс.НиколовоІХ-75Гараж със склад296/02.09.22
1182ДЖЕНИ СПОРТ - ЕООДм.Идимирли424.13ФЕЦ ДЖЕНИ СПОРТ до 200 кWРадев 06 - ЕООД297/02.09.22
1183ИЗОМА - ЕООДс.Конуш38399.1.34Изграждане на фотоелектрическа електроцентрала до 176 кWр298/02.09.22
1184ГАЛИНА ГОЧЕВА ПЕТЕВАж.р.Куба І1329-ХІХОграда299/05.09.22
1185ХАЙ ЛЕВЕЛ ЛИМИТЕД - ЕООДул.Дунав19а710.223VІ-611Магазин за хранителнистоки с топла точка - обслужващи зани и спомагателни обекти и пътни връзки, магазин за промишлени стокиРадев 06 - ЕООД300/07.09.22
1186ЕТАЛОН ГРУП - ЕООДбул.България718.58V-609Склад и работилница за водни помпиАлфабет Консулт-ЕООД301/12.09.22
1187ОБЩИНА ХАСКОВОс.Гарваново14550.305.521Рекултивация на клетка 1 /нова-в експлоатация от 15.09.2015г. До 01.11.2021г./ от регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.ГарваноовГаранат 2000-ООД302/13.09.22
1188МАРИЯ ГОШЕВА ТЕНЧЕВА; АНТОН ЖИВКОВ ТЕНЧЕВж.р.Кенана701.487Навес - гараж303/13.09.22
1189АТАНАС ИВАНОВ ФИЛИПОВул.Искра3729.58ХІ-72Реконструкция на част от покрив на еднофамилна жилищна сграда с ИД 77195.729.59.2304/13.09.22
1190НИХАТ МЮМЮН МЮСЛЮМ; ХАФИЗЕ АПТИЛЯТИФ МЮСЛЮМул.Пещера78А739.397Плътна оградаДжей Ви Ки Консулт - ООД305/13.09.22
1191СТОЙЧО ЗАХАРИЕВ ИВАНОВж.р.Кенана702.242VІІІ-1025Гараж за пет автомобила с навес306/13.09.22
1192БОРЕНИ - ООДм.Бюкя333.18Предприятие за производство на храни за животниРоси Ро - ЕООД307/13.09.22
1193ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС713.288към РС 128/20 г.Кет Стройнадзор - ЕООД308/13.09.22
1194ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС735.244І-541към РС 215/21 г.Роси Ро - ЕООД309/14.09.22
11951.ЦОНКА КРЪСТЕВА НАЧКОВА; 2.ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ; 3.ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВАм.Кекличево стопанство112.64Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт ООД310/14.09.22
1196АВСД ИНЖЕНЕРИНГ - ООДИИЗ752.212ХХVІІ-16Метален навес за инвентарКет Стройнадзор - ЕООД311/16.09.22
1197ПРИМА ПЛЮС - ООДул.Повиен724.135ХІІ-375аМногофамилна жилищна сградаЕленов - ООД312/16.09.22
1198ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСИИЗ752.59към РС 219/21 г.Кет Стройнадзор - ЕООД313/16.09.22
1199ЕТ ДЕЛЕНА - ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВбул.Васил Левски752.8Пристройка - разширение на съществуващ кулунарен магазинРадев 06 - ЕООД314/19.09.22
1200ОБЩИНА ХАСКОВОул.Булаир; ул.Ген.Колев; ул.КриволакРеконструкция на тротоари с обособяване на паркинги по ул.Булаир; ул.Ген.Колев; ул.Криволак, гр.ХасковоГаранат 2000-ООД315/19.09.22
1201ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.Г.С.Раковски710.222; 710.131V-611Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СН и НН и кабелна канална система за присъединявне на нови потребителиЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД316/19.09.22
1202СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕДж.р.Орфей708.44ХХІІІ-908Фотовотаична електрическа централа до 10.00 кW317/20.09.22
1203ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Ришки проход743.456Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.743.364 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД318/20.09.22
1204ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Цар Калоян6724.128; 724.125; 724.129Външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с търговска част и офис в ПИ 77195.724.131 по КК на гр.Хасково, ул.Цар Калоян №6Ем Ди Ай Инженеринг - ЕООД319/20.09.22
1205ИВАН КОЛЕВ КАЛИНОВ; ПЕТЯ КОЛЕВА КАЛИНАВАж.р.Кенана702.107ХХІV-1032Ограда320/20.09.22
1206СВЕТЛАНА НАСКОВА СЕВОВА-ТОДОРОВАс.ПодкрепаVІ-4Надстройка с един етаж на жилищна сградаЕкип МГ - ООД321/21.09.22
12071.ЗЛАТКО ДОБРЕВ ИВАНОВ; 2.КРАСИМИРА ХРИСТОВА КОЛЕВА; 3.ХАСАН ХАСАН ХАСАН; 4.АЙСЕЛ ФАХРИ ХАСАНул.Драгоман109734.72ХІV-183Реконструкция на покрив на съществуваща сградаСтройконсулт-ООД322/21.09.22
1208АНТОН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВул.Бургас13723.192І-549Преустройство на сграда за търговия в сладкарницаСтройконсулт-ООД323/21.09.22
1209АНТОНИЯ ВЕСЕЛИНОВА АНТОНОВАс.МандраVІІ-7Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД324/26.09.22
1210ХИЛМИЯ МЕХМЕДОВА ЧАРЪКЧИЕВАж.р.Каменец746.403V-1119Пристройка и надстройка към жилищна сградаЕкип-МГ - ООД325/28.09.22
1211БУЛТАХ - ЕООДбул.Съединение70732.156ХІХ-9Сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.732.156 по КК на гр.ХасковоКет Стройнадзор - ЕООД326/28.09.22
1212МАРИЕЛА ТОДОРОВА ЧОНКОВАс.ОрловоІ-29Пристройка - разширение на съществуващ гараж327/28.09.22
1213ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 312/22 г.328/28.09.22
1214ЮРИЙ МИЛЕНОВ АТАНАСОВул.Акация726.216ІІ-8Пристройка - разширение насъществуващ гараж329/29.09.22
1215АВТОГАРА - ХАСКОВО - ЕООДСИЗ707.158V-4Фотовотаична електрическа централа, БКТП 20/0,4 кV и кабелна линия СрН 20 кVГаранат 2000-ООД330/29.09.22
1216ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 47/22 г.331/29.09.22
1217ИЛИАН ГРОЗЕВ ИЛКОВ; ЦВЕТА ГРОЗЕВА ИЛКИВАул.Кавала9721.45VІІ-416Многофамилна жилищна сградаКМКИ332/29.09.22
1218ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Яне Сандански32към РС 160/2006 г.333/30.09.22
1219АХМЕД НУРИ САЛИФ; ЕРГЮЛ САБРИ САЛИФул.Бяло море15720.262ХІ-481Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД334/30.09.22
1220МУСТАФА АСЕВ ГЕОРГИЕВул.Пролет3711.287ІІ-334Сграда със смесено предназначениеРоси Ро - ЕООД335/30.09.22
1221АНИС 2010 - ЕООДкв.Болярово526.1Фотовотаична електрическа централа до 86.0 кW336/03.10.22
1222ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСбул.Г.С.Раковски710.22ІІІ-611към РС 97/2022 г.Радев 06 - ЕООД337/05.10.22
1223АТАНАС КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВм.Кекличево стопанство112.271Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт-ООД338/05.10.22
12241.ЕМ ТРАНС - ЕООД; 2.ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД; 3.ВиК БУНАР - ЕООДул.Ком710.194; 710.96; 710.98; 710.119Частично изместване на кабели 1кV и 20кV през имот 77195.710.194, ул.Ком, гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД339/06.10.22
1225ДИМИТЪР ГЕНЕВ АНАСТАСОВс.ГарвановоІ-5Кабелна линия 1кV за електрозахранване на ФВЕЦ до 30кWр в УПИ І-82, кв.5, с.ГарвановоГаранат 2000-ООД340/07.10.22
1226РАСИМ НУРИ РАМАДАНс.ГарвановоVІІІ-48Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник - ФЕЦ до 29,975кWр341/10.10.22
1227ПОЛИГРАФЮГ ИМОТИ - ЕООДИИЗ732.381.1 и 732.381.2V-9Монтаж на фотовотаична електроцентрала до 193,14 кWр342/10.10.22
1228БЮРХАН МЕХМЕД МЮМЮН; БЮЛЕНТ МЕХМЕД МЮМЮН; ФАЙМЕ ОСМАН МЮМЮН; САДЕТ МЕХМЕД МЮМЮНм.Дерекьой топра131.5Фотовотаична електрическа централа до 64.00 кW343/10.10.22
1229ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ; КЛОКОТНИЦА ИНВЕНТ - АДпл.Общински3723.304І-549Вътрешно преустройство и смяна предназначението на Игрална зала за хазартни игри и склад в Игрална зала за хазартни игриЕн Джи Консулт - ООД344/13.10.22
1230ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС710.22ІІІ-611към РС 97/22 г.Радев 06 - ЕООД345/13.10.22
1231СПАС ЗАРКОВ КОТЕТЕРОВ; БОРЯНА СПАСОВА ЗАРКОВАж.р.Кенана703.895ХХІІ-1065Фотовотаична електроцентрала до 30.0 кWр346/13.10.22
1232АЛЕКСАНДЪР ВИЧЕВ КАВАРДЖИЕВ; ОБЩИНА ХАСКОВОж.р.Каменец746.464; 746.481Сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.746.464 по КК на гр.ХасковоДжей Ви Ки Консулт - ООД347/13.10.22
1233ОБЩИНА ХАСКОВОул.Пловдивска37713.2ІІ-20Основен ремонт на ограда348/13.10.22
1234ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА743.364към РС 318/22 г.349/13.10.22
1235БРАТАН СТРОЙ - ЕООДул.Ген.Радецки15716.98ІХ-206АМногофамилна жилищна сграда с гаражиГаранат 2000-ООД350/13.10.22
1236ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС724.198към РС 244/13 г.351/14.10.22
1237НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА; РАДОСЛАВ САШЕВ ПЕТРОВул.Стара планина11715.379VІ-254Ограва352/14.10.22
1238ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ - ООДс.Узунджово75085.47.2Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ, ПИ 75085.47.2 ,м. Банева чешма, с.УзунджовоГаранат 2000-ООД353/14.10.22
1239ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 329/22 г.354/14.10.22
1240АЙДУВАН РАЙЧЕВ ХРИСТОВул.Ястреб24726.75кв.38Сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.726.75 по КК на гр.Хасковопрот. 8/22 г.355/17.10.22
1241АХМЕТ БОСТАНДЖЪс.МалевоVІ-86Плътна ограда356/17.10.22
1242АХМЕТ БОСТАНДЖЪс.МалевоVІІ-86Плътна ограда357/17.10.22
1243АНА АТАНАСОВА ЖИВКОВАс.ДеневоХ-7Ограда, Плътна ограда, Ажурна ограда358/19.10.22
1244АНА АТАНАСОВА ЖИВКОВАс.ДеневоІХ-7Ограда, Плътна ограда, Ажурна ограда359/19.10.22
1245ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 256/22 г.360/19.10.22
1246ИВАН НУЧЕВ НУЧЕВс.НиколовоІІ-24Лятна кухня361/20.10.22
1247ГАРВАНОВО СОЛАР - ЕООДс.Гарвановом.КокарджаВъншно електрозахранване на БКТП 1000 кVа/20/0,4V ГАРВАНОВО СОЛАР чрез монтаж на нов ЖРС №80 на ВЛ ВЪГЛАРОВО и изграждане на КЛСН /20кV/Стройконсулт-ООД362/20.10.22
1248ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС724.48І-389акъм РС 210/22 г.Еленов - ООД363/20.10.22
1249ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС702.286ХХІХ-1027към РС 254/20 г.Еленов - ООД364/24.10.22
1250СТОЯН РУМЕНОВ СТОЯНОВс.Стамболийски157.21; 157.58; 121.85; 121.609Външно електрозахранване на поливнап омпа в ПИ 68692.157.21, м.КАЛЕМ ДЕРЕ, с.СтамболийскиСтройконсулт-ООД365/24.10.22
1251ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 127/22 г.366/24.10.22
1252ЗАФЕР ЮСЕИН ХАСАНс.Долно ГолеманциІІІ-8Стопанска постройка със селскостопанско предназначение367/25.10.22
1253ИВАНКА ЙОСИФОВА ХАРИТЕВАс.МандраVІ-19Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД368/25.10.22
1254ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВм.Казан топра186.9Барбекю369/25.10.22
1255ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ВРИГАЗОВм.Казан топра186.91Барбекю370/25.10.22
1256ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 394/2020 г.371/26.10.22
1257НАДКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА; ТОНЧО ЯНКОВ ЯНЕВж.р.Кенана704.415LХV-1047Еднофамилна жилищна сградаАлфабет Консулт-ЕООД372/26.10.22
12581. ОБЩИНА ХАСКОВО; 2. ФОРМАДОМ ООД713.319; 713.320; 705.508Изместване на дъждовен колекторСтройконсулт-ООД373/27.10.22
1259САМ МАРКО - ООД20.81Фотовотаична централа до 198.0 кWр374/27.10.22
1260ТАЛКОМ ИНС - ЕООДж.р.Изгрев730.723Фотовотаична електроцентрала до 200 кWРоси Ро - ЕООД375/27.10.22
1261ЕВРОПА - ООДул.Заря737.315І-90бФотовотаична електрическа централа до 190.00 кW376/28.10.22
1262ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ; ДЕНКА АНТОНОВА ДИМИТРОВАул.Гюмюрджина37740.259ІІ-146Фотовотаична електрическа централа до 15.00 кWр377/28.10.22
1263РЕГИНА БУЛ ООДс.УзунджовоІІ-91Фотовотаична електроцентрала до 120 кWр378/01.11.22
1264МАРИЕТА НИКОЛАЕВА МИЛКОВА; БРАТАН МИЛКОВ МИЛКОВул.МладежкаVІ-71Плътна ограда379/01.11.22
1265ХАЛИЛ МЮМЮН ХАЛИЛж.р.Каменец746.546ХХ-1116Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт-ООД380/01.11.22
12661. ЯВОР СТЕФАНОВ ДОЧЕВ; 2. ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОЧЕВбул.Съединение22а724.24.3ІІ-387аФотовотаична електрическа централа 15.0 кWр381/02.11.22
12671. ОБЩИНА ХАСКОВО; 2. ХАЙ ЛЕВЕЛ ЛИМИТЕД - ЕООДул.Дунав710.223VІ-611Измесване на съществуваща канализация Ф800, минаваща през пи 710.223, УПИ VІ, кв.611 пж РП на гр.ХасковоРадев 06 - ЕООД381/02.11.22
1268СИЙКА КИРОВА МУТАФОВАс.Любеново44553.29.3Два гаража /гараж със склад и гараж за лодки/382/02.11.22
1269АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ТРОЯНОВж.р.Кенана113.176ХХІІІ-1004Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД383/04.11.22
1270ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД710.220; 710.148; 710.143; 710.145ІІІ-611Изграждане на кабелна линия СН и монтаж на КРУ 20 кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV с мерене на СН в ПИ 77195.710.220 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД385/09.11.22
1271ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВж.р.Куба706.53.2Фотовотаична електроцентрала с мощност до 30 кWр386/09.11.22
12721. ИВА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА; 2. ИВО ДИМОВ ИВАНОВж.р.Кенана701.587ХХVІІ-1023Ограда387/10.11.22
12731. АЙСЕЛ ФАХРИ ХАСАН; 2. ХАСАН ХАСАН ХАСАНул.Драгоман734.72.1ХІV-183Фотовотаична електрическа централа до 5.00 кW388/11.11.22
12741. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ; 2. ЦВЕТКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВАбул.България180735.193ІІ-545Лятна кухня389/11.11.22
1275ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Драгоман; ул.Доган Хасан; ул.Бузлуджа735.139; 735.63; 735.46; 735.162; 735.158Външно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 735.158 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД390/11.11.22
1276НЕБИШ МУСАул.Липа2713.191ІІІ-48Еднофамилна жилищна сграда с гаражиАлфабет Консулт-ЕООД391/11.11.22
1277МОНОЛИТ - АДм.Кенана742.39Фотовотаична електроцентрала до 200 кWр-хотел Европа392/15.11.22
1278ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ - ЕАД00бул.Г.С.Раковски3723.99І-303Преустройство на приемно - педавателна станция № 6010АБ-Надзор - ЕООД393/15.11.22
1279ЮМЕР АПТУЛА ТАСИМ737.444ХХVІІІ-751Жилищна сградаРадев 06 - ЕООД394/16.11.22
1280САМИ МУСТАФА ЮМЕРс.ВъгларовоХІІ-32Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД395/16.11.22
