Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

 

Въз основа на Протокол от 18.08.2020г., на комисия, назначена със Заповед № 1422/18.08.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:


1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. Иванка Севова
  2. Станка Колева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 19.08.2020г. от 16:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.


2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. НЯМА

 

Председател:
Росица Ангелова – Ръководител проект: ……п..…....

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!