Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ново предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

Ново предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково

 

От Георги Пеев, общински съветник в Общински съвет – Хасково

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На 30.06.2022 г. внесох предложение за промяна на проекта за решение, което има за цел да прецизира броя на паркоместата за хора с увреждания в Синя зона, както и да бъде прието ново Приложение №2 към Наредбата и да бъде отменено старото.

От тогава проведох десетки разговори, както с граждани, така и с колеги общински съветници, относно включването на нови паркоместа в Приложение №2. Темата бе повдигната и от колегата от групата на „Демократична България“ Антони Пашов, както и от Виктор Годжов от групата на „БСП за България“ по време на Председателския съвет на ОбС-Хасково, проведен на 20.07.2002 г. Надделява мнението, че паркоместата по южната част на бул. „България“, които към настоящия момент са отдадени под наем, не трябва да ги има в списъка на Синя зона. Основанието на хората е, че по този начин ще се „отпуши“ движението по булеварда в посока изток, което към настоящия момент е доста натоварено. Наред с това становище, има и коментари на кмета на общината, публикувани в средствата за масова информация, че се обследват улици за направата на велоалеи в град Хасково. Един от булеварди, за които говори кметът е именно бул. „България“. Повече от ясно е, че наличието на паркоместа по булеварда ще затруднят създаването на алея за велосипеди.

В докладната записка за промяна на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково се предлага паркоместата, за които споменах, да влязат в Синя зона. Ако това предложение бъде прието, то ще доведе със себе си и редица разходи – за паркомати, знаково стопанство (табели знаци), хоризонтална маркировка и др.

За да избегнем тези допълнителни разходи, а и да създадем възможност движението по булеварда да бъде изцяло в двете платна в посоката на движение на ППС (в това число и на велосипеди, електрически индивидуални превозни средства и т.н.), както и да дадем „зелена светлина“ за бъдеща велоалея по цялото продължение на булевард „България“ предлагам да не включваме въпросните паркоместа в състава на Синя зона. В близост до тях има достатъчно други големи паркинги (включително и над р. Хасковска), които спокойно могат да поемат автомобилите в централната градска част.

По тези причини предлагам да погледнем в бъдещето и да приемем нов списък с места в Приложение №2 към Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, от който списък да отпаднат предвидените в проекта нови места (само тези, които са на платното за движение) за кратковременно паркиране по бул. „България“.

 

В тази връзка предлагам и изцяло нов проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Отменя Приложение №2 от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково и приема ново Приложение №2 (Списък на улици и пространство в „Синя зона“) от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково се допълва, както следва:

 

Приложение №2 (Списък на улици и пространства в „синя зона“):