1281ТАЛКОМ ИНС - ООДм.Изгрев - Изток730.723; 730.369; 730.413; 730.414Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 77195.730.723 по ККРоси Ро - ЕООД396/16.11.22
1282ЯНИ ДЕЛЧЕВ СТОИЛОВул.Хасковска32518.459ХІV-40Работилница за автодиагностика - допълващо застрояване в условиятана чл.42 от ЗУТДжей Ви Ки Консулт - ООД397/17.11.22
1283КАМЕНИЦА - АДСИЗ208.68ІІІ-2Фотовотаична централа за собствени нужди до 2 МW в пивоварна КАМЕНИЦА АД, гр.Хасково398/17.11.22
1284АЙШЕ ХАШИМ МЕХМЕДАЛИЕВАул.Бачо Киро5122.76V-778Преустройство на кафе - аперитив в еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД399/17.11.22
1285МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВс.СтамболийскиІІ-19Еднофамилна едноетажна жилищна сградаЕленов - ООД400/21.11.22
1286ГРОЗДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВс.Тракиец77953.16.620Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД401/21.11.22
1287СЪНЛАБ - ЕООДс.КонушХVІІ-56Фотовотаична електрическа централа 135 кWр и изграждане на външно кабелно електрозахранване към ТП № 3 КОНУШГеодет - ЕООД402/22.11.22
1288ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 290/22 г.403/22.11.22
1289ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 291/22 г.404/22.11.22
1290ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 292/22 г.405/22.11.22
1291ЕКО ЕНЕРДЖИ - ООДм.Идимирли435.8Фотовотаична електроцентрала с номинална мощност 997,20 кWр в ПИ 77195.435.8, м.Идимирли, гр.Хасково406/22.11.22
1292ОБЩИНА ХАСКОВО; НАЙМЕ АПТИЛЯЗИМ ХАСАНул. Ятак16728.83Плътна ограда407/22.11.22
1293МЕСТАН МУСИН МЕСТАНж.р.Кенана703.74ХХХІІІ-1039Лятна кухня408/22.11.22
1294ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД715.54; 715.53; 715.129; 715.148; 715.143Външно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В ПИ 715.143 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД409/22.11.22
1295ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 375/22 г.410/24.11.22
1296ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 396/22 г.411/24.11.22
1297ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.Орловокъм РС 480/06 г.Гаранат 2000-ООД412/24.11.22
1298МОНОПОЛ 08 - ООДм.Халилово27.30.1Фотовотаична електрическа централа 199,00 кWр413/25.11.22
1299ЙОРДЖАН РАСИМ МЕХМЕДул.Родопи731.15Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонения за сграда с идентиф. 77195.731.249.3Радев 06 - ЕООД414/28.11.22
1300ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 406/22 г.415/30.11.22
1301СТИМЕКС - ООДСИЗ707.38Фотовотаична електроцентрала /ФЕЦ/ до 105,6 кWр416/30.11.22
1302РАДОСЛАВ КИРЧЕВ НИКОЛОВул.Ген.Скоболев12718.187VІІ-444Многофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД417/30.11.22
1303ЕТ ГАНАШЕВ-СТОЙЧО ГАНАШЕВм.Кенана113.253.1Покривна фотовотаична централа хотел ДРУЖБА до 40 кW418/30.11.22
1304АСЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 18419/01.12.22
1305СИДИКА ФАХРИДИН ЮСЕИНбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 12420/01.12.22
1306НАТАЛИ АНТОНОВА НАЧЕВА; ГОСПОДИНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВАул. Васил ПетлешковХІ-16Плътна ограда421/02.12.22
1307ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД719.38; 719.391Външно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА С ГАРАЖИ В ПИ 719.88 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД422/05.12.22
1308СЕВГЮЛ НЕДЖАТ ДУРАНОВА; ФИКРИ МЮМЮНОВ ДУРАНОВул.Латинка22704.595Плътна оградаГаранат 2000-ООД423/06.12.22
1309ТАГ-ГАЗ - ЕООДИИЗ752.217Фотовотаична електрическа централа 199,00 кWр424/06.12.22
1310МЮМЮН НЕДЖАТОВ РАМАДАНОВул.Латинка20704.596Плътна ограда425/06.12.22
1311ЗЛАТКО ДОБРЕВ ИВАНОВ; КРАСИМИРА ХРИСТОВА КОЛЕВАул.Драгоман109734.72.1ХІV-183Фотовотаична централа до 5 кW426/06.12.22
1312МОМИНО СОЛАР - ЕООДс.МоминоХ-543Фотовотаична електрическа централа 195 кW и кабелна линия ННКет Стройнадзор - ЕООД427/07.12.22
1313ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.Войводово11867.110.984 и 11867.110.977Изграждане на кабелна линия 20 кV от нов ЖР до БКТП за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 11867.110.984, М.Ак чаир, землище нас.ВойводовоРадев 06 - ЕООД428/08.12.22
1314ПЕРСИАНА - ООДбул.България № 81724.92І-375аПреусторйство на хотел в медицински център и ветеринарна амбулаторияДжей Ви Ки Консулт - ООД429/09.12.22
1315АТАНАС ПЕТКОВ НИКОЛОВс.ГарвановоІ-40Фотовотаична електрическа централа до 30.00 кW430/09.12.22
1316СЕВИМ ХАКИФ АПТИЛЯЗИМ; АВНИ ТАСИМ АПТИЛЯЗИМс.ВойводовоVІІ-38Гараж431/09.12.22
1317СЕВГИ ИВАНОВ НИКОЛОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 15432/09.12.22
1318ЕЛИФ МЕХМЕД АХМЕДбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 6433/09.12.22
1319МИЛЕНА МАВРОВА БАКАЛОВАж.р.Кенана702.177ХХІХ-1030Еднифамилна едноетажна жилищна сградаАлфабет Консулт-ЕООД434/09.12.22
1320ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСм.Бюкякъм РС 267/12 г.435/13.12.22
1321ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСс.Войводовокъм РС 202/21 г.436/14.12.22
1322ИВАН ТОЧЕВ ИВАНОВул.Розова долина706.552.1ХХV-250аФотовотаична електрическа централа 30.0 кW437/14.12.22
1323ПРЕСТИЖ-АВ - ЕООДул.Аспарух Лешников721.382ІV-726Многофамилна жилищна сградаБи Та Консулт - ООД438/14.12.22
1324ОБЩИНА ХАСКОВОм.Дерекьой топра128.22; 128.95; 128.62; 128.105Водопроводна мрежа в м.Дерекьой топра, гр.Хасково, ЕТАП І - КЛОН 1 и2Радев 06 - ЕООД439/14.12.22
1325РАСИМ НУРИ РАМАДАНс.ГарвановоVІІІ-48Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ до 30 кWр в УПИ VІІІ-167, кв.48 по плана на с. Гарваново, общ. ХасковоРоси Ро - ЕООД440/14.12.22
1326МИЛЕН ТЕНЕВ ТЕНЕВ; ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ТЕНЕВАм.Туристическа хижа113.196.3ІІ-1004Фотовотаична електрическа централа 30.00 кW441/15.12.22
1327ЕЛЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВАул.Драва Соболч19518.22VІІ-9Гараж442/15.12.22
1328ИВЕЛИНА ПЕЙЧЕВА НЕЛЯКОВА; ЛОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВАж.р.Кенана702.652ІІ-1038Еднифамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД443/16.12.22
1329ОБЩИНА ХАСКОВОул.Зеленика128.22; 128.95Канализационна мрежа в м.Дерекьой топра, гр.Хасково, ЕТАП І - КЛОН 1Радев 06 - ЕООД444/16.12.22
1330ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСКъм РС 489/15 г.445/19.12.22
1331ИВЕЛИНА ПЕЙЧЕВА НЕЛЯКОВА; ЛОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВАж.р.Кенана702.653ІІІ-1038Еднифамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД446/19.12.22
1332В и К БУНАР - ЕООДм.Дерекьой топра20.13ФЕЦ ВИК БУНАР - до 200 0 кWрРадев 06 - ЕООД447/20.12.22
1333ОБЩИНА ХАСКОВО; ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 1. ПЕРСПЕКТИВА.АРХ-ЕООД; 2. ИМФ ГРУП - ЕООД713.349; 713.326ІХ-759Изместване на водопровод ф32 ПЕВП тръби извън ПИ 77195.713.349 по|ККИнжексперт - ООД448/20.12.22
1334ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Казан топра31.53 /719.67/; 31.51Външно електрозахранване на ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в ПИ 77195.31.53 по КК на гр.Хасково, м.Казан топраЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД449/20.12.22
1335ДЖЕНИ СПОРТ - ЕООДм.Идимирли424.130; 424.86ФЕЦ ДЖЕНИ СПОРТ - кабелна линия НН, връзка на ФЕЦ към техничесдката инфраструктураРадев 06 - ЕООД450/20.12.22
1336ФИДАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 11451/21.12.22
1337ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКАкъм РС 248/22 г.452/21.22.22
1338АТАТЕКС - ЕООДс.Широка поляна14Фотовотаична електрическа централа до 400.0 кW453/21.12.22
1339ЗЛАТКА МАНАЛОВА БАРАКОВАул.Бисер519.12V-21Многофамилна жилищна сграда на три етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД454/23.12.22
1340АНГЕЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВс.УзунджовоV-84Фотовотаична инсталаация до 30 кWр455/ 29.12.22
1341ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС705.508към РС 105/20 г.Стройкомерс - ЕООД1/04.01.23
1342МОНОПОЛ 08 - ООДм.Халилово27.3Кабелна линия НН за външно електрозапранване на ФЕЦ до 199 кW в ПИ 77195.27.30Гарант 2000-ООД2/05.01.23
1343РОСЕН ТОДОРОВ РУСИНОВ; ГИНКА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВАул.Байкал8741.129ІХ-141Еднофамилна жилищна сграда-възстановяване след аварияКет Стройнадзор - ЕООД3/09.01.23
1344ПАК ДИЗАЙН - ООДбул.България2718.313ІV-609Фотоволтаична електрическа централа до 70.00 кW4/09.01.23
1345ИНВИТА - ЕООДс.Войводово11867.100.9Фотоволтаична електрическа централа до 200.00 кWр5/09.01.23
1346КОЗИРОГ-Д - ООДс.Подкрепа57042.10.18Фотоволтаична електрическа централа до 200.00 кWр6/09.01.23
1347ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОНОВ; ЕЛЕНА МИТЕВА ХРИСТОНОВАс.КлокотницаVІ-8Пристройка към съществуваща жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД7/10.01.23
1348ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 178/10.01.23
1349ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 169/10.01.23
1350ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Увата, м.Идимирли213.10; 216.35; 216.160Полагане на кабелна линия СрН за присъединяване на на РУ 20/0.4 кV в ПИ 77195.216.160 - заместващо съоръжение на МТТ №517 ОСМА с реконструкция на ел.мрежа ННЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД10/01.01.23
1351ЕМЕЛ НАМЪК ВАГНЕР; ВЛАДИСЛАВ ВАГНЕРс.Николово51682.82.732Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД11/10.01.23
1352ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС518.489ХVІ-14към РС 20/20 г.12/12.01.23
1353ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Пловдивска707.78Изграждане на кабелна канална система /ККС/ с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на съществуващ кабелен колекторЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД13/12.01.23
1354ТИМЕКС - ТРЕЙД-ООДм.Къс чешма4.22Склад за съхранение и търговия на едро с храни от животински произходРоси Ро - ЕООД14/13.01.23
1355ТОШКО ИВАНОВ ВЛАДОВул.Лилия39704.61ХХХV-1044Еднофамилна жилищна сграда на един етажРадев 06 - ЕООД15/13.01.23
1356ВИЗАВА - ЕООДс.МаслиновоФотоволтаична електроцентрала с кабелни линииРоси Ро - ЕООД16/16.01.23
1357ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КОул.Дунав19а710.222V-611Фотоволтаична електрическа централа до 80.00 кW17/17.01.23
1358ВАСИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ВАСИЛЕВул.Горски път1327.1ІV-855Фотоволтаична централа до 50 кW18/17.01.23
1359НОВА ИНВЕСТИНГ - ООДж.р.Каменец744.524.11196Фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 30 кW за собствени нужди НОВА ИНВЕСТИНГ-219/17.01.23
1360ОБЩИНА ХАСКОВОул.Видин1703.277ІІ-203Комбинирано спортно игрищеГарант 2000-ООД20/17.01.23
1361АЛФАФАРМ - ООДс.Конуш38399.1.28Фотоволтаична електрическа централа 79,570 кWр върху съществуващи сгради в ПИ 38399.1.28 и ПИ 38399.1.29 в с.Конуш, общ.Хасково21/19.01.23
1362АЛФАФАРМ - ООДс.Конуш38399.1.29Фотоволтаична електрическа централа 79,570 кWр върху съществуващи сгради в ПИ 38399.1.28 и ПИ 38399.1.29 в с.Конуш, общ.Хасково22/19.01.23
1363МАРИЙКА ВЪЛКОВА ТОНЕВАс.КлокотницаХХІ-26Изграждане на енерагиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия 100,00 кW23/19.01.23
1364НИЯЗИ ХАЛИЛ НИЯЗИс.ГолеманциІХ-7Плътна ограда, подпорнастена и ажурна ограда24/21.01.23
13651. В и К - ЕООД; 2. А 1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ - ЕООД; 3. А 1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДж.к. Орфей709.38.1ІІ-6Преустройство на приемно - предавателна станция НКV0061.А005 VODOSNABDYVANEМодул-Н ЕООД25/20.01.23
1366ЕКО ЕНЕРДЖИ - ООД435.8БКТП 20/0.4кV, 1000 кVА и кабелна линия СрН 20 кV от сталб 28 на ВЛ 20 кV БРЯГОВО до БКТП за присъединяване на ФЕЦ ЕКО ЕНЕРДЖИ в ПИ 77195.435.8Екип-МГ ООД26/20.01.23
1367ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 276/1982 г.27/23.01.23
13681. ЕТАЖНИ СОБСТВ.-представлявана от РЕЙХАН МУСТАФА ХЮСЕИН; 2. ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ-ЕАД; 3. ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ-ЕАДул.Единство25728.117ІІІ-61Преустройство на приемно - предавателна станция № 6009АБ-Надзор - ЕООД28/24.01.23
1369ОБЩИНА ХАСКОВОул.Щерю Вапцаров715.34І-204Реконструкция и разширение на датска градина № 18 ОСМИ МАРТЕн Ар Консулт-ЕООД29/24.01.23
1370ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 40/1999 г.30/24.01.23
1371В И К БУНАР - ЕООДм.Дерекьой топра20.130; 20.66; 20.63Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ ВИК БУНАР към техническата инфраструктураРадев 06 - ЕООД31/24.01.23
1372СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; ДАРИНА ИВАНОВА ИЛИЕВАул.Аида2721.335VІ-494Ограда32/25.01.23
1373ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 365/21 г.33/24.01.23
1374АШКЪН КАДРИШЕН САБАХТИНбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 334/25.01.23
1375ХРИСТИЯН АСЕНОВ ЮЛИЯНОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 535/25.01.23
1376ФИЛИП АНГЕЛОВ ФИЛИПОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 1336/25.01.23
1377ФИЛИП АНГЕЛОВ ФИЛИПОВбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 1437/25.01.23
1378ДИАНА ИВАНОВА ЗАПРЯНОВАул.Драва Соболч518.219VІ-9Гараж38/31.01.23
1379ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 36/22 г.39/31.01.23
1380ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 22/23 г.40/31.01.23
1381ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 21/23 г.41/31.01.23
