Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС

 

дО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, включително и за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и избирателните комисии в лечебни заведения, в местата за лишаване от свобода и за задържане за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., насрочени с Указ № 146 от 31.07.2023 г. на Президента на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, включително и за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и избирателните комисии в лечебни заведения, в местата за лишаване от свобода и за задържане.

Консултациите ще се проведат на 21.09.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партиите и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената на предложените лица; единен граждански номер; длъжност в комисията; образование, специалност; партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.
Последна промяна: 15 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!