Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 13.02.2024 г. на Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Община Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 13.02.2024 г. /сряда/ от 16.30 ч. се проведе извънредно заседание на Постоянната комисия спорт, туризъм и младежки дейности  при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Здравко Узунов, Гюнер Зейнал, Атанас Кръстев, Димитър Траянов, Милена Налбантова-Божилова, Атанас Асенов.

Отсъства: Тодор Савов.

Оформя се протокол от дебатите и решенията се докладват на Председателя на Общински съвет. Води се видео запис и видео излъчване на всяка една от комисиите. За всяка една от комисиите е даден дневен ред.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1/А.Кръстев/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА

Милена Налбантова-Божилова: Колеги, считаме ли за необходимо да се подпомага допълнително младежта, спорта и културата в Община Хасково. Има ли допълнителна инициатива от наша страна да се добави нещо, понеже съм имала среща с други колеги от спортните клубове и от тяхна страна има желание за организация на допълнителна среща, на която да се коментира темата за младежта и спорта.

Димитър Траянов: Разбира се, ще обсъдим допълнително, но всеки има право да изрази мнение и да бъде чут.

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1/А.Кръстев/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

44.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 ГОДИНА

Резултат от гласуването:

„за” – 2/А.Кръстев, М.Налбанотва-Божилова/        „против–  няма;        „въздържали се” – 4;

Решение

Не допуска за разглеждане Докладната записка и не подкрепя проекта за решение.

Атанас Кръстев: Като вносител на докладната, смятам че Хасково трябва да стане един спортуващ град и ние от Общината да толерираме това.

Здравко Узунов: Община Хасково има изготвен календар за организация на спортни мероприятия.

45.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНСКА СПОРТНА ЗАЛА НА ГРАД ХАСКОВО

Здравко Узунов: Днес проверих и във всички зали и училища има поставени български знамена.

Милена Налбантова-Божилова: Идеята е хубава, и я подкрепям, да се добавят ако някъде е пропуснато, за да възпитаваме децата на патриотизъм и родолюбие.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

46.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА СПОРТА – ВСЯКА СЕДМИЦА РАЗЛИЧЕН СПОРТ

Милена Налбантова-Божилова: Спорта има календар, но за да стимулираме младежите, все пак първо трябва да коментираме тези предложения с треньорите и представителите на спортни клубове, за да имаме конкретни предложения и план. По- удачно ще е да се организират не на седмица, а на месец или по-дълъг период.

Атанас Кръстев: Покрай това предложение хората ще се социализират и ще се стимулира спортната дейност.

Милена Налбанотва-Божилова: Така е, но в този вид предложението има много неясноти, като място на провеждане и други чисто организационни неща. По-подходящо е да се провеждат не всяка седмица, а поне на месец или три месеца.

Димитър Траянов: Докладната има нужда от редакция, за да е по-подробно структурирана, и с по-конкретни предложения. Сега предлагам да гласуваме и да се изготви нова по-подробна докладна след коментарите на сесията на 16.02.

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното заседание бе закрито.

Секретар на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности      

                                      /Здравко Узунов/

Изготвил протокола:

                                    /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!