Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №978 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №978

 

 

        І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб.м.  дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2019/2020 г., както следва:

       

  1. ТПК “Тодорка Паунова“-Хасково - 3 пр. куб.м. 
  2.  Клуб на диабетика „Надежда 2017“ и Клуб на инвалида с.Стамболийски, общ.Хасково - 3 пр. куб.м. (общо)
  3. Сдружение с нестопанска цел „Диабет-2012“-гр. Хасково. -  3 пр. куб.м. 

         ІІ. Необходимите средства за закупуване на дървата за отопление, както и разходите за транспорт, да бъдат осигурени от §10 „Издръжкаот бюджета на Община Хасково за 2019 г., като стойността на дървесината, разхода за транспорт и стойността на съответния превозен билет, са съгласно Решение №843/22.02.2019 г. на Общински съвет - Хасково.

 

               

        ІІІ. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.І и т.ІІ от решението.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!