Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби и правилници

Постъпило становище относно "Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково".

Постъпило становище от Веселина Бъчварова относно правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково.

Приемане на нов "Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково".

Докладна записка за приемане на нов "Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково

Приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ ''УЗУНДЖОВО'' НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             Община Хасково притежава ИМОТ № 150001 (сто и петдесет хиляди и едно) в землището на с. Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет), общ. Хасково, с площ: 919,346 (деветстотин и деветнадесет цяло триста четиридесет и шест хилядни) дка, начин на…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!