Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СТАРТ НА ПРОЕКТА С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

СТАРТ НА ПРОЕКТА С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

На 29.04.2024 година се организира и проведе мероприятие за старт на проекта и ефективния старт на строително монтажните дейности за изграждане на Център за високи постижения в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. На събитието присъстваха г-жа Гинка Райчева – Областен управител, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на община Хасково, г-жа Касабова – Началник на РУО – Хасково, г-жа Василева – Директор на териториално поделение на  Държавно горско стопанство – Хасково, арх. Сарандиев  и  представители на фирмите: ЕН ДЖИ ЕН,  „АБ“ АД, „Форма Про“, „ТиВа – 85“, „Валперс консулт“, „Селект принт“, Геометрик, Чакъров Инженеринг, Теодора Делчева.

Центърът за високи постижения в ПГДС „Цар Иван Асен II“ ще осигури интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри. Той ще утвърди училището като техническо и информационно средище, ще предостави възможност за по-голяма практическа приложимост на обучението по професионалните направления. Ще се изгради нова, съвременна и модерна сграда с учебни кабинети, лаборатории по геодезия, по механизация на горското стопанство, за изпитване на строителни материали и лаборатория по вградени управляващи системи. Ще бъде създадено студио по дизайн и CNC работилница. Тук ще бъдат монтирани високотехнологични машини, уреди, апаратури, софтуер. Бъдещият Център за високи постижения ще осигури връзката на професионалното образование в ПГДС „Цар Иван Асен II“ с местната и регионална икономика. Центърът за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни млади хора, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона.

Днес начинанието бе осветено от отец Златко. Директорът на ПГДС „Цар Иван Асен II“ Маргарита Топалова благодари на Община Хасково за партньорството и подкрепата при реализацията на проекта и на всички приятели на училището.

Целта на предложението за изпълнение на инвестиция е осигуряване на условия за качествено образование, чрез създаване на съвременна образователна среда в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. Инвестициите в материалната база на образователната институция и в образователната инфраструктура са от съществено значение за превръщането на професионалната гимназия в благоприятна среда, с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене. В последните години се отчита разминаване между потребностите на икономиката и кадрите, които се подготвят в професионалното образование и обучение. В днешно време, отчитайки динамиката на развитие във всяка една сфера на дейност, се променят и изискванията за образование и компетенции на работниците, в резултат на което се появяват потребности от нови умения и знания. Извършените през последните години промени в техниката и технологиите, обновлението на производството, въвеждането в експлоатация на съоръжения от ново поколение, пораждат нови, по-високи изисквания към квалификацията на пазара на труда. Центъра за високи постижения ще осигури връзката на професионалното образование в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково с потребностите на умения и квалификация на местната и регионална икономика. Целта на проектното предложение напълно кореспондира с целта на процедура BG-RRP-1.014 по НПВУ която е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в професионални гимназии с оглед превръщането им в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение, които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда. Специфичните цели могат да се дефинират по следния начин. 1. Създаване на възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на учениците на ПГДС "Цар Иван Асен II , гр. Хасково в рамките на училищното образование, чрез изграждане на нова, съвременна инфраструктура, включваща лаборатории и работилници, както и оборудването им със съвременни уреди, апаратура и технологии;

2. Повишаване на качеството и приложимостта на образованието и уменията на учениците с цел пригодността им към пазара на труда чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения;

3. Ефективно и качествено управление, както и осигуряване на информация, комуникация и публичност на проекта. Получаването на статут на професионалната гимназия по дървообработване "Цар Иван Асен II", гр. Хасково в Център за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни учащи, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона.

Дейностите, които ще се изпълняват са две:

Дейност 1: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПГДС „Цар Иван Асен II", гр. Хасково.

Дейност 2: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Център за високи постижения в ПГДС „ Цар Иван Асен II", гр. Хасково

Последна промяна: 7 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!