Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

BG-RRP-1.007-0059 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково“

                                        

Предложение за изпълнение на инвестиция

 BG-RRP-1.007-0059 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково“

 

Национален план

за възстановяване и устойчивост

Компонент 1:

Образование и умения

Структура за наблюдение и докладване:

Изпълнителна агенция „Програма за образование“,

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

35

Стойност на договора:

1 885 571.23 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

1 573 906,56 лв.

 311 664,67 лв.

Начална дата на проекта:

16.02.2024 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на инвестицията е модернизация и  въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ "Зорница" № 3, гр. Хасково.

Резюме на проекта:

Инвестицията е насочена към модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ "Зорница" № 3, гр. Хасково. Дейностите, които ще се реализират в изпълнение на проектното предложение са:

1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №3 “Зорница“, гр. Хасково.

2. Модернизирана образователна среда в ДГ №3 „Зорница“, гр. Хасково.

3. Увеличен капацитет на детското заведение.

4. Осъществени СМР дейности за обект "Основно обновяване, преустройство, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №3 “Зорница“, гр. Хасково.

5. Модернизирано обзавеждане и оборудване (оборудвани помещения, кабинети и кухня) за нуждите на ДГ №3 „Зорница“, гр. Хасково, съгласно Наредба 24/2020 г., гр. Хасково.

6. Доставено и монтирано обзавеждане и оборудване за ДГ №3 „Зорница“, гр. Хасково.

Целеви групи:

 

Жители на град Хасково;

Млади семейства с малки деца;

Деца до 7 годишна възраст;

Очаквани резултати:

 

Изпълнението на проектното предложение ще осигури съвременна материална база в ДГ "Зорница" № 3, гр. Хасково, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на предучилищното образование чрез изграждане на устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение.

Индикатори:

 

Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;

− Икономии в годишното потребление на първична енергия – 333,41 MWh/y;

− Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 94 лица.

Последна промяна: 5 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!