Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю

за длъжността Медицинска сестра в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“

Протокол от 04.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за специалисти по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Община Хасково . 


1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. Стоян Стоянов
  2. Хамиш Ахмед

 

2.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Айтен Осман - Не представя документ удостоверяващ изискуемата специалност.

Допуснатите до интервю кандидати следва, да се явят на 05.04.2022г. от 10.00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, зала 315, ет.3.

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ..............п..............

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!