Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ТО НС

дО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, за провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., насрочени с Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България.

 

            На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково.

Консултациите ще се проведат на 26.08.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партиите и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.
Последна промяна: 22 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!