Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0908

Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти –публична общинска собственост след провеждане на публични търгове за срок до 10 години: 
1. Обект № 4 с площ 22,00 кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда ул.“Стефан Караджа“12-14, гр.Хасково; месечен наем – 44,00 лв. без ДДС за здравни и социални дейности.
2. Обект № 4 с площ 24,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда ул.“Стефан Караджа“12-14, гр.Хасково; месечен наем – 48,00 лв. без ДДС за здравни и социални дейности.
3. Обект № 5 с площ 33,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда ул.“Стефан Караджа“12-14, гр.Хасково; месечен наем – 66,00 лв. без ДДС за здравни и социални дейности.
4. Зала №4 с площ 34 кв.м., находящя се на партерен етаж в сграда ОП“Младежки център“гр.Хасково; месечен наем 102,00 лв. без ДДС.
5. Зала №6 с площ 34 кв.м., находящя се на партерен етаж в сграда ОП“Младежки център“гр.Хасково; месечен наем 102,00 лв. без ДДС.
6. Нива с идентификатор 77195.175.17 с площ 4,500 дка, IV категория, находяща се в землище гр.Хасково;  годишен наем – 135,00 лв. без ДДС.
7. Нива с идентификатор 77195.151.20 с площ 3,999 дка, IV категория, находяща се в землище гр.Хасково;  годишен наем – 120,00 лв. без ДДС.
8. Нива с идентификатор 77195.151.13 с площ 4,200 дка, IV категория, находяща се в землище гр.Хасково;  годишен наем – 126,00 лв. без ДДС.
9. Нива с идентификатор 77195.175.13 с площ 2,500 дка, IV категория, находяща се в землище гр.Хасково;  годишен наем – 75,00 лв. без ДДС.
10. Нива с идентификатор 77195.216.19 с площ 6,000 дка, VI категория, находяща се в землище гр.Хасково;  годишен наем – 108,00 лв. без ДДС.
 
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!