Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт

                                                                                                                                                     
 

„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“

 

На 13.12.2019 г. Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Йордан Панев подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на  проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“.

Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат закупени 5 нови електрически автобуса и 6 зарядни станции, както и да се изгради необходимата инфраструктура за електрозахранване.

С електрифицирането на подвижния състав на градския транспорт ще се подобри екологичната обстановка в централната част на град Хасково и ще бъде намалено антропогенното влияние върху околната среда.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 70 000 жители на община Хасково.

Фактическото изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0009-C01 стартира на 30.12.2019 година със срок на изпълнение 33 месеца до 28.02.2023 година.

 

Общата стойност на проекта е 5 994 800,00 лева.

Финансиране от ЕС, Кохезионен фонд е 4 250 000,00 лева

Национално финансиране 750 000,00 лева

Финансиране от Община Хасково 994 800,00 лева

Последна промяна: 13 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!