Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №981 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №981

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост за срок до 5 /пет/ години:

- Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

               

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!