Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0897

Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.2, т.3 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да започне процедура по замяна на недвижим имот – държавна собственост за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“ - град Хасково: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.84, с площ 3 949 кв.м., ведно с построена в него триетажна сграда с идентификатор 77195.725.84.1 по КК на града Хасково със застроена площ 517 кв.м., с недвижим имот – общинска собственост за нуждите на ПГЛП „Райна Княгиня“ – град Хасково: триетажна масивна сграда с идентификатор 77195.712.75.7 по КК на гр. Хасково, със застроена площ 729 кв.м. (бул. „Г.С. Раковски“ № 24), съгласно АПОС № 3793/08.02.2012 година.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!