Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежка дейност при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023г. на 23.04.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

                                  

         Днес, 23.04.2024 г. /вторник/ от 18.00 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 година.

         Присъстваха: Даниел Йорданов, Георги Георгиев, Гюнер Зейнал, Здравко Запрянов и Атанас Асенов.

Отсъстваха: Тодор Савов.

Заседанието на ПК по спорт, туризъм и младежки дейности се води от Председателя –г-н Даниел Йорданов и премина при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

            7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

Г-н Йорданов запозна с програмата членовете на комисията и уточни някои детайли по нея. Гласували:

„за” – 5;       „против” – няма; „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:  Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2024 ГОДИНА.

Даниел Йорданов направи детайлно обяснение на внесената докладна записка.

 

Гласували:

„за” – 5;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:  Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Даниел Йорданов коментира, че вносител на докладната е „Български гласъ“. Докладната е внесена на 13 март, когато все още изборите не са касирани. Към сегашния момент и положение от тази група остана само Светослава Стоянова. Йорданов коментира, че с тази докладна се искат промени в Правилник по средата на годината, което не е много редно. Също, че в този Правилник искат промени да се направят и да се подпомагат не младежки дейности и младежи, а да бъдат подпомагани НПО-та и лично той реално не подкрепя това, защото основния акцент е да се подпомагат младежки дейности. Това затруднява целия процес – комисия, конкурс и т.н.

Гласували:

„за” – няма;       „против” – 5;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:  НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

            17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК“ – ГР. ХАСКОВО, УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ № 2, ЕТАЖ 2 В ПАМЕТ НА М.С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ, ТРЕНЬОР ПО ТЕНИС НА МАСА.

Даниел Йорданов направи подробно разяснение по внесената докладна и даде повече факти за м.с. Георги Дамянов. Проверил е и истинността на подписката, която е абсолютно подкрепена и вярна.

Гласували:

„за” – 5;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:  Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

                   Председател на ПК по спорт,

                   туризъм и младежки дейности:

                                                                                         /Даниел Йорданов/

Изготвил протокола:

                            /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 25 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!