Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №979 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №979

 

 

      

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Дава съгласие Кметът на Община Хасково да издаде Запис на заповед по образец ПРИЛОЖЕНИЕ 13 по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.019-0001-C01 по проект „Подай ръка на нашите деца”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., на стойност 314 319,982 лв., което представлява 20% от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

       

2. Настоящият Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 3.8.1 от Договор за БФП № BG05M9OP001-2.019-0001-C01  по проект „Подай ръка на нашите деца”.

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!