Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г.

 

Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Хасково за периода 2021-2028 г. се разработва на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) съгласно който: Кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите.

ПООС на община Хасково е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС). Изготвянето ѝ е възложено от Община Хасково на “МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ” ООД.

Основополагащ етап в разработванета на ПООС е извършения анализ на състоянието на околната среда на територията на община Хасково.

Анализът на средата се явява един от основните раздели на програмата.

Целта на анализа на средата е да се определи съществуващото състояние на поредица фактори, които имaт значение за разработването на програмата за опазване на околната среда на Община Хасково за периода 2021-2028 година, да се анализират тенденциите на всеки от факторите и да се идентифицират причините.

Придържайки се към указанията за разработване на общинските програми, разделът включва:

  • събраните данни и информация за отделните фактори,
  • анализа на базата данни по фактори,
  • формулиране на тенденциите по фактори,
  • проблемите, причините, които ги обуславят и пораждат/ технически, организационни, управленски, ресурсни, информационни и т.н.

Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г. е разработена на база предоставените от общината документи, актуалния План за интегрирано развитие на община Хасково 2021-2027г., чиято визия е свързана с приоритета за Устойчива екологична среда. Така формулираната Визия за община Хасково, кореспондира и конкретизира (съобразно конкретните условия на община Хасково) Визията в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район - 2021-2027 г.

Програмата за опазване на околната среда на община Хасково 2021-2028 г. гарантира постигането на балансирано и устойчиво социално и икономическо развитие на общината и осигуряването на високо качество на живот на гражданите.

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично и/или променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Забележка: С Програмата за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021 - 2028 г. може да се запознаете в приложения файл.

Файлове

Последна промяна: 5 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!