13821. БОЙКО ФИЛИПОВ ЦВЕТКОВ; 2. ВАЛЯ ФИЛИПОВА ЦВЕТКОВА; 3. МИЛКА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВАул.Дружба11741.34.1ІV-173Фотоволтаична система за производство на ток с мощност до 15 кWр42/31.01.23
1383РАДИНА БАНКОВА ТЕРЗИЕВА749.471ХХVІІ-1158Плътна ограда43/02.02.23
1384ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВм.Казан топра187.51Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД44/02.02.23
1385МОЯ ЗЕМЯ - ЕООДм.Бюкя334.38.1Фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 120 кWр за собствени нужди45/02.02.23
1386КИРИЛ ДОЙЧЕВ ЯНКОВул.Панагюрище27703.891ХХV-1064Еднофамилна жилищна сградаЕкип-МГ ООД46/02.02.23
1387ВИГРО - АДс.СтамболийскиФотоволтаична електрическа централа до 50 кWр47/03.02.23
1388АТАНАС КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ; АВТО ТУНИНГ СТАЙЛ - ЕООДс.КлокотницаФотоволтаична електрическа централа до 30.00 кW48/03.02.23
1389ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 394/20 г.49/06.02.23
1390ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 50/23 г.50/06.02.23
1391ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 189/20 г.51/08.02.23
1392АРКА - ООД12.21Фотоволтаична електрическа централа до 50 кWр52/08.02.23
1393ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 129/2018 г.53/08.02.23
1394ЛАЙТ ТЕПРОЛ ИНВЕСТ - ЕООД; АТАНАС ИЛИЕВ ИБРИШИМОВс.СтамболийскиХVІ-44Фотоволтаична електроцентрала до 138,60 кWр54/09.02.23
1395ДС ЕНЕРДЖИ СТАЙКОВИ - ЕООДж.р.Кенана701.6481196Фотоволтаична електроцентрала СТАЙКОВИ-ХАСКОВО 2 с мощносто до до 50 кWр55/09.02.23
1396АТА-СТРОЙ - ЕООДм.Казан топра737.431.1Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощносто до 200 кW56/13.02.23
1397ЕРДЖАН САБАХТИН ЮСУФм.Ямача737.375І-751Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД57/14.02.23
1398ИВАН ХРИСТОВ СЛАВЧЕВс.КлокотницаХVІІІ-6Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД58/14.02.23
1399ЮРИ СЛАВЧЕВ СТЕФАНОВс.КонушХ-39Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД59/14.02.23
1400ЛЮТВИЕ РЕМЗИ ХАЛИЛбул. България196734.297.1 и 734.297.2Х-178аФотоволтаична електрическа централа до 30.00 кWр60/14.02.23
1401ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 215/09 г.61/14.02.23
14021. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА; 2. ХРАБРОМИРА ДИМИТРОВА ХАРАЛАНОВАкв.Болярово518.24ІV-36Ограда62/14.02.23
14031. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА; 2. ХРАБРОМИРА ДИМИТРОВА ХАРАЛАНОВАкв.Болярово518.24V-36Ограда63/14.02.23
1404ЕТ ВИЛИ-МИЛЕНА КОЛЕВА-ЕВГЕНИ КОЛЕВс.Стамболийски68692.11.505Фотоволтаична електрическа централа до 200 кWр64/16.02.23
1405МИРЧО ИЛЧЕВ МИТРЕВс.СтамболийскиХ-12Плътна ограда65/16.02.23
1406ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата214.4БКТП 1х2000 кVА със сектор ЕР ЮГ за захранване на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР И ПОЖАРОЗАЩИТНИ НУЖДИ И ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРЕс Джи Ем Консулт - ЕООД66/16.02.23
1407МИРЧО ИЛЧЕВ МИТРЕВс.СтамболийскиХІІ-12Плътна ограда67/16.02.23
14081. АПТЕЧНО ХАСКОВО - АД; 2. НИКОЛАЙ САВКОВ ТРАИЛОВ;бул.В.Левски13734.305ІІ-178аПреустройство на част от производствена сграда в цех за преработка на земеделски продукти от растителен и животински вид и пристройкаРадев 06 - ЕООД68/16.02.23
14091. ЕТАЖНИ СОБСТВ.-представлявани от ДИМЧО ПЕТРОВ ДИМОВ; 2. ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ-ЕАД; 3. ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ-ЕАДул.Гергьовден5736.129.3V-153Преустройство на приемно - предавателна станция № 6007АБ-Надзор - ЕООД69/17.02.23
1410ЗЛАТКА - ЕООДж.р.Куба ІІ705.16ХІІІ-1309Складова сграда - етап ІГарант 2000-ООД70/17.02.23
1411АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ; ЕЛКА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВАкв.Болярово518.37ХVІІІ-3Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД71/17.02.23
1412ДИОН - 7 ООДбул.Съединение732.114І-11Изграждане на енерагиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия до 200,00 кW. Етапно строителство - І етап-150,00 кW72/21.02.23
1413ГАЛИНА ЯНКОВА СТЕФАНОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 473/21.02.23
1414ГАЛИНА ЯНКОВА СТЕФАНОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 574/21.02.23
14151. РУДИЯ ЕМИН АЛИ; 2. МУСТАФА РАФЕТ МУСТАФА; 3. РЕДЖАЙ РАФЕТ МУСТАФАул.Горски пътник708.56Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД75/21.03.23
1416АПТЕЧНО-ХАСКОВО - АД; изпълнител-ЕТ ТАНЮ-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВбул.В.Левски13734.305.1ІІ-178аЕнергиен обект /ФЕЦ/ за производство на ел.енергия от сълнчева енерагия - ЕТ ТАНЮ-НИКОЛАЙ ТРАИЛОВ и АПТЕЧНО-ХАСКОВО - АД76/24.02.23
1417ТАЛКОМ ИНС - ЕООДс.НиколовоІ-19Изграждане на енерагиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия - 100,26 кWр77/24.02.23
1418ЕР КОНСУЛТ 2022 - ЕООДул.Търговска725.4ІІ-366Изместване на гозопроводно отклонениеКет Стройнадзор - ЕООД78/28.02.23
1419НАТАША ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА; ТЯНКО СЛАВЧЕВ ТЯНКОВул.Сирма войвода3518.523ХХV-3Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД79/28.02.23
14201. КРАСИМИР КЪДРИНОВ КАВАРДЖИЕВ; 2. ЮЛИЯН КЪДРИНОВ КАВАРДЖИЕВул.Поборническа8719.165VІІ-450Многофамилна жилищна сградаЕленов - ООД80/28.02.23
1421ЯНЧО СЛАВЧЕВ ЯНЧЕВж.р.Кенана704.52ХХІІ-1044Пристройка и реконструкция на жилищна сградаГарант 2000-ООД81/28.02.23
1422ПРОЕКТКОНСУЛТ - ЕООДж.р.Кенана113.406VІ-1015Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 60 кWр и кабелна линия за външно ел.захранванеВИБ Консулт 2016 - ЕООД82/28.02.23
1423ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 72/23 г.83/28.02.23
1424НЕДЯЛКА ЕМИЛОВА АСЕНОВАбул.В.левски709.39І-9Гараж № 8 /мужду бл.9 и бл.11/84/01.03.23
1425НЕДЯЛКА ЕМИЛОВА АСЕНОВАбул.В.левски709.39І-9Гараж № 7/мужду бл.9 и бл.11/85/01.03.23
1426ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 78/23 г.86/01.03.23
14271. ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООД; 2. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм. Увата214.4; 213.9Кабели 20 кV за захранване на БКТП до 1х2000 кVА със сектор ЕР ЮГ в ПИ 214.4 по КК, м.УватаЕс Джи Ем Консулт - ЕООД87/02.03.23
1428БЕРИСТАР - ЕООДИИЗ752.17Фотоволтаична централа БЕРИСТАР с мощност до 116,40 кWр88/06.03.23
1429ЕВРОПЪТ 2005 - ООДм.Сучукмаз451.46Изграждане на фотоволтаична електроцентрала ЕВРОПЪТ 2005 с мощност до 349,65 кWр89/06.03.23
1430АТАТЕКС ЕООДс. Широка полянаVІІ-14Изграждане на кабелна линия за външно електро захранване на ФЕЦ в УПИ VІІ, кв.14 по плана на с.Широка поляна, общ.ХасковоДжей Ви Ки Консулт - ООД90/06.03.23
1431ИЗОМА - ЕООДс.КонушІV-48Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в имот 1.34 ЕКАТТЕ 38399, м.Стопански двор, с.КонушРоси Ро - ЕООД91/06.03.23
1432ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС707.143ХVІІІ-8към РС 136/19 г.Гарант 2000-ООД92/06.03.23
1433ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС729.68ІІ-72към РС 133/20 г.93/07.03.23
1434ОБЩИНА ХАСКОВО; наемател ПЕНЕВСКИ ИНВЕСТ - ЕООДул.Хр.Ботев721.276І-404Монтаж на детски съоръжения94/07.03.23
1435ГАНАШЕВИ - ООДм.Кенана113.258.4Фотоволтаична електрическа централа - увеличение на мощността до 90,00 кWр95/09.03.23
1436ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 13/23 г.96/10.03.23
1437ИВА ГАНЧЕВА ИВАНОВА; ИВО ДИМОВ ИВАНОВул. д-р Георги Китов179701.587ХХVІІ-1023Дървен навес за автомобил97/13.03.23
1438ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 91/22 г.98/13.03.23
1439ОБЩИНА ХАСКОВО; инвеститор -ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата216.35; 213.10; 213.9Новопроектиран захранващ водопровод към ПИ 77195.214.4 по КК на гр.Хасково, м.УватаЕс Джи Ем Консулт - ЕООД99/13.03.23
1440ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 80/23 г.100/14.03.23
1441ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 66/2008 г.101/15.03.23
1442ИНВЕСТКОМ - ЕООДул.Велека между о.т.225 и о.т.235705.842; 705.489І-1333Фотоволтаична електроцентрала - ИНВЕСТКОМ ХАСКОВО и кабелна линия НН - външна вразка на ФЕЦ към техническата инфраструктураГарант 2000-ООД102/15.03.23
1443ДЕЛКА ПЕТКОВА НИКОЛОВАс.ГарвановоХІІІ-40Фотоволтаична електрическа централа до 30,00 кWр103/15.03.23
1444ВЕНИ 90-67 - ЕООДс.ГарвановоФотоволтаична електрическа централа до 199,00 кWр104/15.03.23
1445ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 42/23 г.105/16.03.23
1446ФАНКА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВАул.Република53726.76ХІV-38Пристройка надва етажа с магазин към жилищна сградаАлафет Консулт - ЕООД106/16.03.23
1447МАЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА-МИЧЕВА; ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВул.Серес1714.89ХХІІІ-250Плътна ограда107/17.03.23
1448ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС713.319; 713.320; 705.508кв.1338към РС 373/22 г.Стройкомерс - ЕООД108/17.03.23
1449ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 68/23 г.109/17.03.23
1450ОБЩИНА ХАСКОВОж.р.Кенана504.71Дом за стари хораГарант 2000-ООД110/17.03.23
1451ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ПЕТРОВж.р.Кенана703.386ХХХІ-1070Плътна ограда; лятна кухня111/20.03.23
1452АТА-СТРОЙ - ЕООДж.р.Каменец737.431Изграждане на кабелна линия за външно електро захранване на ФЕЦ в ПИ 737.431 на гр.Хасково, м.Казан топраДжей Ви Ки Консулт - ООД112/20.03.23
1453ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.ГарвановоИзграждане на кабелна линия 20 кV от СРС №36 до МТП - вилна зона, гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД113/20.03.23
1454МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВАс.СтамболийскиVІІІ-1Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000-ООД114/20.03.23
1455ИЛИЯН ДАНЧЕВ ДАМЯНОВж.р.Каменец747.84ХХХІ-1115Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД115/22.03.23
14561. ДОБРИНКА НИКОЛОВА СТАЛЕВА; 2. ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА СТАЛЕВА; 3. НИКОЛ КСТАДИНОВА СТАЛЕВАул.Цариброд8716.224Х-231Осигуряване на достъпна жилищна среда в жилищна сграда116/22.03.23
1457ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПАЗАИТОВж.р.Каменец747.212ХІ-1126Лятна кухня117/22.03.23
1458ОРХАН РЕДЖЕБ МУСТАФАс.ВъгларовоVІ-37Пристройка на два етажа и гараж към съществуваща жилищна сградаЕленов - ООД118/22.03.23
1459ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС706.391към РС 369/96 г.119/24.03.23
1460ЩЕРЮ СТОЯНОВ КРЪСТЕВул.Ихтиман718.41Енергиен обект за производство на ел.енергия от сълнчева енерагия до 27 кW120/27.03.23
1461АКВА-3 - ООДм.Дерекьой топра20.53Спомагателна посторйка - склад121/27.03.23
1462ВАЛЕНТИНА ТОНЧЕВА НЕДЕВАж.р.Каменец746.265VІІ-1116Еднофамилна жилищна сградапрот. 4/09.03.23122/27.03.23
1463БАЙРЯМ МЕХМЕД БАЙРЯМ; СЕЗГИН РЕДЖЕБ РАМАДАНул.Горна Оряховица21737.295ІІІ-791Плътна ограда123/28.03.23
1464АДРИЯНА СТАМЕНОВА КРЪСТЕВА; ДИНКО ДИМИТРОВ КРУШКОВул.Сирма войвода3703.89VІІІ-1063Еднофамилна жилищна сграда, гараж и оградаКет Стройнадзор - ЕООД124/30.03.23
1465ВЕРТИКАЛ 1 - ЕООДбул.Васил Левски752.206V-153Гараж със склад125/30.03.23
1466РЕГИНА БУЛ - ООДс.УзунджовоІV-91Кабелна линия за външно ел.захранване на ФЕЦ с мощност до 119,865 кW в УПИ ІІ, кв.91 по плана на с.Узунджово, общ.ХасковоБи Та Консулт - ООД126/30.03.23
1467ХАСИБЕ РАМАДАН РАМАДАН337.7Гараж127/30.03.23
1468ИВАН КОСТОВ ИВАНОВс.КонушІХ-37Фотоволтаична електрическа централа до 30,00 кWр128/30.03.23
1469МИЛЕНКА КИРЧЕВА ЛАВЧЕВАж.р.Каманец743.577; 743.578І-1221Плътна ограда129/31.03.23
1470МАРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА; ДИМЧО ТЕНЧЕВ ПЕТРОВ; БОНКА ТЕНЧЕВА СТАМАТОВАул.Младежка26729.17ХХІ-75Осигуряване на достъпна жилищна сграда в жилищна сграда130/31.03.23
1471ЕСКОМ - ООДОптична кабелна мрежа гр.Хасково-с.Клокотница-с.ГарвановоКет Стройнадзор - ЕООД131/31.03.23
1472ТАТЯНА БОЙДЕВА СЛАВОВАж.р.Каменец750.432Х-1188Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД132/04.04.23
1473КЛИМЕНТ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВж.р.Каменец747.418Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW133/04.04.23
1474АГРОИНВЕСТ 94 - ООДм.Сучукмаз337.19.1Фотоволтаична електрическа централа до 140,00 кWр134/04.04.23
1475БОЯНА АНТИМОВА ПАРУНОВАм.Червена стена188.3.1Изграждане на енергиен обект за производство на ел.енергия от сълнчева енерагия до 27,625 кW135/04.04.23
1476ЛАЙТ ПЕТРОЛ ИНВЕСТ - ЕООДс.Стамболийски68692.123.497ФЕЦ ЛАЙТ ПЕТРОЛ ИНВЕСТ - КЛ НН, външна връзка на ФЕЦ към техническа инфраструктураКет Стройнадзор - ЕООД136/05.04.23
1477МИРЧО ИЛЧЕВ МИТРЕВс.СтамболийскиХІІ-12Гараж137/05.04.23
1478ЗП ФИКРЕТ МУСТАФА МЕХМЕДс.Стамболийски68692.11.26Фотоволтаична електрическа централа - ФИКРЕТ до 199,47 кWр138/05.04.23
1479РАКОМС 2 - ООДИИЗ732.14Фотоволтаична електрическа централа - РАКОМС 1 176,63 кW139/05.04.23
1480РАКОМС 2 - ООДИИЗ732.116Фотоволтаична електрическа централа - РАКОМС 2 174,50 Кw140/05.04.23
1481ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС716.511VІІ-732към РС 248/06 г.141/05.04.23
1482ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС208.39.94; 208.39.104към РС 266/22 г.142/06.04.23
1483ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСм.Дерекьой топра118.5към РС 423/19 г.ВИБ Консулт 2016-ЕООД143/06.04.23
1484ТОНИ СТОЙЧЕВА ПЕТРОВАм.Кемера556.48Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт-ООД144/06.04.23
1485ДЕНИЗ ВИКТОРОВ ЕМИЛОВж.р.Кенана702.209І-1024Еднофамилна жилищна сграда на един етажБи Та Консулт - ООД145/07.04.23
