Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ХИГИЕНИСТ" в Общностен център за подкрепа на деца и родители

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ “

в Общностен център за подкрепа на деца и родители

 

Въз основа на Протокол от 06.01.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  10/06.01.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Хигиенист“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Ана Вихренова Христова
  2. Хатидже Саид Юсеин
  3. Стойка Димитрова Михайлова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 08.01.2021 г. от 10:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.

 

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор,  недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

     

        1. НЯМА

 

 

Председател:

 Десислава Стоянова – Ръководител проект: ……п.…....

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!