Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №965 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №965

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми по чл.108 от ЗУТ и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.208.25 по КК на гр.Хасково, м. «Увата» с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „За склад за селскостопанска техника”.

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/

 

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!