1486МИТКО БОГДАНОВ ЧАКАЛОВ752.161Фотоволтаична електрическа централа до 100 кWр146/07.04.23
1487МИКРА-АЯ - ООДул.Пловдивска707.151Х-5Фотоволтаична инсталаация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 199 кW147/07.04.23
1488БИНАЙ МУСТАФА МЕХМЕД; НЕРИМАН МУСТАФА МУСТАФАХХІІІ-656Подпорна стена148/07.04.23
1489ФЕРАД ФАРИ ХАЛИЛм.Казан топра186.81Еднофамилна жилищна сградаКиМ Консулт Инженеринг - ЕООД149/07.04.23
1490ПРИМА ХОУМС - ООДул.Ген.Скобелев12718.187VІІ-444Многофамилна жилищна сградаРоси Ро - ЕООД150/07.04.23
1491ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАж.р.Кенана703.89към РС 124/23 г.151/07.04.23
1492ОБЩИНА ХАСКОВО; ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата214.4Новопроектиран дъждовен канал от ПИ 77195.214.4 по КК до заустване в дере, м.Увата, гр.ХасковоЕс Джи Ем Консулт - ЕООД152/07.04.23
1493БОРИС АНДОНОВ ГЕОРГИЕВж.р.Кенана703.127VІ-1042Жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД153/11.04.23
1494ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 171/19 г.154/11.04.23
1495ДИМИТЪР БОНЧЕВ ЯНЕВс.Подкрепа57042.10.14ФЕЦ ДИМИТЪР ЯНЕВ с мощност 100 кW155/12.04.23
1496ЕЛИСЕ - ООДул.Места9127.14Изграждане на енергиен обект за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 125 кW156/12.04.23
1497СТЕФАН ОГНЯНОВ ШОПОВс.ВойводовоVІ-46Плътна ограда157/12.04.23
1498МУСТАФА СЕЛМАН ЮСЕИНс.ТракиецІV-16Навес за инвентар158/13.04.23
1499СТИМЕКС - ООДул.Пловдивска2707.37VІІІ-4Фотоволтаична електрическа централа до 99,36 кWр159/13.04.23
1500ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КОбул. България725.51І-366Пристройка за амбалажно към супермаркет ЛИДЛЛифо ООД160/18.04.23
1501ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСул.Банска70716.298към РС 208/22 г.Строл-1000 АД161/20.04.23
1502ЕКО ТРАФИК - ЕООДс.УзунджовоХІV-90Фотоволтаична централа ЕКО ТРАФИК с.Узунджово до 84,91 кWр и кабелна линия НН за присъединяване на ФВЦСтройконсулт - ООД162/20.04.23
1503СТЕФАН ОГНЯНОВ ШОПОВс.ВойводовоVІ-46Еднофамилна жилищна сградаЕкип МГ - ООД163/20.04.23
1504ТЯНКО СЛАВЧЕВ ТЯНКОВ; НАТАША ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВАм.Под турското гробе552.1Гараж164/20.04.23
1505РАЙМЕ РЕДЖЕБ КАДИРул.Амазонка12738.317Гараж165/20.04.23
1506СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВАул.Хаджи Димитър724.3Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отлонение към сграда за търговия с идентификатор 77195.724.2.2Радев 06 - ЕООД166/21.04.23
1507ЧПБ ТЕКСИМ БАНК - АДул.Отец Паисий723.149Вътрешно преустройство на съществуваща сградаРадев 06 - ЕООД167/21.04.23
1508ИСМИГЮЛ МЮМЮН МЮСЛЮМ; АЛИ ФИКРИ МЮСЛЮМс.СтамболийскиІІ-24Ограда168/24.04.23
1509ХАСХОЛД ИНВЕСТ - ЕООДпл.Атлантически723.142І-549аПреустройство на боулинг зала в игравна зала за хазаратни игри, букмейкърски пунтк и кафе-аперитивРадев 06 - ЕООД169/24.04.23
15101.ТРАКИЯ БУС - ООД; 2.ЕР КОНСУЛТ 2022 - ЕООДбул.Съединение38725.13 и 725.12ІІІ-366Изместване на сградно водопроводно отклонениеАлафет Консулт - ЕООД170/26.04.23
1511ОБЩИНА ХАСКОВОул. Отец Паисий40723.154І-393Енергийно обновяване на сградата на ДКТ ИВАН ДИМОВСтройконсулт - ООД171/26.04.23
1512ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата214.4Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отлонение към търговки комплекс с подземен воден резервоар за пожарозащитни нужди и дизел генератор в ПИ 77195.214.4Ес Джи Ем Консулт - ЕООД172/26.04.23
1513ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 162/22 г.173/26.04.23
1514ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 163/22 г.174/26.04.23
1515ЛЪЧЕЗАР ГОЧЕВ ПЕТЕВс.Нова НадеждаІV-27Фотоволтаична електроцентрала 194,56 кWр175/26.04.23
15161. ЕР КОНСУЛТ 2022 - ЕООД; 2. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.Съединение38725.13ІІ-366Изместване на кабелни линии НН в ПИ 725.13Алафет Консулт - ЕООД176/26.04.23
1517ДОТО АГРО - ЕООДс.УзунджовоІІ-93Фотоволтаична електрическа централа 99,36 кWр177/26.04.23
1518СОФКА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВАж.р.Куба І706.517ІІ-1314Гараж178/26.04.23
1519ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВж.р.Кенана702.25Жилищна сградаРадев 06 - ЕООД179/28.04.23
1520ПЕТЪР ВИХРЕВ МАКАВЕЕВул.Перущица9518.528ХХ-7Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000-ООД180/28.04.23
1521ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС718.325към РС 145/95 г. и към РС 143/02 г.181/28.04.23
1522ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 288/19 г.182/02.05.23
1523ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД732.3ІІ-12Инсталалация за производство и съхранение на електрическа енергия за собствени нужди до 179,85 кWр183/03.05.23
1524ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Каменец743.577Външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.743.577 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД184/03.05.23
1525ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Кенана704.373Въздушно отклонение от електропроводна линия НН за присъединяване на поливнапомпа в ПИ 77195.704.373 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД185/03.05.23
1526ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД701.93Изграждане на въздушна мрежа НН за присъединяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.701.93 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД186/03.05.23
1527АНАНИ БАНКОВ МУСАБАШЕВж.р.Каменец750.82Надстройка с един етажСтройконсулт - ООД187/03.05.23
1528ОБЩИНА ХАСКОВОул.Буря2734.43.1І-178Основно обновяване и въвежданенамерки за енергийна ефективност на ДЕТСКА ГРАДИНА № 22-ЗВЪНЧЕ с административен адрес: гр.Хасково, ул.Буря №2Мега Про Консулт-ООД188/04.05.23
1529МИЛЕН ВАНГЕЛОВ МИНКОВ; ВАСИЛ МИЛЕНОВ ВАНГЕЛОВ; ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ ВАНГЕЛОВул.Цар Иван Асен ІІ22712.72ХІІІ-326Многофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт-ООД189/04.05.23
1530ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГАЛОНЧЕВ; МАРИАНА РУСЕВА ГАЛОНЧЕВАж.р.Куба І706.629VІ-1313Еднофамилна жилищна сграда с гаражКиМ Консулт Инженеринг - ЕООД190/04.05.23
1531ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС714.282към РС 247/18 г.Давектор ЕООД191/04.05.23
1532ОБЩИНА ХАСКОВО; МОНОПОЛ 08 - ООДул.Банска716.605Изместване съществуващ водопровод Ф200 Ет, преминаващ през ПИ 77195.716.605Радев 06 - ЕООД192/10.05.23
1533СТЕФАН ОГНЯНОВ ШОПОВс.ВойводовоVІ-46Стопанска постройка за инвентар193/10.05.23
1534КАМЕН ЖЕЧЕВ УЗУНОВ; УЗУНОВ 2005 - ЕООДс.Малево46293.132.1.2Изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия до 102 кWр194/10.05.23
1535ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 113/23 г.195/11.05.23
1536АХМЕД АЛИ МЕХМЕДул.Пролет3711.287ІІ-334Търговски обектКет Стройнадзор - ЕООД196/11.05.23
1537СМБГ ПРОДЖЕКТ - ООДс.СтамболийскиХІ-12Фотоволтаична централа ФЕЦ - СМБГ ПРОДЖЕКТ до 110 кWр и кабелна линия НН за присъединяванеСтройконсулт - ООД197/12.05.23
1538ЗЛАТКО ПАНЧЕВ СЛАВЧЕВ; ДЖЕЙ БИ ЕЛ 1 - ЕООДс.ВъгларовоХ-8Фотоволтаична централа ФЕЦ - ДЖЕЙ БИ ЕЛ 1 до 52 кWр и кабелни линии НН за присъединяванеСтройконсулт - ООД198/12.05.23
1539АЙШЕ МЮМЮН ЧАУШ; ДЕНИС ОРХАН КАЙМАКАМж.р.Каменец774.578Навес199/12.05.23
1540МАРИЙКА ВЪЛКОВА ТОНЕВАс.КлокотницаКабелна линия НН за електрозахранване на ФЕЦВИБ Консулт 2016-ЕООД200/12.05.23
1541ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС729.42към РС 203/21 г.201/12.05.23
1542НИКОЛАЙ КАРЛОВ НИКОЛОВбур.Васил Левски709.39І-9Гараж № 9202/15.05.23
1543АЙШЕ МЮМЮН ЧАУШ; ДЕНИС ОРХАН КАЙМАКАМж.р.Каменец774.578ІІ-1198Плътна ограда203/15.05.23
1544АЙХАН ХЮСМЕН АХМЕДбул.Освобождение90739.429ХХ-661Плътна ограда204/17.05.23
1545ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВАс.МалевоХІХ-21Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД205/17.05.23
1546ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Иларион Макариополски735.166Външно ел.захранване на мнагофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване в ПИ 77195.735.305 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД206/17.05.23
1547ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Черния камъкВъншно ел.захранване за увеличаване мощността на съществуващ потребител в ПИ 77195.542.14 по КК на гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД207/17.05.23
1548МАРИЯНА ДИМОВА КРЪСТВЕВАс.СтамболийскиХІІ-25Плътна оградаДжей Ви Ки Консулт - ООД208/17.05.23
1549ТАЛКОМ ИНС - ЕООДс.НиколовоІ-19Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на енергиен обект за производство на ел.енергия от слънчева енергия в УПИ І-257, КВ.19, С.Николово, общ.ХасковоРоси Ро - ЕООД209/17.05.23
1550ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 25/2005 г.210/17.05.23
1551ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 330/2022 г.211/18.05.23
1552САНДАНСКИ ГРУП - ООДс.ГарвановоХ-57Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с инсталирана мощност до 30.00 кW212/18.05.23
1553ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДбул.СъединениеИзграждане на кабелна мрежа НН за електро захранване на съществуващи, нови и бъдещи потребители към извод 5 от РУ 20/0,4кV № 513 ТЪРГОВИЯ-ЕТАПНОЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД213/18.05.23
1554ВАЛЕНТИН ДАНЧЕВ ДАМЯНОВм.Казан топра737.65Гараж214/19.05.23
1555ОБЩИНА ХАСКОВО; инвеститор -ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ - ЕООДм.Увата213.24Пътна връзка от път І-5 /Димитровград-Хасково/ към местен път в поземлен имот с идентификатор 77195.213.24, м.Увата, гр.ХасковоЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД215/19.05.23
1556АМГ - ООДж.р.Каменец744.437ХІІІ-662Сграда със смесено прадназначение /шоурум/Роси Ро - ЕООД216/19.05.23
1557КАТЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА; ИВАН НАСКОВ ИВАНОВж.р.Куба ІІ705.133VІІ-1307Гараж; Лятня кухня217/19.05.23
1558ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАЛИНОВ715.131.1Основен ремонт на покрив218/23.05.23
1559ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС10.5към РС 223/2021 Г.Гарант 2000-ООД219/29.05.23
1560ВИРГО - АДс.СтамболийскиИзграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ІХ, кв.35, с.СтамолийскиБи Та Консулт - ООД220/29.05.23
15611.ДИЯН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ; 2.ГЕОРГИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ; 3.КОЗИРОГ-Д ЕООДс.Подкрепа57042.10.17Изграждане на енерагиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия 98,8 кWр221/30.05.23
1562ДОРЕТА АСЕНОВА НИКОВАж.р.Кенана702.426ХХVІІ-1037Склад за градински инвентар222/30.05.23
1563ФЕНИКС ГАМА - АД713.289ІІІ-288Плътна ограда223/31.05.23
1564РАДИНА БАНКОВА ТЕРЗИЕВАж.р.Каменец749.471ХХVІІ-1158Гараж и склад224/31.05.23
1565ВЕНИ 90-67 - ЕООДс.ГарвановоІІІ-70Кабелна линия НН за захранване на ФЕЦГарант 2000-ООД225/31.05.23
1566ЕСИ 2019 - ЕООДс.ГарвановоХІV-36Изграждане на енерагиен обект за производство на електрическа енергия от слънчева енергия 198,46 кWр226/01.06.23
1567НИЛГЮН РЕДЖЕБ БЕКИРбул.Васил Левски734.298ХІ-178аСкладова базаДжей Ви Ки Консулт - ООД227/01.06.23
1568САБАХТИН ДЖЕМАТИН САБАХТИНж.р.Кенана703.91ІІ-1041Еднофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД228/02.06.23
1569ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС717.132към РС 161/2021 г.229/01.06.23
1570ЕДИБЕ ЮСЕИН ЕМИНм.Дерекьой топра128.106Еднофамилна жилищна сградаКМКИ230/02.06.23
1571КРАСИМИР ДИМОВ БОЙЧЕВс.ТракиецVІ-19Беседка231/06.06.23
1572БЕНТЛИ 08 - ООДул.Македония95а735.294V-548Пристройка-разширение на склад към торговски обект - магазин на първи етаж от смесена сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД232/06.06.23
1573ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Дерекьой топраИзграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребителиЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД233/06.06.23
1574Т-ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ - ЕООДс.СтамболийскиІV-39Изграждане на кабелна линия НН и фотоволтаична електроцентрала до 199,5 кWКет Стройнадзор - ЕООД234/06.06.23
15751.ОБЩИНА ХАСКОВО; 2.МОНОПОЛ 09 - ЕООДул.Банска716.605Изместване на съществуваща кабелна линия НН преминаваща през ПИ 716.605Радев 06 - ЕООД235/07.06.23
1576СЕВЕРИН СВЕТЛИНОВ ЧОЛАКОВул.д-р Георги Китов1704.594ХVІІ-1045Пристройка към жилищна сградаЕТ Билд Комерс - Красимир Ангелов236/07.06.23
1577ДИМИТЪР ЛОЗКОВ НИЧЕВ; АДРИАНА ДИМИТРОВА НИЧЕВАс.УзунджовоХ-38Обект з търговия и обект за бързо храненеГарант 2000-ООД237/07.06.23
1578САБРИЕ ИСА МУРАД; ГЮЛСЕЯН ФАХРИ МУРАД; АНА ФИДАНОВА НИКОЛОВАж.р.Каменец743.419Фотоволтаична електрическа централа 30 кWр238/07.06.23
1579ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС720.406към РС 206/28.06.23239/07.06.23
1580ОБЩИНА ХАСКОВОс.МалевоІ-47Инсталиране на слънчева система за битово горещо 0водоснабдяване върху покривната конструкция на двуетажна сграда-датска градина240/08.06.23
1581ОБЩИНА ХАСКОВОс.УзунджовоІІІ-47Инсталиране на слънчева система за битово горещо водоснабдяване върху покривната конструкция на двуетажна сграда-датска градина241/08.06.23
1582ОБЩИНА ХАСКОВОс.ДиневоІV-21Инсталиране на слънчева система за битово горещо водоснабдяване върху покривната конструкция на двуетажна сграда-датска градина242/08.06.23
1583КРАСИМИР ДИМОВ АНГЕЛОВс.УзунджовоVІІ-77Гараж със склад, работилница, навес243/08.06.23
1584ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РСкъм РС 64/23 г.244/08.06.23
