Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0905

Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2,  чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:
1. Имот № 015014 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 1,129 дка., с начална тръжна цена 1 200,00 лева без ДДС.
2. Имот № 082008 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 24,652 дка., с начална тръжна цена 24 700,00 лева без ДДС.
3. Имот № 059042 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 4,999 дка., с начална тръжна цена 5000,00 лева без ДДС.
4. Имот № 039011 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 4,000 дка., с начална тръжна цена 4000,00 лева без ДДС.
5. Имот № 030027 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 5,293 дка., с начална тръжна цена 5 300,00 лева без ДДС.
6. Имот № 056002 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 1,289 дка., с начална тръжна цена 1 300,00 лева без ДДС.
7. Имот № 010039 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 0,560 дка., с начална тръжна цена 600,00 лева без ДДС.
8.Имот № 057026 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 1,101 дка., с начална тръжна цена 1 100,00 лева без ДДС.
9.Имот № 072057 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 14,297 дка., с начална тръжна цена 14 300,00 лева без ДДС.
10. Имот № 010020 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 5,070 дка., с начална тръжна цена 5 100,00 лева без ДДС.
11. Имот № 030096 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 0,232 дка., с начална тръжна цена 300,00 лева без ДДС.
12. Имот № 106028 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 1,310 дка., с начална тръжна цена 1 300,00 лева без ДДС.
13. Имот № 050046 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 5,780 дка., с начална тръжна цена 5800,00 лева без ДДС.
14. Имот № 014006  в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 1,730 дка., с начална тръжна цена 1 800,00 лева без ДДС.
15. Имот № 049024 в землището на с. Гарваново, община Хасково с   площ 6,000 дка., с начална тръжна цена 6000,00 лева без ДДС.
16. Имот № 157008 в землището на с. Криво поле, община Хасково с   площ 79,999 дка., с начална тръжна цена 80 000,00 лева без ДДС.
17. Имот № 055001 в землището на с. Клокотница, община Хасково с   площ 26,998 дка., с начална тръжна цена 27 000,00 лева без ДДС.
18. Имот № 059006 в землището на с. Клокотница, община Хасково с   площ 93,300 дка., с начална тръжна цена 93 300,00 лева без ДДС.
19. Имот № 132001 в землището на с. Стойково, община Хасково с   площ 27,002 дка., с начална тръжна цена 27 000,00 лева без ДДС.
20. Имот № 102001 в землището на с. Стойково, община Хасково с   площ 27,530 дка., с начална тръжна цена 27 500,00 лева без ДДС.
21. Имот № 024004 в землището на с. Големанци, община Хасково с   площ 22,966 дка., с начална тръжна цена 23 000,00 лева без ДДС.
22. Поземлен имот с идентификатор 77195.176.5 по КК на гр.Хасково ,с площ 16,999 дка., с начална тръжна цена 17 000,00 лева без ДДС.
23. Поземлен имот с идентификатор 77195.333.30 по КК на гр.Хасково , с площ 1001,00 кв.м., с начална тръжна цена 1 000,00 лева без ДДС.
24. Поземлен имот с идентификатор 77195.99.1 по КК на гр.Хасково ,с площ 24 532,00 кв.м., с начална тръжна цена 24 500,00 лева без ДДС.
25. Поземлен имот с идентификатор 77195.743.304 по КК на гр.Хасково,   с площ 726,00 кв.м., с начална тръжна цена 19 602,00 лева без ДДС.
 
Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!