Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №976 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №976

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2019 г., както следва:

 

1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019 г., както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

2 450 881

2 386 329

- 64 552

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 713 415

1 941 890

    228 475

3.

§53-00 Придобиване на НМА

       117 560

          129 032

  11 472

4.

§54-00 Придобиване на земя

-

-

-

5.

§55-00 Капиталови трансфери

         50 000

            50 000

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

4 331 856

4 507 251

175 395

 

2. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2019 г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

1 529 800

1 531 109

  1 309

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

  490 594

   526 746

36 152

3.

§53-00 Придобиване на НМА

     5 100

      5 100

 -

 

Общо по бюджета за 2019 г.

2 025 494

2 062 955

37 461

 

 

3. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени с Европейски средства за 2019 г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

      391 232

  391 232

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

 3   440 202

3 761 202

321 000

3.

§53-00 Придобиване на НМА

      179 574

  179 574

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

  1. 011 008

4 332 008

321 000

 

 

4. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства „Преходен остатък  по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации“ за 2019 г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

    884 500

    884 500

-

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

1 756 291

1 755 351

940

3.

§53-00 Придобиване на НМА 

-

-

-

 

Общо по бюджета за 2019 г.

    2 640 791

2 639 851

940

 

        

5. Приема актуализацията и компенсираните промени по бюджета на община Хасково за 2019 г. съгласно Приложение 2.

        

6. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

   СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/

 

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!