1585ТРАНСПРУП - ЕООДм.Идимирли430.21Фотоволтаична електрическа централа 350 кWр245/08.06.23
1586СЪНСЕТ 21 - ЕООДс.Узунджово75085.101.1Изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с кабелни линии НН за присъединяванеРоси Ро - ЕООД246/09.06.23
15871.СТОЯН ПЕЙКОВ ХЪРСЕВ; 2.ХЪРСЕВ ЕНЕРДЖИ - ЕООДж.р.Изгрев731.82І-834Изграждане на енергиен обект за производство на ел.енергия от слънчева енерагия - 197,935 кWр247/14.06.23
1588СЛАВЯН КИРЧЕВ КОСТОВж.р.Кенана703.81064Еднофамилна жилищна сградаМега Про Консулт-ООД248/14.06.23
1589КАЛИНКА ТЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВАс.МалевоVІ-48Лятна кухня с навес249/15.06.23
1590МАНОПОЛ 08 - ООД27.29ІХ-855Изграждане на енергиен обект за производство на ел.енергия от слънчева енерагия - 199,47 кWр250/15.06.23
15911.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАСЛАРОВ; 2.ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МАСЛАРОВАм.Туристическа хижа113.72.1Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр251/15.06.23
1592АХМЕД РАМАДАН ЮСЕИНж.р.Кенана704.326VІ-1046Еднофамилна жилищна сграда на два етаж за сезонно пребиваванеБи Та Консулт - ООД252/19.06.23
1593МЕТИН МЮМЮН САДЪКул.Ихтиман10719.394ХІ-472аЕднофамилна едноетажна жилищна сградаАлафет Консулт - ЕООД253/19.06.23
1594СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛ - АДИИЗ752.179ХХХІ-15ФЕЦ СИ ЕНД СИ ТЕСТАЙЛ-2 - увеличение насъществуващатамощност с 587кWр254/19.06.23
1595МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АДбул.Съединение49725.7.1; 725.7.21ІІІ-80Топла връзка между сгради с идентификатор 725.7.1 и 725.7.21 и асансьорРадев 06 - ЕООД255/19.06.23
1596ФЕРАД АДЕМ ФЕРАДСИЗ707.144ХІХ-8Втора авторемонтна работилница за леки и лекотоварни МПСРадев 06 - ЕООД256/20.06.23
1597КАРАМЕЛ - ЕООДм.Топ кория372.16Преустройство на част от складова сграда и портиерски офис в жилищаСтройконсулт - ООД257/20.06.23
1598ИЛИЯНА ТОДОРОВА СТАЙКОВАж.р.Кенана701.648Реконструкция на лятна кухня и преустройство в жилище с надстройка с един етажСтройконсулт - ООД258/21.06.23
1599АВТОРИТЪМ-91 - ООДм.Каменец744.433Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ АВТОРИТЪМ/до 30 кWр259/21.06.23
1600ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 250/23 г.260/23.06.23
1601ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Казан топра737.327Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа в ПИ 77195.737.327 по КК на гр.Хасково, м.Казан топраЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД261/23.06.23
1602ЗЕЙНЕП ШАКИР МЕХМЕДул.Младежка54729.674ХХХІV-836Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД262/26.06.23
1603ИВАН ДИМИТРОВ ПАРАШЕВм.Кекличево стопанство112.35Гараж263/27.06.23
1604ЕТ ФОТЕВ - КРАСИМИР ФОТЕВул.Горски пътник1327.19Фотоволтаична електрическа централа до 120 кW264/27.06.23
1605БУЛЛЕКС - ООДул.Жасмин1703.669ХХХІV-1070Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ БУЛЛЕКС до 90 кWр265/27.06.23
1606ОБЩИНА ХАСКОВОул.Акация709.39І-9Монтаж на детски съоръжения266/28.06.23
1607РЕНЕТА РУСЕВА СТАНЧЕВАул.Лилия25704.74XL-1044Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр267/29.06.23
1608МАЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА-МИЧЕВА; ДИМЧО СТОЙЧЕВ МИЧЕВул.Серес1714.89ХХІІІ-250Лятна кухня, склад и навес-гараж268/29.06.23
1609ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДм.Казан топра186.46Външно електрозахранване на жилищна сградаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД269/29.06.23
1610МЮРФЕТ ГЮНАЙ МЮМЮНм.Казан топра186.52Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД270/29.06.23
1611ВИКТОРИЯ ИНТЕРИМ - ЕООДкв.Болярово518.521ХІХ-14Два броя жилищни сградиСтройконсулт - ООД271/29.06.23
1612ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ - ООДж.р.Каменец749.324VІІ-1157Фотоволтаична електроцентрала КАМЕНЕЦ 1 с мощност до 199,02кWр и кабелна линия НН за външно електрозахранванеГарант 2000-ООД272/29.06.23
1613ЕР ГРУП 777 - ЕООДбул.Съединение42725.94ХV-366Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване на партерния и първи етажТоп Надзор 81 - ЕООД273/30.06.23
1614ЕР ГРУП 777 - ЕООДж.к.Бадема725.95ХVІ-366Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване на партерния и първи етажТоп Надзор 81 - ЕООД274/30.06.23
1615ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм Заповед 371/21 г.; към РС 288/21 г.275/03.07.23
1616ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм Заповед 182/21 г.; към РС 288/21 г.276/03.07.23
1617ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС707.158към РС 330/22 г.Гарант 2000 - ООД277/03.07.23
1618ФЕРДИ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИул.Латинка66704.168ХХХ-1049Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД278/06.07.23
1619ХАЖЕР ООДс.ПодкрепаФЕЦ ХАЖЕР с кабелна линия НН за присединяването муГарант 2000 - ООД279/06.07.23
1620ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 23/23 г.280/07.07.23
1621СЕВАЛ НЕДЖЕТ АХМЕД; НЕВИН НЕШАД АХМЕДул.Герлово738.443Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД281/07.07.23
1622ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАСЛАРОВ; ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МАСЛАРОВАм.Туристическа хижа113.72.1Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр282/07.07.23
1623ИЛИЯНА ТОДОРОВА СТАЙКОВАж.р.Кенана701.648Реконструкция на лятна кухня и преустройство в жилище с надстройка с един етажСтройконсулт - ООД283/07.07.23
1624ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВж.р.Каменец743.284ХХ-1217Еднофамилна жилищна сградаАлафет Консулт - ЕООД284/07.07.23
1625ОБЩИНА ХАСКОВОул.Пловдивска37713.2ІІ-203Център за високи постиежения към ПГДС Цар Иван АсенМега Про Консулт-ООД285/13.07.23
1626ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ КИРЯКОВс.СтамболийскиІІІ-14Лятна кухня286/13.07.23
1627ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС716.604ХХVІІ-732към РС 77/22 г.287/13.07.23
1628КАЛБИЕ ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАНм.Топ кория372.8АвтосервизСтройконсулт - ООД288/13.07.23
1629ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ - ООДж.р.Каменец749.323VІІІ-1157Фотоволтаична електроцентрала КАМЕНЕЦ 2 с мощност до 199,02 кWр и кабелна линия НН за въшно електрозахранванеГарант 2000 - ООД289/13.07.23
1630ХАСКОВО ПРОПЪРТИС - ООДул.Родина20740.273VІІ-146Мнофамилна жилищна сграда с гааржиРадев 06 - ЕООД290/13.07.23
1631СТОЙКОВО СОЛАР - ЕООДс.СтойковоІХ-2Фотоволтаична електрическа централа до 190 кW291/14.07.23
1632СТОЙКОВО СОЛАР - ЕООДс.СтойковоІІІ-8Фотоволтаична електрическа централа до 130 кW292/14.07.23
1633ИНТЕРПЛАСТ - ООДСИЗ705.247ІХ-6Изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление с мощност до 116,63 кWр293/14.07.23
1634ЖУЛИЕТА ИВАНОВА ГЕНЕВА; РОСЕН КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВс.УзунджовоVІІІ-22Гараж294/14.07.23
1635ПЕТЯ КОЛЕВА КАЛИНОВА; ИВАН КОЛЕВ КАЛИНОВж.р.Кенана702.107ХХІV-1032Навес295/14.07.23
1636АНГЕЛИНА ГРОЗДАНОВА ТЕНЕВА; ДИЯНА НИКОЛОВА ТЕНЕВАж.р.Каменец750.65VІІІ-1224Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сградапрот. 10/20.06.23296/14.07.23
1637РУМЯНА КАЛИНОВА НАЙДЕНОВА; ЗЛАТКО ДИНКОВ ТОДОРОВул.Тутракан1714.196І-286Подпорна стена и ажурна ограда297/17.07.23
1638ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА ТРЪНДЕВАул.Банска46716.603ХХХVІІІ-878Плътна ограда298/17.07.23
1639ДЕЯНА АНГЕЛОВА ДИМОВАИИЗ731.113ІІІ-4Пристройка и надстройка към автосервиз и автомивкаГарант 2000 - ООД299/18.07.23
1640ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВс.МалевоV-47Склад за строителни материали и навес - гараж за техникаСтройконсулт - ООД300/19.07.23
1641ИВАН СТОЯНОВ РАДОМИРОВс.КонушІІ-17Еднофамилна жилищна сгадаКет Стройнадзор - ЕООД301/20.07.23
1642ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСм.Уватакъм РС 285/22 г.302/24.07.23
1643АСПИКОР ООДул.Търговска4725.18VІ-366Преустройство на магазин за електроникаРоси Ро - ЕООД303/25.07.23
1644ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНАНЕ НА РС716.98към РС 350/22 г.304/25.07.23
1645ДЖЕВДЖЕТ ШЕВКЕТ МЕХМЕДул.Белогдрадчик9739.331VІІ-661Лятна кухня305/26.07.23
1646АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВАбул.Васил Левски726.218І-60Пристройка и надстройка към съществуваща сграда-център за автодиагностика и технически прегледи на МПСДжей Ви Ки Консулт-ООД306/26.07.23
1647АТАНАС АНГЕЛОВ МИЛЕВ; КЕРА ПЕТКОВА МИЛЕВАм.Циганска махала516.21Гараж307/28.07.23
1648ЕР КОНСУЛТ 2022 - ЕООД; ДРИЙМ БИЛД 2018 - ООДбул.Съединение38725.13ІІ-366Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и оградаИнжексперт ООД308/28.07.23
1649ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ; ВЕНЕТА ЛОЗАНОВА ПЕНЕВАм.Дерекьой топра119.38Еднофамилна жилищна сгадаГарант 2000 - ООД309/28.07.23
1650ТОНКА НЕДЯЛКОВА ГИЧЕВАс.ТракиецХVІІІ-67Еднофамилна жилищна сгадаКет Стройнадзор - ЕООД310/28.07.23
1651ХИММАШ - АДбул.Съединение731.121І-6Фотоволтаична електрическа централа ХИММАШ до 4000 кWрКет Стройнадзор - ЕООД311/28.07.23
1652МОНОПОЛ 08 - ООД716.605ХХVІІІ-732Търговски център със супермаркет и пътна връзкаРадев 06 - ЕООД312/28.07.23
1653ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Хан Аспарух22а716.6Външно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД313/28.07.23
1654ФЕНИКС ГАМА - АДул.Княз Борис І713.289ІІІ-288Навес за барбекю314/02.08.23
1655ЯНКО НИКОЛОВ АПОСТОЛОВул.Бадема30а716.607ХІІІ-203бПодпорна стена315/03.08.23
1656МАРТИН РАДКОВ МАРТИНОВс.ГолеманциІ-16Лятна кухня316/07.08.23
1657В77 АКТИВИ - ЕООДкъм РС 197/23 .317/07.08.23
1658РОСЕН ЙОСИФОВ АТАНАСОВж.к.Орфей710.116І-649Гараж за два автомобила318/08.08.23
1659ИВАН ЙОСИФОВ ИВАНОВж.к.Орфей710.116І-649Гараж за три автомобила319/08.08.23
1660РУМЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВАХХІV-26Еднофамилна жилищна сгада на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД320/08.08.23
1661ХАСИНЕ БАСРИ НАИМОВАм.Казан топра184.82Работилница запоправка на автомобиилДжей Ви Ки Консулт - ООД321/08.08.23
1662ГЕОРГИ ХРИСТОВ НИКОЛОВж.р.Каменец750.147ХХVІІ-1203Еднофамилна жилищна сгада с гаражиДжей Ви Ки Консулт - ООД322/08.08.23
1663РЕА-ЕЛЕНА БУДОВСКА - ЕООДм.Бюкя28.14.1Фотоволтаична електроцентрала до 350 кWр323/08.08.23
1664ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 297/22 г.324/08.08.23
1665БЮРФИКАР БЮНЯМИ БЕЙСИМж.р.Каменец745.139VІІ-617Многофамилна жилищна сграда на два етажаДжей Ви Ки Консулт - ООД325/08.08.23
1666СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА; ИВАН ПЕТКОВ НИКОЛОВж.р.Кенана701.363Ремонт на покривна жилищна сградаСтройконсулт - ООД326/09.08.23
16671.ДОБРИНА ЖЕКОВА КРЪСТЕВА; 2.ВЕСКА ЖЕКОВА ОВЧАРОВА; 3.ДРИЙМ БИЛД 2018 - ООДул.Строител17737.197ІV-90Многофамилна жилищна сграда с гаражиИнжексперт ООД327/09.08.23
1668ГЕОРГИ ТЕНЧЕВ ПЕЕВул.Градинска22716.226ХІІ-231Навес и барбекю328/10.08.23
1669ОБЩИНА ХАСКОВОул.Връх Богдан744.617Уличен водопроводРадев 06 - ЕООД329/11.08.23
16701.ОБЩИНА ХАСКОВО; 2.СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНГОЛОГИЯ-ХАСКОВО - ЕООДул.Болярово2518.515І-42Фотоволтаична централа СБАЛО-ХАСКОВО ЕООД до 30,00 кWр330/11.08.23
1671ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС556.37към РС 42/11 г.331/11.08.23
1672ИЛИЯ ТЯНКОВ ТЕНЕВ705.355VІІ-1323Еднофамилна жилищна сгадаГарант 2000 - ООД332/15.08.23
1673ЙОСКО СТОИЛОВ ЙОРДАНОВ; ЗАХАРИНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВАс.КонушІV-13Еднофамилна жилищна сгадаСтройнадзор - ЕООД333/15.08.23
1674ЗП ФИКРЕТ МУСТАФА МЕХМЕДс.Стамболийски68692.11.500Кабелна линия НН за захранване на ФЕЦ в ПИ 68692.11.26 с.СтамболийскиГарант 2000 - ООД334/15.08.23
1675ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДИзграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в източна индустриална зона на гр.Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в районаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД335/15.08.23
1676ЕТ ДЖЕРИ-ДЖЕЗМИ РАСИМ-СИНАН НАИМул.Бачо Киро18а741.293І-147Фотоволтаичнаелектрическа централа /ФЕЦ/ ДЖЕРИ с мощност до 129,70 кWр336/15.08.23
16771.ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ; 2.АНА ЛОЗКОВА АНГЕЛОВАул.Георги Кирков78713.251Х-15Ограда337/16.08.23
1678ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТАЛЕВАбул.България92-94721.5VІІІ-473аПреустройство на гараж и склад в два складаСтройконсулт - ООД338/16.08.23
1679АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ АНГЕЛОВж.р.Кенана109.75Жилищна сградаРадев 06 - ЕООД339/17.08.23
1680ОБЩИНА ХАСКОВОпл.Свобода724.22Монтаж на съоръжение - ел.табло за обект СЦЕНА340/17.08.23
1681ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА САДУЛАс.НиколовоІІ-69Еднофамилна жилищна сгадаГарант 2000 - ООД341/18.08.23
1682ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС710.223VІ-611към РС 300/22 г.Хай Левел Лимитед-ЕООД342/18.08.23
1683ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВ; КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА ВАНЧЕВАул.Г.Кирков81-83-85713.422ХХІ-18Ограда343/18.08.23
1684ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА ТРЪНДЕВАул.Бавска45447716.603ХХХVІІІ-878Ограда344/18.08.23
1685СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАДгр.Хасково208.69Газоснабдяване на Община ХасковоИвет-99 - ООД345/18.08.23
1686СТРОЙМАШТЕХНИКА - ЕООДСИЗ707.36ІХ-4Фотоволтаична електрическа централа до 165,00 кWр346/21.08.23
1687ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС702.107към РС 435/21 г.347/22.08.23
