Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАМЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Проект BG05M9OP001-2.103-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

 

Въз основа на Протокол от 14.12.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  2166/14.12.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Татяна Бамбалска
  2. Христина Славчева

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  22.12.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.

 

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Радостина Георгиева - Не представя документ удостоверяващ изисквания професионален опит.

 

 

 

Председател:

 

Росица Ангелова – Ръководител проект: ……п..…....

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!