Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 0537

Общински съвет - Хасково

Протокол №31 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 30.04.2010 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл.54 от ЗДС, Общински съвет – Хасково реши:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема за електрозахранване и комуникационно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор №77195.334.37, местност   “Бюкя”, землище гр.Хасково, община Хасково.

        За поземлен имот №77195.334.37 (м.”Бюкя”) се определя         застрояване за търговска и складова дейност при следните         показатели на застрояване за имота:

        - Височина от 5.00 до 10.00 м

        - Плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%

        - Коефициент на интензивност (Кинт.) до 3.0

        - Минимална озеленена площ(Позел.) 20%

        - Начин на застрояване – свободно (е)

Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

         Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!