Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

 

 

Въз основа на Протокол от 05.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед

№305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността

 „ Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Александра Велизарова Александрова

23.4

1

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една / позиция за длъжността „ Социален работник “ в Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ , комисията предлага да бъде  назначен кандидата.

 

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ............п................

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!