Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №959 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №959

 

 

І. На основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

1.Живко Димитров Желязков, собственик на Поземлен имот с идентификатор №77195.706.118 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 636,00 кв.м., площ за отчуждаване 47,00 кв.м  при цена 1700,00 лв. без ДДС.

2. Пейо Станимиров Бойчинов, собственик на Поземлен имот с идентификатор №77195.706.117 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 599,00 кв.м., площ за отчуждаване 26,00 кв.м.  при цена 916,00 лв. без ДДС.

3. Васко Атанасов Паунов , собственик на Поземлен имот с идентификатор №77195.706.119 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 1714,00 кв.м., площ за отчуждаване 110,00 кв.м.  при цена 3816,00 лв. без ДДС.

ІІ. Определя начин на обезщетение на собствениците – парично.

ІІІ. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация в частта улица-тупик с о.т.154 , о.т.155 и  о.т. 156 находяща се в ж.р. „Куба 1“, гр.Хасково , Община Хасково.

 

 

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!