Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №980 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №980

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и чл.36, ал.5 от ППЗСП, Общински съвет - Хасково реши:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга на територията на Община Хасково - „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства" към Социални услуги в общността;

2. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга на територията на Община Хасково - „Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст" към Социални услуги в общността;

3. Възлага на кмета на Община Хасково изготвянето на заповед за стартиране на двете социални услуги и да изпрати Заповедта до Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Хасково в изпълнение на чл.36г. от ППЗСП.

 

 

       

 

                                             

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!