1688СЕЙХАН ФИКРЕТ МУРАДм.Ямача737.376ІІ-751Еднофамилна жилищна сгада с гаражиСтройконсулт - ООД348/23.08.23
1689ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ХРИСТОЗОВА705.129V-1307Еднофамилна жилищна сгадаДжей Ви Ки Консулт-ООД349/24.08.23
1690ОБЩИНА ХАСКОВОул.Македония32736.36І-160Основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска градина №1 ЯН БИБИЯН и външен асансьорГарант 2000 - ООД350/24.08.23
1691МАРТИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВул.Пролетарска711.294І-340Търговки обект №3Джей Ви Ки Консулт-ООД351/24.08.23
1692ХАЙ ЛЕВЕЛ ЛИМИТЕД - ЕООДул.Дунав19а710.223VІ-611БКТП-1000кVА към търговски обектРадев 06 - ЕООД352/24.08.23
1693ТАТЯНА ХРИСТОВА ФОРЕВАул.Тимок714.233.1ІІ-297Фотоволтаична електрическа централа до 16,00 кWр353/25.08.23
1694МОНОПОЛ 08 - ООДм.Дерекьой топра128.121ХLV-1085Две многофамилни жилищни сгради с гражи - сграда С и сграда D и покрит паркинг ЕРадев 06 - ЕООД354/25.08.23
1695АНДРЕЙ ЖЕЛЯЗКОВ АНДРЕЕВж.р.Каменец746.631ХVІІІ-1116Плътна ограда355/25.08.23
1696ОБЩИНА ХАСКОВОу-ще Хр.Смирненски, бул.Ст.СтамболовМонтаж на съоръжения - осветление на пешеходни пътеки на територията на гр.Хасково356/25.08.23
1697ВЕИ ЗАГОРА - ООДс.ЛюбеновоІ-14Фотоволтаична електрическа централа до 170,00 кW357/28.08.23
1698ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС703.356ХХVІ-1070към РС 179/20 г.Екип МГ - ООД358/30.08.23
1699МАЯ ИВАНОВА ЛАМБРЕВАж.р.Кенана701.346ХХVІІІ-1023Еднофамилна жилищна сгадаБи Та Консулт - ООД359/30.08.23
1700НАДИР НИЯЗИ АХМЕДбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 4 /между бл. №9 и бл.№11/360/30.08.23
1701ЕРДУАН ХАСАН ВЕЛИбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 6 /между бл. №5 и бл.№7/361/30.08.23
1702АЙШЕ АПТЕЛЕЗИМ МЕХМЕДбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 10 /между бл. №9 и бл.№11/362/30.08.23
1703МУСТАФА БАЙРЯМ САЛИбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 12 /между бл. №5 и бл.№7/363/30.08.23
1704ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ; ХРИСТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВАс.ДиневоVІІІ-9Плътна ограда364/30.08.23
1705РОСИЦА МИТКОВА КАРЕВАж.р.Куба ІІ705.173ХVІ-1309Еднофамилна жилищна сгадаКет Стройнадзор - ЕООД365/01.09.23
1706БРАТЯ ВАСИЛЕВИ - ООД707.27Пътна връзка към търговски крайпътен обект в ПИ 77195.707.26 на път ІІІ-806 ХАСКОВО-МИНЕРАЛНИ БАНИ при км 0+500 дясноКонтролстрой БГ - ООД366/01.09.23
1707ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВбул.Съединение21712.188Х-311Еднофамилна жилищна сгада със зъболекарски кабинетСтройконсулт - ООД367/01.09.23
1708НИКИКОС - ООДж.р.Изгрев730.102ІІІ-814Фотоволтачина електроцентрала с инсталирана мощност до 180 КWр и БКТП 250КVА/20/0.4КVГарант 2000 - ООД368/01.09.23
1709ИЛИЯ ТЯНКОВ ТЕНЕВ705.355VІІ-1323Еднофамилна жилищна сгадаГарант 2000 - ООД369/01.09.23
1710РОЛИНГ-Л - ЕООДбул.Васил Левски15725.57ІІІ-85Фотоволтаична електрическа централа до 90,00 кW370/04.09.23
1711ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ХРИСТОЗОВАж.р.Куба ІІ705.129V-1307Плътна ограда371/04.09.23
1712НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ ЦОНЕВ; ТАНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-ЦОНЕВАул.Ракита35113.484Фотоволтаична електрическа централа до 60 кW372/05.09.23
1713ХАСИНЕ БАСРИ НАИМОВАм.Казан топра184.82Мнофамилна жилищна сгадаДжей Ен Консулт - ЕООД373/05.09.23
1714EНЧО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВс.КнижовникІІІ-47Гараж374/12.09.23
1715ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВс.Гарваново14550.95.653Склад за инвентарГарант 2000 - ООД375/13.09.23
1716ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВул.Св.Харалампий26518.387ІІ-14Еднофамилна жилищна сгадаДжей Ви Ки Консулт - ООД376/13.09.23
1717НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ЯНЧЕВ; НИК 2310 - ЕООДул.Елин Пелин9519.13ІІ-18Фотоволтаична електрическа централа до 30,00 кW377/13.09.23
1718ТАМЕР САБРИ ДУРАНул.Герлово25738.335Еднофамилна жилищна сгада на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД378/13.09.23
1719ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС718.325към РС 145/95 г. и към РС 143/02 г.Кет Стройнадзор - ЕООД379/14.09.23
1720ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм 366/23 г.380/15.09.23
1721ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС424.135към РС 191/22 г.381/15.09.23
1722А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДИзграждане на оптична свързаност на А1 БЪЛГАРИЯ-ЕАД на територията на гр.ХасковоГеодет ЕООД382/15.09.23
1723А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДИзграждане на оптично отклонение на А1 БЪЛГАРИЯ-ЕАД от технически център на ул.Кавала до съществуващо трасе на ул.Средна гора и ул. Георги КирковГеодет ЕООД383/15.09.23
1724ПАК ДИЗАЙН - ООДбул.България2718.313Навес - гараж384/15.09.23
1725ЮГОПЛОД - АДИИЗ732.45.6 и 732.45.11VІІ-9Фотоволтаична електрическа централа до 650 кW385/15.09.23
1726СЕВГИ БАХРИ МЮМЮН741.221VІІ-150Плътна ограда386/18.09.23
1727ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 146/94 г.387/18.09.23
1728ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 394/20 г.388/18.09.23
1729ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 197/23 г.389/19.09.23
1730ЕТАЛОН ГРУП - ЕООДбул.България2718.58V-609Складове за съхранение на инвентарАлфабет Консулт-ЕООД390/19.09.23
1731АСЕН КОСТАДИНОВ ШИШЕВс.ГарвановоХ-63Ограда391/20.09.23
1732ЕРОЛ САФЕТ ИСКЕНДЕР737.445ХХІХ-751Еднофамилна жилищна сгада с допълващо застрояване - лятна кухняДжей Ви Ки Консулт - ООД392/20.09.23
1733ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВЕТИ ГЕОРГИ735.248ІІІ-541Подпорна стена393/20.09.23
1734ЖИВКО АЛДИНОВ УШЕВ; АНЕТА ЖИВАДИНОВА ГЕНЕВАбул.Освобождение35740.198ХVІІІ-121Навес - барбекю394/21.09.23
1735ОБЩИНА ХАСКОВО734.1І-172Монтаж на мълниеотводна инсталация на обект: СПОРТЕН КОМПЛЕКС МЛАДОСТ395/21.09.23
1736ХАКАН АКИФ САЙЪНж.р.Каменец746.469VІІ-1112Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД396/21.09.23
1737СЕВИМ ИВОВА ИЛИЕВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 13397/21.09.23
1738СЕВИМ ИВОВА ИЛИЕВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 14398/21.09.23
1739МОНОПОЛ 08 - ООД27.29Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ до 200 кW в ПИ 77195.27.29 по КК на гр.ХасковоГарант - 2000399/25.09.23
1740ДОМИНГОС - ЕООДс.АлександровоV-18Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ ДОМИНГОС до 110 кWр400/26.09.23
1741ИВАН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ; ДАНКА ДЕЛЧЕВА ШЕНКОВАул.Русе9723.18Реконструкция на покрив на сградаЕТ Билд Комерс - Красимир Ангелов401/27.09.23
1742ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 288/20 г.402/28.09.23
1743ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ - АДм.Сучукмаз451.49Склад за инвентар403/28.09.23
1744ПЕТЯ БЛАГОЕВА ПЕТКОВА714.64ІІ-250Плътна ограда404/28.09.23
1745МАГ МЕТАЛ - ЕООДИИЗ732.16ХVІ-9Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ МАГ МЕТАЛ с мощност до 85.00 кWр405/28.09.23
1746ТЕОДОРА ДИНКОВА ТОДОРОВАул.Прохлада46741.263.1ІІ-144Ремонт и реконструция на покрив на сграда406/28.09.23
1747ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 407/23 г.407/29.09.23
1748ОБЩИНА ХАСКОВОИИЗ732.54V-7Изграждане на БКТП 20/0,4 кV и кабелна линия НН за захранване на зарядни станцииРадев 06 - ЕООД408/02.10.23
1749МИТЮ ХРИСТОВ МИХКОВ; ДЕЛЧО ХРИСТОВ МИТЕВул.Хан Пресиян22518.43ІV-53Гараж и навес за автомобили409/03.10.23
1750СТИМЕКС - ООДСИЗ707.37.3VІІІ-4Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение - склад за металиДжей Ви Ки Консулт - ООД410/03.10.23
1751РАДОСЛАВ БИСЕРОВ ОДАЖИЕВс.Орлово53936.19.20Фотоволтаична електрическа централа до 70.00 кW411/03.10.23
1752ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ; ЕЛЕНА РАДИНОВА ГРОЗЕВАул.Циклама3701.661Х-1009Пристройка и надстройка на съществуваща сградаКет Стройнадзор - ЕООД412/03.10.23
1753ОБЩИНА ХАСКОВО; НИЛГЮН РЕДЖЕБ БЕКИРбул.Васил Левски734.298ХІ-178аПътна връзка за транспортно ослужване на СКЛАДОВА БАЗАГарант 2000 - ООД413/04.10.23
1754САНИКА 2003 - ООДул.Ген.Карцов19-21714.13V-860Гараж № 1414/04.10.23
1755САНИКА 2003 - ООДул.Ген.Карцов19-21714.13V-860Гараж № 2415/04.10.23
1756ВАСИЛ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВм.Халилово27.28.1Фотоволтаична електрическа централа до 800.00 кWр416/04.10.23
1757ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА; МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВул.Самодивско цвете113.483ІІІ-1001Ограда417/06.10.23
1758ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 178/19 г.Джей Ви Ки Консулт - ООД418/06.10.23
1759ПАВЕЛ АЛЬОШЕВ ИВАНОВж.р.Каменец7447.65ХІІІ-1114Еднофамилна жилищна сградаВИБ Консулт 2016419/06.10.23
1760ОБЩИНА ХАСКОВОул.Константин Симитчиев723.69Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежаПроектиране и надзор - ЕООД420/06.10.23
1761ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Дунав19А710.187; 710.223VІ-611Кабелна линия СрН за присъединяване на БКТП-1000кVА към търговски обектРадев 06 - ЕООД421/06.10.23
1762ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 400/19 г.422/09.10.23
1763НИКОЛА АНГЕЛОВ ГЕЛОВул.Дервент19740.136Фотоволтаична електрическа централа до 5.40 кW423/09.10.23
1764РОБИН СЕЗГИН МУРТАЗАЛИж.р.Каменец750.2851205Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД424/09.10.23
1765ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС702.652към РС 443/22 г.425/10.10.23
1766РАДКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВж.р.Каменец750.86ХVІІ-1224Плътна ограда426/10.10.23
1767ОБЩИНА ХАСКОВОпарк Ямача737.49Монтаж на детски съоръжения източно от параклис ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ427/10.10.23
1768ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС701.542към РС 420/2007 г.428/10.10.23
1769МУСТАФА НЕДЖАТИН МУСТАФАж.р.Каменец750.62V-1224Гараж429/11.10.23
1770ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВ; КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА ВАНЧЕВАул.Г.Кирков81-83-85713.422ХХІ-18Пристройка към ресторантЕн Ти Консулт 22 - ЕООД430/11.10.23
1771РУШИД РАХИМ РУШИДж.р.Орфей708.278І-908Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД431/12.10.23
17721.МИЛЕНА РУМЕНОВА АЛЕНАКОВА-ЯНКОВА; 2.ОБЩИНА ХАСКОВОул.Русе11723.179Реконструкция на покрив на сграда и изгражданена СВО и СКОЕТ Билд Комерс - Красимир Ангелов432/12.10.23
1773ХАЙ ЛЕВЕЛ ЛИМИТЕД - ЕООДул.Дунав19а710.223VІ-611Газификация на топла точка на магазин за хранителни стоки с топла точка - обслужващи зони и спомагателни обектиРадев 06 - ЕООД433/12.10.23
1774ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ; НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВАж.р.Кенана701.674ХХІ-1021Жилищна сграда с гаражГарант 2000 - ООД434/12.10.23
1775ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 406/23 г.435/12.10.23
1776ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 268/19 г.436/13.10.23
1777НЕСИН ДЖЕЛИЛ ХАШИМ и ОБЩИНА ХАСКОВОм.Дерекьой топра128.49Многофамилна жилищна сграда с гаражРадев 06 - ЕООД437/13.10.23
1778АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ; ДОРА ТЯНКОВА МАНОЛОВА; ОБЩИНА ХАСКОВОм.Казан топра186.61Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД438/13.10.23
1779ДЕЯНА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВАс.ГарвановоVІІ-45Гараж439/13.10.23
1780ЕН СТРОЙ - ХАСКОВО - ЕООДул.Брегалница41974714.306ХVІІІ-251Преустройство на търговски обект с идентификатор 77195.714.306.3.10 в медицински центърГарант - 2000 - ООД440/13.10.23
1781АСЕН СИМЕОНОВ ЮРУКОВс.Войводово11867.74.5Сграда за съхранение на стопански инвентар и селскостопанска продукцияСтройконсулт - ООД441/13.10.23
1782СЕЙКОН-БГ - ООДж.р.Кенана703.898ХХІV-1064Кафе-аперитив на два етажа с покрита терасаДжей Ви Ки Консулт - ООД442/17.10.23
1783ГЕРГАНА МИЛКОВА ЙОРДАНОВАс.Конуш38399.51.732Постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентарЕн Ти Консулт 22 - ЕООД443/17.10.23
1784МИТКО СТОИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ; ОБЩИНА ХАСКОВОс.КонушV-39Еднофамилна жилищна сградаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД444/17.10.23
1785НЕДКО ГЕОРГИВ КОЛЕВж.р.Изгрев729.446.5ІІІ-806Фотоволтаична електрическа централа до 24.00 кWр445/18.10.23
1786СЛАВЕЯ АТАНАСОВА ЯНЕВАж.р.Каменец746.124V-1103Склад за инвентар446/18.10.23
1787АХМЕД ЮСЕИН АХМЕДбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 15447/20.10.23
1788ОБЩИНА ХАСКОВОРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участъци по ул.БУЛАИР от ул.ДУНАВ до бул.СЪЕДИНЕНИЕ, по ул.КРИВОЛАК от ул.БУЛАИР до ул.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ и по ул.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ от ул.КРИВОЛАК до бул.СЪЕДИНЕНИЕЕкоинженеринг - ЕООД448/20.10.23
1789ОБЩИНА ХАСКОВОРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в ж.к.БАДЕМА в участък по ул.22-ри СЕПТЕМВРИ, от кръстовището с ул.ЛЕСТЪР до кръстовището с ул.ЗЕЛЕНИКАКима Консулт - ЕООД449/20.10.23
1790ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВж.р.Кенана113.126V-1005Еднофамилна жилищна сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД450/20.10.23
1791ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 433/23 г.451/24.10.23
1792КОПИ ГРУП - ООДм.Дерекьой топра118.18Склад за инвентар452/25.10.23
1793ДИМИ ТЕХ - ЕООДж.р.Куба ІІ705.848Гараж453/25.10.23
