Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0906

Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
1. 118/1338 ид. части от УПИ III, имот пл. №169 в кв.15 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, целият с площ от 1338,00 кв.м.,   се продават на Кирил Иванов Кирилов с ЕГН 5501228604, за сумата от 600,00 лв. без ДДС.
2. 92/1092 ид.части от ПИ с идентификатор 77195.730.340 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Изгрев“), целият с площ от 1092,00 кв.м., се продават на Запринка Грозданова Талева с ЕГН 3305188474, Диана Георгиева Дамянова с ЕГН 5904098514 и Димитър Георгиев Талев  с ЕГН 6108108505, за  сумата  от 2 050,00 без ДДС.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!