Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №975 от 13.09.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №975

 

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от ЗПФ Общински съвет – Хасково променя бюджета на Община Хасково, както следва:

 

        1. Приема актуализация на разходната част на бюджета на Община Хасково, представляваща увеличение на бюджета местна дейност на ОП „Общинско лесничейство” – гр.Хасково, и приема актуализация на плана на приходите на Община Хасково в частта на местни приходи:     

 

  • По разходите

Параграф             Предвидено        Да стане         Разлика в лв.

§10-20 Разходи

за външни услуги      491 580                        693 326             201 746      

 

  • По приходите

Параграф             Предвидено        Да стане         Разлика в лв.

§24-04 Продажба

на услуги, стоки и

продукция               2 500 000           2 701 746              201 746

 

 

        2. Приема актуализация на разходната част на бюджета на Община Хасково, представляваща увеличение на бюджета в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково, и приема актуализация на плана на приходите на Община Хасково в частта на местни приходи:

 

  • По разходите

Параграф             Предвидено        Да стане         Разлика в лв.

§10-15 Разходи

за материали             140 000              240 000             100 000      

 

  • По приходите

Параграф               Предвидено        Да стане         Разлика в лв.

§36-19 др.неданъчни

 приходи                             0               100 000             100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!