1794ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 437/23 г.454/25.10.23
1795МИХАИЛ ТОДОРОВ ЩИЛЯНОВул.Петрич22729.268VІІІ-74аЕднофамилна жилищна сградаГарант-2000 - ООД455/25.10.23
1796СЕВГИ БАХРИ МЮМЮНул.Барикада4741.221VІІ-150Лятна кухня456/25.10.23
1797БОРИСЛАВ МИЛКОВ ЯНУКОВ; ОБЩИНА ХАСКОВОс.МалевоХХ-21Еднофамилна жилищна сградаЕТ Билд Комерс - Красимир Ангелов457/25.10.23
1798МАРИЯНА ДИМОВА КРЪСТЕВАс.СтамболийскиХІІ-25Лятна кухня458/27.10.23
1799БАЙРЯМ МЕХМЕД БАЙРЯМ; СЕЗГИН РЕДЖЕБ РАМАДАНул.Горна Оряховица21737.295ІІІ-791Лятна кухня и навес459/27.10.23
1800ХАЛИЛ АЛИ ХАЛИЛ; ОБЩИНА ХАСКОВОс.МанастирVІІ-4Еднофамилна жилищна сградаГарант-2000 - ООД460/27.10.23
1801ЕЛЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВАул.Драва Соболч21518.221VІІ-9Лятна кухня със склад и навес за съхранение на селскостопански инвентар461/27.10.23
1802ФИКО ИЦКОВ ЮЛИЯНОВж.р.Орфей22К710.47VІІ-642Преустроство на салон за красота в жилище и надстройка - навес над съществуваща терасаБи Та Консулт - ООД462/27.10.23
1803ОБЩИНА ХАСКОВОРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Хасково в участък по ул.ТРАКИЯ, от ул.ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ до ул.БЯЛО МОРЕКима Консулт - ЕООД463/27.10.23
1804ОБЩИНА ХАСКОВОкв.Болярово518.515.1І-42Основен ремонт на етаж 3 от пневмофтизиатрично отделение на СБАЛПФЗ-ХАСКОВО ЕООДЕн Ар Консулт-ЕООД464/27.10.23
1805БИЛД ИНДЪСТРИ; ОБЩИНА ХАСКОВОбул.Освобождение102739.509ХХІV-662Склад и офисАлфабет Консулт-ЕООД465/31.10.23
1806ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 453/23 г.466/31.10.23
1807ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСм.Казан топра737.64към РС 45/21 г.467/31.10.23
1808КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА; БОРИС АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ; ОБЩИНА ХАСКОВОс.КлокотницаІІІ-9Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт - ООД468/31.10.23
1809ДИЛЯМИ МЕСТАН НАСУФс.КозлецХХІІІ-7Гараж469/01.11.23
1810ПЕТЪР ЯНАКИЕВ МИТЕВс.СтойковоVІ-12Склад за инвентар470/01.11.23
1811ЕКО 10 - ЕН ПИ - ЕООДул.Георги Кирков25а714.234.4ІІІ-297Реконструция на съществуваща сграда и реконструкция на покривЕн Ти Консулт 22 - ЕООД471/01.11.23
1812ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Дунав19а710.223VІ-611към РС 300/22 г.472/03.11.23
1813ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС734.297към РС 60/23 г.473/03.11.23
1814НЕВЕНА АНГЕЛОВА ТОНЕВАс.МандраV-39Лятна кухня474/03.11.23
1815ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС720.262ХІ-481към РС 334/22 г.Радев 06 - ЕООД475/06.11.23
1816ДАНИЕЛ ТЕНЧЕВ АНГЕЛОВж.р.Кенана703.709VІІ-1071Покрито барбекю и летен бар476/06.11.23
1817ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Ген.Скобелев718.187към РС 150/23 г.Роси Ро - ЕООД477/08.11.23
1818ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВкв.Болярово518.296ХІХ-43Плътна ограда478/08.11.23
1819АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ; ВАСКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА; ДОБРОМИР АНГЕЛОВ АНЕГЛОВул.Дилянка703.9V-1041Плътна ограда479/09.11.23
1820ГАБРО - ЕООДс.Динево21155.50.13Фотоволтаична електрическа централа до 200 кW480/09.11.23
1821МЛАДЕНТОДОРОВПЕЛТЕКОВж.р.Кенана113.167LХV-1003Еднофамилна жилищна сграда на един етажСтройконсулт - ООД481/09.11.23
1822ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА; МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВул.Самодивско цвете113.483ІІІ-1001Гараж482/09.11.23
1823СТРОЙТЕКС 90 - ЕООДИИЗ752.229VІ-18Склад за промишлени стокиРадев 06 - ЕООД483/13.11.23
1824ФЕТИЕ ИБРЯМ АХМЕДул.Буките6704.2751054Гараж484/13.11.23
1825БОМАКС - ООДИИЗ732.107ХІ-7ФЕЦ до до 150 кWр за собствено потребление и продажба485/14.11.23
1826ОБЩИНА ХАСКОВОул.Еп.Софроний3721.185ІV-410Основен ремонт с консервация на сградите и благоустрояване на дворното пространство на художесвена галерия АТАНАС ШАРЕНКОВДжей Ви Ки Консулт - ООД486/15.11.23
1827ШАБАН САЛИХОВ ЧИТАКОВ; СЪБИ СРЕТЕНОВ ТАКОВс.МалевоХVІІІ-51Търговски обект - склад за търговия на едро с храниСтройконсулт - ООД487/17.11.23
1828ТОДЮ ИВАНОВ КОНГАЛОВж.р.Каменец744.417Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност до 29,70 кWр488/17.11.23
1829ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ЯНКОВж.р.Кенана109.73Еднофамилна жилищна сградаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД489/17.11.23
1830ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 427/23 г.490/20.11.23
1831ПАК ДИЗАЙН - ООД; ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД718.313Изместване на ТП 19 - 20/0,4 кV ЕМУ, кабелна линия 20 кV и кабелни линии ННГарант 2000 - ООД491/22.11.23
1832ЯНЧО КОЛЕВ ЯНАКИЕВул.Перущица1518.185VІІІ-7Гараж492/22.11.23
1833МАРИН СЛАВЧЕВ ТАНЧЕВж.р.Каменец743.608ХХХV-1215Жилищна сграда с магазини и гаражАлфабет Консулт-ЕООД493/22.11.23
1834ЕВРОПА - ООДул.Заря737.315І-90бПристройка на два етажа за склад към съществуващ шивашки цехДжей Ви Ки Консулт - ООД494/22.11.23
1835ЕКОШУКЕР - ЕООДс.МандраІ-45Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност до 200 кWр495/23.11.23
1836ДУРХАН ФЕИМ ДУРХАН; ОБЩИНА ХАСКОВОул.Ахрида26741.28ХV-147Сградно канализационно отклонениепрот. 17/26.10.23496/27.11.23
1837АНТОН ПЕТКОВ ИВАНОВс.КлокотницаХІІ-16Еднофамилна жилищна сграда497/29.11.23
1838ГЕОЛГИ ВЪЛКОВ БЕЛИЧЕВул.Лозенгред6722.179Фотоволтаична електрическа централа до 12 кW498/29.11.23
1839МАРИНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА; ОБЩИНА ХАСКОВОм.Дерекьой топра20.35Склад за негорими строителни материалиЕкип МГ - ООД499/29.11.23
1840ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Банска716.605Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СН и НН за присъединяване нанови потребителиЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД500/29.11.23
1841ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОГОВ; ДИМИТРИЙКА ВЪЛКОВА ГОГОВАс.КлокотницаІІІ-7Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW501/01.12.23
1842ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОГОВс.КлокотницаІV-7Фотоволтаична електрическа централа до 30 кW502/01.12.23
1843СЪНЛАБ - ЕООДс.ОрловоІХ-16Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 195 кWр и кабелна линия за външно ел.захранванеГеодет ЕООД503/01.12.23
1844ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС715.414І-255към РС 293/22 г.Роси Ро - ЕООД504/01.12.23
1845АРИМАН - ООДм.Кенана108.4Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 193,14 кWрДжей Ви Ки Консулт - ООД505/01.12.23
1846ДОТО АГРО - ЕООДс.УзунджовоІІ-93Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ - ДОТО АГРО 2Кет Стройнадзор - ЕООД506/01.12.23
1847ИВАН ГИНЕВ МИХАЙЛОВ; СНЕЖАНА НЕДЯЛКОВА МИХАЙЛОВАс.СтойковоХ-1Пристройка към съществуваща сградаДжей Ви Ки Консулт - ООД507/01.12.23
1848СЕЛВЕР НУРИ ЮСЕИНж.р.Каменец746.56ХХV-1108Плътна ограда - подпорна стена508/08.12.23
1849БОРИСЛАВ ХРИСТОВ КАРАЯНКОВс.УзунджовоІІІ-19аФотоволтаична централа /ФЕЦ/ БОРИСЛАВ КАРАЯНКОВ до 140 кWрСтройконсулт - ООД509/08.12.23
1850БМК ХОЛДИНГ - АДСИЗ208.39V-2Фотоволтаична централа БМК ХОЛДИНГ с мощност до 550,80 кWр510/08.12.23
1851ПОЛИНА ДАНЧЕВА ИВАНОВАм.Сучукмаз337.71Еднофамилна жилищна сграда на един етажЕн Ти Консулт 22 - ЕООД511/08.12.23
1852БЛАГОМИР МИТРЕВ БЕЛЕВ; ТАНЯ АНДОНОВА БЕЛЕВАс.УзунджовоХІІІ-68Плътна ограда512/08.12.23
1853СТИЛ - 96 - ООДм.Бюкя333.80.2Два броя ФЕЦ с мощност по 15 кWр за собствено потреблене513/08.12.23
1854ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС704.272към РС 87/2005 г.514/08.12.23
1855ДЕНИС ОРХАН КАЙМАКАН; АЙШЕ МЮМЮН ЧАУШж.р.Каменец744.578ІІ-1198Постройка за инвентар515/12.12.23
1856ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДж.р.Кенана702.177Външно ел.захранване на еднофамила жилищна сградаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД516/12.12.23
1857ЧАЛЪКОВ СТРОЙ - ЕООДс.КлокотницаХІ-13Инсталации за производствона електроенергия отвъзобновяеми източници ФЕЦ до 50.00 кW517/12.12.23
1858МИЛАН МАНОЛОВ МАНОЛОВм.Сучукмаз337.69Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гаражДжей Ви Ки Консулт - ООД518/12.12.23
1859АЙНУР ИЛЯЗ МЕХМЕД; МЕРТУНЕ СЕБАХТИН МЕХМЕДул.Прохлада741.400.1Фотоволтаична електрическа централа до 29.90 кW519/13.12.23
1860МАГБУЛЕ ЮСЕИН ПАВЛОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 1 и гараж № 20520/13.12.23
1861ДИЛЯМИ МЕСТАН НАСУФс.КозлецХХІІІ-7Фотоволтаична електрическа централа до 16 кW521/13.12.23
1862ДОМИНГОС - ЕООДс.АлександровоV-18Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ ДОМИНГОССтройконсулт - ООД522/13.12.23
1863ВАНГЕЛУДА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА; ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ; МИЛЕН КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ; ИЛИЯН МИХАЙЛОВ АРНАУДОВ; НОЛЕВ ЛОГИСТИК - ООДбул.България138721.147ІІІ-414Едноетажна пристройка към магазин за месо и месни продукти с топла точкаДжей Ви Ки Консулт - ООД523/13.12.23
1864НЕХИН МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИм.Казан топра737.413Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД524/14.12.23
1865ТРАНСПРУП - ЕООДм.ИдимирлиКабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ ТРАНСГРУП към техническата инфраструктураКет Стройнадзор - ЕООД525/14.12.23
1866ВЕНЕТА СЕРГЕЕВА БОТЕВАс.МалевоІІ-12Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна сградаБи Та Консулт - ООД526/14.12.23
1867ОБЩИНА ХАСКОВО; ОУ КИРИЛ И МЕТОДИЙул.Петър Берковски716.57І-226Основен ремонт на съществуваща спортна площадкаРадев 06 - ЕООД527/14.12.23
1868ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВул.д-р Георги Китов158702.672LХ-1027Еднофамилна жилищна сграда с гаражЕн Ти Консулт 22 - ЕООД528/14.12.23
1869ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 529/23 г.529/14.12.23
1870НЕДЯЛКА КОЛЕВА НИКОВА; ОБЩИНА ХАСКОВОс.СтамболийскиІІІ-37Еднофамилна жилищна сграда на един етажДжей Ви Ки Консулт - ООД530/15.12.23
1871АЛВЕКО ТАБ - ЕООДСИЗ707.15ІІІ-5Аворемонтна работилницаЕТ Билд Комерс - Красимир Ангелов531/15.12.23
1872ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ; СТОЙКОВО СОЛАР - ЕООДс.СтойковоІХ-2Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ СТОЙКОВО СОЛАР 2Гаранат 2000 - ООД532/18.12.23
1873ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ; СТОЙКОВО СОЛАР - ЕООДс.СтойковоІІІ-8Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ СТОЙКОВО СОЛАР 3Гаранат 2000 - ООД533/18.12.23
1874ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 376/1995 г.534/18.12.23
1875ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 438/23 г.535/18.12.23
1876ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД732.18Монтаж на съоръжение536/19.12.23
1877РАДКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВж.р.Каменец750.86ХVІІ-1224Два броя навесе за паркиране на автомобили537/19.12.23
1878ДАНИЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВж.р.Кенана702.171ХХХІ-1030Ограда538/19.12.23
1879ТИТОС - ЕООД112.454.1Фотоволтаична централа /ФЕЦ/ ТИТОС с мощност до 15 кWр539/20.12.23
1880АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СОЛАКОВ; ОБЩИНА ХАСКОВОкв.Болярово518.496VІ-38Еднофамилна жилищна сградаКМКИ540/20.12.23
1881ДИМИТЪР БОНЧЕВ ЯНЕВс.ПодкрепаИзграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ ДИМИТЪР ЯНЕВБи Та Консулт - ООД541/20.12.23
1882ГАЛУС-2004 - ЕООД; ПРО АГРО-2000 - ООДс.Войводово11867.213.23Инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 199,65кWр542/21.12.23
1883ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Македония6722.111Външно ел.захранване на многофамилна жилищна сградаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД543/21.12.23
1884ХАРИЗАНА МАРИНОВА МАРИНОВА; ОБЩИНА ХАСКОВОс.Конуш38399.51.37Еднофамилна жилищна сградаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД544/21.12.23
1885ОБЩИНА ХАСКОВОс.УзунджовоІ-27Основен ремонт на комбинирана спортна площадка - баскетбол и волейболГарант 2000 - ООД545/21.12.23
1886ОБЩИНА ХАСКОВОс.УзунджовоІ-27Основен ремонт на комбинирана спортна площадка - минифутболГарант 2000 - ООД546/21.12.23
1887ОБЩИНА ХАСКОВОс.ВойводовоІ-11Основен ремонт на спортна площадка за футболГарант 2000 - ООД547/21.12.23
1888ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ. ГРЕШКАкъм РС 513/23 г.548/21.12.23
1889ОБЩИНА ХАСКОВОул.Тимок713.4І-610Нови открити спортни площадкиМега Про Консулт-ООД549/21.12.33
1890ОБЩИНА ХАСКОВО; ОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ721.52ІІ-420Основен ремонт на спортна площадка за полеви игриГарант 2000 - ООД550/21.12.23
1891ОБЩИНА ХАСКОВО; ПГДС ЦАР ИВАН АСЕН ІІул.Пловдиска37713.2ІІ-20Основен ремонт на спортна площадка за тенис и бадминтонГарант 2000 - ООД551/22.12.23
1892ОБЩИНА ХАСКОВО; ПГДС ЦАР ИВАН АСЕН ІІул.Пловдиска37713.2ІІ-20Основен ремонт на спортна площадка за футбол и баскетболГарант 2000 - ООД552/22.12.23
1893ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ; ВЕНЕТА ЛОЗАНОВА ПЕНЕВАм.Дерекьой топра119.38Кабелна линия за външно електрозахранване на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАЕн Ти Консулт 22 - ЕООД553/22.12.23
1894ЕР ГРУП 777 - ЕООД; ОБЩИНА ХАСКОВО725.95ХVІ-366Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване на пъртерния и първия етажГарант 2000 - ООД554/22.12.23
1895ЕР ГРУП 777 - ЕООД; ОБЩИНА ХАСКОВО725.94ХVІ-366Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване на пъртерния и първия етажГарант 2000 - ООД555/22.12.23
