Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №974 от 13.09.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №974

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Определя 34 (тридесет и четири) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2020-2024 г., съгласно Списък на предложените от Комисията, избрана с Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет – Хасково, кандидати за съдебни заседатели – Приложение №1.

       

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Хасково да изпрати настоящото решение на председателя на Окръжен съд – Хасково, ведно с документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

       

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!