Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване

З А П О В Е Д
 РД-1315
гр. Хасково, 27.10.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал. 2 от ЗМДТ

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Следните услуги, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2024 година:

 • Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;
 • Третиране и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, община Хасково (предоставя се за всички имоти на територията на община Хасково):
  - Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF – гориво от отпадъци;
  -  Клетка № 2 (нова);
 • Разделно събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки;
 • Разделно събиране на „зелени“ отпадъци и извозване до Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, община Хасково;
 • Разделно събиране на пепел и сгур от съдове за пепел и извозване до площадка в м. „Караямач“ град Хасково;
 • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за отделните видове съдове за отпадъци, както следва:

 • Контейнери тип „бобър“ в града – ежедневно;
 • Контейнери тип „бобър“ в селата – шест пъти месечно, не по-малко от веднъж седмично;
 • Кофи 110 л. в града – два пъти седмично;
 • Контейнери кафяви за „зелени“ отпадъци – един път седмично от месец март до месец ноември;
 • Контейнери сини тип „иглу“ за разделно събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки – два пъти месечно и при необходимост по-често;
 • Контейнери жълти тип „иглу“ за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки – два пъти месечно и при необходимост по-често;
 • Контейнери зелени тип „иглу“ за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки – три пъти годишно и при необходимост по-често;
 • Съдове за пепел и сгур в града – един път седмично от месец ноември до месец март;

3. Място за третиране и обезвреждане на битовите отпадъци – „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, в землището на село Гарваново, Община Хасково.

Отпадъците след сепариране и производство на RDF се предават за последващо оползотворяване.

Разделно събраните отпадъци от опаковки се предават за последващо оползотворяване.

Място за третиране на „зелените“ отпадъци и производство на компост - „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, в землището на село Гарваново, Община Хасково.

4. Място за приемане на сгур, пепел и строителни отпадъци – площадка в м. „Караямач“, град Хасково.

5. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в строителните граници, промишлените и урбанизираните територии на гр. Хасково и селата в община Хасково – включва услугите по почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване.

6. Следните граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Хасково:

6.1. град Хасково:

 • На север – Лесопарк „Кенана“, ул. „Полковник Веселин Вълков“, местност „Туристическа хижа“, кв. Куба, ж. р. „Куба“, ул. „Пловдивска“,  района на бившия КОС, път Е-80 от Ханче „Клокотница“ до района на 5-ти километър, Димитровградско шосе от бул. „Г. С. Раковски“ до границите на община Хасково с община Димитровград,  района на база „Пирин“, Северна индустриална зона;
 • На изток – Локално платно от бл. 36 в кв. „Орфей“ до радарите, кв. „Република“ район „Ерозия“ от ул. „Могила“ до път Е-80, кв. „Изгрев“, ул. „Панагюрище“, Хлебозавод, ул. „Гара Движение“, база „Петрол“, Околовръстен път в участъка от бул. „Съединение“ на север до тир паркинг, пътя за Харманли от кръгово движение до „Технополис“ до разклона на с. Стамболийски, Източна индустриална зона, Околовръстен път от бул. „Съединение“ до бул. „Освобождение“,  ул. „Бачо Киро“;
 • На юг –  ул. „Бачо Киро“, Животински пазар, Южна индустриална зона, Околовръстен път от бул. „Съединение“ до бул. „Освобождение“, бул. „Освобождение“, район на бившето АПК , кв. „Хисаря“;
 • На запад – кв. „Хисаря“, ул. „Балатон“,  ул. „Панорама“, застроени терени на юг от ул. „Панорама“ до база „Мони мес“, ул. „Ихтиман“, бул. „Никола Радев“, кв. „Болярово“, локално платно от бул. „Никола Радев“ до ул. „Места“, ж.к. „Бадема“, път за Кекличево стопанство

6.2. Населени места в Община Хасково:

Села – Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Долно Големанци, Гълъбец, Динево, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Момино, Малево, Мандра, Маслиново, Манастир, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стойково, Стамболийски, Тракиец, Текето, Узунджово, Широка поляна;

7. Района за събиране на „зелени“ отпадъци от територията на Община Хасково:

      7.1. град Хасково:

Квартали – кв. „Болярово“, ж. р. „Кенана“;

     7.2 Населени места в Община Хасково:

Села – Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Долно Големанци, Гълъбец, Динево, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Любеново, Момино, Малево, Мандра, Маслиново, Манастир, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стойково, Стамболийски, Тракиец, Текето, Узунджово, Широка поляна;

8. Района за Разделно събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки:

     Населени места в Община Хасково:

     Град Хасково

     Села – Войводово, Въгларово, Гарваново, Книжовник, Конуш, Малево, Орлово, Стамболийски, Тракиец;

 

Настоящата заповед да се обяви публично.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по възлагане на заповедта възлагам на отдел „Екология“ при Община Хасково.

 

 

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА   /п/

ВрИД Кмет на Община Хасково

Съгласно Решение № 1018/08.09.2023 г. на ОбС-Хасково

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!