1896ГЕРГАНА СТАНИМИРОВА ПЕТРОВАбул.Васил Левски709.39І-9Гараж № 16556/28.12.23
1897ДЖАНАН МЕХМЕД ОРУЧ; ХАККАН МЕХМЕДАЛИ ОРУЧм.Туристическа хижа113.111001Еднофамилна жилищна сграда и ФЕЦ върху покриваСтройконсулт - ООД557/29.12.23
1898ЕТ ФОТЕВ - КРАСИМИР ФОТЕВ27.19Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦСтройконсулт - ООД558/29.12.23
1899ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВул.Ангел Кънчев22716.413VІ-428Еднофамилна жилищна сградаЕленов - ООД559/29.12.23
1900ОБЩИНА ХАСКОВО; ОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВул.Ген.Колев28711.61І-350Изграждане на малък физкултурен салон към съществуващо учебно заведениеЕТ Билд Комерс-Кр.Ангелов1/02.01.24
1901ЕНЕРИ БГ 1 - ЕООДс.Книжовник37383.500.315ІІПовишаваща подстанция 33/110кV ФЕЦ КНИЖОВНИК и СТАМБОЛОВОСи Ес Ком - ООД2/02.01.24
1902ХРИСТО ГЕНЧЕВ ХРИСТОЗОВж.р.Кенана703.5ХІІІ-1058Арт кафе с навес и възелКет Стройнадзор - ЕООД3/05.01.24
1903УЗУНОВ И СИНОВЕ - ООДбул.Илинден741.85І-737Сграда за обществено обслужванеКет Стройнадзор - ЕООД4/05.01.24
1904МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА; ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛОВул.Милин камък6715.350.1.3Реконструкция на покрив на съществуваща сграда5/08.01.24
1905НАСКО ИВАНОВ ВАНЧЕВс.КнижовникІ-6аНавес за техника и инвентарСтройконсулт - ООД6/08.01.24
1906ОБЩИНА ХАСКОВОм.Казан топра31.27І-901Изграждане на открит спортен комплекс в ПИ 31.53 и прилежаща към него улица в ПИ 31.27Ен Ар Консулт - ЕООД7/10.01.24
1907ШАЗИЕ ХАЛИЛ ЯКУБм.Казан топра187.49Еднофамилна жилищна сградаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД8/11.01.24
1908ГОГО ЕЛЕНОВ МЛАДЕНОВс.Горно ВойводиноVІІ-8Лятна кухня9/11.01.24
1909СИЯ САШЕВА АСЕНОВА; БОРИС РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВул.Ал.Константинов4721.322ІV-494аСаон за красотаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД10/12.01.24
1910КАДЕР БАЯЗИТ ФЕРАД; ОБЩИНА ХАСКОВОм.Дерекьой топра127.102ХІІ-1079Еднофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД11/12.01.24
1911АНТОНИЯ ЖИВКОВА МАРЧЕВА; БОРИС САШКОВ НЕНОВ; ОБЩИНА ХАСКОВОж.р.Куба ІІ705.68ХІ-1303Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД12/12.01.24
1912КЕРА ТОДОРОВА МАВРЕВАс.БряговоІV-1Фотоволтаична електрическа централа до 100 кW13/12.01.24
1913ЯНКА ГОЧЕВА ДЕВЕДЖИЕВАс.СтамболийскиVІ-44Фотоволтаична електрическа централа до 29 кWр14/12.01.24
1914МАРИЯ ДИМИТРОВА МАВРЕВАж.р.Куба ІІ705.4ІV-1300Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД15/12.01.24
1915ВАЛЕНТИНА СТАЙКОВА КОЧЕВАс.ВойводовоХІ-4Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД16/12.01.24
1916ИВАН ХРИСТОВ СЛАВЧЕВс.КлокотницаХVІІІ-6Плътна ограда17/12.01.24
1917А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДИзграждане на оптична свързаност на А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАД на територията на гр.ХасковоГеодет - ЕООД18/15.01.24
1918ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 335/22 г.19/15.01.24
1919НЕДЯЛКО КРАСИМИРОВ БАЛЕВ; ЯНКО КРАСИМИРОВ БАЛЕВул.Кн.Борис І1714.25V-291Плътна ограда20/16.01.24
1920МЕРБАЛ - ООДИИЗ731.288VІІІ-10Фотоволтаична електрическа централа до 60 кWр21/16.01.24
1921ВАНЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА; МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВул.Самодивско цвете113.483ІІІ-1001Еднофамилна жилищна сграда с гаражГарант 2000 - ООД22/16.01.24
1922ГЛОБЪЛ ЕС ЕНЕРДЖИ - ООД519.402ХІ-29Фотоволтаична електроцентрала ГЛОБЪЛ ЕС ЕНЕРДЖИ с мощност до 199,50 кWр и кабелна линия НН за външно електрозахранванеГарант 2000 - ООД23/16.01.24
1923ВЕИ ЗАГОРА - ООДс.ЛюбеновоВъншна връзка за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ І-66, кв.14 по плана на с.ЛюбеновоЕн Ти Консулт 22 - ЕООД24/16.01.24
1924ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 7/24 г.25/17.01.24
1925ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСж.р.Каменец746.469към РС 396/23 г.Ен Ти Консулт 22 - ЕООД26/17.01.24
1926ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД186.85Изграждане на кабелна линия НН за писъединяване на строеж ЖИЛИЩНА СГРАДА и развитие на електроразпределителната мрежа в районаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД27/17.01.24
1927ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД731.188Изграждане на кабелна линия НН за писъединяване на нов потребител в ПИ 731.188 по КК на гр.Хасково, бул.Васил Левски и развитие на електроразпределителната мрежа в районаЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД28/17.01.24
1928ЖЕЧКА НИЧЕВА ВАНЧЕВАс.УзунджовоХVІІІ-44Фотоволтаична електрическа централа до 30 кWр29/17.01.24
1929ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ; КАТЯ ДЕЛЧЕВА ДОБРЕВАул.Руен716.339ХІ-630аОграда30/17.01.24
1930АНДРЕЙ ЖЕЛЯЗКОВ АНДРЕЕВж.р.Каменец746.631ХVІІІ-1116Гараж31/18.01.24
1931ДИВЕЛ-ПСТ - ООДИИЗ752.59.5Фотоволтаична електрическа централа до 199,52 кWр32/18.01.24
19321.МИР АД; 2.А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ - ЕООД; 3.А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДСИЗ707.147ХVІ-8Преустройство на приемно-предавателна станция НКV0039.а.А011 МIR на А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ - ЕООД и А1 БЪЛГАРИЯ - ЕАДМодул-Н- ООД33/18.01.24
1933РИДВАН АДРАМАН ЧАЛЪШКАН; ЮМИ ЮСЕИНОВА ТАЛИПОВАул.Юри Венелин5711.96.1ХІV-355Основен ремонт на дървена покривна конструкция на жилищна сграда34/18.01.24
1934ЕС ПИ СОЛАР - ООДс.КонушХХ-62Фотоволтаична централа /ФЕЦ/ ЕС ПИ СОЛАР - ООД с мощност до 199,88 кWр и кабелни линии НН за присъединяванеСтройконсулт - ООД35/23.01.24
1935ЕТ ВИЛИ - МИЛЕНА КОЛЕВА - ЕВГЕНИ КОЛЕВс.Стамболийски68692.11.505Кабелна линия 1кV за външно електрозахранване на ФЕЦ до 200 кWрБи Та Консулт - ООД36/23.01.24
1936НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА; ГЕОРГИ КИРЧЕВ ГОСПОДИНОВ; ОБЩИНА ХАСКОВОс.ВъгларовоХХХІІІ-39Еднофамилна жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД37/23.01.24
1937ЩЕРКО ГЕОРГИЕВ КЪРЧОВСКИул.Атон3724.84І-381Търговски обектКет Стройнадзор - ЕООД38/23.01.24
1938АЛФА - Д - ЕООДбул.Съединение731.208V-4Магазини и автосервизСтройконсулт - ООД39/23.01.24
1939А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ - ЕООД; етажн.собств. с управител АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАНЕВул.Янко Кожухаров45508721.342.1Автономна фотоволтаична инсталация с мощност до 4,36 кWр на БС НКV0073 KARTZOV NOVA40/24.01.24
1940ДИМИТЪР КРУМОВ ВАСИЛЕВж.р.Куба ІІ705.8VІІІ-1300Гараж41/26.01.24
1941СЕВГЮЛ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБул.Сливница23716.8ІV-203бЕднофамилна двуетажна жилищна сградаБи Та Консулт - ООД42/26.01.24
1942ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ НЕЙЧЕВж.р.Куба705.837ХХVІІІ-1330Фотоволтаична електрическа централа НЕЙЧЕВ с общата инсталирана мощност до 30 кWр и кабелна линия НН за външно ел.запранванеГарант 2000 - ООД43/26.01.24
1943АТАНАС ФИЛЕВ АТАНАСОВж.р.Куба І706.192Гараж44/26.01.24
1944ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС740.72към РС 441/19 г.45/31.01.24
1945ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 282/23 г.46/31.01.24
1946АНТОН ПЕТКОВ БОЖИКОВс.Стамболийски68692.13.4Фотоволтаична електрическа централа до 198 кWр47/31.01.24
1947ПЕТЪР МАНОЛОВ БЕКЯРОВж.р.Кенана701.668LХІІІ-1023Навес за паркиране на два броя леки автомобили48/31.01.24
1948ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 41/24 г.49/31.01.24
1949Д М СЕНЕРДЖИ - ООДм.Кенана109.79ІІ-1094Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД50/31.01.24
1950ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 34/24 т.51/01.02.24
1951ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ; ХРИСТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВАс.ДиневоVІІІ-9Гараж; Лятна кухня52/01.02.24
1952СУНАЙ КЯМИЛ СЮЛЕЙМАНбул.В.Левски709.39І-9Гараж № 1753/02.02.24
1953ЕР ГРУП 777 - ЕООДм.Дерекьой топра129.63Гараж54/02.02.24
1954ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 39/24 г.55/02.02.24
1955ОБЩИНА ХАСКОВОбул.В.Левски424.155; 424.88; 424.91; 709.35ХІ-1Реконструкция на уличен водопровод по бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, източно от бензиностанция ОМVТТ Консулт - ЕООД56/02.02.24
1956СИЙКА БОСИРОВА ГЕОРГИЕВА; ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ; ОБЩИНА ХАСКОВОм.Турското гробе553.34Жилищна сградаРадев 06 - ЕООД57/07.02.24
1957ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъм РС 461/23 г.58/07.02.24
1958ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСул.Родопи26към РС 187/22 г.Радев 06 - ЕООД59/07.02.24
1959БИНКА АСЕНОВА ДЕЛИНОВАм.Каменец746.449Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ до 24 кWр60/07.02.24
1960КРАСИМИР СТОЯНОВ УЗУНОВж.р.Каменец746.288ХХІ-1117Гараж61/07.02.24
1961СУНАЙ КЯМИЛ СЮЛЕЙМАНбул.В.Левски709.39І-9Гараж № 1862/07.02.24
1962Д-М СЕНЕРДЖИ - ООДж.р.Кенана109.8ІІІ-1094Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД63/08.02.24
1963Д-М СЕНЕРДЖИ - ООДж.р.Кенана109.81VІ-1094Еднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД64/08.02.24
1964ЗАПОВЕД ЗА ЯВНА ФАКТ.ГРЕШКАкъв РС 558/23 г.65/08.02.24
1965ГОСПОДИНКА РАЙЧЕВА КОЛЕВА; ИВАН ПЕТКОВ КОЛЕВул.Щерю Вапцаров3715.52Х-708Мнофамилна жилищна сградаРадев 06 - ЕООД66/08.02.24
1966ДЖАНАН МЕХВЕД ОРУЧ; ХАККАН МЕХМЕДАЛИ ОРУЧж.р.Кенана113.11;113.68; 113.248; 113.243Кабелна линия НН за присъединяване на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ФЕЦ върху покриваСтройконсулт - ООД67/08.02.24
19671.ДЖЕМАЛ МУСТАФА МЮМЮН; 2.СТЕФАН ЖОРОВ СТЕФАНОВ; 3.СЕВИНЧ ШЕВКЕТ РАМАДАН; 4.ХРИСТО ДИМОВ АНАДОЛИЕВ; 5.МИГЛЕНА РАЙКОВА ДОБРЕВА; 6.ЖЕНИ СТЕФАНОВА ЖОРОВА; 7.МИЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА; 8. КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА; 9.РАЙМЕ МЮМЮН МЮМЮНж.р.Кенана701.16Уличен водопроводЕленов - ООД68/09.02.24
1968ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РСкъм РС 494/23 г.69/09.02.24
1969ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ ЛАТУНОВ; ОБЩИНА ХАСКОВОул.Розова долина706.627ХХІХ-250аЕднофамилна жилищна сградаГарант 2000 - ООД70/12.02.24
1970САНДАНСКИ ГРУП - ООДИзграждане на каблна линия НН - външна връзка на ФАЦ към техническата инфраструктураГарант 2000 - ООД71/12.02.24
1971СТОЯН ПЕЙКОВ ХЪРСЕВ; ХЪРСЕВ ЕНЕРДЖИ - ЕООДж.р.Изгрев731.82І-834Ен Ти Консулт 22 - ЕООД72/12.02.24
1972СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИАН ПАНКОВ ИВАНОВул.Дунав15713.284.2І-287аОсигуряване на достъпна жилищна среда в жилищна сграда73/15.02.24
1973МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕбул.Съединение49725.15.17Фотоволтаична централа МБАЛ ХАСКОВО-2 с мощност 100 кWр за собствено потребление74/15.02.24
1974ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА; ОБЩИНА ХАСКОВОс.ПодкрепаХVІ-7Еднофамилна жилищна сградаВи КИ Консулт-ООД75/16.02.24
1975СТАНИМИРА НИКОЛАЕВА ГОСПОДИНОВА; ОБЩИНА ХАСКОВОс.СтамболийскиІІІ-16Еднофамилна жилищна сградаСтройконсулт - ООД76/20.02.24
1976БИОПРОДУКТ ПЛЮС - ЕООДс.БряговоІV-57Фотоволтаична електрическа централа до 200кW77/21.02.24
1977СТАНИМИРА НИКОЛАЕВА ГОСПОДИНОВАс.СтамболийскиІІІ-16Лятна кухня78/21.02.24
1978ГРУП ДАБЪЛ Ю - ЕООДбул.Илинден738.430І-658Сграда със смесено предназначениеРадев 06 - ЕООД79/22.02.24
1979ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Поборническа719.165Външно кабелно електрозахранване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД80/23.02.24
1980ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДул.Булаир712.27.4Външно електрозахранване на ГАРАЖ №1Ем Ди Ай Инженеринг - ЕООД81/23.02.24
19811.АНГЕЛ ИВАНОВ ЧИЛИКОВ; 2.ВОЛТА-М - ЕООД 3.ОБЩИНА ХАСКОВОм.Казан топра186.57Мнофамилна жилищна сградаБи Та Консулт - ООД82/26.02.24
1982КИРОВЦИ - ЕООД732.1811Монтаж на термопомпена инсталация за отопление и охлаждане83/26.02.24
1983ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАДс.Любеново44553.29.6Изграждане на нов МТТ 20/0.4кV с кабелни линии 20 кV и 1 кV за присъединяване на нови потребителиЕм Ди Ай Инженеринг - ЕООД84/26.02.24
1984МЕГ МЕТАЛ - ЕООДИИЗ710.160Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ МЕГ МЕТАЛРадев 06 - ЕООД85/26.02.24
1985АЛЕКСАНДЪР ДОБРИНОВ ТЕРЗИЕВж.р.Кенана703.131LХV-1063Еднофамилна жилищна сградаЕн Ти Консулт 22 - ЕООД86/26.02.24
1986КАМЕН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВул.Райна Княгиня6519.390VІ-16Навес - гараж за автомобили87/27.02.24
1987ЗЛАТКА РУСЕВА РУСЕВА ул.Буките8704.277ХХІV-1053Плътна оградаБи Та Консулт - ООД88/27.02.24
19881.ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА; 2.СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ; 3.РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА; 4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВул.Цар Симеон Велики29737.437ХVІ-87Плътна ограда89/27.02.24
1989АНШЕГЮЛ РЕСУЛ САЛИМ; КРАСИМИР САШЕВ РУСЕВж.р.Кенана703.888ХХХVІІІ-1070Еднофамилна жилищна сграда и гаражГарант 2000 - ООД90/28.02.24
1990ПЕТКО ВАНЧЕВ КОЛЕВж.р.Кенана702.168ХХХVІ-1030Плътна ограда91/29.02.24
1991ВИЧКА ЙОРДАНОВА ИРГОВАс.ГаравановоІV-26Лятна кухня92/29.02.24
1992АРИАМАН - ООДм.КенанаКабелна линия НН, външна връзка на ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА към техническата инфраструктураДжей Ен Консулт - ЕООД93/29.02.24
1993НЕДЯЛКА КОЛЕВА ТОДОРОВАул.Найчо Цанов17720.253V-487Еднофамилна жилищна сграда и гаражГарант 2000 - ООД94/01.03.24
1994БИНА ДАНЧЕВА ИВАНОВАс.ДиневоІV-29Пристройка към жилищна сградаКет Стройнадзор - ЕООД95/01.03.24