Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления за конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ ПНО, ДИРЕКЦИЯ АПНО

  О Б Я В Л Е Н И Е   за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково   На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За държавен служител за заемане на…

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и…

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Юрисконсулт “ отдел ПНО , Дирекция АПНО в Община Хасково

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ Юрисконсулт “ отдел ПНО , Дирекция АПНО в Община Хасково

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ Юрисконсулт “ отдел ПНО , дирекция АПНО в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Юрисконсулт “  отдел ПНО ,  дирекция   АПНО в  Община  Хасково:

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и…

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“               Във връзка…

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността “Юрисконсулт” в отдел ПНО, дирекция АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е   за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково   На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За държавен служител за заемане на длъжността…

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността Ръководител  Сектор „ Вътрешен одит”

О Б Я В Л Е Н И Е   за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково   На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За държавен служител за заемане на длъжността…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦНСТДМУ ГР.ХАСКОВО, УЛ. "СЪГЛАСИЕ" №5

О Б Я В А ЗА ПОДБОР  ЗА  ПОЗИЦИЯ  "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦНСТДМУ   Община  Хасково  обявява процедура за подбор на медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за  деца и младежи с увреждания -  град Хасково   ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Работни  места – 1 брой; Място  на  работа…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ХИГИЕНИСТ по Проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА  ХИГИЕНИСТ по Проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!