Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №960 от 26.07.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №960

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ  – за улична регулация на кв.1117 по регулационния план на гр.Хасково, ж.р. «Каменец», при условията на чл.16а от ЗУТ с цел осигуряване на достъп до имоти 77195.746.296 и 77195.746.297 по КК на гр.Хасково от квартала.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!