Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 г. на 22.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, мандат 2019-2023 г.

 

ПРОТОКОЛ

 

         Днес, 22.04.2024 г. /понеделник/ от 17.00 ч. в залата на Общинска администрация Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 година.

Присъстваха: Делян Делчев, Румен Стоянов, Коста Стоев, Сание Иса, Въчка Иванова и Георги Пеев.

Отсъства:

Заседанието на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, мандат 2019-2023 г. се води от Председателя й г-н Делчев и премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

         Точка 3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.101.1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО, касае разширяване на гробищния парк.

Гласували:

„за” – 6;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

            Точка 4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ. Г-н Делчев даде допълнителна информация по точката.

Гласували:

„за” – 4;       „против” – 1 /К.Стоев/;          „въздържали се” – няма.

            Г. Пеев не участва в гласуването.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Г-н Коста Стоев изрази отрицателен вот. Според него Фотоволтаиците създават проблеми в Европа, като 30 % от случаите са от България и това е проблем, заради което гласувам против.

 

            Точка 9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.175 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.85 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

Имате думата!

Гласували:

„за” – 6;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

            Точка 10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.53 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 12/.

Гласували:

„за” – 6;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

            Точка 11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, УЛ. „БЯЛА СЛАТИНА“ № 9.

Гласували:

„за” – 6;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

            Точка 17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК“ – ГР. ХАСКОВО, УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ № 2, ЕТАЖ 2 В ПАМЕТ НА М.С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ, ТРЕНЬОР ПО ТЕНИС НА МАСА.

Гласували:

„за” – 6;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

                                                         Председател на ПК по общинска

                                                         собственост и стопанска политика:

                                                                            /Делян Делчев/

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

                   /Мария Богданова/

Последна промяна: 23 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!