Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления за конкурси

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

  ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на…

Конкурс за длъжността „Директор на Общинско предприятие „Екопрогрес“

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за управление и организация на дейността а Общинско предприятие „Екопрогрес“ – гр. Хасково и Заповед №1845/21.10.2021г. на  Кмета на Община Хасково   ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността „Директор на Общинско предприятие „Екопрогрес“ - гр.…

ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

    ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково   Специален педагог – 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа; Медицинска сестра - 1 /една/ позиция на непълно работно време 4…

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

  ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“             Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  финансиран по процедура за…

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални…

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол  за допустимост по документи за длъжността „Управител“               в  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ Протокол от 12.07.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №1156/07.07.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" по Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и…

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

  ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“             Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  финансиран по процедура за…

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. ХАСКОВО

    ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28 от Закона за обществените библиотеки и чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата   ОБЯВЯВА: Конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека  „Христо Смирненски“ – Хасково   I. Място на…

Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“ на Детска градина №16„Славейче“ и Детска градина по изкуствата

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и   ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № 578/08.04.2021г. на кмета на Община Хасково   ОБЯВЯВА:   Конкурс за заемане на длъжността „директор на детска градина“ …

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ ПНО, ДИРЕКЦИЯ АПНО

  О Б Я В Л Е Н И Е   за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково   На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За държавен служител за заемане на…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!