Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Политика за поверителност на Община Хасково

В качеството си на администратор на лични данни, Община Хасково има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Администратор на личните данни е:

Община Хасково

6300 гр. Хасково

пл. ”Общински” № 1

тел.: 038/603 300

факс: 038/664 110

електронна поща: kmet@haskovo.bg

Длъжностно лице по защита на данните.

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Община Хасково:

6300 гр. Хасково

пл. ”Общински” № 1

тел.: 038/ 603 426;

електронна поща: dpo@haskovo.bg

Цели и основание за обработване на личните Ви данни.

Личните Ви данни се обработват от Община Хасково за целите на административната услуга и/или процедура.

Вашите лични данни се обработват единствено и само във връзка с конкретната цел, за която са предоставени и не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

В Община Хасково се извършва видеонаблюдение с цел предотвратяване, възпиране, управление и разследване на свързани с безопасността и сигурността инциденти, както и с цел защита на лица, собственост и документи от пожар, кражби, неправомерно проникване, нападения или други заплахи.

Обработването на личните Ви данни е необходимо за спазване на законовите задължения на Община Хасково, за упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на общинската администрация и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

Община Хасково предоставя на трети лица данните Ви само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни.

Срокът за съхранение на личните Ви данни, във връзка със съответната услуга и/или процедура, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до тази услуга и/или процедура. За случаи с непредвидени в нормативната уредба срокове за съхранение е приложима „Номенклатурата на делата на Община Хасково“.

Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 20 дни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от Община Хасково.

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление в салон „Административно обслужване“ на Община Хасково, пл.“Общински“ № 1 или да подадете заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При подаването на заявлението за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Община Хасково, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Право на подаване на жалба.

Ако смятате, че Община Хасково обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с общинската администрация или с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2; телефон: 02/ 9153 519, интернет страница: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Личните данни, които попълвате и предоставяте се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и/или процедура и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение на услугата и/или процедурата.

Община Хасково предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!