 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Цар Калоян до бул. ”България” – 16 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. ”Атон” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”6 септември” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Пирин” – между ул. ”6 септември” и ул. ”Сан Стефано” западна страна – 3 броя паркоместа – район А
 • Ул. “Витоша” – между ул. ”6 септември” и ул. “Сан Стефано – източна страна - 6 броя паркоместа – район А
 • Ул. ”Ст. Караджа” - между бул. „България” и ул. ”Сан Стефано” западна и източна страна - 19 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Паркинг на ул. „Пирин” зад Райфайзенбанк – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба - район А
 • Ул. „Скопие” – 15 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район А
 • Ул. „Одрин” западната страна - от кръстовище с ул. „Малъ тепе” до кръстовище с бул. „Съединение” – 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” - от пл. „Свобода” до кръстовище с ул. „Ивайло” – 3 броя паркоместа – район Б
 • Ул. „Ал. Стамболийски” - от кръстовище ул. „Ивайло” до бул. „Съединение” източна страна – 9 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Ст. Караджа”- между ул. “Сан Стефано” и ул. ”В. Търново” западна страна – 22 броя паркоместа, от които 2 по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”В. Търново” - от ул. ”Пирин “ до ул. ”Ст. Караджа”, северна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Атон” - южно от ул. “В. Търново”, западна страна – 5 броя паркоместа – район Б
 • Пространството северно от бл. 5-7 на ул. ”Сан Стефано” и ул. “Атон”, северно и южно - 22 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. “Пирин” - от ул. ”Сан Стефано” до ул. ” В. Търново”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Ул. ”Омуртаг” - от бул. ”Съединение” до ул. “Узунджово”, източна и западна страна – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Пространството между ДСК (Пл. ”Свобода”) и сграда офис Райфайзенбанк пл. „Свобода” 3, северно от площад „Свобода” източно и западно по едно място – 2 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Ивайло” - от кръстовище с ул. „Ал. Стамболийски”, южна страна - 4 броя паркоместа – район Б
 • Ул. ”Г. Кирков” – от хотел “Аида” до бул. “Съединение”, западна страна – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”В. Друмев” - от ул. ”Г. Кирков” до ул. ”Кл. Охридски”, източна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”Х. Димитър” – от ул. ”Г. Кирков” до бул. ”Раковски”, южна страна – 5 броя паркоместа – район В
 • Ул. “Три уши”, западна част – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. ”Климент Охридски” – от бул. ”България” до пл. “Атлантически”, южна страна – 8 броя паркоместа – район В
 • Ул. ”В. Друмев” - от ул. “Кл. Охридски” до Стоматологичен център І, западна страна – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „Иван Вазов” - от кръстовище ул. „Добруджа” до кръстовище с ул. „П.Р. Славейков”, източна страна – 14 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Иван Вазов” - от кръстовище ул. „П.Р. Славейков” до кръстовище ул. „Хр. Ботев”, западна страна - 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” - от бул. ”България” до ул. ”Ив. Вазов”, северна страна – 16 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Арда” – от бул. ”България” до ул. ”Добруджа”, източна страна – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Панаира” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”П.Р. Славейков” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. ”Добруджа” - от EVN до пицария “Уно Пю” – 20 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Цар Калоян” – 35 броя паркоместа, от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Узунджово” – 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. “Мал тепе” – 10 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пл. “Спартак” – 12 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” - от западния край на ул. „Ал. Танев” - 15 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Козлодуй” - от източния край на ул. „Ал. Танев” – 7 броя паркоместа – район Г
 • Бул. „Македония” – 11 броя паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба - район Г
 • Бул. „Г.С. Раковски” – от кръстовището с бул. „Съединение“ до ул. „Х. Димитър“ – 18 броя паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр., от които 3 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба - район Б.
 • Ул. “Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Площад „Лебеда“ – 38 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А.
 • Вход магазин „Лидл“ до вход ОУ „Хр. Смирненски“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А.
 • Ул. „П.Р. Славейков“ от ул. „Епископ Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Враня“ – 12 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Зоните по ул. „Княз Стефан Богориди“ – 11 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба, ул.„Константин Фотинов“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл.29 от настоящата Наредба и ул.„Кавала“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Драгоман“ – от ул. „Стефан Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г.
 • Ул. „Патриарх Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Б.
 • Ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район В.
 • Пл. “Спартак“ – изток и запад – 49 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.
 • Ул. „Цар Освободител” до Бизнесцентър 2 – 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” и ул. „Преслав” – 17 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Ул. „П. Евтимий” Областен съвет – 35 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б
 • Бул. „Г. С. Раковски” пред НАП /кв.306/ - 30 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Бул. „България” срещу промишления пазар /кв.399/ - 20 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Ул. „Васил Друмев” зад ресторант „Република” /кв.399 / - 21 бр. паркоместа, от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Срещу градинката на Бизнесцентър 1 /кв.412 дъгата/ - 20 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Пред Младежки център /кв.255/ - 12 бр. паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Г
 • Кв. „Орфей” , ул. „Ком” – УПИ VII, кв. 651 – 66 бр. паркоместа, от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район В
 • Площад „Свобода” – 10 паркоместа, от които 1 място по смисъла на чл. 29 от настоящата наредба – район Б

 

§2. Чл. 29 (2) се изменя както следва:

Чл. 29 (2) Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

§3. Чл.30 се изменя и допълва както следва:

1. Ал.1 се изменя както следва:

(1)При паркирано в нарушение на правилата за движение ППС или за което не е заплатена дължимата цена по чл.99, ал.3 от ЗДвП и в случаите на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак, службите за контрол, упълномощени от кмета на общината могат да отстранят ППС, чрез специализирано за целта превозно средство (паяк).

2. В ал.2 се правят следните промени:

- в изречение първо думата „автомобили“ се заменя с израза „пътни превозни средства“, а думата „разноските“ се заменя с думата „разходите“

- в изречение второ след думата „регистрационен талон“ се добавя израза „или друг документ за собственост“

- изречение последно се отменя.

3. Ал.3 се изменя както следва:

(3) ППС за което не е заплатена цената за паркиране по чл.99, ал.3 от ЗДвП, може да бъде принудително задържано от службите за контрол, определени от кмета на общината, чрез използване на техническо средство тип „скоба“, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство.

4. Създава се ал.6 със следното съдържание:

(6) Стойността на разходите по ал.2 и ал.3 са както следва:

1. Цени при репатриране на ППС:

а) Принудително репатриране на ППС, което е в нарушение на режима на паркиране или правилата на движение - 50 лв.

б) При започнато преместване /репатриране/ на ППС и когато собственикът му се яви на място с желание да го освободи - 25 лв.

2. Монтаж и демонтаж на техническо средство за принудително задържане тип „скоба“ - 25 лв.

 

§4. Измененията посочени в §2 и §3 от настоящото решение влизат в сила от 01.08.2022 г. Изменението посочено в §1 влиза в сила от 04.09.2022 г.

 

 

 

С уважение:

Георги Пеев /П/

Хасково, 20 юли 2022 г.

Последна промяна: 4 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!