Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №977 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №977

 

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и  чл.68, ал.1, т.2 и чл.68, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в  системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018 г., Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2019/2020 година да се сформират маломерни паралелки, в които да се провежда обучение в паралелки  с брой ученици  под минималния в изброените училища, както следва:

 

УЧИЛИЩЕ

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Брой маломерни паралелки             

1.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Хасково

 

II  клас

 

12

              

             1

2.

СУ „Васил Левски“,

град Хасково

 

 клас

       

 15

             

             1

 

       

2. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!