Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №983 от 13.09.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №983

 

 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

     1.Променя собствеността на частта от 50,00 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица от публична в частна общинска собственост.

     2.Дава съгласие да се придадат 50,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.715.148  към  Поземлен имот с идентификатор 77195.715.143 по КК на гр.Хасково.

      3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Недялка Любенова Делчева и Янко Любенов Беливанов, за прехвърляне в собственост  на частта от 50,00 кв.м. от  Поземлен имот с идентификатор 77195.715.148 по КК на гр.Хасково при цена 5 500,00 лева без ДДС.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!